افزایش بیشترین اندازه پرونده برای بارگذاری در وردپرس

نوشته شده توسط ۹ سال پیش

راه اول ، فایل functions.php ، قبل از <? اضافه بشه ..

@ini_set( 'upload_max_size' , '64M' );
@ini_set( 'post_max_size', '64M');
@ini_set( 'max_execution_time', '400' );

در این کد بیشترین مقدار ۶۴ مگابایت تنظیم شده و مدت اعتبار برای انجام کار ۴۰۰ که با خطلا مواجه نشید ، اگه مقدار رو بیشتر میکنید مقدار زمان رو هم بیشتر کنید ..

راه دوم : htaccess

به انتهای htaccess اضافه بشه ..

php_value upload_max_filesize 64M
php_value post_max_size 64M
php_value max_execution_time 400
php_value max_input_time 400

راه سوم : php.ini

upload_max_filesize = 64M
post_max_size = 64M
max_execution_time = 400

اگه هاستتون اشتراکی نباشه این کد‌ها جواب میده ، در غیر این صورت باید با پشتیبانی سرورتون تماس بگیرید ..

موفق باشید ../.

مرتضی گرانسایه


ارسال دیدگاه شما