نویسنده: SM-Mahdavi

آموزش کار با UserMeta ها در وردپرس

usermeta ها در واقع اطلاعات اضافی در مورد کاربران سایت وردپرسی ما هستند. در حالت عادی می توانیم اطلاعاتی از قب...

SM-Mahdavi ۱۱ اسفند ۱۳۹۳