بدست آوردن آدرس صفحه جاری در وردپرس

نوشته شده توسط ۵ سال پیش

در وردپرس تابعی برای بدست آوردن آدرس صفحه جاری وجود ندارد، اما با روشهایی میتوان به آن رسید.

 

روش اول: استفاده از توابع و متغییرهای وردپرس

ساده‌ترین کد برای بدست آوردن آدرس صفحه جاری

به صورت تابع:

 

روش دوم: استفاده از متغییرهای PHP

متغییر SERVER شامل مشخصات سرور و محیطی که در آن اجرا میشود را داراست.

 

در هر دو روش می‌توانید از تابع get_current_url ایجاد شده استفاده کنید.

 

پارسا کافی