حالت در دست تعمیر وردپرس با استفاده از .htaccess

نوشته شده توسط ۹ سال پیش

با سلام خدمت همه‌ی وردپرسی‌ها

همونطور که مستحضر هستید افزونه های زیادی مانند WP Maintenance Mode برای دردست تعمیر ساختن وردپرس وجود داره! اما در این آموزش با استفاده از کدی که به فایل .htaccess اضافه خواهیم کرد این قابلیت را بدون نصب افزونه فعال خواهیم ساخت.

ابتدا یک فایل بانام maintetance.html در روت سایت خود بسازید و کدهای زیر را درون آن قرار دهید:

<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
     <head>
         <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=UTF-8">
         <title>Service Temporarily Unavailable</title>
     </head>
     <body>
         <h1>Service Temporarily Unavailable</h1>
         <p>The site is currently being updated. Please try again later.<p>
         <hr>
         <address>Web Server at example.com</address>
     </body>
</html>

سپس کدهای زیر را به فایل htaccess روت سایت خود اضافه نمایید:
(قبل از اضافه‌کردن هرگونه کدی از فایل htaccess خود بکاپ بگیرید)

# TEMP MAINTENANCE PAGE
<IfModule mod_rewrite.c>
RewriteEngine On

# local ip
RewriteCond %{REMOTE_ADDR} !^123.456.678

# server ip
RewriteCond %{REMOTE_ADDR} !^111.222.333

# w3c validation
# RewriteCond %{REMOTE_ADDR} !^128.30.52.

# maintenance page
RewriteCond %{REQUEST_URI} !/maintenance [NC]

# serve default 503 response
RewriteRule .* http://example.com/maintenance.html [R=503,L]
</IfModule>

# serve custom 503 response
ErrorDocument 503 /maintenance.html

<IfModule mod_headers.c>
# ۳۶۰۰ = ۶۰ minutes
# ۸۶۴۰۰ = ۱ day
# ۶۰۴۸۰۰ = ۱ week
Header always set Retry-After "86400"
</IfModule>

امیدوارم از این آموزش استفاده‌ی لازم رو برده باشید!

مرتضی گرانسایه


ارسال دیدگاه شما