نظرسنجی ۲۰۱۵ وردپرس

هر سالِ وردپرس نظرسنجی برای کاربران سیستم مدیریت محتوای وردپرس قرار میدهد تا وضعیت این سیستم را در بین کاربران آن بررسی کند.

 

WordPress-2015-survey

 

شما هم می‌توانید با شرکت در WordPress 2015 Survey به تیم وردپرس کمک کنید.