رفتن به مطلب

تغییر افزونه جست و جوی آجاکس ووکامرس به edd


پست های پیشنهاد شده


سلام.

دوستان یه افزونه ساده هست که جست و جوی آجاکس برای محصولات ووکامرس انجام میده. می خوام این افزونه تبدیل بشه به جست و جوی آجاکس برای edd.

من تغییرات لازم رو انجام دادم، اما موقع جست و جو، همه محصولات رو نشون میده و محصولات مرتبط با جست و جو رو فیلتر نمی کنه.

من افزونه اصلی رو ضمیمه می کنم. اگر کسی میتونه، یه نگاه بندازه و تغییرات لازم رو برام انجام بده. فکر نکنم بیشتر از 5 دقیقه زمان ببره.

تشکر

product-search.zip

لینک به ارسال

تغییرات من به این صورت بوده

 

<?php
/*
  Plugin Name: Woocommerce AJAX product search
  Plugin URI: http://www.enovathemes.com
  Description: Ajax product search for WooCommerce
  Author: Enovathemes
  Version: 1.0
  Author URI: http://enovathemes.com
*/

if ( ! defined( 'ABSPATH' ) ) {
  exit; // Exit if accessed directly
}

function search_plugin_scripts_styles(){
  if (class_exists("Easy_Digital_Downloads")) {

    wp_enqueue_style( 'search-style', plugins_url('/css/style.css', __FILE__ ), array(), '1.0.0' );
    wp_register_script( 'search-main', plugins_url('/js/main.js', __FILE__ ), array('jquery'), '', true);
    wp_localize_script(
      'search-main',
      'opt',
      array(
        'ajaxUrl'  => admin_url('admin-ajax.php'),
        'noResults' => esc_html__( 'No products found', 'textdomain' ),
      )
    );
  }
}
add_action( 'wp_enqueue_scripts', 'search_plugin_scripts_styles' );

/* Get taxonomy hierarchy
/*-------------------*/

  function get_taxonomy_hierarchy( $taxonomy, $parent = 0, $exclude = 0) {
    $taxonomy = is_array( $taxonomy ) ? array_shift( $taxonomy ) : $taxonomy;
    $terms = get_terms( $taxonomy, array( 'parent' => $parent, 'hide_empty' => false, 'exclude' => $exclude) );

    $children = array();
    foreach ( $terms as $term ){
      $term->children = get_taxonomy_hierarchy( $taxonomy, $term->term_id, $exclude);
      $children[ $term->term_id ] = $term;
    }
    return $children;
  }

/* List taxonomy hierarchy
/*-------------------*/

  function list_taxonomy_hierarchy_no_instance( $taxonomies) {
  ?>
    <?php foreach ( $taxonomies as $taxonomy ) { ?>
      <?php $children = $taxonomy->children; ?>
      <option value="<?php echo $taxonomy->term_id; ?>"><?php echo $taxonomy->name; ?></option>
      <?php if (is_array($children) && !empty($children)): ?>
        <optgroup>
          <?php list_taxonomy_hierarchy_no_instance($children); ?>
        </optgroup>
      <?php endif ?>
    <?php } ?>

  <?php
  }

/* Product categories transient
/*-------------------*/

  function get_product_categories_hierarchy() {

    if ( false === ( $categories = get_transient( 'product-categories-hierarchy' ) ) ) {

      $categories = get_taxonomy_hierarchy( 'download_category', 0, 0);

      // do not set an empty transient - should help catch private or empty accounts.
      if ( ! empty( $categories ) ) {
        $categories = base64_encode( serialize( $categories ) );
        set_transient( 'product-categories-hierarchy', $categories, apply_filters( 'null_categories_cache_time', 0 ) );
      }
    }

    if ( ! empty( $categories ) ) {

      return unserialize( base64_decode( $categories ) );

    } else {

      return new WP_Error( 'no_categories', esc_html__( 'No categories.', 'textdomain' ) );

    }
  }

/* Delete product categories transient
/*-------------------*/

  function edit_product_term($term_id, $tt_id, $taxonomy) {
    $term = get_term($term_id,$taxonomy);
    if (!is_wp_error($term) && is_object($term)) {
      $taxonomy = $term->taxonomy;
      if ($taxonomy == "download_category") {
        delete_transient( 'product-categories-hierarchy' );
      }
    }
  }

  function delete_product_term($term_id, $tt_id, $taxonomy, $deleted_term) {
    if (!is_wp_error($deleted_term) && is_object($deleted_term)) {
      $taxonomy = $deleted_term->taxonomy;
      if ($taxonomy == "download_category") {
        delete_transient( 'product-categories-hierarchy' );
      }
    }
  }
  add_action( 'create_term', 'edit_product_term', 99, 3 );
  add_action( 'edit_term', 'edit_product_term', 99, 3 );
  add_action( 'delete_term', 'delete_product_term', 99, 4 );

  add_action( 'save_post', 'save_post_action', 99, 3);
  function save_post_action( $post_id ){

    if( defined( 'DOING_AUTOSAVE' ) && DOING_AUTOSAVE ) return;
    if (!current_user_can( 'edit_page', $post_id ) ) return;

    $post_info = get_post($post_id);

    if (!is_wp_error($post_info) && is_object($post_info)) {
      $content  = $post_info->post_content;
      $post_type = $post_info->post_type;

      if ($post_type == "download"){
        delete_transient( 'enovathemes-product-categories' );
      }
    }

  }

/* Search action
/*-------------------*/

  function search_product() {

    global $wpdb;

    if (isset($_POST['keyword']) && !empty($_POST['keyword'])) {

      $keyword = $_POST['keyword'];

      if (isset($_POST['category']) && !empty($_POST['category'])) {

        $category = $_POST['category'];

        $querystr = "SELECT DISTINCT * FROM $wpdb->posts AS p
        LEFT JOIN $wpdb->term_relationships AS r ON (p.ID = r.object_id)
      	INNER JOIN $wpdb->term_taxonomy AS x ON (r.term_taxonomy_id = x.term_taxonomy_id)
      	INNER JOIN $wpdb->terms AS t ON (r.term_taxonomy_id = t.term_id)
      	WHERE p.post_type IN ('download')
      	AND p.post_status = 'publish'
        AND x.taxonomy = 'download_category'
      	ORDER BY t.name ASC, p.post_date DESC;";

      } else {
        $querystr = "SELECT DISTINCT $wpdb->posts.*
        FROM $wpdb->posts, $wpdb->postmeta
        WHERE $wpdb->posts.ID = $wpdb->postmeta.post_id
        AND (
          ($wpdb->posts.post_content LIKE '%{$keyword}%')
          OR
          ($wpdb->posts.post_title LIKE '%{$keyword}%')
        )
        AND $wpdb->posts.post_status = 'publish'
        AND $wpdb->posts.post_type = 'download'
        ORDER BY $wpdb->posts.post_date DESC";
      }

      $query_results = $wpdb->get_results($querystr);

      if (!empty($query_results)) {

        $output = '';

        foreach ($query_results as $result) {
          $categories = wp_get_post_terms($result->ID, 'download_category');

          $output .= '<li>';
            $output .= '<a href="'.get_post_permalink($result->ID).'">';
              $output .= '<div class="product-image">';
                $output .= '<img src="'.esc_url(get_the_post_thumbnail_url($result->ID,'thumbnail')).'">';
              $output .= '</div>';
              $output .= '<div class="product-data">';
                $output .= '<h3>'.$result->post_title.'</h3>';
                if (!empty($categories)) {
                  $output .= '<div class="product-categories">';
                    foreach ($categories as $category) {
                      if ($category->parent) {
                        $parent = get_term_by('id',$category->parent,'download_category');
                        $output .= '<span>'.$parent->name.'</span>';
                      }
                      $output .= '<span>'.$category->name.'</span>';
                    }
                  $output .= '</div>';
                }

              $output .= '</div>';
              $output .= '</a>';
          $output .= '</li>';
        }

        if (!empty($output)) {
          echo $output;
        }
      }
    }

    die();
  }
  add_action( 'wp_ajax_search_product', 'search_product' );
  add_action( 'wp_ajax_nopriv_search_product', 'search_product' );

/* Widget
/*-------------------*/

  add_action('widgets_init', 'register_product_search_widget');
  function register_product_search_widget(){
  	register_widget( 'Enovathemes_Addons_WP_Product_Search' );
  }

  class Enovathemes_Addons_WP_Product_Search extends WP_Widget {

  	public function __construct() {
  		parent::__construct(
  			'product_search_widget',
  			esc_html__('* Product ajax search', 'textdomain'),
  			array( 'description' => esc_html__('Product ajax search', 'textdomain'))
  		);
  	}

  	public function widget( $args, $instance) {

  		wp_enqueue_script('search-main');

  		extract($args);

  		$title = apply_filters( 'widget_title', $instance['title'] );

  		echo $before_widget;

  			if ( ! empty( $title ) ){echo $before_title . $title . $after_title;}

        ?>

  			<div class="product-search">
  				<form name="product-search" method="POST">
            <?php $categories = get_product_categories_hierarchy(); ?>
            <?php if ($categories): ?>
              <select name="category" class="category">
                <option class="default" value=""><?php echo esc_html__( 'Select a category', 'textdomain' ); ?></option>
                <?php list_taxonomy_hierarchy_no_instance( $categories); ?>
              </select>
            <?php endif ?>
            <div class="search-wrapper">
              <input type="search" name="search" class="search" placeholder="<?php echo esc_html__( 'Search for product...', 'textdomain' ); ?>" value="">
              <?php echo file_get_contents(plugins_url( 'images/loading.svg', __FILE__ )); ?>
            </div>
  	      </form>
          <div class="search-results"></div>
    		</div>

  		<?php echo $after_widget;
  	}

   	public function form( $instance ) {

   		$defaults = array(
   			'title' => esc_html__('Product search', 'textdomain'),
   		);

   		$instance = wp_parse_args((array) $instance, $defaults);

  		?>

  		<div id="<?php echo esc_attr($this->get_field_id( 'widget_id' )); ?>">

  			<p>
  				<label for="<?php echo $this->get_field_id( 'title' ); ?>"><?php echo esc_html__( 'Title:', 'textdomain' ); ?></label>
  				<input class="widefat <?php echo $this->get_field_id( 'title' ); ?>" name="<?php echo $this->get_field_name( 'title' ); ?>" type="text" value="<?php echo esc_attr( $instance['title'] ); ?>" />
  			</p>

  		</div>

  		<?php
  	}

  	public function update( $new_instance, $old_instance ) {
  		$instance = $old_instance;
  		$instance['title'] = strip_tags( $new_instance['title'] );
  		return $instance;
  	}

  }
?>

 

لینک به ارسال

به گفتگو بپیوندید

هم اکنون می توانید مطلب خود را ارسال نمایید و بعداً ثبت نام کنید. اگر حساب کاربری دارید، برای ارسال با حساب کاربری خود اکنون وارد شوید .

مهمان
ارسال پاسخ به این موضوع ...

×   شما در حال چسباندن محتوایی با قالب بندی هستید.   حذف قالب بندی

  تنها استفاده از 75 اموجی مجاز می باشد.

×   لینک شما به صورت اتوماتیک جای گذاری شد.   نمایش به صورت لینک

×   محتوای قبلی شما بازگردانی شد.   پاک کردن محتوای ویرایشگر

×   شما مستقیما نمی توانید تصویر خود را قرار دهید. یا آن را اینجا بارگذاری کنید یا از یک URL قرار دهید.

×
×
 • اضافه کردن...