سلام. من اخیرا سایتم را به کنسول جستجوی جدید گوگل اضافه کردم. در قسمت Index Coverage در بخش Error برایم 209 آدرس را با عنوان Submitted URL marked ‘noindex  خطا نشون میده. این مشکل را چگونه باید رفع کنم. در هیچ سایت ایرانی هم مطلبی مشابه نیافتم