رفتن به مطلب
sinaa

آموزش قرار دادن کد css در قالب

پست های پیشنهاد شده

سلام من این صفحرو ساختم و می خوام به همین صورت در سایتم قرار بدم ولی قالبم بهم میریزه

http://s-a-f-a-r.blogfa.com/page/gggg

لطفا بگید که در کدوم قسمت و چجوری باید کدهارو وارد کنم(در سربرگ-پانوشت یا صفحه اصلی)

اینم کدها


<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
<head>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />
<script src="http://javantools.ir/tools/logo/jquery-latest.js"></script>
<script>
$(document).ready(function(){
i_link=0;
function moisrexLinks(){
$('.moisrex-tabz a:eq('+i_link+')').stop().animate({left:'-70px'},100).animate({left:'-50px'},100).animate({left:'-60px'},100);
i_link=i_link+1;
if (i_link!=$('.moisrex-tabz a').length+1){
setTimeout(moisrexLinks,100);
}
}
moisrexLinks();
$('.moisrex-tabz a').hover(function(){
$(this).animate({left:'-50px'},100).animate({left:'-120%'},100).animate({left:'-100%'},100).animate({left:'-110%'},100);
},function(){
$(this).animate({left:'-40px'},100).animate({left:'-60px'},100);
});
});
</script>
<style>
.moisrex-tabz{
position:fixed;
left:100%;
}
.moisrex-tabz a{
text-align:left;
background-position:left center;
border:1px #ccc solid;
border-radius:5px;
-moz-border-radius:5px;
-ms-border-radius:5px;
-webkit-border-radius:5px;
-o-border-radius:5px;
-khtml-border-radius:5px;
position:relative;
padding:10px;
margin:10px;
padding-right:20px;
background-color:rgba(200,200,200,0.5);
text-decoration:none;
background-position:5px center;
background-repeat:no-repeat;
background-size:32px 32px;
color:#333;
display:block;
direction:rtl;
font:11px tahoma;
padding-left:50px;
width:100%;
}
</style>
</head>
<body><div class="moisrex-tabz"><div style="position:absolute;top:-2000%;"></div>
<a href="http://javantools.ir" style="background-image:url(http://javantools.ir/tools/logo/home.png)">صفحه نخست</a>
<a href="http://javantools.ir/category/کد-تلوزیون-آنلاین" style="background-image:url(http://javantools.ir/tools/logo/tv.png);">تلوزیون آنلاین</a>
<a href="http://javantools.ir/تبادل-لینک" style="background-image:url(http://javantools.ir/tools/logo/link.png);">تبادل لینک</a>
<a href="http://javantools.ir/تبادل-لوگو" style="background-image:url(http://javantools.ir/tools/logo/logo.png);">تبادل لوگو</a>
<a href="http://javantools.ir/category/هر-وبلاگ-یک-لوگو" style="background-image:url(http://javantools.ir/tools/logo/design.png);">هر وبلاگ یک لوگو</a>
</div>
<h1 style="text-align:center;"></h1>
</body>
</html>

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال

میشه بیشتر توضیح بدید ؟

چی هستش این ؟ میخواید برای سیستم بلاگفا استفاده کنید یا وردپرس ؟

اگر وردپرس هستش ، باید قالبتون php باشه و حداقل دارای فایل های single , comments , style , index , header , footer باشه

اگر هم بلاگفا هستش که باید با تگ های مخصوص اون سیستم قالبتون ست بشه (اینجا انجمن وردپرس هستش دوست عزیز )

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال

شما باید قالب وبلاگتون رو ویرایش کنید

این بخش رو در قسمت head قالب


<script src="http://javantools.ir/tools/logo/jquery-latest.js"></script>
<script>
$(document).ready(function(){
i_link=0;
function moisrexLinks(){
$('.moisrex-tabz a:eq('+i_link+')').stop().animate({left:'-70px'},100).animate({left:'-50px'},100).animate({left:'-60px'},100);
i_link=i_link+1;
if (i_link!=$('.moisrex-tabz a').length+1){
setTimeout(moisrexLinks,100);
}
}
moisrexLinks();
$('.moisrex-tabz a').hover(function(){
$(this).animate({left:'-50px'},100).animate({left:'-120%'},100).animate({left:'-100%'},100).animate({left:'-110%'},100);
},function(){
$(this).animate({left:'-40px'},100).animate({left:'-60px'},100);
});
});
</script>
<style>
.moisrex-tabz{
position:fixed;
left:100%;
}
.moisrex-tabz a{
text-align:left;
background-position:left center;
border:1px #ccc solid;
border-radius:5px;
-moz-border-radius:5px;
-ms-border-radius:5px;
-webkit-border-radius:5px;
-o-border-radius:5px;
-khtml-border-radius:5px;
position:relative;
padding:10px;
margin:10px;
padding-right:20px;
background-color:rgba(200,200,200,0.5);
text-decoration:none;
background-position:5px center;
background-repeat:no-repeat;
background-size:32px 32px;
color:#333;
display:block;
direction:rtl;
font:11px tahoma;
padding-left:50px;
width:100%;
}
</style>

این بخش رو در قسمت body قالب


<div class="moisrex-tabz"><div style="position:absolute;top:-2000%;"></div>
<a href="http://javantools.ir" style="background-image:url(http://javantools.ir/tools/logo/home.png)">صفحه نخست</a>
<a href="http://javantools.ir/category/کد-تلوزیون-آنلاین" style="background-image:url(http://javantools.ir/tools/logo/tv.png);">تلوزیون آنلاین</a>
<a href="http://javantools.ir/تبادل-لینک" style="background-image:url(http://javantools.ir/tools/logo/link.png);">تبادل لینک</a>
<a href="http://javantools.ir/تبادل-لوگو" style="background-image:url(http://javantools.ir/tools/logo/logo.png);">تبادل لوگو</a>
<a href="http://javantools.ir/category/هر-وبلاگ-یک-لوگو" style="background-image:url(http://javantools.ir/tools/logo/design.png);">هر وبلاگ یک لوگو</a>
</div>

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال

کدها را طبق راهنمایی در قالب قرار دهید

به احتمال زیاد در فایل header.php

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال

کدها را به صورت قرار دادم


<link href="http://javantools.ir/tools/up/J-icon.ico" rel="shortcut icon">
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" <?php language_attributes(); ?>>
<head profile="http://gmpg.org/xfn/11">


<script src="http://javantools.ir/tools/logo/jquery-latest.js"></script><script>$(document).ready(function(){i_link=0;function moisrexLinks(){ $('.moisrex-tabz a:eq('+i_link+')').stop().animate({left:'-70px'},100).animate({left:'-50px'},100).animate({left:'-60px'},100); i_link=i_link+1; if (i_link!=$('.moisrex-tabz a').length+1){ setTimeout(moisrexLinks,100); }}moisrexLinks();$('.moisrex-tabz a').hover(function(){ $(this).animate({left:'-50px'},100).animate({left:'-120%'},100).animate({left:'-100%'},100).animate({left:'-110%'},100);},function(){ $(this).animate({left:'-40px'},100).animate({left:'-60px'},100);});});</script><style>.moisrex-tabz{position:fixed;left:100%;}.moisrex-tabz a{text-align:left;background-position:left center;border:1px #ccc solid;border-radius:5px;-moz-border-radius:5px;-ms-border-radius:5px;-webkit-border-radius:5px;-o-border-radius:5px;-khtml-border-radius:5px;position:relative;padding:10px;margin:10px;padding-right:20px;background-color:rgba(200,200,200,0.5);text-decoration:none;background-position:5px center;background-repeat:no-repeat;background-size:32px 32px;color:#333;display:block;direction:rtl;font:11px tahoma;padding-left:50px;width:100%;}</style>

<!--<link rel="shortcut icon" href="<?=bloginfo('template_url')?>/images/favicon.gif" type="image/x-icon" />-->
<meta http-equiv="Content-Type" content="<?php bloginfo('html_type'); ?>; charset=<?php bloginfo('charset'); ?>" />
<title><?php wp_title('«', true, 'right'); ?> <?php bloginfo('name'); ?></title>
<link rel="stylesheet" href="<?php bloginfo('stylesheet_url'); ?>" type="text/css" media="screen" />
<!--[if IE]>
<link rel="stylesheet" href="<?=bloginfo('template_url')?>/ie.css" type="text/css" media="screen" />
<![endif]-->
<link rel="stylesheet" href="<?=bloginfo('template_url')?>/print.css" type="text/css" media="print" />
<link rel="alternate" type="application/rss+xml" title="<?php bloginfo('name'); ?> RSS Feed" href="<?php bloginfo('rss2_url'); ?>" />
<link rel="alternate" type="application/atom+xml" title="<?php bloginfo('name'); ?> Atom Feed" href="<?php bloginfo('atom_url'); ?>" />
<link rel="pingback" href="<?php bloginfo('pingback_url'); ?>" />
<script type="text/javascript" src="<?php bloginfo('template_directory'); ?>/js/jquery-latest.js"></script>
<script type="text/javascript" src="<?php bloginfo('template_directory'); ?>/js/global.js"></script>
<?php if ( is_singular() ) wp_enqueue_script( 'comment-reply' ); ?>
<?php wp_head(); ?>
</head>
<body>
<div class="moisrex-tabz"><div style="position:absolute;top:-2000%;"></div><a href="http://javantools.ir" style="background-image:url(http://javantools.ir/tools/logo/home.png)">صفحه نخست</a><a href="http://javantools.ir/category/کد-تلوزیون-آنلاین" style="background-image:url(http://javantools.ir/tools/logo/tv.png);">تلوزیون آنلاین</a><a href="http://javantools.ir/تبادل-لینک" style="background-image:url(http://javantools.ir/tools/logo/link.png);">تبادل لینک</a><a href="http://javantools.ir/تبادل-لوگو" style="background-image:url(http://javantools.ir/tools/logo/logo.png);">تبادل لوگو</a><a href="http://javantools.ir/category/هر-وبلاگ-یک-لوگو" style="background-image:url(http://javantools.ir/tools/logo/design.png);">هر وبلاگ یک لوگو</a></div>

<div align="center">
<div id="page">
<div id="content">
<div id="header">

<div id="searchform">
<?php include (TEMPLATEPATH . '/searchform.php'); ?>
<DIV align=center><DIV
style=BORDER-BOTTOM: rgb(175,198,128) 1px solid; TEXT-ALIGN: center; BORDER-LEFT: rgb(175,198,128) 1px solid; PADDING-BOTTOM: 2px; BACKGROUND-COLOR: rgb(230,236,202); MARGIN-TOP: 3px; PADDING-LEFT: 2px; WIDTH: 174px; PADDING-RIGHT: 2px; MARGIN-BOTTOM: 3px; HEIGHT: 54px; BORDER-TOP: rgb(175,198,128) 1px solid; BORDER-RIGHT: rgb(175,198,128) 1px solid; PADDING-TOP: 2px; border-top-left-radius: 5px 5px; border-top-right-radius: 5px 5px; border-bottom-right-radius: 5px 5px; border-bottom-left-radius: 5px 5px"
class=green><SPAN
style="LINE-HEIGHT: 16px; WIDOWS: 2; TEXT-TRANSFORM: none; FONT-VARIANT: normal; FONT-STYLE: normal; TEXT-INDENT: 0px; LETTER-SPACING: normal; FONT-FAMILY: Tahoma; WHITE-SPACE: normal; ORPHANS: 2; FONT-SIZE: 11px; WORD-SPACING: 0px; -webkit-text-decorations-in-effect: none; -webkit-text-size-adjust: auto; -webkit-text-stroke-width: 0px"
class=Apple-style-span>
<g:plusone size="tall" href="<?php the_permalink(); ?>"></g:plusone>
<SPAN
style="LINE-HEIGHT: 16px; WIDOWS: 2; TEXT-TRANSFORM: none; FONT-VARIANT: normal; FONT-STYLE: normal; TEXT-INDENT: 0px; LETTER-SPACING: normal; FONT-FAMILY: Tahoma; WHITE-SPACE: normal; ORPHANS: 2; FONT-SIZE: 11px; WORD-SPACING: 0px; -webkit-text-decorations-in-effect: none; -webkit-text-size-adjust: auto; -webkit-text-stroke-width: 0px"
class=Apple-style-span><FONT color=#000000></FONT></SPAN></SPAN></DIV></DIV>
</div>
</div>

ولی باز هم قالب بهم میریزه

الان مشاهده کنید http://javantools.ir

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال

شما نباید کل کد رو کپی کنید

بخشهایی تکراری هستند که نباید کپی شوند

همون کدهایی که معرفی شد رو قرار دهید

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال

خروجی سایت مشکلی نداره

اما سورس صفحه شما دارای چندین تگ head هست

بهتره فایلهای پوستتون رو چک کنید و تگهای تکراری مربوط به head را حذف کنید

<head>

<meta content="text/html; charset=utf-8" http-equiv="Content-Type">

</head>

<link href="http://javantools.ir/tools/up/J-icon.ico" rel="shortcut icon">

<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">

<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" dir="rtl" lang="fa-IR">

<head profile="http://gmpg.org/xfn/11">

<script src="http://javantools.ir/tools/logo/jquery-latest.js"></script><script>$(document).ready(function(){i_link=0;function moisrexLinks(){ $('.moisrex-tabz a:eq('+i_link+')').stop().animate({left:'-70px'},100).animate({left:'-50px'},100).animate({left:'-60px'},100); i_link=i_link+1; if (i_link!=$('.moisrex-tabz a').length+1){ setTimeout(moisrexLinks,100); }}moisrexLinks();$('.moisrex-tabz a').hover(function(){ $(this).animate({left:'-50px'},100).animate({left:'-120%'},100).animate({left:'-100%'},100).animate({left:'-110%'},100);},function(){ $(this).animate({left:'-40px'},100).animate({left:'-60px'},100);});});</script><style>.moisrex-tabz{position:fixed;left:100%;}.moisrex-tabz a{text-align:left;background-position:left center;border:1px #ccc solid;border-radius:5px;-moz-border-radius:5px;-ms-border-radius:5px;-webkit-border-radius:5px;-o-border-radius:5px;-khtml-border-radius:5px;position:relative;padding:10px;margin:10px;padding-right:20px;background-color:rgba(200,200,200,0.5);text-decoration:none;background-position:5px center;background-repeat:no-repeat;background-size:32px 32px;color:#333;display:block;direction:rtl;font:11px tahoma;padding-left:50px;width:100%;}</style>

<!--<link rel="shortcut icon" href="http://javantools.ir/wp-content/themes/Paeezan/images/favicon.gif" type="image/x-icon" />-->

<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=UTF-8" />

<title>جوان تولز - ابزار وبلاگنویسان جوان</title>

<link rel="stylesheet" href="http://javantools.ir/wp-content/themes/Paeezan/style.css" type="text/css" media="screen" />

<!--[if IE]>

<link rel="stylesheet" href="http://javantools.ir/wp-content/themes/Paeezan/ie.css" type="text/css" media="screen" />

<![endif]-->

<link rel="stylesheet" href="http://javantools.ir/wp-content/themes/Paeezan/print.css" type="text/css" media="print" />

<link rel="alternate" type="application/rss+xml" title="جوان تولز – ابزار وبلاگنویسان جوان RSS Feed" href="http://javantools.ir/feed/" />

<link rel="alternate" type="application/atom+xml" title="جوان تولز – ابزار وبلاگنویسان جوان Atom Feed" href="http://javantools.ir/feed/atom/" />

<link rel="pingback" href="http://javantools.ir/xmlrpc.php" />

<script type="text/javascript" src="http://javantools.ir/wp-content/themes/Paeezan/js/jquery-latest.js"></script>

<script type="text/javascript" src="http://javantools.ir/wp-content/themes/Paeezan/js/global.js"></script>

<link rel="alternate" type="application/rss+xml" title="جوان تولز - ابزار وبلاگنویسان جوان » وبلاگنویسی خوراک دیدگاه‌ها" href="http://javantools.ir/%d9%88%d8%a8%d9%84%d8%a7%da%af%d9%86%d9%88%db%8c%d8%b3%db%8c/feed/" />

<link rel='stylesheet' id='fancybox-css' href='http://javantools.ir/wp-content/plugins/crayon-syntax-highlighter/js/fancybox/jquery.fancybox.css?ver=1.14' type='text/css' media='all' />

<link rel='stylesheet' id='crayon_style-css' href='http://javantools.ir/wp-content/plugins/crayon-syntax-highlighter/css/crayon_style.css?ver=1.14' type='text/css' media='all' />

<link rel='stylesheet' id='crayon_global_style-css' href='http://javantools.ir/wp-content/plugins/crayon-syntax-highlighter/css/global_style.css?ver=1.14' type='text/css' media='all' />

<link rel='stylesheet' id='cntctfrmStylesheet-css' href='http://javantools.ir/wp-content/plugins/contact-form-plugin/css/style.css?ver=3.4.2' type='text/css' media='all' />

<script type='text/javascript' src='http://javantools.ir/wp-includes/js/jquery/jquery.js?ver=1.7.2'></script>

<script type='text/javascript' src='http://javantools.ir/wp-content/plugins/crayon-syntax-highlighter/js/fancybox/jquery.fancybox.pack.js?ver=1.14'></script>

<script type='text/javascript'>

/* <![CDATA[ */

var CrayonSyntaxSettings = {"is_admin":"","ajaxurl":"http:\/\/javantools.ir\/wp-admin\/admin-ajax.php","prefix":"crayon-","setting":"crayon-setting","selected":"crayon-setting-selected","changed":"crayon-setting-changed","special":"crayon-setting-special","orig_value":"data-orig-value"};

/* ]]> */

</script>

<script type='text/javascript' src='http://javantools.ir/wp-content/plugins/crayon-syntax-highlighter/js/util.js?ver=1.14'></script>

<script type='text/javascript' src='http://javantools.ir/wp-content/plugins/crayon-syntax-highlighter/js/crayon_admin.js?ver=1.14'></script>

<script type='text/javascript'>

/* <![CDATA[ */

var CrayonTagEditorSettings = {"home_url":"http:\/\/javantools.ir","css":"crayon-te","css_selected":"crayon-selected","code_css":"#crayon-code","url_css":"#crayon-url","url_info_css":"#crayon-te-url-info","lang_css":"#crayon-lang","title_css":"#crayon-title","mark_css":"#crayon-mark","range_css":"#crayon-range","inline_css":"crayon-inline","inline_hide_css":"crayon-hide-inline","inline_hide_only_css":"crayon-hide-inline-only","hl_css":"#crayon-highlight","switch_html":"#content-html","switch_tmce":"#content-tmce","tinymce_button":"a.mce_crayon_tinymce","submit_css":"#crayon-te-ok","cancel_css":"#crayon-te-cancel","content_css":"#crayon-te-content","dialog_title_css":"#crayon-te-title","submit_wrapper_css":"#crayon-te-submit-wrapper","data_value":"data-value","attr_sep":":","css_sep":"_","fallback_lang":"default","dialog_title_add":"Add Crayon Code","dialog_title_edit":"Edit Crayon Code","submit_add":"Add","submit_edit":"Save","bar":"#crayon-te-bar","bar_content":"#crayon-te-bar-content","extensions":{"scpt":"applescript","applescript":"applescript","swf":"as","fla":"as","cs":"c#","h":"c++","hh":"c++","hpp":"c++","hxx":"c++","h++":"c++","cc":"c++","cpp":"c++","cxx":"c++","c++":"c++","pas":"delphi","java":"java","class":"java","jar":"java","mv":"miva","mvc":"miva","mvt":"miva","m":"objc","mm":"objc","pl":"perl","py":"python","pyw":"python","pyc":"python","pyo":"python","pyd":"python","rb":"ruby","rbx":"ruby","rhtml":"ruby","vbs":"vb"}};

/* ]]> */

</script>

<script type='text/javascript' src='http://javantools.ir/wp-content/plugins/crayon-syntax-highlighter/util/tag-editor/crayon_te.js?ver=1.14'></script>

<script type='text/javascript' src='http://javantools.ir/wp-content/plugins/crayon-syntax-highlighter/js/crayon.js?ver=1.14'></script>

<script type='text/javascript' src='http://javantools.ir/wp-content/plugins/crayon-syntax-highlighter/js/jquery.popup.js?ver=1.14'></script>

<script type='text/javascript' src='http://javantools.ir/wp-includes/js/comment-reply.js?ver=3.4.2'></script>

<link rel="EditURI" type="application/rsd+xml" title="RSD" href="http://javantools.ir/xmlrpc.php?rsd" />

<link rel="wlwmanifest" type="application/wlwmanifest+xml" href="http://javantools.ir/wp-includes/wlwmanifest.xml" />

<link rel='next' title='پروانه رنگارنگ' href='http://javantools.ir/%d9%be%d8%b1%d9%88%d8%a7%d9%86%d9%87-%d8%b1%d9%86%da%af%d8%a7%d8%b1%d9%86%da%af/' />

<meta name="generator" content="WordPress 3.4.2" />

<!-- All in One SEO Pack 1.6.15.2 by Michael Torbert of Semper Fi Web Design[1837,1913] -->

<meta name="description" content="جوان تولز ارائه دهنده ابزار رایگان وبلاگ و سایت می باشد" />

<meta name="keywords" content="ابزار وب,تبلیغات,قالب وبلاگ,گرافیک,ساخت کدلوگو,آموزش ساخت لوگو,طراحی لوگو,رایگان,طراحی رایگان بنر,گرافیکی,سفارش طراحی رایگان بنر و لوگو,ساخت کد لوگو,کدلوگو,اس ام اس تصادفی,جک تصادفی,پ ن پ تصادفی,تصاویر زیباسازی,زیباسازی,عکس های زیباسازی,تصاویر زیباساز,زیباسازی وبلاگ,عکس های زیباساز,به اشتراک گذاری مطالب,کد به اشتراک گذاری,کدهای جاوا اسکریپت,تغییر شکل موس,کد تغییر شکل موس,ابزار,ساخت کد موزیک,کد موزیک,کد موزیک آنلاین,کد آهنگ آنلاین,ساخت کد آهنگ آنلاین,ساعت فلش,کد ساعت فلش,ابزار ساعت فلش,ساعت های فلش جدید,ابزار جدید,هر وبلاگ یک لوگو,لوگو,بنر,هدر,هدر وبلاگ,بنر وبلاگ,طراحی,تبلیغات متنی برای وبلاگ,تبلیغات متنی,کد تبلیغات متنی,تبلیغات متنی برای وبلاگ,کد تبلیغات متنی برای وبلاگ,کدهای تبلیغات متنی برای وب,ابزار وب,وبمستر,کد گوگل پلاس,گوگل پلاس برای وبلاگ,بلاگفا,ابزار بلاگفا,کد +1 گوگل,نوشته ای به دور موس,کد,پیغام ورود و خروج,کد پیغام ورود و خروج,کد ماشین حساب,کد چاپ صفحه,کد متحرک سازی عنوان صفحه,متحرک کردن عنوان صفحه,شمارشگر معکوس تا سال نو,کد شماشگر,کد نقشه جهان,کد ساعت همه کشورها,صفحه خانگی,افزودن به علاقه مندی ها,کد افزودن به علاقه مندی ها,کد باز شده صفحه ای دیگر با وبلاگ یا سایت شما,کد جلوگیری از راست کلیک,کد سرقت ممنوع,کد جلوگیری از انتخاب متن,پیامک تصادفی,وبلاگ,بلاگ,بلاگنویس,کد بلاگ,کد وبلاگ,ابزار وبمستران جوان" />

<link rel="canonical" href="http://javantools.ir/" />

<!-- /all in one seo pack -->

</head>

<body>

<div class="moisrex-tabz"><div style="position:absolute;top:-2000%;"></div><a href="http://javantools.ir" style="background-image:url(http://javantools.ir/tools/logo/home.png)">صفحه نخست</a><a href="http://javantools.ir/category/کد-تلوزیون-آنلاین" style="background-image:url(http://javantools.ir/tools/logo/tv.png);">تلوزیون آنلاین</a><a href="http://javantools.ir/تبادل-لینک" style="background-image:url(http://javantools.ir/tools/logo/link.png);">تبادل لینک</a><a href="http://javantools.ir/تبادل-لوگو" style="background-image:url(http://javantools.ir/tools/logo/logo.png);">تبادل لوگو</a><a href="http://javantools.ir/category/هر-وبلاگ-یک-لوگو" style="background-image:url(http://javantools.ir/tools/logo/design.png);">هر وبلاگ یک لوگو</a></div>

<div align="center">

<div id="page">

<div id="content">

<div id="header">

<div id="searchform">

<head>

<meta content="text/html; charset=utf-8" http-equiv="Content-Type">

</head>

<form action="/index.php" method="post">

<fieldset class="searchfield">

<input type="text" class="key" id="searchfield" name="s" id="s" />

<button name="submit" type="image" class="search" title="جستجو"></button>

</fieldset>

</form>

<DIV align=center><DIV

style=BORDER-BOTTOM: rgb(175,198,128) 1px solid; TEXT-ALIGN: center; BORDER-LEFT: rgb(175,198,128) 1px solid; PADDING-BOTTOM: 2px; BACKGROUND-COLOR: rgb(230,236,202); MARGIN-TOP: 3px; PADDING-LEFT: 2px; WIDTH: 174px; PADDING-RIGHT: 2px; MARGIN-BOTTOM: 3px; HEIGHT: 54px; BORDER-TOP: rgb(175,198,128) 1px solid; BORDER-RIGHT: rgb(175,198,128) 1px solid; PADDING-TOP: 2px; border-top-left-radius: 5px 5px; border-top-right-radius: 5px 5px; border-bottom-right-radius: 5px 5px; border-bottom-left-radius: 5px 5px"

class=green><SPAN

style="LINE-HEIGHT: 16px; WIDOWS: 2; TEXT-TRANSFORM: none; FONT-VARIANT: normal; FONT-STYLE: normal; TEXT-INDENT: 0px; LETTER-SPACING: normal; FONT-FAMILY: Tahoma; WHITE-SPACE: normal; ORPHANS: 2; FONT-SIZE: 11px; WORD-SPACING: 0px; -webkit-text-decorations-in-effect: none; -webkit-text-size-adjust: auto; -webkit-text-stroke-width: 0px"

class=Apple-style-span>

<g:plusone size="tall" href="http://javantools.ir/"></g:plusone>

<SPAN

style="LINE-HEIGHT: 16px; WIDOWS: 2; TEXT-TRANSFORM: none; FONT-VARIANT: normal; FONT-STYLE: normal; TEXT-INDENT: 0px; LETTER-SPACING: normal; FONT-FAMILY: Tahoma; WHITE-SPACE: normal; ORPHANS: 2; FONT-SIZE: 11px; WORD-SPACING: 0px; -webkit-text-decorations-in-effect: none; -webkit-text-size-adjust: auto; -webkit-text-stroke-width: 0px"

class=Apple-style-span><FONT color=#000000></FONT></SPAN></SPAN></DIV></DIV>

</div>

</div><head>

<meta content="text/html; charset=utf-8" http-equiv="Content-Type">

</head>

<div id="sidebar">

<div class="menu">

<div class="title">ابزارها</div>

<div class="mbody">

<ul>

<li class="cat-item cat-item-72"><a href="http://javantools.ir/category/%d8%a2%d9%85%d9%88%d8%b2%d8%b4-%d9%87%d8%a7/" title="آموزش ها">آموزش ها</a>

</li>

<li class="cat-item cat-item-114"><a href="http://javantools.ir/category/%d8%a7%d8%b3-%d8%a7%d9%85-%d8%a7%d8%b3-%d8%aa%d8%b5%d8%a7%d8%af%d9%81%db%8c/" title="اس ام اس تصادفی">اس ام اس تصادفی</a>

</li>

<li class="cat-item cat-item-149"><a href="http://javantools.ir/category/%d8%a8%d9%87-%d8%a7%d8%b4%d8%aa%d8%b1%d8%a7%da%a9-%da%af%d8%b0%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d9%85%d8%b7%d8%a7%d9%84%d8%a8/" title="کد به اشتراک گذاری مطالب">به اشتراک گذاری مطالب</a>

</li>

<li class="cat-item cat-item-11"><a href="http://javantools.ir/category/%d8%aa%d8%b5%d8%a7%d9%88%db%8c%d8%b1-%d8%b2%db%8c%d8%a8%d8%a7%d8%b3%d8%a7%d8%b2%db%8c/" title="تصاویر زیبسازی">تصاویر زیباسازی</a>

</li>

<li class="cat-item cat-item-48"><a href="http://javantools.ir/category/%d8%aa%d8%ba%db%8c%db%8c%d8%b1-%d8%b4%da%a9%d9%84-%d9%85%d9%88%d8%b3/" title="کد تغییر شکل موس">تغییر شکل موس</a>

</li>

<li class="cat-item cat-item-66"><a href="http://javantools.ir/category/%d8%b3%d8%a7%d8%ae%d8%aa-%da%a9%d8%af-%d9%85%d9%88%d8%b2%db%8c%da%a9/" title="ساخت کد موزیک">ساخت کد موزیک</a>

</li>

<li class="cat-item cat-item-42"><a href="http://javantools.ir/category/%d8%b3%d8%a7%d8%b9%d8%aa-%d9%81%d9%84%d8%b4/" title="ساعت فلش">ساعت فلش</a>

</li>

<li class="cat-item cat-item-216"><a href="http://javantools.ir/category/%d8%b4%da%a9%d9%84%da%a9-%d9%87%d8%a7%db%8c-%da%a9%d8%a7%d9%85%d9%86%d8%aa-%da%af%d8%b0%d8%a7%d8%b1%db%8c/" title="شکلک های گامنت گذاری">شکلک های کامنت گذاری</a>

</li>

<li class="cat-item cat-item-238"><a href="http://javantools.ir/category/%d9%87%d8%af%d8%a7%db%8c%d8%aa-%d8%a8%d9%87-%d8%a8%d8%a7%d9%84%d8%a7%db%8c-%d8%b5%d9%81%d8%ad%d9%87/" title="هدایت به بالای صفحه">هدایت به بالای صفحه</a>

</li>

<li class="cat-item cat-item-85"><a href="http://javantools.ir/category/%d9%87%d8%b1-%d9%88%d8%a8%d9%84%d8%a7%da%af-%db%8c%da%a9-%d9%84%d9%88%da%af%d9%88/" title="هر وبلاگ یک لوگو">هر وبلاگ یک لوگو</a>

</li>

<li class="cat-item cat-item-192"><a href="http://javantools.ir/category/%da%a9%d8%af-%d8%a8%d8%a7%d8%b2%db%8c-%d8%a2%d9%86%d9%84%d8%a7%db%8c%d9%86/" title="کد بازیهای آنلاین">کد بازی آنلاین</a>

</li>

<li class="cat-item cat-item-77"><a href="http://javantools.ir/category/%da%a9%d8%af-%d8%aa%d8%a8%d9%84%db%8c%d8%ba%d8%a7%d8%aa%db%8c-%d9%85%d8%aa%d9%86%db%8c/" title="کد تبلیغات متنی">کد تبلیغات متنی</a>

</li>

<li class="cat-item cat-item-212"><a href="http://javantools.ir/category/%da%a9%d8%af-%d8%aa%d9%84%d9%88%d8%b2%db%8c%d9%88%d9%86-%d8%a2%d9%86%d9%84%d8%a7%db%8c%d9%86/" title="کد تلوزیون آنلاین">کد تلوزیون آنلاین</a>

</li>

<li class="cat-item cat-item-92"><a href="http://javantools.ir/category/%da%a9%d8%af%d9%87%d8%a7%db%8c-%d9%85%d8%aa%d9%81%d8%b1%d9%82%d9%87/" title="کدهای متفرقه">کدهای متفرقه</a>

</li>

</ul>

</div></div>

<div class="menu">

<div class="title">حمایت از ما</div>

<div align="center">

<img src="http://javantools.ir/tools/up/logo.png">'>http://javantools.ir/tools/up/logo.png">

<INPUT style="WIDTH: 122px; HEIGHT: 22px" dir=ltr id=url name=banner

value='<a href="http://javantools.ir"><img src="http://javantools.ir/tools/up/logo.png" border="0"></a>'

size=14>

</div>

</div>

<div class="menu">

<div class="title">همکاران</div>

<div class="mbody">

<ul>

<li><a href="http://wikitools.ir" title="ویکی تولز">ویکی تولز</a></li>

<li><a href="http://google.com/webhp?hl=fa" rel="met" title="موتور جست و جوی گوگل" target="_blank">گوگل فارسی</a></li>

</ul>

</div></div>

<!--

<div class="menu">

<div class="title">Meta</div>

<div class="mbody">

<ul>

<li><a href="http://javantools.ir/wp-login.php">ورود</a></li>

<li><a href="http://wordpress.org/" title="Powered by WordPress, state-of-the-art semantic personal publishing platform.">WordPress</a></li>

</ul>

</div></div>

-->

<div class="rasul">

</div>

</div>

<div id="main">

<div class="Post" id="post-49">

<div class="postmain">

<div class ="title">

<ul class="postdetails">

</ul>

<img src="http://javantools.ir/wp-content/themes/Paeezan/images/bullet.gif" alt="" /> وبلاگنویسی</div>

<div class="postbody">

<div>

<p>وبلاگ یکی از ساده ترین روش های انتشار مطالب می باشد.با ثبت یک وبلاگ می توانید یک آدرس شخصی برای خودتان داشته باشید و دوستانتان می توانند با دنبال کردن وبلاگتان از حال و روز و پست های شما باخبر شوند.اولین سرویس وبلاگدهی پرشین بلاگ بود که در 23 خرداد 81 کار خود را آغاز کرد اما در حال حاظر محبوب ترین آنها بلاگفاست که همچنان یکه تاز میدان است.جهت ساخت وبلاگ به سرویس دهنده مورد نظر بروید و فرم آن را پر نمایید.قبل از هر چیز برای ساخت یک وبلاگ ابتدا یک اسم مناسب و زیبا انتخاب کنید،یادتون باشه که مهمترین قسمت وبلاگنویسی انتخاب اسم مناسب هست چون گوگل اول از همه عنوان وبلاگ رو ثبت می کنه و اصلی ترین کلمه کلیدی (تِگ) وبلاگتون همون عنوان وبلاگتون هست پس برای انتخاب اسم وبلاگتون یه کم بیشتر وقت بزارید،در ضمن حدالامکان سعی کنید اسم اشباه شده انتخاب نکنید،یعنی سایت ها یا وبلاگ های بزرگ با پیچ رنک بالا هم اون اسمو انتخاب کرده باشن در این صورت وبلاگ شما در صفحات بعدی نتایج جست و جو خواهد بود البطه اگه تلاش زیادی کنید می تونید با انتخاب موضوع اشباه شده هم خودتون را بالا ببرید و به صفحه اول برسونید برای بالا بردن خودتون از رقبا این هفت نکته را فراموش نکنید. 1-مطالبتون زیبا باشه تا مخاطب رو تحت تاثیر قرار بده. 2-فضای وبلاگ(قالب)زیبایی انتخاب کنید. 3- با وبلاگها و وبسایتهای دیگر تبادل لینک کنید. 4-فضای وبلاگ مناسب با موضوع اصلی وبلاگ باشه. 5-با وبلاگ هایی که با موضوع وبلاگ شما مرتبط هستند ارتباط برقرار کنید. 6- همچنین روی انتخاب و درج موضوعات وبلاگ نیز بیشتر وقت بزارید. 7-به وبلاگ دوستانتان بروید و برایشان نظر بگذارید. با رعایت این هفت نکته می توانید وبلاگی زیبا و موفق داشته باشید.مدیریت وبلاگ بسیار ساده هست با ثبت نام در سرویس های وبلاگدهی و پر کردن فرم آن در عرض چند دقیقه می توانید وبلاگتان را بسازید.</p>

<p style="text-align: center;">چند نمونه از موفق ترین سرویس های وبلاگدهی</p>

<p><img src="http://javantools.ir/wp-content/uploads/blogfa.gif" alt="blogfa.com" width="55" height="68" /> <img src="http://javantools.ir/wp-content/uploads/blogsky_logo.gif" alt="blogsky.com" width="70" height="70" /> <img src="http://javantools.ir/wp-content/uploads/pblogo.gif" alt="parsiblog.com" width="59" height="79" /> <img src="http://javantools.ir/tools/up/header_logo3.png" alt="mihanblog.com" width="110" height="67" /> <img src="http://javantools.ir/tools/up/logojavanblog.jpg" alt="javanblog.com" width="56" height="70" /> <img src="http://javantools.ir/wp-content/uploads/persianblog-logo.gif" alt="persianblog.ir" width="111" height="66" /></p>

<p style="text-align: center;"><a title="آموزش ثبت نام در بلاگفا" href="http://javantools.ir/wp-content/uploads/blogfa.jpg" target="_blank"> آموزش ثبت نام در بلاگفا</a></p>

</div>

</div>

</div>

</div>

<!--<rdf:RDF xmlns:rdf="http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#"

xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"

xmlns:trackback="http://madskills.com/public/xml/rss/module/trackback/">

<rdf:Description rdf:about="http://javantools.ir/"

dc:identifier="http://javantools.ir/"

dc:title="وبلاگنویسی"

trackback:ping="http://javantools.ir/trackback/" />

</rdf:RDF>-->

<!-- Start Nav -->

<!-- End Nav -->

</div>

<div class="epage"></div>

<script type="text/javascript" src="http://apis.google.com/js/plusone.js"></script>

<head>

<meta content="text/html; charset=utf-8" http-equiv="Content-Type">

</head>

<div id="footer">

<div class="blogtitlefooter"><a href="http://javantools.ir/">جوان تولز – ابزار وبلاگنویسان جوان</a></div>

<ul class="footerdetails">

<li><a href="http://javantools.ir/feed/" title="فید آر اس اس"><img src="http://javantools.ir/wp-content/themes/Paeezan/images/rss.gif" alt="فید آر اس اس" /></a></li>

<li><a href="http://javantools.ir/تبادل-لینک"><img src="http://javantools.ir/tools/up/liink.gif" alt="تبادل لینک"></a></li>

<li><a href="http://javantools.ir/تبادل-لوگو"><img src="http://javantools.ir/tools/up/lg.png" alt="تبادل لوگو"></a></li>

<li>

<a onclick="this.style.behavior='url(#default#homepage)';this.setHomePage('http://javantools.ir');"

href="javascript:void(0)"><STRONG><IMG border=0 alt="خانگي سازي"

src="http://javantools.ir/tools/up/khanegi.png" width=17

height=17></STRONG></A>

</li>

<li>

<!-- PersianStat -->

<!-- URL: http://javantools.ir -->

<script language='javascript' type='text/javascript' src='http://www.persianstat.com/service/stat.js'></script>

<script language='javascript' type='text/javascript'>

persianstat(10177432, 0);

</script>

<!-- /PersianStat -->

</li>

</ul>

</div>

</div>

</div></div>

</body>

</html>

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال

کدهای مثل کد زیر تکراری بودن که حذف کردم ولی درست نشد تو فایرفاکس درسته ولی تو اینترنت اکسپلورر بهم میریزه


<head>
<meta content="text/html; charset=utf-8" http-equiv="Content-Type">
</head>

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال

چطور بهم میریزه؟ همون صفحه اول که چندتا منو هست؟

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال

نه اینترنت اکسپلورر من 9 و فلش پلیر هم نصب نبود برای همین بهم میریخت

اگه فلش پلیر نصب باشه بهم نمیریزه

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال

به گفتگو بپیوندید

هم اکنون می توانید مطلب خود را ارسال نمایید و بعداً ثبت نام کنید. اگر حساب کاربری دارید، برای ارسال با حساب کاربری خود اکنون وارد شوید .

مهمان
ارسال پاسخ به این موضوع ...

×   شما در حال چسباندن محتوایی با قالب بندی هستید.   حذف قالب بندی

  تنها استفاده از 75 اموجی مجاز می باشد.

×   لینک شما به صورت اتوماتیک جای گذاری شد.   نمایش به صورت لینک

×   محتوای قبلی شما بازگردانی شد.   پاک کردن محتوای ویرایشگر

×   شما مستقیما نمی توانید تصویر خود را قرار دهید. یا آن را اینجا بارگذاری کنید یا از یک URL قرار دهید.


 • مطالب مشابه

  • توسط runy
   سلام
   کد css برای بالا و پایین بردن پس زمینه باکس هست؟
   می خوام تصویر بزرگتر از باکس را پس زمینه کنم و با کد CSS بالا و پایین بشه .
   ترجیحا بدون جی کوری باشه یعنی فقط CSS محض باشه.
   خودم اینرا پیدا کردم ولی کار نمیده:


   http://jquerydemo.com/jquery/animate-background-image.aspx

×
×
 • اضافه کردن...