wordpres

کوئری از پست تایپ و دسته اختصاصی

22 پست در این موضوع قرار دارد

سلام

من یه پست تایپ اختصاصی ساختم و بعد برای اون یک دسته بندی اختصاصی هم درست کردم

حالا میخوام از اون پست تایپ و اون دسته بندی هاش کوئری بگیرم اما هر کار میکنم اون دسته بندی رو به مشکلی میخورم :|

میشه راهنمایی کنید

0

به اشتراک گذاری این پست


لینک به پست

خب مشکلتون چیه :mellow:

0

به اشتراک گذاری این پست


لینک به پست

خب الان کد زیر رو نوشتم اما نمیاد پست هایی که دسته بندیشون fun هست رو نشون بده


$active_query = new WP_Query(array('post_type'=>'posts','cat'=>'fun'));
if($active_query->have_posts()){
while($active_query->have_posts()):
$active_query->the_post();

اگرم cat رو کلا بردارم میاد کل پست ها رو نشون میده

0

به اشتراک گذاری این پست


لینک به پست

آی دی دسته بندی را باید بجای fun بگذارید یا بجای cat بنویسید


'category_name' => 'fun'

0

به اشتراک گذاری این پست


لینک به پست

البته اگر تاکسونامی اختصاصی ساختید که باید نام تاکسونامیتون رو جایگزینم cat کنید

1

به اشتراک گذاری این پست


لینک به پست

البته اگر تاکسونامی اختصاصی ساختید که باید نام تاکسونامیتون رو جایگزینم cat کنید

چجوری؟؟
0

به اشتراک گذاری این پست


لینک به پست

مثلا اگه اسم custom taxonomy که برای پست تایپتون ساختین series باشه کدتون به صورت زیر درمیاد

$active_query = new WP_Query(array('post_type'=>'posts','cat'=>'fun','taxonomy' ='series',));

1

به اشتراک گذاری این پست


لینک به پست

مثلا اگه اسم custom taxonomy که برای پست تایپتون ساختین series باشه کدتون به صورت زیر درمیاد

$active_query = new WP_Query(array('post_type'=>'posts','cat'=>'fun','taxonomy' ='series',));

ازین کد استفاده کردم اما نشد :|

بزارین کاری که کردم رو بگم شاید اصلا taxonomy نباشه :|

من یه پست تایپ اختصاصی درست کردم بعدش اومدم برای این پست تایپ یک دسته بندی اختصاصی هم درست کردم که فقط مربوط به همین پست تایپ هست بعد حالا میخوام مثلا کوئری بگیرم که پست های دسته مثلا X رو نشون بده

0

به اشتراک گذاری این پست


لینک به پست


$query = new WP_Query(array(
'post_type' => 'my_post_type',
'cat' => 1,
'tax_query' => array(
array(
'taxonomy' => 'my_taxonomy',
'field' => 'term_id',
'terms' => array(1, 2),
),
array(
'taxonomy' => 'my_taxonomy_1',
'field' => 'name',
'terms' => array('i-am'),
)

),
'posts_per_page' => 10,
));

به کد دقت کنید متوجه نحوه استفاده اش می شوید

(کدهایی که اینجا در اختیار شما قرار می گیره به عنوان مثال تنظیم شده و مسلما با کپی پیستشون به نتیجه نمی رسید باید کد را بخونید و مقادیر مربوط به سایت خودتون رو جایگزین متغیر هاش کنید)

1

به اشتراک گذاری این پست


لینک به پست


$query = new WP_Query(array(
'post_type' => 'my_post_type',
'cat' => 1,
'tax_query' => array(
array(
'taxonomy' => 'my_taxonomy',
'field' => 'term_id',
'terms' => array(1, 2),
),
array(
'taxonomy' => 'my_taxonomy_1',
'field' => 'name',
'terms' => array('i-am'),
)

),
'posts_per_page' => 10,
));

به کد دقت کنید متوجه نحوه استفاده اش می شوید

(کدهایی که اینجا در اختیار شما قرار می گیره به عنوان مثال تنظیم شده و مسلما با کپی پیستشون به نتیجه نمی رسید باید کد را بخونید و مقادیر مربوط به سایت خودتون رو جایگزین متغیر هاش کنید)

سلام

ممنون از شما

میشه بگین برای taxonomy و field و terms چه مقدار هایی رو باید بدم؟؟

0

به اشتراک گذاری این پست


لینک به پست

بجای my_taxonomy یا my_taxonomy_1 نام تاکسونامی ای که ایجاد کردید رو باید بگذارید اگر خواستید آی دی دسته بندیش رو قرار بدید

از این نمونه


array(
'taxonomy' => 'my_taxonomy',
'field' => 'term_id',
'terms' => array(1, 2),
),

بجای یک و دو آی دی دسته بندی رو بگذارید

اگر خواستید با نامک احضارش کنید

این نمونه


array(
'taxonomy' => 'my_taxonomy_1',
'field' => 'name',
'terms' => array('i-am'),
)

بجای i-am نامک دسته بندی را قرار بدید.

1

به اشتراک گذاری این پست


لینک به پست
بجای my_taxonomy یا my_taxonomy_1 نام تاکسونامی ای که ایجاد کردید رو باید بگذارید اگر خواستید آی دی دسته بندیش رو قرار بدید از این نمونه
 array( 'taxonomy' => 'my_taxonomy', 'field' => 'term_id', 'terms' => array(1, 2), ), 

بجای یک و دو آی دی دسته بندی رو بگذارید اگر خواستید با نامک احضارش کنید این نمونه

 array( 'taxonomy' => 'my_taxonomy_1', 'field' => 'name', 'terms' => array('i-am'), ) 

بجای i-am نامک دسته بندی را قرار بدید.

مرسی از توضیحاتتون

نمیدونم چه مشکلی داره هر کار میکنم درست نمیشه! :(

0

به اشتراک گذاری این پست


لینک به پست

کد کاملتون رو بگذارید و توضیح بدید منظورتون از درست نمیشه چیه؟ کد یا باید ارور بده یا کار کنه اگر ارور می ده متن ارور رو هم بگذارید

0

به اشتراک گذاری این پست


لینک به پست

کد کاملتون رو بگذارید و توضیح بدید منظورتون از درست نمیشه چیه؟ کد یا باید ارور بده یا کار کنه اگر ارور می ده متن ارور رو هم بگذارید


$active_query = new WP_Query(array('post_type'=>'products',
'tax_query' => array(
array(
'taxonomy' => 'test',
)
)));
if($active_query->have_posts()){
while($active_query->have_posts()):
$active_query->the_post();

هیچی نشون نمیده!!

کدی هم که برای ساخت taxonomy اختصاصی نوشتم اینه :


function my_taxonomies_product() {
$labels = array(
'name' => _x( 'دسته بندی محصولات', 'taxonomy general name' ),
'singular_name' => _x( 'دسته بندی محصولات', 'taxonomy singular name' ),
'search_items' => __( 'جست و جوی دسته بندی محصولات' ),
'all_items' => __( 'همه دسته ها' ),
'parent_item' => __( 'دسته بندی محصول جاری' ),
'parent_item_colon' => __( 'دسته بندی محصول جاری:' ),
'edit_item' => __( 'ویرایش دسته بندی محصول' ),
'update_item' => __( 'تغییر دسته بندی محصول' ),
'add_new_item' => __( 'افزودن دسته بندی جدید محصول' ),
'new_item_name' => __( 'دسته بندی جدید محصول' ),
'menu_name' => __( 'دسته بندی محصولات' ),
);
$args = array(
'labels' => $labels,
'hierarchical' => true,
);
register_taxonomy( 'product_category', 'products', $args );
}
add_action( 'init', 'my_taxonomies_product', 0 );

0

به اشتراک گذاری این پست


لینک به پست

اگر این قراره چیزی نمایش بده که مسلمه نشون نمی ده


$active_query = new WP_Query(array('post_type'=>'products',
'tax_query' => array(
array(
'taxonomy' => 'test',
)
)));
if($active_query->have_posts()){
while($active_query->have_posts()):
$active_query->the_post();

جدا از اینکه باز هم زحمت نکشدید کد کاملتون رو بگذارید شما تو سئوالتون فرمودید مطالب دسته بندی شخصی fun رو می خواهید احضار کنید

الان کدتون کلا یه چیز دیگه است

این tax_query سئوال اولتونه


'tax_query' => array(
array(
'taxonomy' => 'product_category',
'field' => 'name',
'terms' => array('fun'),
)
)

0

به اشتراک گذاری این پست


لینک به پست

اگر این قراره چیزی نمایش بده که مسلمه نشون نمی ده


$active_query = new WP_Query(array('post_type'=>'products',
'tax_query' => array(
array(
'taxonomy' => 'test',
)
)));
if($active_query->have_posts()){
while($active_query->have_posts()):
$active_query->the_post();

جدا از اینکه باز هم زحمت نکشدید کد کاملتون رو بگذارید شما تو سئوالتون فرمودید مطالب دسته بندی شخصی fun رو می خواهید احضار کنید

الان کدتون کلا یه چیز دیگه است

این tax_query سئوال اولتونه


'tax_query' => array(
array(
'taxonomy' => 'product_category',
'field' => 'name',
'terms' => array('fun'),
)
)

نه الان دیگه میخوام محصولات رو اینکار رو بکنم باهاش

کد کامل اینه :


$active_query = new WP_Query(array('post_type'=>'products',
'tax_query' => array(
array(
'taxonomy' => 'test',
)
)));
if($active_query->have_posts()){
while($active_query->have_posts()):
$active_query->the_post();
?>
<section class="col-md-3 float">
<div class="box_products">
<!--<div class="box_products_shadow"></div>-->
<div class="title_box_product">
<h2><?php the_title() ?></h2>
</div>
<div class="cat_box_product">
<span><?php $terms = get_the_terms($POST->ID,'product_category');
foreach ( $terms as $term ) {
echo $term->name.' « ';
} ?></span>
</div>
<div class="pic_box_product">
<?php if(has_post_thumbnail()){the_post_thumbnail("wp-thumb",array( 'class' => 'img-responsive'));} else { ?>
<img src="<?php bloginfo('template_url') ?>/img/pro.png" alt="Cisco" class="img-responsive" />
<?php } ?>
</div>

<div class="show_box_product">
<a href="<?php the_permalink(); ?>">مشاهده محصول</a>
</div>
</div>
</section>
<?php
endwhile;}

0

به اشتراک گذاری این پست


لینک به پست

تاکسونامی test چیه؟ تاکسونامی ای به این نام ساختید یا نه ؟

سئوال اولتون رو پیگیری کنید هر وقت تونستید اونرو انجام بدید نظرتون رو تغییر بدید

اینطوری نه شما به نتیجه می رسی نه بقیه کسایی که این تایپیک رو می خونند فقط من الکی وقت گذاشتم که جواب بدم

0

به اشتراک گذاری این پست


لینک به پست

تاکسونامی test چیه؟ تاکسونامی ای به این نام ساختید یا نه ؟

سئوال اولتون رو پیگیری کنید هر وقت تونستید اونرو انجام بدید نظرتون رو تغییر بدید

اینطوری نه شما به نتیجه می رسی نه بقیه کسایی که این تایپیک رو می خونند فقط من الکی وقت گذاشتم که جواب بدم

آره دارم

اینم تصویرش :

http://0up.ir/do.php?imgf=Capture_c48ec.jpg

الان دقیقا همون کاری که گفتم رو میخوام بکنم

0

به اشتراک گذاری این پست


لینک به پست

عکستون برا من باز نمی شه

شما دو کار گفتید و من نمی دونم کدومش رو می خواهید انجام بدید پاسخ اولی رو که قبلا عرض کردم برای دومی هم کوئری نیازی نیست بنویسید یک کپی از فایل index.php بگیرید و اسمش رو بگذارید archive-test.php

0

به اشتراک گذاری این پست


لینک به پست

من یه پست تایپ اختصاصی دارم که براش دسته بندی اختصاصی هم درست کردم

حالا میخوام کوئری بگیرم که مثلا پست های دسته test رو بهم نشون بده

عکس رو جای دیگه آپلود کردم ببینید :

1448523353471.jpg

0

به اشتراک گذاری این پست


لینک به پست

test اینجا یک ترمه نه یک تاکسونامی


$query = new WP_Query(array(
'post_type' => 'product',
'tax_query' => array(
array(
'taxonomy' => 'product_category',
'field' => 'name',
'terms' => array('test'),
)

),
'posts_per_page' => 10,
));

1

به اشتراک گذاری این پست


لینک به پست

test اینجا یک ترمه نه یک تاکسونامی


$query = new WP_Query(array(
'post_type' => 'product',
'tax_query' => array(
array(
'taxonomy' => 'product_category',
'field' => 'name',
'terms' => array('test'),
)

),
'posts_per_page' => 10,
));

مرسیییییییییییییییی

یه دنیا ممنون

اوکی شدد

خیلی خیلی ممنون

0

به اشتراک گذاری این پست


لینک به پست

برای ارسال نظر یک حساب کاربری ایجاد کنید یا وارد حساب خود شوید

برای اینکه بتوانید نظر ارسال کنید نیاز دارید که کاربر سایت شوید

ایجاد یک حساب کاربری

برای حساب کاربری جدید در انجمن ما ثبت نام کنید. عضویت خیلی ساده است !


ثبت نام یک حساب کاربری جدید

ورود به حساب کاربری

دارای حساب کاربری هستید؟ از اینجا وارد شوید


ورود به حساب کاربری