saharrahin

قواعد دستوری جیکوئری ( Jquery )

2 پست در این موضوع قرار دارد

با قواعد دستوری جیکوئری شما میتوانید عناصر HTML را انتخاب کنید و عملیات مورد نظر خود را بر روی آنها انجام دهید.

ساختار اصلی یک دستور جیکوئری :

$(selector).action()

$ : برای دسترسی به جیکوئری به کار میرود.

selector : برای جستجوی عناصر HTML به کار میرود.

action() : عملی را که که بر روی عنصر بایستی انجام شود مشخص میکند.

این مثال المنت جاری را مخفی میکند:

$(this).hide()

برای یک کلاس خاص :

$(".classname").hide()

برای یک ID خاص :

$("#IDname").hide()

برای یک تگ خاص :

$(div).hide()

در ادامه ی آموزش jquery ، این موارد به طور کامل توضیح داده خواهد شد.

0

به اشتراک گذاری این پست


لینک به پست

یا علی بایگانی

1

به اشتراک گذاری این پست


لینک به پست
مهمان
این موضوع برای عدم ارسال قفل گردیده است.