رفتن به مطلب
xxx3dxxx3d

افزونه ادامه مطلب اتوماتيك

پست های پیشنهاد شده

می توانید از تابع


<?php the_excerpt(); ?>

استفاده کنید تا خلاصه مطالب را نمایش دهد...#

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال

سلام بجز کاری که امید عزیز گفتند در قالبتون و در برگه ی index.php قبل از بسته شدن حلقه می تونید به صورت دستی کلید ادامه مطلب را با کد زیر بگذارید


<a class="more-link" href="<?php the_permalink() ?>/#more">ادامه مطلب </a>

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال

سلام بجز کاری که امید عزیز گفتند در قالبتون و در برگه ی index.php قبل از بسته شدن حلقه می تونید به صورت دستی کلید ادامه مطلب را با کد زیر بگذارید


<a class="more-link" href="<?php the_permalink() ?>/#more">ادامه مطلب </a>

آقا من اون /#more نزاشتم اما درست کار می کنه آیا مشکلی هست؟

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال

آقا من اون /#more نزاشتم اما درست کار می کنه آیا مشکلی هست؟

خیر

اون فقط یک لنگر هست!

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال

سلام بجز کاری که امید عزیز گفتند در قالبتون و در برگه ی index.php قبل از بسته شدن حلقه می تونید به صورت دستی کلید ادامه مطلب را با کد زیر بگذارید


<a class="more-link" href="<?php the_permalink() ?>/#more">ادامه مطلب </a>

دوست عزيز ميخواهم بعد از عنوان پست ، ادامه مطلب باشه ، يعني فقط عناوين هر دسته بندي در ابتداي هر دسته بندي بياد و اگه قبلا براي بعضي پست ها مثلا از وسط هاي پست ادامه مطلب گذاشتم خراب ميشه

مثل اين سايت

http://www.abdollahi.us/index.php/education/html.html

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال

سلام بجز کاری که امید عزیز گفتند در قالبتون و در برگه ی index.php قبل از بسته شدن حلقه می تونید به صورت دستی کلید ادامه مطلب را با کد زیر بگذارید


<a class="more-link" href="<?php the_permalink() ?>/#more">ادامه مطلب </a>

خوب اگر بخواهیم دقیقا زیر عنوان نباشه چیه فرضا در سطر 5 یا بعد از تعداد مشخصی کارکتر ادامه مطلب بیاد چی کنیم........؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟هااااااااااااااان

تشکر

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال

دوست عزیز در محتوای صفحتون

هر جا که مایل بودین تگ لینک رو قرار بدین

مثلا

<?php the_excerpt(); ?>

هست یا

<?php the_content(); ?>

خب بعد از این تو تگ قرار بدین

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال

دوست عزیز در محتوای صفحتون

هر جا که مایل بودین تگ لینک رو قرار بدین

مثلا

<?php the_excerpt(); ?>

هست یا

<?php the_content(); ?>

خب بعد از این تو تگ قرار بدین

من گذاشتم کار میکنه ولی وقتی رو دسته بندی ها کلیک می کنی آرشیو اون دسته میاد کار نمیکنه!!! چی کار کنیم؟باتشکر

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال

من گذاشتم کار میکنه ولی وقتی رو دسته بندی ها کلیک می کنی آرشیو اون دسته میاد کار نمیکنه!!! چی کار کنیم؟باتشکر

باید فایل category را ویرایش کنید

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال

من مطالب رو ارسال کردم رفته.دیگه نمیشد دوباره واسه همشون ادامه مطلب بذارم.قالبم هم تنظیم تعداد کارکتر نداشت.کدی که آقای فخار داده بود رو وارد کردم حالا میخوام به ادامه مطلب آیکون بدم ( آیکون دادن در ادیتور رو بلدم) میخوام قالب رو درست کنم که کلی باشه و مجبور نباشم پستهارو ویرایش کنم. کد خالی رو میذارم بدون دستکاری. اگه میشه برام ردیف کنید.

<?php load_theme_textdomain('rhea'); ?>
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
<head profile="http://gmpg.org/xfn/11">
<meta http-equiv="Content-Type" content="<?php bloginfo('html_type'); ?>; charset=<?php bloginfo('charset'); ?>" />
<title><?php bloginfo('name'); ?> <?php if ( is_single() ) { ?> » Blog Archive <?php } ?> <?php wp_title(); ?></title>
<meta name="generator" content="WordPress <?php bloginfo('version'); ?>" /> <!-- leave this for stats -->
<link rel="stylesheet" href="<?php bloginfo('stylesheet_url'); ?>" type="text/css" media="screen" />
<link rel="alternate" type="application/rss+xml" title="<?php bloginfo('name'); ?> RSS Feed" href="<?php bloginfo('rss2_url'); ?>" />
<link rel="pingback" href="<?php bloginfo('pingback_url'); ?>" />
<?php wp_head(); ?>
</head>
<body>
<div id="wrapper">
<div id="top">
<div id="header"><h1><a href="<?php echo get_option('home'); ?>/"><?php bloginfo('name'); ?></a></h1></div>
<div id="title"></div>
</div>
<div id="navbar">
<div id="menu">
<ul class="menu">
<li class="<?php if (((is_home()) && !(is_paged())) or (is_archive()) or (is_single()) or (is_paged()) or (is_search())) { ?>current_page_item<?php } else { ?>page_item<?php } ?>"><a href="<?php echo get_settings('home'); ?>"><?php _e('Home','rhea'); ?><?php echo $langblog;?></a></li>
<?php wp_list_pages('sort_column=menu_order&depth=1&title_li='); ?>
</ul>
</div>
<div id="searchrss">
<div id="rss"><a href="?feed=rss2"><?php _e('Feed','rhea'); ?></a> | <a href="<?php _e('#','rhea'); ?>"><?php _e('Subscribe via Email','rhea'); ?></a></div>
<div id="topsearch">
<form action="<?php echo $_SERVER['PHP_SELF']; ?>" method="post">
<input type="text" name="s" id="ls" onfocus="if (this.value == '<?php _e('Search...','rhea'); ?>') {this.value = '';}" onblur="if (this.value == '') {this.value = '<?php _e('Search...','rhea'); ?>';}" class="swap_value" />
<input type="image" src="<?php bloginfo('template_url'); ?>/images/btn_search_box.gif" id="go" alt="Search" title="Search" />
</form>
</div>
</div>
</div>
<br clear="all" />
<div id="main">
<div id="content">

ویرایش شده توسط مرداویج

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال

من مطالب رو ارسال کردم رفته.دیگه نمیشد دوباره واسه همشون ادامه مطلب بذارم.قالبم هم تنظیم تعداد کارکتر نداشت.کدی که آقای فخار داده بود رو وارد کردم حالا میخوام به ادامه مطلب آیکون بدم ( آیکون دادن در ادیتور رو بلدم) میخوام قالب رو درست کنم که کلی باشه و مجبور نباشم پستهارو ویرایش کنم. کد خالی رو میذارم بدون دستکاری. اگه میشه برام ردیف کنید.

<?php load_theme_textdomain('rhentent">

یه راهنمای بکنم شاید تونستید

اون قسمت که کلمه ادامه مطلب داره ببرید تو ویرایش گر پست و ایکون در موقعیت مکانی مورد نظر قرار دهید و لینک دار کنید (لینک باید کد ادامه مطلب باشه تو یورل و اشنباه ادرس ندید

ویرایش شده توسط mortezafox

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال

این کدتون کد header.php است کد index.php را بگذارید

من یادم نمی آد چه کدی را در کجا پیشنهاد کرد ولی اگر معمول ادامه مطلب بوده با کد زیر عوضش کنید


the_content('<img src="'.get_bloginfo('template_directory).'/images/more-icon.png" alt="ادامه مطلب" title="ادامه مطلب" >');

و آیکونتون را با نام more-icon.png در پوشه images قالب ذخیره کنید

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال

سپاس.

کدی که فرستاده بودید در ابتدای همین تایپک هست.این کدی که الان فرستادید همونی هست که من نیاز دارم.

اینم کد index

<?php get_header(); ?>
<div id="lsidebar"><?php include (TEMPLATEPATH . '/lsidebar.php'); ?></div>
<div class="entry">
<?php if (have_posts()) : ?>
<?php while (have_posts()) : the_post(); ?>
<div class="post" id="post-<?php the_ID(); ?>">
<h2><a href="<?php the_permalink() ?>" rel="bookmark" title="<?php _e('Permanent Link to ','rhea'); ?><?php the_title_attribute(); ?>"><?php the_title(); ?></a></h2>
<small><?php _e('Written by','rhea'); ?> <?php the_author() ?> <?php _e('on','rhea'); ?> <abbr title="<?php the_time('Y-m-d\TH:i:sO'); ?>"><?php unset($previousday); printf(__('%1$s – %2$s'), the_date('', '', '', false), get_the_time()) ?></abbr> - <?php if(function_exists('the_views')) { the_views(); } ?> </small><br /><br />

<?php the_content(__('Read more »','rhea')); ?>
<br />
<?php the_tags(__('Tags: ','rhea'), __(', ','rhea'), __('<br />','rhea')); ?><?php _e('Posted in','rhea'); ?> <?php the_category(__(', ','rhea')); ?> | <?php edit_post_link(__('Edit','rhea'), '', __(' | ','rhea')); ?> <?php comments_popup_link(__('No Comments »','rhea'), __('1 Comment »','rhea'), __('% Comments »','rhea')); ?><br />
<div class="line"></div>
</div>
<?php endwhile; ?>
<div class="navigation">
<div class="alignleft"><?php next_posts_link(__('« Older Entries','rhea')) ?></div>
<div class="alignright"><?php previous_posts_link(__('Newer Entries »','rhea')) ?></div>
</div>
<?php else : ?>
<h2 class="center"><?php _e('Not Found','rhea'); ?></h2>
<p class="center"><?php _e('Sorry, but you are looking for something that isnt here.','rhea'); ?></p>
<?php endif; ?>
</div></div>
<div id="sidebar"><?php include (TEMPLATEPATH . '/rsidebar.php'); ?></div>
<?php get_footer(); ?>

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال

کد رو وارد کردم در قسمتی که باید بیاد قرار میگیره ولی اجرا نمیشه.

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال

ویرایش انجمن فعال نبود مجبور شدم دوباره یه ارسال بزنم. :)

این کد رو هر قسمتی وارد میکنم به شکل زیر هست و کار نمیکنه. فعلا عکس رو وارد نکردم اون کد رو هم که نوشته حذف میکنم قالب بالا نمیاد

اگه نیاز هست قالب رو اینجا بذارم. post-742-0-51760500-1388231260_thumb.png

ویرایش شده توسط مرداویج

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال

این کد را


<?php the_content(__('Read more »','rhea')); ?>

را با


<?php the_content('<img src="'.get_bloginfo('template_directory').'/images/more-icon.png" alt="ادامه مطلب" title="ادامه مطلب" >');?>

عوض کنید در کد قبلی یک کتیشن کم گذاشته بودم

کدی که در این تایپیک هخست تست شده بگذاریدش عمل می کنه

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال

post-336-0-24717800-1388248160_thumb.jpg

کد درسته دقت کنید در جای درستش بگذارید

یعنی کد index.php شما باید بشه


<?php get_header(); ?>
<div id="lsidebar"><?php include (TEMPLATEPATH . '/lsidebar.php'); ?></div>
<div class="entry">
<?php if (have_posts()) : ?>
<?php while (have_posts()) : the_post(); ?>
<div class="post" id="post-<?php the_ID(); ?>">
<h2><a href="<?php the_permalink() ?>" rel="bookmark" title="<?php _e('Permanent Link to ','rhea'); ?><?php the_title_attribute(); ?>"><?php the_title(); ?></a></h2>
<small><?php _e('Written by','rhea'); ?> <?php the_author() ?> <?php _e('on','rhea'); ?> <abbr title="<?php the_time('Y-m-d\TH:i:sO'); ?>"><?php unset($previousday); printf(__('%1$s – %2$s'), the_date('', '', '', false), get_the_time()) ?></abbr> - <?php if(function_exists('the_views')) { the_views(); } ?> </small><br /><br />
<?php the_content('<img src="'.get_bloginfo('template_directory').'/images/more-icon.png" alt="ادامه مطلب" title="ادامه مطلب" >');?>
<br />
<?php the_tags(__('Tags: ','rhea'), __(', ','rhea'), __('<br />','rhea')); ?><?php _e('Posted in','rhea'); ?> <?php the_category(__(', ','rhea')); ?> | <?php edit_post_link(__('Edit','rhea'), '', __(' | ','rhea')); ?> <?php comments_popup_link(__('No Comments »','rhea'), __('1 Comment »','rhea'), __('% Comments »','rhea')); ?><br />
<div class="line"></div>
</div>
<?php endwhile; ?>
<div class="navigation">
<div class="alignleft"><?php next_posts_link(__('« Older Entries','rhea')) ?></div>
<div class="alignright"><?php previous_posts_link(__('Newer Entries »','rhea')) ?></div>
</div>
<?php else : ?>
<h2 class="center"><?php _e('Not Found','rhea'); ?></h2>
<p class="center"><?php _e('Sorry, but you are looking for something that isnt here.','rhea'); ?></p>
<?php endif; ?>
</div></div>
<div id="sidebar"><?php include (TEMPLATEPATH . '/rsidebar.php'); ?></div>
<?php get_footer(); ?>

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال

شما گفته بودید منم همونطوری تغییر دادم بالا نیومد. الان این کد رو هم دادین توی index جایگزین کردم جواب نداد.

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال

باید ببینید مشکل ایندکستون از چیه من نمونه ای که عکسش رو گذاشتم دقیقا با همین کد ساختم

در پوشه قالب فایل home.php دارید؟

اگر دارید کد را باید داخل اون تغییر بدید

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال

اره فایل home داره. توی صفحه قبل اول فایل home رو گذاشته بودم.

دقیقا باید چه کدی و کجا وارد کنم.ممنونم

ویرایش شده توسط مرداویج

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال

کدهایی که در صفحه قبل گذاشتید را اشتباه کپی کردید چون مربوط به فایل header.php هستند (این دو فایل هم قاعدتا زیر همدیگه اند) کدهای home.php را کپی کنید اینجا

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال

ببخشید اشتباه شد.فایل home نداره.

ویرایش شده توسط مرداویج

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال

به گفتگو بپیوندید

هم اکنون می توانید مطلب خود را ارسال نمایید و بعداً ثبت نام کنید. اگر حساب کاربری دارید، برای ارسال با حساب کاربری خود اکنون وارد شوید .

مهمان
ارسال پاسخ به این موضوع ...

×   شما در حال چسباندن محتوایی با قالب بندی هستید.   حذف قالب بندی

  تنها استفاده از 75 اموجی مجاز می باشد.

×   لینک شما به صورت اتوماتیک جای گذاری شد.   نمایش به صورت لینک

×   محتوای قبلی شما بازگردانی شد.   پاک کردن محتوای ویرایشگر

×   شما مستقیما نمی توانید تصویر خود را قرار دهید. یا آن را اینجا بارگذاری کنید یا از یک URL قرار دهید.


×
×
  • اضافه کردن...