رفتن به مطلب

اضافه کردن دکمه "پاسخ دادن" به دیدگاه ها؟


پست های پیشنهاد شده

در comments.php قرار دهید


<?php comment_reply_link( $args, $comment, $post ); ?>

برای لغو هم :


<?php cancel_comment_reply_link( $text ); ?>

لینک به ارسال
  • 2 هفته بعد...

متاسفانه هرکاری کردم نشد میشه لطفا خودتون در قالب دیدگاه من قرار بدید

کدهای قالب:


<?php // Do not delete these lines
if ('comments.php' == basename($_SERVER['SCRIPT_FILENAME']))
die ('Please do not load this page directly. Thanks!');
if (!empty($post->post_password)) { // if there's a password
if ($_COOKIE['wp-postpass_' . COOKIEHASH] != $post->post_password) { // and it doesn't match the cookie
?>
<p class="nocomments">This post is password protected. Enter the password to view comments.<p>
<?php
return;
}
}
/* This variable is for alternating comment background */
$oddcomment = 'alt';
?>
<?php if ($comments) : ?>
<?php foreach ($comments as $comment) : ?>
<?php if ($comment->comment_parent == '0') : ?>
<div class="basecom">
<div class="comhead"><div class="autcom"><b><?php comment_author() ?></b> نظر داده است.</div><div class="infcom">شده در : <?php comment_date('g:i'); ?> - در تاریخ : <?php comment_date('Y/m/d'); ?></div></div><div class="rssstyle"></div>
<div class="inscoming">
<span class="<?php echo $oddcomment; ?>" id="comment-<?php comment_ID() ?>">
<div style="margin:0px 8px 0px 8px;padding:8px 0px 8px 0px;">
<?php if ($comment->comment_approved == '0') : ?>
<?php endif; ?>
<?php comment_text() ?>
<?php
$cmid = get_comment_ID();
global $wpdb;
$result = $wpdb->get_results("SELECT * FROM $wpdb->comments where comment_parent = '$cmid' and comment_approved != '0'");
foreach ($result as $cmwp) {
$comment_content = $cmwp->comment_content;
$comment_author = $cmwp->comment_author;
echo"
<div class='rplying'>
<b>$comment_author جواب می دهد : </b><br /><br />
$comment_content
</div><Br />
";
}
?>
</div><Br />
</div>
</div>
<br />
<?php endif; ?>
<?php /* Changes every other comment to a different class */
if ('alt' == $oddcomment) $oddcomment = '';
else $oddcomment = 'alt';
?>
<?php endforeach; /* end for each comment */ ?>
<?php else : // this is displayed if there are no comments so far ?>
<?php if ('open' == $post->comment_status) : ?>
<!-- If comments are open, but there are no comments. -->
<?php else : // comments are closed ?>
<!-- If comments are closed. -->
<p class="nocomments">نظرات بسته شده است.</p>
</div>
<?php endif; ?>
<?php endif; ?>
<?php if ('open' == $post->comment_status) : ?>
<?php if ( get_option('comment_registration') && !$user_ID ) : ?>
<p>برای درج نظر لطفا ابتدا <a href="<?php echo get_option('siteurl'); ?>/wp-login.php?redirect_to=<?php echo urlencode(get_permalink()); ?>">وارد شوید</a> سپس اقدام کنید.</p>
<?php else : ?>
<div class="baserpl">
<div style="width:96%;margin:0% 2% 0% 2%;padding:3px 0px 3px 0px;">
<form action="<?php echo get_option('siteurl'); ?>/wp-comments-post.php" method="post" id="commentform">
<?php if ( $user_ID ) : ?>
<p align="right">وارد شده با <a href="<?php echo get_option('siteurl'); ?>/wp-admin/profile.php"><?php echo $user_identity; ?></a>. <a href="<?php echo get_option('siteurl'); ?>/wp-login.php?action=logout" title="خروج از اکانت">خروج »</a></p>
<?php else : ?>
<br />
<div style="text-align:right;direction:rtl;">نام شما : <?php if ($req) echo ""; ?><input type="text" name="author" id="author" value="<?php echo $comment_author; ?>" size="22" tabindex="1" style="border:1px solid #cdcdcd;padding:3px;width:150px;margin-left:15px;box-shadow:inset 1px 1px 5px #ddd;color:#666;" class="b-r5" />
</div>
<div style="text-align:right;direction:rtl;">ایمیل شما: <?php if ($req) echo ""; ?><input type="text" name="email" id="email" value="<?php echo $comment_author; ?>" size="22" tabindex="2" style="border:1px solid #cdcdcd;padding:3px;width:150px;margin-left:18px;box-shadow:inset 1px 1px 5px #ddd;color:#666;" class="b-r5" />
</div>
<?php endif; ?>
<!--<p><small><strong>XHTML:</strong> از این تگ میتوانید استفاده کنید: <code><?php echo allowed_tags(); ?></code></small></p>-->
<textarea name="comment" id="comment" class="textar">
</textarea>
<p align="right"><input name="submit" type="submit" id="submit" tabindex="5" value="ارسال" style="border:1px solid #000;padding:5px;background:#333;color:#fff;text-shadow:1px 1px 1px #000;cursor:pointer;box-shadow:inset 1px 1px 30px #000;font-family:BYekan,tahoma;font-size:13px;" class="b-r5" />
<input type="hidden" name="comment_post_ID" value="<?php echo $id; ?>" />
<?php do_action('comment_form', $post->ID); ?>
</p>
</form>
</div>
</div>
<br />
<?php endif; // If registration required and not logged in ?>
<?php endif; // if you delete this the sky will fall on your head ?>

لینک به ارسال

یه نمونه قالب رایگان از نت دانلود کنید و کدهای مربوط به بخش دیدگاهها رو داخلش بررسی کنید شاید بهتر متوجه بشید

لینک به ارسال

اینجوری باید 60 تا قالب رایگان دانلود کنم تا شاید یکیشون در قسمت دیدگاه ها گزینه پاسخ دادن هم داشته باشه دوست عزیز.

نمیشه حداقل بگید در کدوم محدوده باید قرار بگیره

لینک به ارسال

دوستان این مشکل رو هنوز حل نکردم اما تابع مربوط به اوتار در دیدگاه میدونید چیه؟

اواتار مربوط به یوزر های ثبت نام نکرده و مدیران

دوست عزیز شما اگه یه سرچ بکنید راحت به نتجه مورد نظر می رسید !

یک نمونه کامل که همه اجزا دیدگاه در اون وجود داره را براتون میذارم شما هر کدوم را خواستید بردارید یا ویرایش کنید !


<div id="comments-wrap">
<?php // Do not delete these lines
if (!empty($_SERVER['SCRIPT_FILENAME']) && 'comments.php' == basename($_SERVER['SCRIPT_FILENAME']))
die ('Please do not load this page directly. Thanks!');
if ( post_password_required() ) { ?>
<p class="nocomments">برای مشاهده‌ی دیدگاه‌ها باید رمز نوشته را وارد کنید.</p>
<?php
return;
}
?>
<!-- You can start editing here. -->
<?php // Begin Comments & Trackbacks ?>
<?php if ( have_comments() ) : ?>
<ol class="commentlist">
<?php wp_list_comments('avatar_size=80'); ?>
</ol>
<div class="comments-navigation">
<div class="alignleft"><?php previous_comments_link() ?></div>
<div class="alignright"><?php next_comments_link() ?></div>
</div>
<?php // End Comments ?>
<?php else : // this is displayed if there are no comments so far ?>
<?php if ('open' == $post->comment_status) : ?>
<!-- If comments are open, but there are no comments. -->
<?php else : // comments are closed ?>
<!-- If comments are closed. -->
<p>موقتا امکان ارسال دیدگاه وجود ندارد</p>
<?php endif; ?>
<?php endif; ?>
<?php if ('open' == $post->comment_status) : ?>
<div id="respond">
<h3 class="postcomment"><?php comment_form_title( 'دیدگاه شما', 'دیدگاه شما در مورد %s' ); ?></h3>
<div class="cancel-comment-reply">
<small><?php cancel_comment_reply_link(); ?></small>
</div>
<?php if ( get_option('comment_registration') && !$user_ID ) : ?>
<p>ابتدا <a href="<?php echo get_option('siteurl'); ?>/wp-login.php?redirect_to=<?php echo urlencode(get_permalink()); ?>">وارد شوید</a> تا بتوانید دیدگاهی ارسال کنید</p>
<?php else : ?>
<form action="<?php echo get_option('siteurl'); ?>/wp-comments-post.php" method="post" id="commentform">
<?php if ( $user_ID ) : ?>
<p>کاربر: <a href="<?php echo get_option('siteurl'); ?>/wp-admin/profile.php"><?php echo $user_identity; ?></a>. <a href="<?php echo wp_logout_url(get_permalink()); ?>" title="خروج از حساب کاربری">خروج »</a></p>
<?php else : ?>
<p>
<label for="author">نام :               </label> <?php if ($req) echo "( الزامي )"; ?>
<input type="text" name="author" id="author" class="textarea" value="<?php echo $comment_author; ?>" size="28" tabindex="1" />
</p>
<p>
<label for="email">ايميل :            </label><?php if ($req) echo "(الزامي)"; ?>
<input type="text" name="email" id="email" value="<?php echo $comment_author_email; ?>" size="28" tabindex="2" class="textarea" />
</p>
<p>
<label for="url">سايت :           </label>
<input type="text" name="url" id="url" value="<?php echo $comment_author_url; ?>" size="28" tabindex="3" class="textarea" />
</p>
<?php endif; ?>
<p>
<textarea name="comment" id="comment" cols="60" rows="10" tabindex="4" class="textarea"></textarea>
</p>

<p>
<input name="submit" id="submit" type="submit" tabindex="5" value="ارسال" class="Cbutton" />
<?php comment_id_fields(); ?>
</p>
<?php do_action('comment_form', $post->ID); ?>
</form>
<?php endif; ?>
</div>
<?php else : // Comments are closed ?>
<p>موقتا امکان ارسال دیدگاه وجود ندارد</p>
<?php endif; ?>
</div>

موفق باشید

لینک به ارسال

انگار تو این هم دکمه پاسخ دادن وجود نداره دوست عزیز

ببینید من میخوام واسه دیدگاه هایی که منتشر میشه زیر متن شون پاسخ دادن هم اضافه کنم

حالا دوستان بالاتر تایع ش رو دادن اما کجا باید گذاشت و چجوری با کلمه "پاسخ دادن" ترکیب کردو بلد نیستم.

ویرایش شده توسط nwmb
لینک به ارسال

شما در کد دقت بفرمایید


<div id="respond">
<h3 class="postcomment"><?php comment_form_title( 'دیدگاه شما', 'دیدگاه شما در مورد %s' ); ?></h3>
<div class="cancel-comment-reply">
<small><?php cancel_comment_reply_link(); ?></small>
</div>

لینک به ارسال

این دیدگاه رو ببینید اون پاسخ دادن که زیر متن دیدگاه اومده یعنی اگه اشتباه نکنم زیر تایع <?php comment_text() ?> اومده رو میخوام

حالا این کد که دادین نمیدونم درسته یا نه یا چجوری باید با کلمه پاسخ دادن ترکیب بشه

دیگه بهتر از این نمیتونم توضیح بدم :دی

http://up.vbiran.ir/uploads/44683142944032615173_Snapshot_2015-04-19_150525.png

لینک به ارسال

این تابع و اکشن را به فایل functions.php اضافه کنید


function comments_reply_scripts() {
if ( is_singular() && comments_open() && get_option( 'thread_comments' ) ) {
wp_enqueue_script( 'comment-reply' );
}
}
add_action( 'wp_enqueue_scripts', 'comments_reply_scripts' );

و از طریق پیشخوان - تنظیمات - گفتگوها بخش نظرات تو در تو را فعال کنید

لینک به ارسال

برای اضافه کردن پاسخه به نظر از افزونه زیر استفاده کنید ببینید مشکلتون حل میشه


https://wordpress.org/plugins/wordpress-thread-comment/

لینک به ارسال

بفرمایید


<?php // Do not delete these lines
if ('comments.php' == basename($_SERVER['SCRIPT_FILENAME']))
die ('Please do not load this page directly. Thanks!');
if (!empty($post->post_password)) { // if there's a password
if ($_COOKIE['wp-postpass_' . COOKIEHASH] != $post->post_password) { // and it doesn't match the cookie
?>
<p class="nocomments">This post is password protected. Enter the password to view comments.<p>
<?php
return;
}
}
/* This variable is for alternating comment background */
$oddcomment = 'alt';
?>
<?php if ($comments) : ?>

<?php foreach ($comments as $comment) : ?>
<?php if ($comment->comment_parent == '0') : ?>
<div class="basecom">
<div class="comhead"><div class="autcom"><b><?php comment_author() ?></b> نظر داده است.</div></div><div class="rssstyle"></div>
<span class="<?php echo $oddcomment; ?>" id="comment-<?php comment_ID() ?>">
<div style="margin:0px 8px 0px 8px;padding:8px 0px 8px 0px;">

<?php if ($comment->comment_approved == '0') : ?>

<?php endif; ?>

<?php comment_text() ?>

<div class="infcom">ساعت : <?php comment_date('g:i'); ?> تاریخ : <?php comment_date('Y/m/d'); ?></div>

</div><Br />

</div>


<br />
<?php
$cmid = get_comment_ID();
global $wpdb;
$result = $wpdb->get_results("SELECT * FROM $wpdb->comments where comment_parent = '$cmid' and comment_approved != '0'");
foreach ($result as $cmwp) {
$comment_content = $cmwp->comment_content;
$comment_author = $cmwp->comment_author;
echo"
<div class='rplying'><div class='rplyingspan'></div>
<b>$comment_author</b><br /><br />
$comment_content
</div>
<Br />

";

}

?>
<?php endif; ?>
<?php /* Changes every other comment to a different class */
if ('alt' == $oddcomment) $oddcomment = '';
else $oddcomment = 'alt';
?>
<?php endforeach; /* end for each comment */ ?>
<?php else : // this is displayed if there are no comments so far ?>
<?php if ('open' == $post->comment_status) : ?>
<!-- If comments are open, but there are no comments. -->
<?php else : // comments are closed ?>
<!-- If comments are closed. -->
<p class="nocomments">نظرات بسته شده است.</p>
</div>
<?php endif; ?>
<?php endif; ?>
<?php if ('open' == $post->comment_status) : ?>
<?php if ( get_option('comment_registration') && !$user_ID ) : ?>
<p>برای درج نظر لطفا ابتدا <a href="<?php echo get_option('siteurl'); ?>/wp-login.php?redirect_to=<?php echo urlencode(get_permalink()); ?>">وارد شوید</a> سپس اقدام کنید.</p>
<?php else : ?>
<div class="baserpl">
<div style="width:96%;margin:0% 2% 0% 2%;padding:3px 0px 3px 0px;">

<form action="<?php echo get_option('siteurl'); ?>/wp-comments-post.php" method="post" id="commentform">
<?php if ( $user_ID ) : ?>
<p align="right">وارد شده با <a href="<?php echo get_option('siteurl'); ?>/wp-admin/profile.php"><?php echo $user_identity; ?></a>. <a href="<?php echo get_option('siteurl'); ?>/wp-login.php?action=logout" title="خروج از اکانت">خروج »</a></p>
<?php else : ?>

<br />
<div style="text-align:right;direction:rtl;">نام شما : <?php if ($req) echo ""; ?><input type="text" name="author" id="author" value="<?php echo $comment_author; ?>" size="22" tabindex="1" style="border:1px solid #cdcdcd;padding:3px;width:150px;margin-left:15px;box-shadow:inset 1px 1px 5px #ddd;color:#666;" class="b-r5" />
</div>
<div style="text-align:right;direction:rtl;">ایمیل شما: <?php if ($req) echo ""; ?><input type="text" name="email" id="email" value="<?php echo $comment_author; ?>" size="22" tabindex="2" style="border:1px solid #cdcdcd;padding:3px;width:150px;margin-left:18px;box-shadow:inset 1px 1px 5px #ddd;color:#666;" class="b-r5" />
</div>

<?php endif; ?>
<!--<p><small><strong>XHTML:</strong> از این تگ میتوانید استفاده کنید: <code><?php echo allowed_tags(); ?></code></small></p>-->
<textarea name="comment" id="comment" class="textar">

</textarea>

<p align="right"><input name="submit" type="submit" id="submit" tabindex="5" value="فرستادن دیدگاه" style="border:1px solid #000;padding:5px;background:#333;color:#fff;text-shadow:1px 1px 1px #000;cursor:pointer;box-shadow:inset 1px 1px 30px #000;font-family:BYekan,tahoma;font-size:13px;" class="b-r5" />
<input type="hidden" name="comment_post_ID" value="<?php echo $id; ?>" />


<?php do_action('comment_form', $post->ID); ?>

</p>

</form>
</div>
</div>
<br />
<?php endif; // If registration required and not logged in ?>
<?php endif; // if you delete this the sky will fall on your head ?>

لینک به ارسال

این کد را هم


<div class="reply"><?php comment_reply_link(array_merge( $args, array( 'before' => '<div class="btn btn-primary">','after' => '</div>','depth' => $depth, 'max_depth' => $args['max_depth']))) ?></div>

به محل دلخواه در محدوده


<?php if ($comment->comment_parent == '0') : ?>
<div class="basecom">
<div class="comhead"><div class="autcom"><b><?php comment_author() ?></b> نظر داده است.</div></div><div class="rssstyle"></div>
<span class="<?php echo $oddcomment; ?>" id="comment-<?php comment_ID() ?>">
<div style="margin:0px 8px 0px 8px;padding:8px 0px 8px 0px;">
<?php if ($comment->comment_approved == '0') : ?>
<?php endif; ?>
<?php comment_text() ?>
<div class="infcom">ساعت : <?php comment_date('g:i'); ?> تاریخ : <?php comment_date('Y/m/d'); ?></div>
</div><Br />
</div>

<br />
<?php
$cmid = get_comment_ID();
global $wpdb;
$result = $wpdb->get_results("SELECT * FROM $wpdb->comments where comment_parent = '$cmid' and comment_approved != '0'");
foreach ($result as $cmwp) {
$comment_content = $cmwp->comment_content;
$comment_author = $cmwp->comment_author;
echo"
<div class='rplying'><div class='rplyingspan'></div>
<b>$comment_author</b><br /><br />
$comment_content
</div>
<Br />
";
}
?>
<?php endif; ?>
<?php /* Changes every other comment to a different class */
if ('alt' == $oddcomment) $oddcomment = '';
else $oddcomment = 'alt';
?>

اضافه کنید

لینک به ارسال

دوستان بعد از کلی ازمون خطا به این نتیجه رسیدم که با اضافه کردن تابع زیر به قالب دیدگاه، دکمه پاسخ دادن هم اضافه میشه اما کلا تمام css های استفاده شده در قالب دیدگاه از بین میره و فراخوانی نمیشن

تابع

<?php wp_list_comments ?>

لینک به ارسال

به گفتگو بپیوندید

هم اکنون می توانید مطلب خود را ارسال نمایید و بعداً ثبت نام کنید. اگر حساب کاربری دارید، برای ارسال با حساب کاربری خود اکنون وارد شوید .

مهمان
ارسال پاسخ به این موضوع ...

×   شما در حال چسباندن محتوایی با قالب بندی هستید.   حذف قالب بندی

  تنها استفاده از 75 اموجی مجاز می باشد.

×   لینک شما به صورت اتوماتیک جای گذاری شد.   نمایش به صورت لینک

×   محتوای قبلی شما بازگردانی شد.   پاک کردن محتوای ویرایشگر

×   شما مستقیما نمی توانید تصویر خود را قرار دهید. یا آن را اینجا بارگذاری کنید یا از یک URL قرار دهید.

×
×
  • اضافه کردن...