رفتن به مطلب
M.Javad

مشکل در ثبت زمینه دلخواه

پست های پیشنهاد شده

سلام نمیدونم چه اتفاقی افتاده که هرچی زمینه دلخواه اضافه میکنم تو افزودن نوشته اصلا نشون نمیده و وقتی یه بار رفرش میزنی نشون میده!!!!مشکل از چیه؟!!

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال

دوستان من هنوز مشکل دارم فکر کنم با افزونه edd مشکل خورده چون دفعه قبل که نصب کردم اررور داد و مجبور شدم دستی پاک کنم افزونه رو به بعدش این مشکل به وجود اومد حتی دسته بندی هم که اضافی میکنم همون لحظه نشون نمیده و باید رفرش بشه صفحه

منم نمیتونم افزونه edd رو پاک کنم چون یه عالمه تنظیمات و محصول انجام دادم

چیکار کنم؟!

وردپرس هم به نسخه جدید اپدیت کردم

این اررور هارو نشون میده موقع true کردم فایل کانفیگ


Warning: include() [function.include]: Unable to access /home3/webdlir/public_html/wp-content/advanced-cache.php in /home3/webdlir/public_html/wp-settings.php on line 65
Warning: include(/home3/webdlir/public_html/wp-content/advanced-cache.php) [function.include]: failed to open stream: No such file or directory in /home3/webdlir/public_html/wp-settings.php on line 65
Warning: include() [function.include]: Unable to access /home3/webdlir/public_html/wp-content/advanced-cache.php in /home3/webdlir/public_html/wp-settings.php on line 65
Warning: include(/home3/webdlir/public_html/wp-content/advanced-cache.php) [function.include]: failed to open stream: No such file or directory in /home3/webdlir/public_html/wp-settings.php on line 65
Warning: include() [function.include]: Failed opening '/home3/webdlir/public_html/wp-content/advanced-cache.php' for inclusion (include_path='.:/usr/lib/php:/usr/local/lib/php') in /home3/webdlir/public_html/wp-settings.php on line 65
Notice: Undefined variable: prefix in /home3/webdlir/public_html/wp-content/plugins/smart-seo/smart_framework/functions/core.php on line 13
Notice: load_plugin_textdomain was called with an argument that is deprecated since version 2.7 with no alternative available. in /home3/webdlir/public_html/wp-includes/functions.php on line 3497
Notice: Undefined offset: 0 in /home3/webdlir/public_html/wp-includes/plugin.php on line 885
Notice: Undefined offset: 0 in /home3/webdlir/public_html/wp-includes/plugin.php on line 903

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال

دوستان عزیز متخصص کسی نیست بدونه مشکل این قضیه چیه؟!

موقع اضضافه کردن دسته بندی و زمینه دلخواه که باید همون لحظه اضافه بشه نمیشه و باید صفحه حتما رفرش بشه!!!

مشکل از چیه؟!


[19-Mar-2015 21:55:54 Asia/Tehran] PHP Notice: Undefined offset: 0 in /home3/webdlir/public_html/wp-includes/media.php on line 591
[19-Mar-2015 21:55:54 Asia/Tehran] PHP Notice: Undefined offset: 1 in /home3/webdlir/public_html/wp-includes/media.php on line 591
[19-Mar-2015 21:55:54 Asia/Tehran] PHP Notice: Undefined offset: 0 in /home3/webdlir/public_html/wp-includes/media.php on line 591
[19-Mar-2015 21:55:54 Asia/Tehran] PHP Notice: Undefined offset: 1 in /home3/webdlir/public_html/wp-includes/media.php on line 591
[19-Mar-2015 21:55:54 Asia/Tehran] PHP Notice: Undefined offset: 0 in /home3/webdlir/public_html/wp-includes/media.php on line 604
[19-Mar-2015 21:55:54 Asia/Tehran] PHP Notice: Undefined offset: 0 in /home3/webdlir/public_html/wp-includes/media.php on line 44
[19-Mar-2015 21:55:54 Asia/Tehran] PHP Notice: Undefined offset: 1 in /home3/webdlir/public_html/wp-includes/media.php on line 45
[19-Mar-2015 21:55:54 Asia/Tehran] PHP Notice: Undefined offset: 0 in /home3/webdlir/public_html/wp-includes/media.php on line 44
[19-Mar-2015 21:55:54 Asia/Tehran] PHP Notice: Undefined offset: 1 in /home3/webdlir/public_html/wp-includes/media.php on line 45
[19-Mar-2015 21:55:54 Asia/Tehran] PHP Notice: Undefined offset: 0 in /home3/webdlir/public_html/wp-includes/media.php on line 591
[19-Mar-2015 21:55:54 Asia/Tehran] PHP Notice: Undefined offset: 1 in /home3/webdlir/public_html/wp-includes/media.php on line 591
[19-Mar-2015 21:55:54 Asia/Tehran] PHP Notice: Undefined offset: 0 in /home3/webdlir/public_html/wp-includes/media.php on line 591
[19-Mar-2015 21:55:54 Asia/Tehran] PHP Notice: Undefined offset: 1 in /home3/webdlir/public_html/wp-includes/media.php on line 591
[19-Mar-2015 21:55:54 Asia/Tehran] PHP Notice: Undefined offset: 0 in /home3/webdlir/public_html/wp-includes/media.php on line 604
[19-Mar-2015 21:55:54 Asia/Tehran] PHP Notice: Undefined offset: 0 in /home3/webdlir/public_html/wp-includes/media.php on line 44
[19-Mar-2015 21:55:54 Asia/Tehran] PHP Notice: Undefined offset: 1 in /home3/webdlir/public_html/wp-includes/media.php on line 45
[19-Mar-2015 21:55:54 Asia/Tehran] PHP Notice: Undefined offset: 0 in /home3/webdlir/public_html/wp-includes/media.php on line 44
[19-Mar-2015 21:55:54 Asia/Tehran] PHP Notice: Undefined offset: 1 in /home3/webdlir/public_html/wp-includes/media.php on line 45
[19-Mar-2015 21:55:54 Asia/Tehran] PHP Notice: Undefined offset: 0 in /home3/webdlir/public_html/wp-includes/media.php on line 591
[19-Mar-2015 21:55:54 Asia/Tehran] PHP Notice: Undefined offset: 1 in /home3/webdlir/public_html/wp-includes/media.php on line 591
[19-Mar-2015 21:55:54 Asia/Tehran] PHP Notice: Undefined offset: 0 in /home3/webdlir/public_html/wp-includes/media.php on line 591
[19-Mar-2015 21:55:54 Asia/Tehran] PHP Notice: Undefined offset: 1 in /home3/webdlir/public_html/wp-includes/media.php on line 591
[19-Mar-2015 21:55:54 Asia/Tehran] PHP Notice: Undefined offset: 0 in /home3/webdlir/public_html/wp-includes/media.php on line 604
[19-Mar-2015 21:55:54 Asia/Tehran] PHP Notice: Undefined offset: 0 in /home3/webdlir/public_html/wp-includes/media.php on line 44
[19-Mar-2015 21:55:54 Asia/Tehran] PHP Notice: Undefined offset: 1 in /home3/webdlir/public_html/wp-includes/media.php on line 45
[19-Mar-2015 21:55:54 Asia/Tehran] PHP Notice: Undefined offset: 0 in /home3/webdlir/public_html/wp-includes/media.php on line 44
[19-Mar-2015 21:55:54 Asia/Tehran] PHP Notice: Undefined offset: 1 in /home3/webdlir/public_html/wp-includes/media.php on line 45
[19-Mar-2015 21:55:54 Asia/Tehran] PHP Notice: Undefined offset: 0 in /home3/webdlir/public_html/wp-includes/media.php on line 591
[19-Mar-2015 21:55:54 Asia/Tehran] PHP Notice: Undefined offset: 1 in /home3/webdlir/public_html/wp-includes/media.php on line 591
[19-Mar-2015 21:55:54 Asia/Tehran] PHP Notice: Undefined offset: 0 in /home3/webdlir/public_html/wp-includes/media.php on line 604
[19-Mar-2015 21:55:54 Asia/Tehran] PHP Notice: Undefined offset: 0 in /home3/webdlir/public_html/wp-includes/media.php on line 44
[19-Mar-2015 21:55:54 Asia/Tehran] PHP Notice: Undefined offset: 1 in /home3/webdlir/public_html/wp-includes/media.php on line 45
[19-Mar-2015 21:55:54 Asia/Tehran] PHP Notice: Undefined offset: 0 in /home3/webdlir/public_html/wp-includes/media.php on line 44
[19-Mar-2015 21:55:54 Asia/Tehran] PHP Notice: Undefined offset: 1 in /home3/webdlir/public_html/wp-includes/media.php on line 45
[19-Mar-2015 21:55:54 Asia/Tehran] PHP Notice: Undefined offset: 0 in /home3/webdlir/public_html/wp-includes/media.php on line 591
[19-Mar-2015 21:55:54 Asia/Tehran] PHP Notice: Undefined offset: 1 in /home3/webdlir/public_html/wp-includes/media.php on line 591
[19-Mar-2015 21:55:54 Asia/Tehran] PHP Notice: Undefined offset: 0 in /home3/webdlir/public_html/wp-includes/media.php on line 591
[19-Mar-2015 21:55:54 Asia/Tehran] PHP Notice: Undefined offset: 1 in /home3/webdlir/public_html/wp-includes/media.php on line 591
[19-Mar-2015 21:55:54 Asia/Tehran] PHP Notice: Undefined offset: 0 in /home3/webdlir/public_html/wp-includes/media.php on line 591
[19-Mar-2015 21:55:54 Asia/Tehran] PHP Notice: Undefined offset: 1 in /home3/webdlir/public_html/wp-includes/media.php on line 591
[19-Mar-2015 21:55:54 Asia/Tehran] PHP Notice: Undefined offset: 0 in /home3/webdlir/public_html/wp-includes/media.php on line 604
[19-Mar-2015 21:55:54 Asia/Tehran] PHP Notice: Undefined offset: 0 in /home3/webdlir/public_html/wp-includes/media.php on line 44
[19-Mar-2015 21:55:54 Asia/Tehran] PHP Notice: Undefined offset: 1 in /home3/webdlir/public_html/wp-includes/media.php on line 45
[19-Mar-2015 21:55:54 Asia/Tehran] PHP Notice: Undefined offset: 0 in /home3/webdlir/public_html/wp-includes/media.php on line 44
[19-Mar-2015 21:55:54 Asia/Tehran] PHP Notice: Undefined offset: 1 in /home3/webdlir/public_html/wp-includes/media.php on line 45
[19-Mar-2015 21:55:54 Asia/Tehran] PHP Notice: Undefined offset: 0 in /home3/webdlir/public_html/wp-includes/media.php on line 591
[19-Mar-2015 21:55:54 Asia/Tehran] PHP Notice: Undefined offset: 1 in /home3/webdlir/public_html/wp-includes/media.php on line 591
[19-Mar-2015 21:55:54 Asia/Tehran] PHP Notice: Undefined offset: 0 in /home3/webdlir/public_html/wp-includes/media.php on line 591
[19-Mar-2015 21:55:54 Asia/Tehran] PHP Notice: Undefined offset: 1 in /home3/webdlir/public_html/wp-includes/media.php on line 591
[19-Mar-2015 21:55:54 Asia/Tehran] PHP Notice: Undefined offset: 0 in /home3/webdlir/public_html/wp-includes/media.php on line 591
[19-Mar-2015 21:55:54 Asia/Tehran] PHP Notice: Undefined offset: 1 in /home3/webdlir/public_html/wp-includes/media.php on line 591
[19-Mar-2015 21:55:54 Asia/Tehran] PHP Notice: Undefined offset: 0 in /home3/webdlir/public_html/wp-includes/media.php on line 604
[19-Mar-2015 21:55:54 Asia/Tehran] PHP Notice: Undefined offset: 0 in /home3/webdlir/public_html/wp-includes/media.php on line 44
[19-Mar-2015 21:55:54 Asia/Tehran] PHP Notice: Undefined offset: 1 in /home3/webdlir/public_html/wp-includes/media.php on line 45
[19-Mar-2015 21:55:54 Asia/Tehran] PHP Notice: Undefined offset: 0 in /home3/webdlir/public_html/wp-includes/media.php on line 44
[19-Mar-2015 21:55:54 Asia/Tehran] PHP Notice: Undefined offset: 1 in /home3/webdlir/public_html/wp-includes/media.php on line 45
[19-Mar-2015 21:55:54 Asia/Tehran] PHP Notice: Undefined offset: 0 in /home3/webdlir/public_html/wp-includes/media.php on line 591
[19-Mar-2015 21:55:54 Asia/Tehran] PHP Notice: Undefined offset: 1 in /home3/webdlir/public_html/wp-includes/media.php on line 591
[19-Mar-2015 21:55:54 Asia/Tehran] PHP Notice: Undefined offset: 0 in /home3/webdlir/public_html/wp-includes/media.php on line 591
[19-Mar-2015 21:55:54 Asia/Tehran] PHP Notice: Undefined offset: 1 in /home3/webdlir/public_html/wp-includes/media.php on line 591
[19-Mar-2015 21:55:54 Asia/Tehran] PHP Notice: Undefined offset: 0 in /home3/webdlir/public_html/wp-includes/media.php on line 591
[19-Mar-2015 21:55:54 Asia/Tehran] PHP Notice: Undefined offset: 1 in /home3/webdlir/public_html/wp-includes/media.php on line 591
[19-Mar-2015 21:55:54 Asia/Tehran] PHP Notice: Undefined offset: 0 in /home3/webdlir/public_html/wp-includes/media.php on line 604
[19-Mar-2015 21:55:54 Asia/Tehran] PHP Notice: Undefined offset: 0 in /home3/webdlir/public_html/wp-includes/media.php on line 44
[19-Mar-2015 21:55:54 Asia/Tehran] PHP Notice: Undefined offset: 1 in /home3/webdlir/public_html/wp-includes/media.php on line 45
[19-Mar-2015 21:55:54 Asia/Tehran] PHP Notice: Undefined offset: 0 in /home3/webdlir/public_html/wp-includes/media.php on line 44
[19-Mar-2015 21:55:54 Asia/Tehran] PHP Notice: Undefined offset: 1 in /home3/webdlir/public_html/wp-includes/media.php on line 45
[19-Mar-2015 21:55:54 Asia/Tehran] PHP Notice: Undefined offset: 0 in /home3/webdlir/public_html/wp-includes/media.php on line 591
[19-Mar-2015 21:55:54 Asia/Tehran] PHP Notice: Undefined offset: 1 in /home3/webdlir/public_html/wp-includes/media.php on line 591
[19-Mar-2015 21:55:54 Asia/Tehran] PHP Notice: Undefined offset: 0 in /home3/webdlir/public_html/wp-includes/media.php on line 591
[19-Mar-2015 21:55:54 Asia/Tehran] PHP Notice: Undefined offset: 1 in /home3/webdlir/public_html/wp-includes/media.php on line 591
[19-Mar-2015 21:55:54 Asia/Tehran] PHP Notice: Undefined offset: 0 in /home3/webdlir/public_html/wp-includes/media.php on line 591
[19-Mar-2015 21:55:54 Asia/Tehran] PHP Notice: Undefined offset: 1 in /home3/webdlir/public_html/wp-includes/media.php on line 591
[19-Mar-2015 21:55:54 Asia/Tehran] PHP Notice: Undefined offset: 0 in /home3/webdlir/public_html/wp-includes/media.php on line 604
[19-Mar-2015 21:55:54 Asia/Tehran] PHP Notice: Undefined offset: 0 in /home3/webdlir/public_html/wp-includes/media.php on line 44
[19-Mar-2015 21:55:54 Asia/Tehran] PHP Notice: Undefined offset: 1 in /home3/webdlir/public_html/wp-includes/media.php on line 45
[19-Mar-2015 21:55:54 Asia/Tehran] PHP Notice: Undefined offset: 0 in /home3/webdlir/public_html/wp-includes/media.php on line 44
[19-Mar-2015 21:55:54 Asia/Tehran] PHP Notice: Undefined offset: 1 in /home3/webdlir/public_html/wp-includes/media.php on line 45

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال

برای این جور خطاها راه حل خاصی نیست

کنسول مرورگر رو بررسی کنید

افزونه‌ها عیرفعال

پوسته پیشفرض

در صورت وجود مشکل نصب دستی وردپرس

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال

برای این جور خطاها راه حل خاصی نیست

کنسول مرورگر رو بررسی کنید

افزونه‌ها عیرفعال

پوسته پیشفرض

در صورت وجود مشکل نصب دستی وردپرس

داداش مشکل از خود قالبه چون با تعویض قالب مشکل برطرف میشه ولی جالب اینجاست هیچ ارروری تو کدهای قالب نیست فقط مشکل آجاکسی بودن زمینه دلخواه-اضافه کردن دسته بندی و پاک کردنش و چندتا چیز دیگه به وجود اومده و باید حتما یه رفرش انجام بشه برای اعمال تغیییرات!!!

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال

دوستان مشکل از فایل فانکشن و به احتمال زیاد قسمت فهرست ها هستش

کسی میدونه چیکار کنم که با وجود دوتا فهرست این مشکلم حل شه؟!


<?php
add_theme_support('post-thumbnails');
function register_my_menus() {
register_nav_menus(
array(
'top-menu' => __( 'منوي بالا' ),
'page-menu' => __( 'منوی برگه' )
)
);
}
add_action( 'init', 'register_my_menus' );
function set_post_views( $postID )
{
$count_key = 'post_views_count';
$count = get_post_meta($postID, $count_key, true);
if($count==''){
$count = 0;
// delete old 'post_views_count' value.
delete_post_meta( $postID, $count_key );
// add new 'post_views_count' value.
add_post_meta( $postID, $count_key, '0' );
} else {
$count++;
// update old 'post_views_count' value.
update_post_meta( $postID, $count_key, $count );
}
}
function get_post_views( $postID )
{
$count_key = 'post_views_count';
$count = get_post_meta( $postID, $count_key, true );
if($count=='') {
// delete old 'post_views_count' value.
delete_post_meta( $postID, $count_key );
// add new 'post_views_count' value.
add_post_meta( $postID, $count_key, '0' );
return "0 بازديد";
}
return $count.' بازديد';
}
add_filter('widget_tag_cloud_args', 'tag_widget_limit');
//Limit number of tags inside widget
function tag_widget_limit($args){
//Check if taxonomy option inside widget is set to tags
if(isset($args['taxonomy']) && $args['taxonomy'] == 'post_tag'){
$args['number'] = 20; //Limit number of tags
}
return $args;
}
add_action( 'admin_init', 'remove_cap_author' );
function remove_cap_author(){
$role = get_role('author');
$role->add_cap('publish_posts');
}
$attr = array('alt'=> trim(strip_tags( get_the_title() )));
the_post_thumbnail( "home-thumb", $attr );
?>

ویرایش شده توسط M.Javad

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال

مطمین هستید از این بخش هست؟

با حذف مشکل حل شد؟

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال

مطمین هستید از این بخش هست؟

با حذف مشکل حل شد؟

بله مشکل از همینجا بود حل شد باید همه فانکشن هارو با <?php ?> جدا میکردم از هم

ویرایش شده توسط M.Javad

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال

به گفتگو بپیوندید

هم اکنون می توانید مطلب خود را ارسال نمایید و بعداً ثبت نام کنید. اگر حساب کاربری دارید، برای ارسال با حساب کاربری خود اکنون وارد شوید .

مهمان
ارسال پاسخ به این موضوع ...

×   شما در حال چسباندن محتوایی با قالب بندی هستید.   حذف قالب بندی

  تنها استفاده از 75 اموجی مجاز می باشد.

×   لینک شما به صورت اتوماتیک جای گذاری شد.   نمایش به صورت لینک

×   محتوای قبلی شما بازگردانی شد.   پاک کردن محتوای ویرایشگر

×   شما مستقیما نمی توانید تصویر خود را قرار دهید. یا آن را اینجا بارگذاری کنید یا از یک URL قرار دهید.


×
×
  • اضافه کردن...