رفتن به مطلب

عوض کردن Favicon وردپرس


پست های پیشنهاد شده

برای تعویض آیکون Favicon قالب سایت باید چه کار کنم؟

یعنی الان ما از قالب استفاده می کنیم و آیکون اون قالب ابتدای آدرس سایت نشان داده میشه.

می خوام این آیکون را تغییر بدهم.

چه باید بکنم؟

لینک به ارسال

آین آیکن معمولا با نام FavIcon در ریشه سایت است. اگر پیداش نمی کنید، کد زیر رو در قالب جستجو کنید و آدرس آیکن را پیدا کنید یا تغییر دهید.


link rel="icon"

معمولا در فایلهای Header یا Index قرارش میدن.

لینک به ارسال

آین آیکن معمولا با نام FavIcon در ریشه سایت است. اگر پیداش نمی کنید، کد زیر رو در قالب جستجو کنید و آدرس آیکن را پیدا کنید یا تغییر دهید.


link rel="icon"

معمولا در فایلهای Header یا Index قرارش میدن.

در روت اصلی چیزی نیست.

هر چی هست، باید در مسیر قالب باشه.

فقط کدوم فایل در قالب رو باید تغغیر بدم؟ در فایل Header و Index مسیر قالب که چنین کدی نیست.

لینک به ارسال

با Dreamweave کدی که گذاشتم رو در پوشه قالب جستجو کنید.

روی کدوم فایل این کد رو جستجو کنم؟

پوشه قالب کلی فایل داره.

لینک به ارسال

Dreamweave رو اجرا و کلیدهای CTRL+F رو بزنید.

از باکس Find in گزینه ...Folder را انتخاب کنید.

در فیلد روبرو آدرس پوشه قالب رو درج کنید.

در فیلد Find کدی که گفتم درج کنید.

چک باکس &Ignore whitespace رو فعال و بر روی Find All کلیک کنید.

post-1168-0-38581900-1425324449_thumb.pn

لینک به ارسال

سلام

آموزش زیر رو ببنید ، هم برای صفحات سایت و هم برای بخش مدیریت :

افزودن favicon به کل صفحات سایت در وردپرس

موفق باشید

لینک به ارسال

سلام

آموزش زیر رو ببنید ، هم برای صفحات سایت و هم برای بخش مدیریت :

افزودن favicon به کل صفحات سایت در وردپرس

موفق باشید

این راهنما رو قبلا جستجو گرده بودم و انجام دادم و به نتیجه نرسید!!!

نمیدونم مشکل کارم از کجا هست.

فایل Header.php و functions.php قالب رو پیوست می کنم، یه نگاه بندازید.

header.php

functions.php

لینک به ارسال

نظری ندارید؟

مشکل کارم کجاست که تغییرات اعمال نمی شه؟

به احتمال زیاد کش سایتتون هست که باید پاک بشه ، اگر افزونه کش (مثل wp super cache) دارید پاک کنید ، کش مرورگرتون هم به کلّی پاک کنید (معمولاً بعد تعویض نشون داده میشه ، ولی اگر حذف کنید ممکنه همون قبلی رو نشون بده)

لینک به ارسال

سلام

آموزش زیر رو ببنید ، هم برای صفحات سایت و هم برای بخش مدیریت :

افزودن favicon به کل صفحات سایت در وردپرس

موفق باشید

من از سایت بکاپ گرفتم و بصورت لوکال تست کردم.

طبق راهنمای شما بصورت زیر عمل کردم:

روش اول:


<link href="E:\xampp\htdocs\sitename\favicon.ico" rel="shortcut icon" type="image/x-icon">
<?php
$color_class = 'blue';
if(isset($_GET['action'])) {
if($_GET['action'] == 'register') {
aviators_flash_add_message('AVIATORS_FLASH_SUCCESS', __('Registration complete. Please check your e-mail.'));
}
}
if (get_theme_mod('general_variant') != '') {
$general_variant = get_theme_mod('general_variant');
$name = explode('-', $general_variant);
$classes = explode('.', end($name));
if (!empty($classes[0])) {
$color_class = $classes[0];
}
}
$locations = get_nav_menu_locations();
$main_menu_settings = array(
'theme_location' => 'main',
'menu_class' => 'nav',
'echo' => FALSE
);
if (!empty($locations['main']) && $locations['main'] == 0) {
$main_menu_settings['menu'] = 'Main';
}

$anonymous_menu_settings = array(
'theme_location' => 'anonymous',
'menu_class' => 'nav nav-pills',
'echo' => FALSE
);
if (!empty($locations['anonymous']) && $locations['anonymous'] == 0) {
$anonymous_menu_settings['menu'] = 'Anonymous';
}
$authenticated_menu_settings = array(
'theme_location' => 'authenticated',
'menu_class' => 'nav nav-pills',
'echo' => FALSE
);
if (!empty($locations['authenticated']) && $locations['authenticated'] == 0) {
$authenticated_menu_settings['menu'] = 'Authenticated';
}
require_once get_template_directory() . '/aviators/plugins/properties/enquire.php';
do_action('aviators_before_page_render');
echo View::render('helpers/header.twig', array(
'color_class' => $color_class,
'main_menu' => wp_nav_menu($main_menu_settings),
'anonymous_menu' => wp_nav_menu($anonymous_menu_settings),
'authenticated_menu' => wp_nav_menu($authenticated_menu_settings),
));

روش دوم:


<?php

require_once get_template_directory() . '/aviators/bootstrap.php';
require_once get_template_directory() . '/settings/customization.php';
require_once get_template_directory() . '/launcher/launcher.php';
/*****************************************************************
* Misc
*****************************************************************/
if (!session_id()) {
add_action('init', 'session_start');
}
/**
* Define steps for launcher
* @param $steps
* @return mixed
*/

function my_favicon() { ?>
<link href="E:\xampp\htdocs\sitename\favicon.ico" rel="shortcut icon" type="image/x-icon">
<?php }
add_action('wp_head', 'my_favicon');

function realia_aviators_launcher_steps($steps) {
$steps['content'] = array(
'title' => __('Content Import', 'aviators'),
'importer' => 'content',
'file' => dirname(__FILE__) . '/exports/content.xml',
);
$steps['widget'] = array(
'title' => __('Widget Import', 'aviators'),
'importer' => 'widget-settings',
'file' => dirname(__FILE__) . '/exports/widget_data.json',
);
$steps['logic'] = array(
'title' => __('Widget Logic Import', 'aviators'),
'importer' => 'widget-logic',
'file' => dirname(__FILE__) . '/exports/widget_logic.json',
);
$steps['theme'] = array(
'title' => __('Theme Options', 'aviators'),
'importer' => 'theme-options',
'file' => dirname(__FILE__) . '/exports/theme_options.json',
);
return $steps;
}
add_filter('aviators_launcher_steps', 'realia_aviators_launcher_steps');
/**
* AFTER_THEME_SETUP
*/
function aviators_theme_setup() {
load_theme_textdomain('aviators', get_template_directory() . '/avoider');
add_editor_style();
add_theme_support('post-thumbnails');
add_theme_support('automatic-feed-links');
add_theme_support('post-thumbnails');
add_filter('widget_text', 'do_shortcode');
}
add_action('after_setup_theme', 'aviators_theme_setup');
/**
* WP_ENQUEUE_SCRIPTS
*/
function aviators_load_styles() {
if (!is_admin()) {
wp_register_style('font', 'http://fonts.googleapis.com/css?family=Open+Sans:400,700,300&subset=latin,latin-ext');
wp_register_style('bootstrap', get_template_directory_uri() . '/assets/libraries/bootstrap/css/bootstrap.min.css');
wp_register_style('bootstrap-responsive', get_template_directory_uri() . '/assets/libraries/bootstrap/css/bootstrap-responsive.min.css');
wp_register_style('chosen', get_template_directory_uri() . '/assets/libraries/chosen/chosen.css');
wp_register_style('colorbox', get_template_directory_uri() . '/assets/libraries/colorbox/example1/colorbox.css');
wp_register_style('style', get_stylesheet_directory_uri() . '/style.css');
wp_enqueue_style('font');
wp_enqueue_style('bootstrap');
wp_enqueue_style('bootstrap-responsive');
wp_enqueue_style('chosen');
wp_enqueue_style('colorbox');

if (get_theme_mod('general_variant')) {
wp_register_style('general_variant', get_template_directory_uri() . '/assets/css/' . get_theme_mod('general_variant'));
wp_enqueue_style('general_variant');
}
else {
wp_register_style('aviators-blue', get_template_directory_uri() . '/assets/css/realia-blue.css');
wp_enqueue_style('aviators-blue');
}
wp_enqueue_style('style');
wp_register_script('googlemaps3', 'http://maps.googleapis.com/maps/api/js?v=3&sensor=true&libraries=places', array('jquery'), '', TRUE);
wp_register_script('infobox', get_template_directory_uri() . '/assets/js/gmap3.infobox.min.js', array('jquery'), '', TRUE);
wp_register_script('bootstrap', get_template_directory_uri() . '/assets/js/bootstrap.min.js', array('jquery'), '', TRUE);
wp_register_script('retina', get_template_directory_uri() . '/assets/js/retina.js', array('jquery'), '', TRUE);
wp_register_script('clusterer', get_template_directory_uri() . '/assets/js/gmap3.clusterer.js', array('jquery'), '', TRUE);
wp_register_script('carousel', get_template_directory_uri() . '/assets/js/carousel.js', array('jquery'), '', TRUE);
wp_register_script('ezmark', get_template_directory_uri() . '/assets/js/jquery.ezmark.js', array('jquery'), '', TRUE);
wp_register_script('cookie', get_template_directory_uri() . '/assets/js/jquery.cookie.js', array('jquery'), '', TRUE);
wp_register_script('chosen', get_template_directory_uri() . '/assets/libraries/chosen/chosen.jquery.min.js', array('jquery'), '', TRUE);
wp_register_script('iosslider', get_template_directory_uri() . '/assets/libraries/iosslider/_src/jquery.iosslider.min.js', array('jquery'), '', TRUE);
wp_register_script('chosen', get_template_directory_uri() . '/assets/libraries/chosen/chosen.jquery.min.js', array('jquery'), '', TRUE);
wp_register_script('colorbox', get_template_directory_uri() . '/assets/libraries/colorbox/jquery.colorbox.js', array('jquery'), '', TRUE);
wp_register_script('map', get_template_directory_uri() . '/aviators/plugins/properties/assets/js/aviators-map.js', array('jquery'), '', TRUE);
wp_register_script('bxslider', get_template_directory_uri() . '/assets/js/jquery.bxslider.min.js', array('jquery'), '', TRUE);
wp_register_script('aviators', get_template_directory_uri() . '/assets/js/realia.js', array('jquery'), '', TRUE);
wp_enqueue_script('jquery');
wp_enqueue_script('colorbox');
wp_enqueue_script('bxslider');
wp_enqueue_script('googlemaps3');
wp_enqueue_script('infobox');
wp_enqueue_script('bootstrap');
wp_enqueue_script('retina');
wp_enqueue_script('clusterer');
wp_enqueue_script('chosen');
wp_enqueue_script('map');
wp_enqueue_script('iosslider');
wp_enqueue_script('cookie');
wp_enqueue_script('ezmark');
wp_enqueue_script('chosen');
wp_enqueue_script('carousel');
wp_enqueue_script('aviators');
}
}
add_action('wp_enqueue_scripts', 'aviators_load_styles');

/**
* Enable custom menus
*/
function aviators_menus() {
register_nav_menu('main', __('Main', 'aviators'));
register_nav_menu('anonymous', __('Anonymous user', 'aviators'));
register_nav_menu('authenticated', __('Authenticated user', 'aviators'));
}
add_action('init', 'aviators_menus');

/**
* Parent menu items class
*/
function aviators_menus_parent_class($items) {
$parents = array();
foreach ($items as $item) {
if ($item->menu_item_parent && $item->menu_item_parent > 0) {
$parents[] = $item->menu_item_parent;
}
}
foreach ($items as $item) {
if (in_array($item->ID, $parents)) {
$item->classes[] = 'menuparent';
}
}
return $items;
}
add_filter('wp_nav_menu_objects', 'aviators_menus_parent_class');
/**
* Sidebars
*/
function aviators_sidebars() {
register_sidebar(array(
'name' => __('Primary', 'aviators'),
'id' => 'sidebar-primary',
'before_widget' => '<div id="%1$s" class="widget %2$s">',
'after_widget' => '</div>',
'before_title' => '<h2>',
'after_title' => '</h2>',
));
register_sidebar(array(
'name' => __('Navigation Right', 'aviators'),
'id' => 'navigation-right',
'before_widget' => '<div id="%1$s" class="widget %2$s">',
'after_widget' => '</div>',
'before_title' => '<h2>',
'after_title' => '</h2>',
)
);
register_sidebar(array(
'name' => __('Top', 'aviators'),
'id' => 'top',
'before_widget' => '<div id="%1$s" class="widget %2$s">',
'after_widget' => '</div>',
'before_title' => '<h2>',
'after_title' => '</h2>',
)
);
register_sidebar(array(
'name' => __('Content Top', 'aviators'),
'id' => 'content-top',
'before_widget' => '<div id="%1$s" class="widget %2$s">',
'after_widget' => '</div>',
'before_title' => '<h2>',
'after_title' => '</h2>',
));
register_sidebar(array(
'name' => __('Property Detail', 'aviators'),
'id' => 'property-detail',
'before_widget' => '<div id="%1$s" class="widget %2$s">',
'after_widget' => '</div>',
'before_title' => '<h2>',
'after_title' => '</h2>',
));
register_sidebar(array(
'name' => __('Content Bottom', 'aviators'),
'id' => 'content-bottom',
'before_widget' => '<div id="%1$s" class="widget %2$s">',
'after_widget' => '</div>',
'before_title' => '<h2>',
'after_title' => '</h2>',
));
register_sidebar(array(
'name' => __('Bottom One', 'aviators'),
'id' => 'bottom-1',
'before_widget' => '<div id="%1$s" class="widget %2$s">',
'after_widget' => '</div>',
'before_title' => '<h2>',
'after_title' => '</h2>',
)
);
register_sidebar(array(
'name' => __('Bottom Two', 'aviators'),
'id' => 'bottom-2',
'before_widget' => '<div id="%1$s" class="widget %2$s">',
'after_widget' => '</div>',
'before_title' => '<h2>',
'after_title' => '</h2>',
)
);
register_sidebar(array(
'name' => __('Bottom Three', 'aviators'),
'id' => 'bottom-3',
'before_widget' => '<div id="%1$s" class="widget %2$s">',
'after_widget' => '</div>',
'before_title' => '<h2>',
'after_title' => '</h2>',
)
);
register_sidebar(array(
'name' => __('Footer Area One', 'aviators'),
'id' => 'footer-1',
'before_widget' => '<div id="%1$s" class="widget %2$s">',
'after_widget' => '</div>',
'before_title' => '<h2>',
'after_title' => '</h2>',
)
);
register_sidebar(array(
'name' => __('Footer Area Two', 'aviators'),
'id' => 'footer-2',
'before_widget' => '<div id="%1$s" class="widget %2$s">',
'after_widget' => '</div>',
'before_title' => '<h2>',
'after_title' => '</h2>',
)
);
register_sidebar(array(
'name' => __('Footer Area Three', 'aviators'),
'id' => 'footer-3',
'before_widget' => '<div id="%1$s" class="widget %2$s">',
'after_widget' => '</div>',
'before_title' => '<h2>',
'after_title' => '</h2>',
)
);
register_sidebar(array(
'name' => __('Footer Area Four', 'aviators'),
'id' => 'footer-4',
'before_widget' => '<div id="%1$s" class="widget %2$s">',
'after_widget' => '</div>',
'before_title' => '<h2>',
'after_title' => '</h2>',
)
);
register_sidebar(array(
'name' => __('Footer Bottom Left', 'aviators'),
'id' => 'footer-bottom-left',
'before_widget' => '<div id="%1$s" class="widget %2$s">',
'after_widget' => '</div>',
'before_title' => '<h2>',
'after_title' => '</h2>',
)
);
}
add_action('widgets_init', 'aviators_sidebars');

function aviators_entry_meta() {
if (is_sticky() && is_home() && !is_paged()) {
echo '<span class="featured-post">' . __('Sticky', 'aviators') . '</span>';
}
if (!has_post_format('link') && 'post' == get_post_type()) {
aviators_entry_date();
}
// Translators: used between list items, there is a space after the comma.
$tag_list = get_the_tag_list('', __(', ', 'aviators'));
if ($tag_list) {
echo '<span class="tags-links">' . $tag_list . '</span>';
}
// Post author
if ('post' == get_post_type()) {
$author_posts_url = esc_url(get_author_posts_url(get_the_author_meta('ID')));
$author_title = esc_attr(sprintf(__('View all posts by %s', 'aviators'), get_the_author()));
$author = get_the_author();
print '<span class="author vcard">' . __('Posted by', 'aviators') . ' <a class="url fn n" href="' . $author_posts_url . '" title="' . $author_title . '" rel="author">' . $author . '</a></span> ' . __('on', 'aviators') . ' ' . aviators_entry_date();
}
}
function aviators_link_pages() {
wp_link_pages(array(
'before' => '<div class="page-links"><span class="page-links-title">' . __('Pages:', 'aviators') . '</span>',
'after' => '</div>',
'link_before' => '<span>',
'link_after' => '</span>'
));
}
function aviators_comments_popup_link() {
// comments_popup_link( '<span class="leave-reply">' . __( 'Leave a comment', 'aviators' ) . '</span>', __( 'One comment so far', 'aviators' ), __( 'View all % comments', 'aviators' ) );
}
function aviators_edit_post_link() {
// edit_post_link(__('Edit', 'aviators'), '<span class="edit-link">', '</span>');
}
function aviators_the_content() {
the_content(__('Continue reading', 'aviators'));
}
function aviators_morelink_class($link, $text) {
return str_replace(
'more-link', 'more-link btn arrow-right btn-primary', $link
);
}
add_action('the_content_more_link', 'aviators_morelink_class', 10, 2);
function aviators_entry_date($echo = FALSE) {
$format_prefix = (has_post_format('chat') || has_post_format('status')) ? __('%1$s on %2$s', '1: post format name. 2: date', 'aviators') : '%2$s';
$date = sprintf('<span class="date"><a href="%1$s" title="%2$s" rel="bookmark"><time class="entry-date" datetime="%3$s">%4$s</time></a></span>',
esc_url(get_permalink()),
esc_attr(sprintf(__('Permalink to %s', 'aviators'), the_title_attribute('echo=0'))),
esc_attr(get_the_date('c')),
esc_html(sprintf($format_prefix, get_post_format_string(get_post_format()), get_the_date()))
);
if ($echo) {
echo $date;
}
return $date;
}

function aviators_wp_title($title, $sep) {
global $paged, $page;
if (is_feed()) {
return $title;
}
// Add the site name.
$title .= get_bloginfo('name');
// Add the site description for the home/front page.
$site_description = get_bloginfo('description', 'display');
if ($site_description && (is_home() || is_front_page())) {
$title = "$title $sep $site_description";
}
// Add a page number if necessary.
if ($paged >= 2 || $page >= 2) {
$title = "$title $sep " . sprintf(__('Page %s', 'aviators'), max($paged, $page));
}
return strip_tags(html_entity_decode($title));
}
add_filter('wp_title', 'aviators_wp_title', 10, 2);

function aviators_paging_nav($pages = '', $range = 2, $query = NULL) {
global $paged;
$showitems = ($range * 2) + 1;
if (empty($paged)) {
$paged = 1;
}
if ($pages == '') {
global $wp_query;
if (!$query) {
global $wp_query;
}
else {
$wp_query = $query;
}
$pages = $wp_query->max_num_pages;
if (!$pages) {
$pages = 1;
}
}
if (1 != $pages) {
echo '<div class="pagination pagination-centered"><ul class="unstyled">';
if ($paged > 2 && $paged > $range + 1 && $showitems < $pages) {
echo "<li><a href='" . get_pagenum_link(1) . "'>" . __('First', 'aviators') . "</a></li>";
}
if ($paged > 1 && $showitems < $pages) {
echo "<li><a href='" . get_pagenum_link($paged - 1) . "'>" . __('Previous', 'aviators') . "</a></li>";
}
for ($i = 1; $i <= $pages; $i++) {
if (1 != $pages && (!($i >= $paged + $range + 1 || $i <= $paged - $range - 1) || $pages <= $showitems)) {
echo ($paged == $i) ? "<li class='active'><a href='#'>" . $i . "</a></li>" : "<li><a href='" . get_pagenum_link($i) . "' class='inactive' >" . $i . "</a></li>";
}
}
if ($paged < $pages && $showitems < $pages) {
echo "<li><a href='" . get_pagenum_link($paged + 1) . "'>" . __('Next', 'aviators') . "</a></li>";
}
if ($paged < $pages - 1 && $paged + $range - 1 < $pages && $showitems < $pages) {
echo "<li><a href='" . get_pagenum_link($pages) . "'>" . __('Last', 'aviators') . "</a></li>";
}
echo "</ul></div>\n";
}
}

/**
* Register widgets
*/
function aviators_widgets() {
register_widget('MapProperties_Widget');
register_widget('AviatorsRS_Widget');
register_widget('MapSimpleProperties_Widget');
register_widget('FeaturedProperties_Widget');
register_widget('MostRecentProperties_Widget');
register_widget('ReducedProperties_Widget');
register_widget('CarouselProperties_Widget');
register_widget('GeneralProperties_Widget');
register_widget('CallToAction_Widget');
register_widget('Agents_Widget');
register_widget('AssignedAgents_Widget');
register_widget('Agencies_Widget');
register_widget('AssignedAgencies_Widget');
register_widget('Partners_Widget');
register_widget('EnquireProperties_Widget');
register_widget('PropertyFilter_Widget');
register_widget('Login_Widget');
register_widget('Register_Widget');
register_widget('SliderProperties_Widget');
}
add_action('widgets_init', 'aviators_widgets');

if (!isset($content_width)) {
$content_width = 1200;
}

require_once dirname(__FILE__) . '/aviators/libraries/class-tgm-plugin-activation.php';
add_action('tgmpa_register', 'realia_register_required_plugins');
function realia_register_required_plugins() {
$plugins = array(
array(
'name' => 'Revolution Slider',
// The plugin name
'slug' => 'revslider',
// The plugin slug (typically the folder name)
'source' => get_stylesheet_directory() . '/aviators/libraries/plugins/revslider.zip',
// The plugin source
'required' => FALSE,
// If false, the plugin is only 'recommended' instead of required
'version' => '',
// E.g. 1.0.0. If set, the active plugin must be this version or higher, otherwise a notice is presented
'force_activation' => FALSE,
// If true, plugin is activated upon theme activation and cannot be deactivated until theme switch
'force_deactivation' => FALSE,
// If true, plugin is deactivated upon theme switch, useful for theme-specific plugins
'external_url' => '',
// If set, overrides default API URL and points to an external URL
),
array(
'name' => 'Contact Form 7',
'slug' => 'contact-form-7',
'required' => FALSE,
),
array(
'name' => 'Breadcrumb NavXT',
'slug' => 'breadcrumb-navxt',
'required' => FALSE,
),
array(
'name' => 'dsIDXpress IDX Plugin',
'slug' => 'dsidxpress',
'required' => FALSE,
),
array(
'name' => 'kk Star Ratings',
'slug' => 'kk-star-ratings',
'required' => FALSE,
),
array(
'name' => 'Wordpress Importer',
'slug' => 'wordpress-importer',
'required' => true,
'force_activation' => true,
'force_deactivation' => false,
),
array(
'name' => 'Widget Data - Setting Import/Export Plugin',
'slug' => 'widget-settings-importexport',
'required' => true,
'force_activation' => true,
'force_deactivation' => false,
),
array(
'name' => 'Widget Logic',
'slug' => 'widget-logic',
'required' => true,
'force_activation' => true,
),
array(
'name' => 'Widget Logic',
'slug' => 'widget-logic',
'required' => true,
'force_activation' => true,
'force_deactivation' => false,
),
);
$config = array(
'domain' => 'aviators', // Text domain - likely want to be the same as your theme.
'default_path' => '', // Default absolute path to pre-packaged plugins
'parent_menu_slug' => 'themes.php', // Default parent menu slug
'parent_url_slug' => 'themes.php', // Default parent URL slug
'menu' => 'install-required-plugins', // Menu slug
'has_notices' => TRUE, // Show admin notices or not
'is_automatic' => FALSE, // Automatically activate plugins after installation or not
'message' => '', // Message to output right before the plugins table
'strings' => array(
'page_title' => __('Install Required Plugins', 'aviators'),
'menu_title' => __('Install Plugins', 'aviators'),
'installing' => __('Installing Plugin: %s', 'aviators'),
// %1$s = plugin name
'oops' => __('Something went wrong with the plugin API.', 'aviators'),
'notice_can_install_required' => _n_noop('This theme requires the following plugin: %1$s.', 'This theme requires the following plugins: %1$s.'),
// %1$s = plugin name(s)
'notice_can_install_recommended' => _n_noop('This theme recommends the following plugin: %1$s.', 'This theme recommends the following plugins: %1$s.'),
// %1$s = plugin name(s)
'notice_cannot_install' => _n_noop('Sorry, but you do not have the correct permissions to install the %s plugin. Contact the administrator of this site for help on getting the plugin installed.', 'Sorry, but you do not have the correct permissions to install the %s plugins. Contact the administrator of this site for help on getting the plugins installed.'),
// %1$s = plugin name(s)
'notice_can_activate_required' => _n_noop('The following required plugin is currently inactive: %1$s.', 'The following required plugins are currently inactive: %1$s.'),
// %1$s = plugin name(s)
'notice_can_activate_recommended' => _n_noop('The following recommended plugin is currently inactive: %1$s.', 'The following recommended plugins are currently inactive: %1$s.'),
// %1$s = plugin name(s)
'notice_cannot_activate' => _n_noop('Sorry, but you do not have the correct permissions to activate the %s plugin. Contact the administrator of this site for help on getting the plugin activated.', 'Sorry, but you do not have the correct permissions to activate the %s plugins. Contact the administrator of this site for help on getting the plugins activated.'),
// %1$s = plugin name(s)
'notice_ask_to_update' => _n_noop('The following plugin needs to be updated to its latest version to ensure maximum compatibility with this theme: %1$s.', 'The following plugins need to be updated to their latest version to ensure maximum compatibility with this theme: %1$s.'),
// %1$s = plugin name(s)
'notice_cannot_update' => _n_noop('Sorry, but you do not have the correct permissions to update the %s plugin. Contact the administrator of this site for help on getting the plugin updated.', 'Sorry, but you do not have the correct permissions to update the %s plugins. Contact the administrator of this site for help on getting the plugins updated.'),
// %1$s = plugin name(s)
'install_link' => _n_noop('Begin installing plugin', 'Begin installing plugins'),
'activate_link' => _n_noop('Activate installed plugin', 'Activate installed plugins'),
'return' => __('Return to Required Plugins Installer', 'aviators'),
'plugin_activated' => __('Plugin activated successfully.', 'aviators'),
'complete' => __('All plugins installed and activated successfully. %s', 'aviators'),
// %1$s = dashboard link
'nag_type' => 'updated'
// Determines admin notice type - can only be 'updated' or 'error'
)
);
tgmpa($plugins, $config);
}

ولی لوگو کنار اسم سایت به نمایش در نمیاد!!!

کد را جای درست قرار ندادم؟

مشکل کارم کجاست؟

لینک به ارسال

به گفتگو بپیوندید

هم اکنون می توانید مطلب خود را ارسال نمایید و بعداً ثبت نام کنید. اگر حساب کاربری دارید، برای ارسال با حساب کاربری خود اکنون وارد شوید .

مهمان
ارسال پاسخ به این موضوع ...

×   شما در حال چسباندن محتوایی با قالب بندی هستید.   حذف قالب بندی

  تنها استفاده از 75 اموجی مجاز می باشد.

×   لینک شما به صورت اتوماتیک جای گذاری شد.   نمایش به صورت لینک

×   محتوای قبلی شما بازگردانی شد.   پاک کردن محتوای ویرایشگر

×   شما مستقیما نمی توانید تصویر خود را قرار دهید. یا آن را اینجا بارگذاری کنید یا از یک URL قرار دهید.

×
×
  • اضافه کردن...