5 پست در این موضوع قرار دارد

سلام دوستان

نمی دونم چرا سایدبارم نا پدید شده کسی میتونه کمک کنه چرا سایدبارم را نشون نمیده.؟؟؟

سالم بود نمی دونم چش شده یهویی .

در این لینک :


http://nedaj.ir/demo/category/%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D9%87%E2%80%8C%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C-%D9%86%D8%B4%D8%AF%D9%87/

سایت بار سمت چپ صفحه است

0

به اشتراک گذاری این پست


لینک به پست

اینجوری که نمیشه گفت!

چه چیزی اضافه یا کم کردین از سایت؟

اگه کار خاصی نکردین

محتوای فایل سایدبار و single.php رو اینجا بذارین تا بررسی بیشتر بشه.

1

به اشتراک گذاری این پست


لینک به پست

اینجوری که نمیشه گفت!

چه چیزی اضافه یا کم کردین از سایت؟

اگه کار خاصی نکردین

محتوای فایل سایدبار و single.php رو اینجا بذارین تا بررسی بیشتر بشه.

ممنون علی جان . ولی ترجیح دادم برگردم به بک آپ های قبلیم و همه چیز را دوباره تغییر بدم .من در اسلایدشو تغییر ایجاد کرده بودم که ربطی به سایدبار نداشت ولی هم ساید بار و هم باکس سرج بهم ریخته بودند فکر میکنم در فایل رسپانسیو مشکلی پیش آمده بود که اینها را غیب کرده بود حالا چطور نمیدونم چون من دستکاریشون نکرده بود.

خلاصه یه روز کارم را دوباره از نو دارم میرم.

محتوای فایل single.php


<?php get_header(); ?>
<body>
<!--[if lt IE 7]>
<p class="chromeframe">You are using an outdated browser. <a href="http://browsehappy.com/">Upgrade your browser today</a> or <a href="http://www.google.com/chromeframe/?redirect=true">install Google Chrome Frame</a> to better experience this site.</p>
<![endif]-->
<header>


<div id='cssmenu'>
<ul>
<li ><a href='http://shabakieh.com/wp/?page_id=64'>درباره ما</a></li>
<li><a href='http://shabakieh.com/wp/?page_id=63'>تماس با ما </a>
<ul>
<li><a href="http://shabakieh.com/wp/?page_id=57">همکاری با ما</a></li>
<li><a href="http://shabakieh.com/wp/?page_id=56">استخدام</a></li>
<li><a href="http://shabakieh.com/wp/?page_id=75">دانلود فرم ها</a></li>
</ul>
</li>
<li><a href='http://shabakieh.com/wp/?cat=7'>وبلاگ</a></li>
<li><a href='http://shabakieh.com/wp/?page_id=50'>رسیدگی به شکایات</a>
<ul>
<li><a href="http://shabakieh.com/wp/?page_id=90"> سرویس پهنای باند</a></li>
<li><a href="http://shabakieh.com/wp/?page_id=89">ADSL</a></li>
<li><a href="http://shabakieh.com/wp/?page_id=88"> هاستینگ و دامنه</a></li>
<li><a href="http://shabakieh.com/wp/?page_id=87"> اینترنت کارتی</a></li>
</ul>
</li>
<li><a href="#">انتقادات و پیشنهادات</a>
<ul>
<li><a href="http://shabakieh.com/wp/?page_id=41">پهنای باند</a></li>
<li><a href="http://shabakieh.com/wp/?page_id=40">ADSL</a></li>
<li><a href="http://shabakieh.com/wp/?page_id=38">هاستینگ</a></li>
</ul>
</li>
</ul>
</div>
<div class="container">
<div class="row">
<div class="col-md-2 col-sm-6">
<div id="search">
<?php include(TEMPLATEPATH . ' /searchform.php') ; ?>
</div>
</div>
<div class="col-md-offset-1 col-md-7 col-sm-6">
<div class="cssmenu2-box">
<div id='cssmenu2'>
<ul>
<li class="menuba6">
<a href='http://shabakieh.com/wp/?page_id=42'><div class="mi"><span class="flaticon-home153"></span></div><div class="mt">خانه</div></a>
</li>
<li class="menuba1">
<a href='http://shabakieh.com/wp/?page_id=42'><div class="mi"><span class="flaticon-hosting"></span></div><div class="mt">پهنای باند</div></a>

</li>
<li class="menuba2">
<a href='http://crm.shabakieh.com/MainPage.aspx'><div class="mi"><span class="flaticon-rising2"></span></div><div class="txtmenu">ADSL</div></a>
<ul>
<li class="menuba2i"><a href='http://crm.shabakieh.com/MainPage.aspx'>ورود به سایت</a>

</li>
<li class="menuba2i"><a href='http://crm.shabakieh.com/OrderList_copy1.aspx'>تعرفه قیمت</a>

</li>
<li class="menuba2i"><a href='http://crm.shabakieh.com/'>ثبت نام</a>

</li>
<li class="menuba2i"><a href='http://crm.shabakieh.com/OnlineCharge.aspx'>شارژ آنلاین</a>

</li>
<li class="menuba2i"><a href='http://crm.shabakieh.com/Masraf.aspx'>مشاهده ریز مصرف</a>

</li>
<li class="menuba2i"><a href='http://crm.shabakieh.com/Masraf.aspx'>دانلود نرم افزار</a>

</li>
<li class="menuba2i"><a href='http://shabakieh.com/wp/?page_id=67'>تست سرعت</a>

</li>

</ul>
</li>
<li class="menuba3">
<a href='http://46.143.233.11/login.php'><div class="mi"><span class="flaticon-wifi20"></span></div><div class="mt">بی سیم</div></a>
<ul>
<li><a href='http://46.143.233.11/login.php'>ورود به سایت</a>

</li>
<li><a href='http://www.shabakieh.com/index.php/en/amirkabir/birography'>تعرفه</a>

</li>
<li><a href='http://46.143.233.11/'> مشاهده ریز مصرف</a>

</li>
<li><a href='http://46.143.233.11/'>شارژ آنلاین </a>

</li>
<li><a href='http://46.143.233.11/admin'>پنل نمایندگی</a>

</li>
<li><a href='http://crm.shabakieh.com/Masraf.aspx'>دانلود نرم افزار</a>

</li>
</ul>
</li>
<li class="menuba4">
<a href='#'><div class="mi"><span class="flaticon-wifi20"></span></div><div class="mt">کارت اینترنت</div></a>
<ul>
<li><a href='http://46.143.233.3/'>شارژ کارت و مشاهد ریز مصرف</a>

</li>
<li><a href='http://www.shabakieh.com/index.php/en/2013-12-17-21-23-52/2013-12-19-09-34-56'>اینترنت هوشمند شبکیه</a>

</li>


</ul>
</li>
<li class="menuba5">
<a href='http://shabakieh.com/wp/?page_id=77'><div class="mi"><span class="flaticon-hosting"></span></div><div class="mt"> هاست و دامنه</div></a>

</li>

</ul>
</div>
</div>
</div>
<div class=" col-md-2 col-sm-6">
<h1><a href="<?php bloginfo('url'); ?>"><img src="<?php bloginfo('template_url'); ?>/images/logo2.png" width="150" height="40" alt="<?php bloginfo('name'); ?>" /></a></h1>
</div>
</div>
</div>


</header>

<div id="product-post">
<div class="container">
<div class="row">

</div>
<div id="single-blog" class="page-section first-section">
<div class="container">
<div class="row">
<div class="product-item col-md-12">
<div class="row">


<div class="col-md-3 ">
<div class="side-bar">


<div class="advertisement">
<?php if ( !function_exists('dynamic_sidebar')|| !dynamic_sidebar('خدمات') ) : ?><?php endif; ?>
</div>
<div class="advertisement">

<?php if ( !function_exists('dynamic_sidebar')|| !dynamic_sidebar('Sidebar2') ) : ?><?php endif; ?>
</div>
<div class="advertisement">

<?php if ( !function_exists('dynamic_sidebar')|| !dynamic_sidebar('Sidebar3') ) : ?><?php endif; ?>
</div>
</div>
</div>

<div class="col-md-9">
<div class="image">
<div class="image-post">
<?php if ( has_post_thumbnail()) the_post_thumbnail('app2'); ?>
</div>
</div>
<div class="product-content">
<?php if (have_posts()) : ?>
<?php while (have_posts()) : ?>
<?php the_post(); ?>
<div class="post" id="post-<?php the_ID(); ?>">
<div class="product-title">
<h3><a class="posttitlelink" href="<?php the_permalink() ?>" rel="bookmark" title="رفتن به: <?php the_title(); ?>"><?php the_title(); ?></a></div></h3>
<h6>|<span class="subtitle"><span class="flaticon-folder181"></span>دسته:<?php the_category(', ') ?>| <span class="flaticon-time5"></span> تاریخ:<?php the_time('d-m-y') ?> |</span></h6>
</div>
<p> <?php the_content('ادامه نوشته »'); ?></p>
<?php endwhile; ?>
<?php endif; ?>


<div class="tags">
<?php the_tags('برچسب ها : ', ' ، ', ''); ?>
</div>
</div>
<div class="divide-line">
<img src="<?php bloginfo('template_url'); ?>/images/under-heading.png" alt="" />
</div><div class="all-comments">
<?php comments_template(); ?>
</div>

</div>

</div>

</div>
</div>
</div>
</div>
</div>
</div>
</div>
<?php get_footer(); ?>

0

به اشتراک گذاری این پست


لینک به پست

دوباره هم سایدبار نا پدید شد

آقا درست نشد نمیدونم چرا غیب میشه من اصلا دست به استایل سایدبار و محتواش نمیزنم نمیدوم چرا غیب میشه

0

به اشتراک گذاری این پست


لینک به پست

درست شد

مشکلش این بود که یعنی اصلا مشکل نداشت فقط وقتی میشنه روی سایت تمام تنظیمات ابزارک ها را میپرونه و من فکر میکردم که سایدبار را میپرونه . چرا اینکار را میکنه؟ جالبه وقتی ورژن قبلی همین را انتخاب میکنم همون تنظیمات دوباره برمیگرده!!!

مشکلم در لینک زیر حل شد :


http://www.support-wp.ir/f18/%D9%86%D8%A7%D9%BE%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D8%B4%D8%AF%D9%86-%D8%B3%D8%A7%DB%8C%D8%AF%D8%A8%D8%A7%D8%B1-2090/

1

به اشتراک گذاری این پست


لینک به پست

برای ارسال نظر یک حساب کاربری ایجاد کنید یا وارد حساب خود شوید

برای اینکه بتوانید نظر ارسال کنید نیاز دارید که کاربر سایت شوید

ایجاد یک حساب کاربری

برای حساب کاربری جدید در انجمن ما ثبت نام کنید. عضویت خیلی ساده است !


ثبت نام یک حساب کاربری جدید

ورود به حساب کاربری

دارای حساب کاربری هستید؟ از اینجا وارد شوید


ورود به حساب کاربری

 • مطالب مشابه

  • توسط msne
   سلام. چطور میشه وقتی یه کاربر اطلاعات گرویتی فرم رو پر و ارسال میکنه، خودش هم اطلاعات فرمی که پر کرده رو ببینه؟ مثلا توی حساب کاربریش
  • توسط mobin05
   سلام دوستان خسته نباشید من خیلی مشکلم هاده لطفا کمک کنید من سایتم و پیوند های یکتارو که از حالت ساده خارج میکنم تمام صفحات غیر از صفحه اصلی ارور 404 میده افزونه هارو غیر فعال کذدم نشده ، از روش هایی که تو همه سایت ها میگن استفاده کردم نشده ، فایل hatcc... و پاکم کردم نشده دسترسی و از 644 به 755 تغییر داد نشده 
  • توسط sohrab298
   با سلام ,برای رفع خطای 
   Uncaught SyntaxError: Unexpected token < in JSON at position 1
       at JSON.parse (<anonymous>)
       at XMLHttpRequest.xmlHTTP.onreadystatechange (myAjax2.html:44)
   باید چه کرد؟؟؟
  • توسط omiiid82
   سلام وقت بخیر. یک وبلاگ دارم ک انرا به دامنه متصل کردم و میخوام در ان اقدام به فروش محصولات دانلودی کنم. خواهشی داشتم راهنمایی کنید ک کاربر پس از پرداخت وجه بعنوان مثال مبلغ محصول160هزارتومان هست ک مشتری بعد از پرداخت بعد لینک دانلود فایل براش نمایش داده بشه.؟؟ خواهش میکنم راهنمایی کنید خیلی ممنونم  
  • توسط Arashz1
   سایت ارتباط اولیه رو خیلی کند انجام میده و واقعا همه کار کردم اما مشکل برطرف نشده اگر می تونید راهنمای کنید ممنون قالب سایت اوادا پرو شاپ  بوده و مشکل از همین قالب است اما هر کاری می کنم مشکل همچنان پا بر جاست .
   cdn و dns هم از اروان ابر گرفتم اما باز مشکل پا بر جا
   domin: Noavarco.com