دکتر مهندس

درخواست کمک برای اصلاح این کد PHP

2 پست در این موضوع قرار دارد

سلام به همه

این کد سایدبار من هست که یکسری محتوا بصورت پیشفرض توش هست و وقتی ابزارک توش قرار میدم، محتواش حذف میشه و محتوای ابزارک توش قرار میگیره.

حالا میخوام کاری کنم که هردوتاشون همزمان وجود داشته باشند.

لطفا کسی هست کمک کنه؟

مچکرم

 <div class="rightside">

<a href="<?php echo get_option('home'); ?>/"><img src="<?php bloginfo( 'stylesheet_directory' ); ?>/images/logo.jpg" alt="<?php bloginfo('name'); ?>" title="<?php bloginfo('name'); ?>" width="181" height="281"/></a>

<?php if ( !dynamic_sidebar('right-sidebar') ) : ?>

<div class="box shohada">

<div class="boxtitle">

<div class="shape"></div><a href="<?php echo get_category_link(8382); ?>"><?php echo get_cat_name(8382); ?></a>

</div>

<div class="content">

<?php $i=1; $n=1; query_posts('cat=8382&showposts=1'); ?>

<?php if ( have_posts() ) while ( have_posts() and $i<=$n) : the_post(); ?>

<?php if($post->ID != $array_id_bot_display[0]) { ?>

<?php if($i==1) { ?>

<a href="<?php the_permalink(); ?>"><?php the_post_thumbnail('vijeha'); ?></a><br/>

<a href="<?php the_permalink(); ?>" class="title"><?php the_title(); ?></a>

<div class="floatfix"></div>

<a href="<?php the_permalink(); ?>" class="excerpt"><?php the_excerpt(); ?></a>

<ul>

<?php }else{ ?>

<li<?php if($i < $n) { echo ' class="another"'; } ?>><a href="<?php the_permalink(); ?>"><?php the_title(); ?></a></li>

<?php } ?>

<?php $i++; } ?>

<?php endwhile; ?>

<?php wp_reset_query(); ?>

</ul>

</div>

</div>

<div class="box note" style="margin-top: 5px;">

<div class="boxtitle">

<div class="shape"></div><a href="<?php echo get_category_link(15); ?>"><?php echo get_cat_name(15); ?></a>

</div>

<div class="content">

<?php query_posts('cat=15&showposts=5'); ?>

<?php if ( have_posts() ) while ( have_posts()) : the_post(); ?>

<a href="<?php the_permalink(); ?>"><?php the_post_thumbnail('thumbnail'); ?></a>

<a href="<?php the_permalink(); ?>"><?php the_title(); ?></a>

<div class="content1">

<?php $esm= get_post_meta($post->ID, "esm", true);?>

<?php if(get_post_custom_values('esm')) : ?>

»<?php echo $esm; ?></a>

<?php endif; ?>

</div>

<div class="floatfix"></div>

<?php endwhile; ?>

<?php wp_reset_query(); ?>

</div>

</div>

<div class="box note" style="margin-top: 5px;">

<div class="boxtitle">

<div class="shape"></div><a href="<?php echo get_category_link(14); ?>"><?php echo get_cat_name(14); ?></a>

</div>

<div class="content">

<?php query_posts('cat=14&showposts=5'); ?>

<?php if ( have_posts() ) while ( have_posts()) : the_post(); ?>

<a href="<?php the_permalink(); ?>"><?php the_post_thumbnail('thumbnail'); ?></a>

<a href="<?php the_permalink(); ?>"><?php the_title(); ?></a>

<div class="content1">

<?php $esm= get_post_meta($post->ID, "esm", true);?>

<?php if(get_post_custom_values('esm')) : ?>

»<?php echo $esm; ?></a>

<?php endif; ?>

</div>

<div class="floatfix"></div>

<?php endwhile; ?>

<?php wp_reset_query(); ?>

</div>

</div>

<div class="box note" style="margin-top: 5px;">

<div class="boxtitle">

<div class="shape"></div><a href="<?php echo get_category_link(8105); ?>"><?php echo get_cat_name(8105); ?></a>

</div>

<div class="content">

<?php query_posts('cat=8105&showposts=5'); ?>

<?php if ( have_posts() ) while ( have_posts()) : the_post(); ?>

<a href="<?php the_permalink(); ?>"><?php the_post_thumbnail('thumbnail'); ?></a>

<a href="<?php the_permalink(); ?>"><?php the_title(); ?></a>

<div class="content1">

<?php $esm= get_post_meta($post->ID, "esm", true);?>

<?php if(get_post_custom_values('esm')) : ?>

»<?php echo $esm; ?></a>

<?php endif; ?>

</div>

<div class="floatfix"></div>

<?php endwhile; ?>

<?php wp_reset_query(); ?>

</div>

</div>

<?php endif; ?>

</div>

0

به اشتراک گذاری این پست


لینک به پست

تست کنید

 <div class="rightside">

<a href="<?php echo get_option('home'); ?>/"><img src="<?php bloginfo( 'stylesheet_directory' ); ?>/images/logo.jpg" alt="<?php bloginfo('name'); ?>" title="<?php bloginfo('name'); ?>" width="181" height="281"/></a>

<div class="box shohada">

<div class="boxtitle">

<div class="shape"></div><a href="<?php echo get_category_link(8382); ?>"><?php echo get_cat_name(8382); ?></a>

</div>

<div class="content">

<?php $i=1; $n=1; query_posts('cat=8382&showposts=1'); ?>

<?php if ( have_posts() ) while ( have_posts() and $i<=$n) : the_post(); ?>

<?php if($post->ID != $array_id_bot_display[0]) { ?>

<?php if($i==1) { ?>

<a href="<?php the_permalink(); ?>"><?php the_post_thumbnail('vijeha'); ?></a><br/>

<a href="<?php the_permalink(); ?>" class="title"><?php the_title(); ?></a>

<div class="floatfix"></div>

<a href="<?php the_permalink(); ?>" class="excerpt"><?php the_excerpt(); ?></a>

<ul>

<?php }else{ ?>

<li<?php if($i < $n) { echo ' class="another"'; } ?>><a href="<?php the_permalink(); ?>"><?php the_title(); ?></a></li>

<?php } ?>

<?php $i++; } ?>

<?php endwhile; ?>

<?php wp_reset_query(); ?>

</ul>

</div>

</div>

<div class="box note" style="margin-top: 5px;">

<div class="boxtitle">

<div class="shape"></div><a href="<?php echo get_category_link(15); ?>"><?php echo get_cat_name(15); ?></a>

</div>

<div class="content">

<?php query_posts('cat=15&showposts=5'); ?>

<?php if ( have_posts() ) while ( have_posts()) : the_post(); ?>

<a href="<?php the_permalink(); ?>"><?php the_post_thumbnail('thumbnail'); ?></a>

<a href="<?php the_permalink(); ?>"><?php the_title(); ?></a>

<div class="content1">

<?php $esm= get_post_meta($post->ID, "esm", true);?>

<?php if(get_post_custom_values('esm')) : ?>

»<?php echo $esm; ?></a>

<?php endif; ?>

</div>

<div class="floatfix"></div>

<?php endwhile; ?>

<?php wp_reset_query(); ?>

</div>

</div>

<div class="box note" style="margin-top: 5px;">

<div class="boxtitle">

<div class="shape"></div><a href="<?php echo get_category_link(14); ?>"><?php echo get_cat_name(14); ?></a>

</div>

<div class="content">

<?php query_posts('cat=14&showposts=5'); ?>

<?php if ( have_posts() ) while ( have_posts()) : the_post(); ?>

<a href="<?php the_permalink(); ?>"><?php the_post_thumbnail('thumbnail'); ?></a>

<a href="<?php the_permalink(); ?>"><?php the_title(); ?></a>

<div class="content1">

<?php $esm= get_post_meta($post->ID, "esm", true);?>

<?php if(get_post_custom_values('esm')) : ?>

»<?php echo $esm; ?></a>

<?php endif; ?>

</div>

<div class="floatfix"></div>

<?php endwhile; ?>

<?php wp_reset_query(); ?>

</div>

</div>

<div class="box note" style="margin-top: 5px;">

<div class="boxtitle">

<div class="shape"></div><a href="<?php echo get_category_link(8105); ?>"><?php echo get_cat_name(8105); ?></a>

</div>

<div class="content">

<?php query_posts('cat=8105&showposts=5'); ?>

<?php if ( have_posts() ) while ( have_posts()) : the_post(); ?>

<a href="<?php the_permalink(); ?>"><?php the_post_thumbnail('thumbnail'); ?></a>

<a href="<?php the_permalink(); ?>"><?php the_title(); ?></a>

<div class="content1">

<?php $esm= get_post_meta($post->ID, "esm", true);?>

<?php if(get_post_custom_values('esm')) : ?>

»<?php echo $esm; ?></a>

<?php endif; ?>

</div>

<div class="floatfix"></div>

<?php endwhile; ?>

<?php wp_reset_query(); ?>

</div>

</div>

<?php if ( !dynamic_sidebar('right-sidebar') ) : ?>

لطفا ابزارک را فعال کنید

<?php endif; ?>

</div>

2

به اشتراک گذاری این پست


لینک به پست

برای ارسال نظر یک حساب کاربری ایجاد کنید یا وارد حساب خود شوید

برای اینکه بتوانید نظر ارسال کنید نیاز دارید که کاربر سایت شوید

ایجاد یک حساب کاربری

برای حساب کاربری جدید در انجمن ما ثبت نام کنید. عضویت خیلی ساده است !


ثبت نام یک حساب کاربری جدید

ورود به حساب کاربری

دارای حساب کاربری هستید؟ از اینجا وارد شوید


ورود به حساب کاربری