رفتن به مطلب

پست های پیشنهاد شده

سلام

من از قالب http://wp-persian.com/themes/emamzaman/ استفاده می کنم

همونطر که در لینک زیر می بینید در سایدبار راست بخش جستجو وقتی کاراکتری می نویسیم اون کاراکتر در باکس جستوجو نمی افته و پایین تر از باکس نشون داده می شه

باید چی کار کنم ؟؟؟؟؟؟؟

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال

از padding-bottom استفاده کنید.

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال

سلام وارد فایل style.css بشوبد و این کد را پیدا کنید


.text {padding:10px 0px 0px 0px;}

زیر آن کد اضافه کنید


input.text {padding:0px;margin-top:-20px;}

اگر خیلی بالا رفت از عدد -20 کم کنید

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال

وقتی می زارم هیچ تغییری ایجاد نمیشه

این هم فایل استایلم :

/*  

Theme Name: template42

Theme URI: http://www.theme-designer.com

Description: free wordpress theme for personal blog --- www.theme-designer.com

Author: ali behnamfar

Version: 3.0

*/

td { font-family: Tahoma; font-size: 8pt; color: #4E4E4E; line-height: 150% }

body {font-size:8pt; font-family:Tahoma; margin-left:0cm; margin-right:0cm; margin-top:0in; margin-bottom:0px}

A:link {

FONT-SIZE: 11px; COLOR: #333333; FONT-FAMILY: Tahoma; TEXT-DECORATION: none;

}

A:visited {

FONT-SIZE: 11px; COLOR: #333333; FONT-FAMILY: Tahoma; TEXT-DECORATION: none;

}

A:active {

FONT-SIZE: 11px; COLOR: #333333; FONT-FAMILY: Tahoma; TEXT-DECORATION: none;

}

A:hover {

FONT-SIZE: 11px; COLOR: #d22108; FONT-FAMILY: Tahoma; TEXT-DECORATION: none; text-shadow: 0px 0px 10px #CECCCC;

}

.space {width:171; overflow:hidden; height:16px; overflow:hidden;}

.space2 {width:171; overflow:hidden; height:16px; overflow:hidden;}

.back {width:1003; overflow:hidden; background-image:url('image/3.jpg'); background-repeat:no-repeat; }

.back2 {width:778; overflow:hidden; background-image:url('image/4.jpg'); background-repeat:repeat-y; }

.menu {width:171; overflow:hidden; height:12px; overflow:hidden; background-image:url('image/5.png'); background-repeat:no-repeat; }

.menu2 {width:171; overflow:hidden; background-image:url('image/7.jpg'); background-repeat:repeat-y; }

.menu3 {width:171; overflow:hidden; height:10px; overflow:hidden; background-image:url('image/9.png'); background-repeat:no-repeat; }

.m-p {padding:0px 5px 0px 5px;}

.menu-ali1 {height:36px; overflow:hidden; background-image:url('image/6.jpg'); background-repeat:repeat-x;}

.menu-ali2 {height:36px; overflow:hidden; background-image:url('image/8.jpg'); background-repeat:repeat-x;}

.m-t {padding:1px 0px 0px 0px; color:#FFFFFF; FONT-FAMILY:tahoma; font-size:8pt; text-align:center;}

.text {padding:10px 0px 0px 0px;}

.post {width:410; overflow:hidden; height:56px; overflow:hidden; background-image:url('image/10.png'); background-repeat:no-repeat; }

.post2 {width:410; overflow:hidden; background-image:url('image/11.jpg'); background-repeat:repeat-y; }

.post3 {width:410; overflow:hidden; height:11px; overflow:hidden; background-image:url('image/12.png'); background-repeat:no-repeat; }

.post4 {width:395; overflow:hidden; padding:7px 0px 7px 0px;}

.link-title-post A:link { font-weight:bold;

font-size:13pt; COLOR: #FFFFFF; font-family:Times New Roman; TEXT-DECORATION: none;

}

.link-title-post A:visited { font-weight:bold;

font-size:13pt; COLOR: #FFFFFF; font-family:Times New Roman; TEXT-DECORATION: none;

}

.link-title-post A:active { font-weight:bold;

font-size:13pt; COLOR: #FFFFFF; font-family:Times New Roman; TEXT-DECORATION: none;

}

.link-title-post A:hover { font-weight:bold;

font-size:13pt; COLOR: #000000; font-family:Times New Roman; TEXT-DECORATION: none;

}

.title-post {padding:22px 15px 10px 10px; font-size:14pt; COLOR: #FFFFFF; font-family:Times New Roman; TEXT-DECORATION: none;}

.ali-behnamfar {width:410; overflow:hidden; height:1px; overflow:hidden; background-image:url('image/13.png'); background-repeat:no-repeat; }

.ali-behnamfar2 {width:410; overflow:hidden; height:20px;}

.icon1 {width:30; float:right;}

.icon2 {float:right; padding-top:3px;}

.icon3 {width:20; height:1px; float:right}

.link2 A:link {

FONT-SIZE: 11px; COLOR: #4b5e6c; FONT-FAMILY: Tahoma; TEXT-DECORATION: none;

}

.link2 A:visited {

FONT-SIZE: 11px; COLOR: #4b5e6c; FONT-FAMILY: Tahoma; TEXT-DECORATION: none;

}

.link2 A:active {

FONT-SIZE: 11px; COLOR: #4b5e6c; FONT-FAMILY: Tahoma; TEXT-DECORATION: none;

}

.link2 A:hover {

FONT-SIZE: 11px; COLOR: #d22108; FONT-FAMILY: Tahoma; TEXT-DECORATION: none; text-shadow: 0px 0px 10px #CECCCC;

}

.theme-designer {width:778; overflow:hidden; height:260px; overflow:hidden; background-image:url('image/16.jpg'); background-repeat:no-repeat; }

.theme-designer2 {width:778; overflow:hidden; height:60px; overflow:hidden; background-image:url('image/18.jpg'); background-repeat:repeat-y; }

.footer-text1 {padding:47px 50px 0px 0px ; color:#FFFFFF;}

.footer-text2 {padding:47px 278px 0px 0px ; color:#FFFFFF;}

.copyright {width:778; overflow:hidden; color:#333333; float:right; margin:10px 0px 0px 0px; height:60px; overflow:hidden; }

#styleone{position:relative;display:block; height:49px; margin:202px 162px 0px 0px;}

#styleone ul{margin:0;padding:0;list-style-type:none;width:auto;}

#styleone ul li{display:block; float:right; margin:0 1px 0 0;}

#styleone ul li a{display:block; float:left; color:#ffffff; text-decoration:none; padding:3px 22px 3 22px; height:18px;}

#styleone ul li a:hover,#styleone ul li a.current{

border-radius: 4px 4px 4px 4px; background-color: #FFFFFF; color: #353535; line-height: 18px;

}

.blogtitle2 {MARGIN: 0px 0px 0px 0px; font-weight:bold; text-align:right;}

.blogdescription { color:#000000; MARGIN: 0px 0px 0px 0px; font-size:8pt; text-align:right;}

.bb {width:400px; overflow:hidden; height:1px; overflow:hidden;}

.title A:link {

FONT-SIZE: 23pt; COLOR: #525252; FONT-FAMILY: Times New Roman; TEXT-DECORATION: none;

}

.title A:visited {

FONT-SIZE: 23pt; COLOR: #525252; FONT-FAMILY: Times New Roman; TEXT-DECORATION: none;

}

.title A:active {

FONT-SIZE: 23pt; COLOR: #525252; FONT-FAMILY: Times New Roman; TEXT-DECORATION: none;

}

.title A:hover {

FONT-SIZE: 23pt; COLOR: #a13f3b; FONT-FAMILY: Times New Roman; TEXT-DECORATION: none;

}

.search{width:160; height:27px; background-image:url('image/19.gif'); background-repeat:no-repeat; background-position: 0px 0px; padding:1px 1px 1px 1px; margin:0px 0px 0px 0px;}

.sch{margin:0;padding:0;height:27;}

.but{cursor:pointer;width:30; height:27px; border:none;background:none;}

.txt{border:0;background:none;color:#151213; width:125; height:27; padding:0px 5px 0px 5px;}

#styleone2{position:relative;display:block; height:49px; margin:0px 0px 0px 0px;}

#styleone2 ul{margin:0;padding:0;list-style-type:none;width:auto;}

#styleone2 ul li{display:block; float:right; margin:0 1px 0 0;}

#styleone2 ul li a{

display:block;

float:left;

border-radius: 4px 4px 4px 4px;

background-color: #FFFFFF;

color:#353535;

height:18px;

padding:0px 5px 0px 5px;

margin:2px 2px 2px 2px;

text-decoration:none; }

#styleone2 ul li a:hover,#styleone ul li a.current{

border-radius: 4px 4px 4px 4px; background-color: #94aa46; color: #353535; line-height: 18px;

}

.style4 {

color: #177EBB;

}

.style5 {

vertical-align: top;

}

.heder55 {width:1003px; overflow:hidden; height:260px; overflow:hidden; background-image:url('image/2.jpg'); background-repeat:no-repeat}

ul{

list-style-type: none;

margin: 0;

padding: 0 ;}

li{

list-style-type: none;

margin: 0;

padding: 0 ;}

img {border:0}

#m-l-k ul li {

background-image:url('image/8.gif');

background-repeat:no-repeat;

padding:3px 11px 0px 0px;

background-position: 155px 9px; }

.m-l-k {

background-image:url('image/8.gif');

background-repeat:no-repeat;

padding:3px 11px 0px 0px;

background-position: 155px 9px; }

#vmenu2 ul li {

width:278;

overflow:hidden;

height:33px;

overflow:hidden;

background-image:url(image/17.png);

background-repeat:no-repeat;

}

#vmenu3 ul li {}

#ali55 ul li {height:18px; overflow:hidden; }

.das {background-image: url('image/1.jpg'); background-repeat: repeat-x}

input {margin-top:5px; border-radius: 4px 4px 4px 4px; border:0; background-color:#FFFFFF; COLOR:#000000; border: 1px solid #d6d6d6; height:25px; }

textarea {margin-top:5px; border-radius: 4px 4px 4px 4px; border:0; background-color:#FFFFFF; COLOR:#000000; border: 1px solid #d6d6d6; }

#styleone2 {position:relative;display:block; height:49px; margin:202px 162px 0px 0px;}

#styleone2 {margin:0;padding:0;list-style-type:none;width:auto;}

#styleone2 {display:block; float:center; margin:0 1px 0 0;}

#styleone2 {display:block; float:center; }

#styleone2 a:link {text-decoration:none; padding:3px 22px 3 22px; height:18px; background-color:#FFFFFF; color: #353535; border-radius: 4px 4px 4px 4px;}

#styleone2 a:visited {text-decoration:none; padding:3px 22px 3 22px; height:18px; background-color:#FFFFFF; color: #353535; border-radius: 4px 4px 4px 4px;}

#styleone2 a:active {text-decoration:none; padding:3px 22px 3 22px; height:18px; background-color:#FFFFFF; color: #353535; border-radius: 4px 4px 4px 4px;}

#styleone2 a:hover{background-color:#E6E6E6; color: #353535; line-height: 18px;}

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال

کلید های ترکیبی کنترل+اف 5 را بزنید و تست کنید.

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال

فکر کنم بهتر باشه searchform.php را باز کنید و نام کلاس text را برای input type=text که دارید به کلاسی دیگر مثل text1 تغییر دهید و کدی را هم که در پیام قبلی عرض کردم به


input.text1 {padding:0px;margin-top:-20px;}

نغییر بدید و البته اگر افزونه کش دارید یا یک بار مرورگر را باز و بسته کنید یا یک بار افزونه را غیر فعال و مجددا فعال تا صفحه از سایت بارگیری شود

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال

به گفتگو بپیوندید

هم اکنون می توانید مطلب خود را ارسال نمایید و بعداً ثبت نام کنید. اگر حساب کاربری دارید، برای ارسال با حساب کاربری خود اکنون وارد شوید .

مهمان
ارسال پاسخ به این موضوع ...

×   شما در حال چسباندن محتوایی با قالب بندی هستید.   حذف قالب بندی

  تنها استفاده از 75 اموجی مجاز می باشد.

×   لینک شما به صورت اتوماتیک جای گذاری شد.   نمایش به صورت لینک

×   محتوای قبلی شما بازگردانی شد.   پاک کردن محتوای ویرایشگر

×   شما مستقیما نمی توانید تصویر خود را قرار دهید. یا آن را اینجا بارگذاری کنید یا از یک URL قرار دهید.


×
×
  • اضافه کردن...