رفتن به مطلب

bakhtiyar

عضو سایت
 • تعداد ارسال ها

  13
 • تاریخ عضویت

 • آخرین بازدید

اعتبار در سایت

0

درباره bakhtiyar

 • درجه
  تازه کار
 1. bakhtiyar

  یک سوال در مورد زمینههای دلخواه

  سلام نازنین خانم باتشکر فراوان این کدی که دادین توی قالب قرار دادم و مثل ساعت کار میکنه :دی دستتون درد نکنه ولی زمانی که داشتم با این کد سروکله میزدم تا دستش کنم به یک مطلبی برخوردم و اون اینکه خود وردپرس هم کدی مثله قسمت دوم همین کد که من لازم داشتم رو در خودش داره به عنوان چکیده مطلب <?php the_excerpt(); ?> که در زمان ارسال مطلب جدید در سایت میتونیم در باکس چکیده مطلب قسمتی از مطلب رو که میخوایم در محل خاصی از قالب نمایش داده بشه وارد میکنیم در زمان انتشار در جای دلخواه نشون داده میشه فکر کنم کار کردن با چکیده مطلب در زمان ارسال مطلب خیلی راحتتر از استفاده از زمینه های دلخواه برای کدی که من دادم باشه برای همین میخوام بدونم اگر لازم باشه که از کد چکیده مطلب به جای کدی که من استفاده میکردم برای برداشتن چند خط ابتدای هر مطلب بخواهیم استفاده کنیم کدی که شما دادین به چه شکلی درمیاد یعنی در کد ارسالی شما، این کد: <?php the_excerpt(); ?> به جای این قسمت کد قرار بگیره: <?php $first_p = get_post_meta($post->ID, 'first_p', true); if ( ! empty( $first_p ) ) { echo $first_p; که میشه اگر در زمان ارسال پست در سایت چکیده مطلب وارد نشده بود بعدش وردپرس بیاد اتوماتیک قسمتی از ابتدای مطلب رو به کاربر نشون بده حالا آیا این کار شدنیه؟ کدش به چه شکلی میشه؟ باتشکر فراوان از زحمات شما
 2. bakhtiyar

  یک سوال در مورد زمینههای دلخواه

  <?php get_header(); ?> <?php $first_p = get_post_meta($post->ID, 'first_p', true); ?> <div class="content"> <?php include (TEMPLATEPATH . '/sidebar.php'); ?> <div class="center"> <div class="post"> <div class="content"> <img width="468"height="60" style="margin-left: auto; margin-right: auto; display: block; margin: 0;" src="/wp-content/themes/default/images/tea.gif" alt="چای سبز" title="چای سبز" /> </div></div> <!-- Start Most viewed--> <div class="post" id="post_most" style="background: #5193D6; color: #ffffff; margin-top: 0; border-top-right-radius: 7px; border-top-left-radius: 7px; font-size: 12px;"> <div class="content" style="padding-top: 0;"> <p style="font-size: 14px; font-weight: bold;">پر بیننده ترین ها</p><hr style="width: 120px; height: 1px; color: #ffffff;"> <br /> <ul class="mostview"> <?php $args = array( 'date_query' => array( array( 'column' => 'post_date_gmt', 'after' => '1 month ago', ), ), 'post_type' => 'post', 'posts_per_page' => 20, 'orderby' => 'meta_value_num', 'meta_key' => 'views', 'order' => 'DESC', ); $my_query = new WP_Query( $args ); while ($my_query->have_posts()): $my_query->the_post(); $do_not_duplicate = $post->ID; ?> <?php $views = get_post_meta($post->ID, 'views', true); ?> <li><a href="<?php the_permalink(); ?>" title="<?php the_title(); ?>" rel="bookmark"><?php the_title(); ?></a> - <?php echo $views; ?>بازدید<?php endwhile; ?></li> </ul> </div></div> <!-- End Most viewed--> <?php if (have_posts()) : while (have_posts()) : the_post(); ?> <div class="post" id="post"> <div class="post-title"><h1><a href="<?php the_permalink() ?>" rel="bookmark" title="<?php the_title_attribute(); ?>"><?php the_title(); ?></a></h1></div><br /> <div id="firstpic"> <?php if( has_post_thumbnail() ) { ?> <a href="<?php the_permalink(); ?>" title="<?php the_title(); ?>"><?php the_post_thumbnail( array(200,100) ); ?></a> <?php } else { ?> <a href="<?php the_permalink(); ?>"><img src="http://www.linkday.ir/no-image.png" style="width: 200px; height: 100px;" title="<?php the_title(); ?>" /></a><?php } ?></div><br /> <div id="short-txt" style="border: 1px solid #E6DB55; margin-right: 5px; margin-left: 5px; padding: 10px 10px 10px 10px; background: #FFFBCC; border-radius: 4px; margin-bottom: 20px;"> <h2 style="font-size: 12px; font-weight: normal; line-height: 1.5em;"> <?php $first_p = get_post_meta($post->ID, 'first_p', true); if(get_field('first_p')): echo $first_p ; else: the_content_rss('', TRUE, '', 35); endif;?> </h2></div> <div class="content"> <?php the_content(__('','dnld')); ?> <div style="clear:both;"></div> </div> <br /><br /> <div id="info" style="border: 1px solid #C4C4C4; padding: 5px 10px 5px 10px; background: #f9f9f9; border-radius: 4px; margin-bottom: 7px;"> <?php the_time('jS F Y') ?> | <?php if(function_exists('the_views')) { the_views(); } ?> | دسته : <?php the_category(__(', ','dnld')); ?> </div> <div style="border: 1px solid #C4C4C4; padding: 5px 10px 5px 10px; background: #f9f9f9; border-radius: 4px; margin-bottom: 7px;"><?php the_tags(__('برچسب ها : ','dnld'), __(', ','dnld'), __('<br />','dnld')); ?></div> <!-- شروع مطالب مرتبط --> <div style="border: 1px solid #C4C4C4; padding: 5px 10px 5px 10px; margin-top: 10px; background: #f9f9f9; border-radius: 4px;"> <?php related_posts(); ?> </div> <!-- پایان مطالب مرتبط --> <?php endwhile; ?> <?php endif; ?> </div></div> <?php include (TEMPLATEPATH . '/leftsbar.php'); ?> <?php get_footer(); ?> با سلام این هم تمام کدهای فایل سینگل ظاهرا قسمتی از کد درست کار نمی کنه تا جایی که من فهمیدم برای سوال دومی که مطرح کردم راهنمایی ای ندارین شما؟ تشکر از کمک های شما
 3. bakhtiyar

  یک سوال در مورد زمینههای دلخواه

  عذر میخوام کد اشتباه شد کد درست رو در زیر قرار دادم <?php /* Plugin Name: Automatic Tag Link Plugin URI: http://linux.rushcj.com/post/wordpress-plugin-automatic-tag-to-link/ Description: This plugin will automatic add tag links to words in your content which match the tag. Version: 0.7 Author: Chen Ju Author URI: http://linux.rushcj.com Copyright 2008 Chen Ju (email : sammy105@gmail.com) This program is free software; you can redistribute it and/or modify it under the terms of the GNU General Public License as published by the Free Software Foundation; either version 2 of the License, or (at your option) any later version. This program is distributed in the hope that it will be useful, but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the GNU General Public License for more details. You should have received a copy of the GNU General Public License along with this program; if not, write to the Free Software Foundation, Inc., 51 Franklin St, Fifth Floor, Boston, MA 02110-1301 USA */ /* You can modify the value of $replace_time which indicates the number of times to convert a tag to a normal link or technorati tag link. $replace_times=-1 means all words which match tag name will be converted. */ $replace_times=3; add_action('admin_menu','tag2link_setting_options'); add_filter('the_content','tag2link'); init_tag2link(); $tags; function init_tag2link(){ add_option('tag2link_times'); add_option('tag2link_use'); } function getPostTags(){ global $post_ID; } function tag2Link($s){ global $id; global $replace_times; global $wp_rewrite; $te=get_option('tag2link_use'); if($te=='te') $useTe=true; else $useTe=false; $us=get_option('tag2link_times'); $replace_times=intval($us); if($replace_times==0) $replace_times=3; /* Get tag permalink structure */ //$structure=$this->get_tag_permastruct(); $ss=$wp_rewrite->get_tag_permastruct(); $structure=""; if($ss==false) { $structure=get_option('siteurl').'/?tag=%post_tag%'; }else $structure=get_option('siteurl').$ss; /* Get post tags */ $tags=wp_get_post_tags($id); $p=$s; if($tags==null) return $p; /* Start replace */ $count=count($tags); usort($tags,cmp); $temp=$structure; foreach($tags as $value){ if($useTe){ $pattern='/(?<=[^a-zA-Z])'.$value->name.'(?!.*<\/a>)/'; $replace='<a href="http://technorati.com/tag/'.$value->slug.'">'.$value->name.'</a>'; $p=preg_replace($pattern,$replace,$p,$replace_times); } else{ $structure=str_replace('%post_tag%',$value->slug,$temp); if($ss==false){ $pattern='/(?<=[^a-zA-Z])'.$value->name.'(?!.*<\/a>)/'; //$pattern='/(?<!\/\?)(?<!\w)'.$value->name.'(?!\w)(?!(\s|\w)*<\/a>)/'; }else{ //$pattern='/(?<!\/)(?<!\w)'.$value->name.'(?!\w)(?!(\s|\w)*<\/a>)/'; $pattern='/(?<=[^a-zA-Z])'.$value->name.'(?!.*<\/a>)/'; } $replace='<a href="'.$structure.'">'.$value->name.'</a>'; $p=preg_replace($pattern,$replace,$p,$replace_times); } } return $p; } function cmp($a,$b){ return strlen($a->name)-strlen($b->name); } function tag2link_setting_options(){ add_options_page('Tag to Links', 'Tag to Links', 5, 'automatic-tag-link/options.php'); } ?>
 4. bakhtiyar

  یک سوال در مورد زمینههای دلخواه

  سلام ظاهرا کسی نتونست مشکلی که من مطرح کرده بودم رو حل کنه یک مشکل دیگه هم برای من پیش اومده که در زیر میگم من از افزونه اتوماتیک تگ تو لینک استفاده میکنم که معلومه تگ های مطلب رو در متن پیدا میکنه و به صفحه همون تگ لینک میکنه ولی مشکل اینجاست که اگر کلمه ای که قراره لینک کنه توی تایتل یا الت عکس ها هم باشه لینک میکنه که دیگه عکس نمایش داده نمیشه و تگه عکس توی صفحه به هم میخوره فقط میخوام کد این افزونه توری تغییر کنه که وقتی به عکس ها میرسه ازش صرف نظر کنه و رد بشه اینم کد افزونه <?php load_plugin_textdomain('tag2link', 'wp-content/plugins/automatic-tag-link'); include_once('automatic-tag-link.php'); wp_nonce_field('update-options') ; if ('process' == $_POST['stage']) { update_option('tag2link_times', $_POST['times']); update_option('tag2link_use', $_POST['use']); } /* Get options for form fields */ $times = get_option('tag2link_times'); $use = get_option('tag2link_use'); ?> <div class="wrap" style="text-align: left; direction: ltr; padding-left: 20px;"> <h2><?php _e('Tag to Link Options') ?></h2> <form name="form1" method="post" > <input type="hidden" name="stage" value="process" /> <table width="80%" cellpadding="5" class="optiontable"> <tr valign="top"> <th scope="row"><label for="Replace_time"><?php _e('The number of times to convert a tag to a link') ?>:</label></th> <td> <input name="times" type="text" size="20" id="times" value="<?php echo get_option('tag2link_times'); ?>"/> <?php _e('Can not understand? click <a href="http://linux.rushcj.com/post/wordpress-plugin-automatic-tag-to-link/">here</a> to help me improve my English? ') ?> </td> </tr> <tr valign="top"> <th scope="row"><label for="rss_address"><?php _e('Link format') ?>:</label></th> <td> <input type="radio" name="use" value="te" <?php if($use=='te') echo 'checked' ?>> Link to technorati.com/tag/ <br/> <input type="radio" name="use" value="own" <?php if($use=='own') echo 'checked' ?>> Link to my blog's tag </td> </tr> </table> <p class="submit"> <input type="submit" name="Submit" value="<?php _e('Save Options') ?> &raquo;" /> </p> </form> </div> دوستان کسی هست که بتونه این کد رو اصلاح کنه باتشکر
 5. bakhtiyar

  یک سوال در مورد زمینههای دلخواه

  سلام مجدد من کد شما رو در قالب قرار دادم ولی در قالب قسمت بعد از این کد دیگه لود نمیشه! و فقط تا همون قسمت قبل از کد شما لود میشه علتش چی میتونه باشه؟ ممنون
 6. bakhtiyar

  یک سوال در مورد زمینههای دلخواه

  ممنون از شما نازنین خانم چشم بعد ازین کد رو میزارم تو اون قسمت اجازه بدین تست کنم خبر میدم اینجا که نتیجه چی شده باتشکر
 7. bakhtiyar

  یک سوال در مورد زمینههای دلخواه

  با سلام و تشکر از شما دوست عزیز منظورتون این کد هست که فرمودین؟ <?php $first_p = get_post_meta($post->ID, 'first_p', true); ?> من مقداره first_p رو درنظر گرفتم برای این زمینه دلخواه اگر مشکلی هست بفرمایید ممنون
 8. با سلام من کدی را در برگه تک نوشته قرار دادم که پاراگرافه اول هر متن را گرفته و به صورت زیر در بالای نوشته نمایش دهد http://8pic.ir/images/s7hhwjhyp83crtjka80e.png یعنی در قسمت زرد رنگ این اون کد هست: <?php the_content_rss('', TRUE, '', 35); ?> حالا یک زمینه دلخواه ساختم که میخوام هر متنی رو میخوام در اون وارد کنم و به جای متنی که کد اول میذاره قرار بده یعنی اگر در فیلد زمینه دلخواه متنی رو وارد کردم اون متن در قسمت زرد رنگ نمایش داده بشه و اگر اون فیلد خالی بود اون کد کاره خودشو انجام بده و همون پاراگرافه اول رو بذاره تو قسمت زرد رنگ ممنون میشم دوستان راهنمایی کنن باتشکر
 9. bakhtiyar

  مشکل با افزونه Tag to Link

  ممنون دوست گرامی این ها رو هم چک میکنم ولی به نظر شما بیشتر از 3-4 خط کد نویسی میخواد برای اینکه به اون کد قبلی اضافه بشه تا وقتی به عکس ها رسید چشم پوشی کنه ازشون؟
 10. bakhtiyar

  مشکل با افزونه Tag to Link

  دوست عزیز متوجه منظورتون نشدم یعنی چی که به تگ نگاه نمیکنه؟ خوب این الان میاد اول برچسب ها رو میبینه چی هستن بعد متن رو یا به عبارت بهتر همون کدهای پست رو برای انها سرچ میکنه اینطور نیست؟ حالا با این شرایط میفرمایید چاره چیه براش؟ کدهاش رو دیدین؟
 11. bakhtiyar

  مشکل با افزونه Tag to Link

  سلام آقا من هم با این افزونه مشکل دارم ولی این مشکلی که دوستمون داشتن رو خودم حل کردم در اینجا هم به طور کامل شرح دادم و تمام کدهای افزونه رو قرار دادم http://forum.wp-pers...85#post_content فقط مشکل من مربوط به این میشه که افزونه کلماتی که در ALT تگ ایمیج هم وارد شدن رو لینک میکنه و این باعث خراب شدن اون عکس میشه که در عکس زیر میبینید حالا میخوام به کدهای افزونه یک تکه کد اضافه بشه که در زمان رسیدن به تگ ایمیج از اون چشم پوشی کنه و دوباره از بعد از تگ ایمیج کارشو شروع کنه و متن رو جستجو کنه یکی از اساتید میتونه این تکه کد رو به من بده تا در افزونه قرار بدم و دوستان دیگه هم ازش بتونن استفاده کنن باسپاس فراوان این هم تمام کدهای افزونه هست
×
×
 • اضافه کردن...