رفتن به مطلب

sirvan

عضو سایت
 • تعداد ارسال ها

  27
 • تاریخ عضویت

 • آخرین بازدید

اعتبار در سایت

5

1 دنبال کننده

درباره sirvan

 • درجه
  تازه کار
 • تاریخ تولد ۹۳/۰۵/۲۳

اطلاعات شخصی

 • جنسیت
  مرد
 • آشنایی با وردپرس
  متوسط
 • سطح برنامه نویسی
  مبتدی
 • آشنایی با طراحی
  مبتدی
 1. sirvan

  انتقال ندادن wp login به wp admin

  wp-login رو به login تغییر دادم ومدتی زیادی هست که از سایت استفاده میکنم و هیچ مشکلی هم نداشته (بدون افزونه تغییر دادم) الان موقعی که میخوام وارد مدیریت بشم یوزر و پسور رو که وارد میکنم باز همون صفحه رفرش میشه ولی اگه بصورت دستی wp admin رو تایپ کنم میتونم وارد مدیریت بشم وهنگام خروج هم اروری مشاهده نمیکنم. دوستان راه حل این مشکل چی هستش؟ افزونه ها رو هم غیر فعال کردم محتوای .htaccess رو هم چک کردم
 2. sirvan

  راهنمایی در مورد امنیت سایت

  صد درصد این کدها تو سایتتون هست.تو گوگل کروم هم اگه یه نگاهی به سورس ها بندازی میتونی div اون قسمت رو ببینی که id b84a99 داره
 3. sirvan

  صفحه سفید مرگ!

  ممنون از دوست خوبمون بایت رفع مشکل.سپاسگذارم
 4. sirvan

  صفحه سفید مرگ!

  پلایگین غیر فعال کردن، قالب عوض کردم، و همه چیزایی که تو پست اول گفتم.از وردپرس استفاده میکنم
 5. sirvan

  صفحه سفید مرگ!

  بله تا چند قالب دیگه هم تست کردم باز همون مشکل رو داره.براتون میفرستم ممنون
 6. sirvan

  صفحه سفید مرگ!

  بازم هنوز بالا نمیاد من با چند قالب دیگه هم تست کردم.واقعا نمیدونم چکار کنم الان چند خریدار واسه سایتم دارم و این مشکل براش پیش اومده از دوستان کسی که میتونه مشکل منو حل کنه پیام بفرستید هزینه شم بگید ممنون بازم ممنون از دوستانی که کمک میکنند
 7. sirvan

  صفحه سفید مرگ!

  ممنون از دوست عزیز که جواب دادید.این روش رو هم امتحان کردم ولی هیچ خطایی نشون نمیده بازم صفحه سفید میاد. وردپرس رو تو یه پوشه جدا ریختم رو هاست با همون دیتابیس ست کردم ولی حتی یه مطلب هم نشون داده نشد!! راهی داره که مطالب و نظرات و کاربران رو بیرون بکشم بعد دوباره وردپرس نصب کنم و مطالب رو ریستوری کنم؟ با چند قالب دیگه هم تست کردم بالا نمیاد <?php /** * Basic Functions * * DISCLAIMER * * Do not edit or add directly to this file if you wish to upgrade MarketPlace to newer * versions in the future. If you wish to customise MarketPlace for your needs, modify on your own risk. * * @package WpForest * @category Functions * @author Vikas Bhardwaj * @copyright Copyright © 2011 gayatri Corp. * @license http://themeshive.com/license/wp-forest */ /** * Loads translation file * @since 2.0 */ load_theme_textdomain( 'WpForest', TEMPLATEPATH . '/lngfilezxc' ); /** * Defines all required functions and veriables * @param string * @return string * @since 1.0 */ DEFINE("THEME_VERSION", "2.3.3"); DEFINE("THEME_RELEASE_DATE", "21 April 2012"); define('UPLOAD', get_template_directory_uri().'/upload'); /** * Registers all essential functions in initiation of theme * @since 1.0 */ session_start(); add_action('init', 'MarketItemTheme_create_post_type' ); //add_action('init', 'createhtaccess' ); add_action("template_redirect", 'MarketItemTheme_template_redirect'); add_action('generate_rewrite_rules', 'MarketItemTheme_rewrite_rules' ); add_action('query_vars', 'MarketItemTheme_add_query_vars'); add_action( 'widgets_init', 'WpForest_add_sidebars' ); //add_action('init', 'comment_posts_per_page' ); //constants - Application API ID and Application Secret //define('FACEBOOK_APP_ID', get_option('wpf_connect_api_id')); //define('FACEBOOK_SECRET', get_option('wpf_connect_secret')); /** * Admin setting pannels * @since 1.0 */ require_once('admin/options_base.php'); require_once('admin/function_base.php'); require_once('admin/setting.php'); //require_once('admin/charts.php'); //require_once('setting/user-options.php'); require_once('admin/withdraw-request.php'); require_once('admin/history-setting.php'); require_once('admin/user-options.php'); require_once('admin/affiliate-info.php'); require_once('admin/bank_payment_info.php'); require_once('users/login-register.php'); //require_once( 'functions/scripts.php'); require_once( 'users/navigation.php'); //only for testing may be these function available in next versions require_once('functions/development/functions.php'); /** * Include all classes, drop-ins and shipping/gateways modules */ $include_files = array(); //admin dashboard $include_files = array_merge($include_files, (array) glob( dirname(__FILE__)."/class/*.php" )); // Modules $include_files = array_merge($include_files, (array) glob( dirname(__FILE__)."/functions/modules/*.php" )); // Extras $include_files = array_merge($include_files, (array) glob( dirname(__FILE__)."/functions/extra/*.php" )); // Drop-ins (addons, premium features etc) $include_files = array_merge($include_files, (array) glob( dirname(__FILE__)."/drop-ins/*.php" )); if ($include_files) : foreach($include_files as $filename) : if (!empty($filename) && strstr($filename, 'php')) : include_once($filename); endif; endforeach; endif; /** * Defines the pricing structure * @param string - pricing * @return string * @since 1.0 */ function MarketItemTheme_currency() { $c = trim(get_option('WpForest_currency_symbol')); if(empty($c)) return get_option('MarketItemTheme_currency'); return $c; } function WpForest_currency() { $c = trim(get_option('WpForest_currency_symbol')); if(empty($c)) return get_option('MarketItemTheme_currency'); return $c; } /*function comment_posts_per_page() { query_comment( "limit=2" ); } add_filter( 'pre_get_comment', 'comment_posts_per_page' ); /** * registers all custom queries for extensibility of theme * @param string - $public_query_vars * @return string * @since 1.0 */ function MarketItemTheme_add_query_vars($public_query_vars) { $public_query_vars[] = 'my_custom_page_type'; $public_query_vars[] = 'step'; $public_query_vars[] = 'my_second_page'; $public_query_vars[] = 'third_page'; $public_query_vars[] = 'username'; $public_query_vars[] = 'pid'; $public_query_vars[] = 'post_id'; $public_query_vars[] = 'diposit'; $public_query_vars[] = 'page'; $public_query_vars[] = 'aff'; $public_query_vars[] = 'method'; $public_query_vars[] = 'order_id'; return $public_query_vars; } /** * Runs when post is published from draft, underreview * @param string - $post * @return * @since 1.0 */ function WpForest_run_when_post_published($post) { if($post->post_type == 'MarketItem'): update_post_meta($post->ID, 'under_review', "0"); $user = get_userdata($post->post_author); $user_email = $user->user_email; $message = sprintf(__('Your MarketItem (%s) has been posted on the website<br/> See the MarketItem here: <a href="%s">%s</a>', 'WpForest'), $post->post_title, get_permalink($post->ID), $post->post_title ); sitemile_send_email($user_email, sprintf(__('Your new MarketItem has been approved - %s', 'WpForest'), $post->post_title), $message); endif; } add_action('new_to_publish', 'WpForest_run_when_post_published',10,1); add_action('draft_to_publish', 'WpForest_run_when_post_published',10,1); add_action('pending_to_publish', 'WpForest_run_when_post_published',10,1); /** * Evaluates the permalink structure and add admin notices * @return string * @since 1.0 */ function WpForest_admin_notices(){ $msg = sprintf( __( 'You need to set your <a href="%1$s">permalink custom structure</a> to contain <b>/%postname%/</b> before WP Forest will work properly.', '' ), 'options-permalink.php' ); echo "<div class='error fade'><p>$msg</p></div>"; } if ( !stristr( get_option( 'permalink_structure' ), '%postname%' ) ) { add_action('admin_notices', 'WpForest_admin_notices'); } function count_user_posts_by_type($userid, $post_type='market-item') { global $wpdb; $where = get_posts_by_author_sql($post_type, TRUE, $userid); $count = $wpdb->get_var( "SELECT COUNT(*) FROM $wpdb->posts $where" ); return apply_filters('get_usernumposts', $count, $userid); } // Don't add the wp-includes/js/comment-reply.js script to single post pages unless threaded comments are enabled function theme_queue_js(){ if (!is_admin()){ if ( is_singular() AND comments_open() AND (get_option('thread_comments') == 1)) wp_enqueue_script( 'comment-reply' ); } } add_action('wp_print_scripts', 'theme_queue_js'); function MarketItem_isValidEmail($email){ return eregi("^[_a-z0-9-]+(\.[_a-z0-9-]+)*@[a-z0-9-]+(\.[a-z0-9-]+)*(\.[a-z]{2,3})$", $email); } add_filter('pre_get_posts', 'query_post_type'); function query_post_type($query) { if(is_category() || is_tag()) { $post_type = get_query_var('post_type'); if($post_type) $post_type = $post_type; else $post_type = array('post','market-item'); // replace cpt to your custom post type $query->set('post_type',$post_type); return $query; } } function add_googleplusone() { echo '<script type="text/javascript" src="http://apis.google.com/js/plusone.js"></script>'; } add_action('wp_footer', 'add_googleplusone'); function pinterest_image() { global $post, $posts; $first_img = ''; ob_start(); ob_end_clean(); $output = preg_match_all('/<img.+src=[\'"]([^\'"]+)[\'"].*>/i', $post->post_content, $matches); $first_img = $matches [1] [0]; if(empty($first_img)){ //Defines a default image $first_img = "/images/default.jpg"; } return $first_img; } show_admin_bar(false); function prevent_admin_access() { if (strpos(strtolower($_SERVER['REQUEST_URI']), '/wp-admin') !== false && !current_user_can('administrator')) { wp_redirect(get_option('siteurl').'/my-account/'); } } add_action('init', 'prevent_admin_access', 0); add_filter( "term_links-category", 'limit_terms'); add_filter( "term_links-item-cat", 'limit_terms'); function limit_terms($val) { return array_splice($val, 0, 5); } function implement_ajax() { if(isset($_POST['main_catid'])) { $categories= get_categories('child_of='.$_POST['main_catid'].'&hide_empty=0&taxonomy=item-cat'); foreach ($categories as $cat) { $option .= '<option value="'.$cat->term_id.'">'; $option .= $cat->cat_name; $option .= ' ('.$cat->category_count.')'; $option .= '</option>'; } echo '<option value="-1" selected="selected">انتخاب زیر موضوع</option>'.$option; die(); } // end if } add_action('wp_ajax_my_special_action', 'implement_ajax'); add_action('wp_ajax_nopriv_my_special_action', 'implement_ajax');
 8. sirvan

  صفحه سفید مرگ!

  دوستان لطفا راهنمایی کنید
 9. sirvan

  صفحه سفید مرگ!

  قبل از تایپک باز کردن جستجو کردم حسابی، ولی به نتیجه نرسیدم. نمیدونم چه مشکلی برای سایتم به وجود اومده که کلا صفجه سفید میشه سایت نمایش داده نمیشه.وقتی وارد مدیریت میشم .نه افزونه ای باقی مونده نه قالب نه مطلب و نظرات و... محیط وردپرس به انگلیسی تبدیل شده و هیچ چیزی تو وردپرس باقی نمونه.و کارهایی که من انجام دادم: -افزونه ها رو رو چک کردم و پوشه رو تغییر نام دادم -قالب رو چک کردم و تغییر نام دادم و قالب دیگه ریختم رو هاست و از طریق phpmyadmin تغییرات لازم رو انجام دادم -فایل htaccess چک کردم چیز مشکوکی ندیم حتی حذف کردم -وردپرس رو به صورت دستی آپدیت کردم ولی دوباره مشکل پابرجاست(حتی بعد از آپدیت هم محیط وردپرس به زبان انگلیسی میاد -از دیتابیس بک آپ گرفتم و بک آپ رو با نوت پد باز کردم مطالبم موجود هست -بک آپ ندارم نه خودم نه هاستینگ -ساب دامین ها کار میکنه فقط دامین اصلی سفید میاد -wp-config چک کردم -از محیط وردپرس اپدیت کردم ولی نمیشه !! این راه ها رو تست کردم ای دوستان میخوام کمک کنید لطفا!! اینم آدرس سایت: http://androiddan.ir اینم خودم طراحی کردم یه نظری بدید لطفا(فقط اینکدسش رو ببینید http://androiddan.ir/mysaite/
 10. sirvan

  افزونه آماره (تمام نگارشها)

  ویرایش: در نسخه جدید 4.6.1 ورودی گوگل درست شد
 11. sirvan

  مشکل افزونه آماره

  نمی دونم باید منتظر باشیم.واسه من که فقط خلاصه آمار و نمودار امار بازدید ها کار میکنم.نمیدونم اونم امار رو درست نشون میده یا نه
 12. sirvan

  مشکل افزونه آماره

  ورژن 4.6 این مشکل رو داره.ورودی گوگل رو نشون نمیده منتظر نسخه جدید هستیم
 13. ممنون فقط یه مشکل هست: تو تنظیمات افزونه نوع نوشته رو از post تغییر دادم به market-item که مربوط به قالب سایتم میشه چون من توقسمت post، مطلب ارسال نمیکنم و یه قسمت به نام market-item تو قالبم دارم برای ارسال مطلب الان تو قسمت تنظیمات می تونم پربازدید ترین هارو ببینم.خواستم بگم تو کد بالا که فرمودید هم باید بنا به قالبم (market-item) تغییری توش ایجاد کنم؟الان تو سایتم نمایش داده نمیشه آپدیت: این کد رو اضافه کردم حل شد ممنون post_type=market-item
 14. واقعا ممنون خیلی وقته دنباشم کد های زیادی رو تست کردمولی هیچ کدوم تو قالب نمایش داده نمی شد بغیر از این کد شما. فقط یه مشکل الان این متن نوشته میشه: متاسفیم.تا کنون هیچ داده ای نیست. چطوری مطالب محبوب رو تشخیص میده؟تازه افزونه رو نصب کردم ایا بازدید بعد از نصب افزونه معیار هستپ؟
 15. sirvan

  مشکل ستاره امتیاز دهی

  سلام دوستان. یه قالب گرفتم که ستاره امتیاز دهی داره ولی امتیاز دهی کار نمیکنه.میشه راهنمایی کنید؟کدش رو قرار می دم ببینید اشکال از کجاست <?php require_once('../../../../wp-config.php'); $id = $_REQUEST['p']; $stars = $_REQUEST['cr_stars']; if ($id) { getVotingStars(); }
×
×
 • اضافه کردن...