مهدی جعفری

عضو سایت
 • تعداد ارسال ها

  6
 • تاریخ عضویت

 • آخرین بازدید

اعتبار در انجمن

0

درباره مهدی جعفری

 • درجه
  تازه کار
 1. متشکرم از لطفتون . راه هایی رو رفتم دیروز این مسأله که خطا از بین بره رسیدم ولی کل سیستم قالب به هم می‌ریزد دلیلش نمی‌دونم
 2. متاسفانه جواب نداده. ممنونم از تلاشتون سیستمش کلا به هم میریزه و فونت تغییر میکنه
 3. header.php
 4. متشکرم دوست من
 5. خطا از این قسمت شروع شده تا انتهای کدها بالا <link rel="profile" href="http://gmpg.org/xfn/11" />
 6. سلام وقت بخیر جدیدا برای سایت بنده مشکلی به وجود اومده و وارد صفحات منو نمیتونم بشم چون ارور باگ میده و باید برطرفش کرد . این خطا از بخش header.php برام نمایش میده و به لینک های موجود در این فایل گیر داده . من لینک هارو برای دوستان میزارم تا اگر کسی اطلاعی داره برای رفعش لطفاً راهنماییم کنید. متشکرم . <?php bloginfo( 'name' ); $site_description = " ".get_bloginfo( 'description', 'display' )." "; if ( $site_description && ( is_home() || is_front_page() ) ) echo " | $site_description | "; global $page, $paged; <link rel="profile" href="http://gmpg.org/xfn/11" /> <link rel="stylesheet" href="https://maxcdn.bootstrapcdn.com/bootstrap/3.3.7/css/bootstrap.min.css" integrity="sha384-BVYiiSIFeK1dGmJRAkycuHAHRg32OmUcww7on3RYdg4Va+PmSTsz/K68vbdEjh4u" crossorigin="anonymous"> <link rel="stylesheet" href="https://use.fontawesome.com/releases/v5.2.0/css/all.css" integrity="sha384-hWVjflwFxL6sNzntih27bfxkr27PmbbK/iSvJ+a4+0owXq79v+lsFkW54bOGbiDQ" crossorigin="anonymous"> <link rel="stylesheet" type="text/css" media="all" href="<?php bloginfo( 'stylesheet_url' ); ?>" /> <link rel="pingback" href="<?php bloginfo( 'pingback_url' ); ?>" /> <?php