بازگردانی مشخصه عنوان لینک در وردپرس ۴.۲

وردپرس ۴.۲ هفته پیش منتشر شد که تغییرات خوبی را همراه داشت، اما مشکل امنیتی که در این نگارش بود باعث شد که به ۴.۲.۱ بروز شود. اما مشکل دیگری که در این نگارش دیده می‌شود حذف فیلد مشخص کردن Title Attribute برای لینکهای موجود در متن و جایگزین شدن آن با نوشته لینک شده است.

 

wp-LinkmodalChange

 

Drew Jaynes, سرپرست انتشار WordPress 4.2 , درباره این مسیله توضیح می‌دهد که این فیلد به صورت عمدی حذف شده و مانند گذشته کارایی خوبی ندارد.

 

حال اگر بخواهیم این فیلد را به سیستم وردپرسی که داریم برگردونیم، می‌توانیم از افزونه‌ای به نام Restore Link Title Field که توسط Samuel ‘Otto’ Wood و Sergey Biryukov نوشته شده است بهره ببریم.

 

https://wordpress.org/plugins/restore-link-title-field/