روز: فروردین ۱۷, ۱۳۹۴

بدست آوردن آدرس صفحه جاری در وردپرس

در وردپرس تابعی برای بدست آوردن آدرس صفحه جاری وجود ندارد، اما با روشهایی میتوان به آن رسید.

پارسا کافی ۱۷ فروردین ۱۳۹۴