نمایش بخش ادامه مطلب در کوئری

نوشته شده توسط ۵ سال پیش

می دونیم که با استفاده از

حالا می خواهیم با استفاده از یک تابع وردپرس کوئری هایی را نمایش جداگانه ی دو بخش ایجاد کنیم
با قرار دادن تابع

در داخل حلقه ی مطالب بخش اول از این دو بخش در صفحات بایگانی و اول سایت نمایش داده می شه و در پیوند یکتای مطلب و کوئری های شخصی نیز کل مطلب (هر دو بخش) فراخوانی می شند

با استفاده از تابع

می تونیم در کوئری های شخصی نیز بخش اول مطالب را نمایش بدیم و یا در محل های دلخواه فقط بخش دوم را به نمایش بگذاریم
نحوه ی استفاده از تابع
این تابع یک متغیر اصلی داره که مطلب مورد نظر رو بهش معرفی می کنه
و دو مقدار صحیح برگشتی هم داره که مقدار اول (قبل از ادامه مطلب) با main و بخش دوم (بعد از ادامه مطلب) با extended فراخوانی می شند یعنی اگر متغییر را به اینصورت مقدار دهیم

دو پاسخ

را بر می گردونه و در یک کوئری ساده می شه به این شکل ازش استفاده کرد

و یا برای نمایش فقط بخش ادامه ی مطلب در پیوند یکتا (سئوال چندتا از کاربران در ماه گذشته انجمن) می شه این کد را

را جایگزین

کرد

پارسا کافی