رفتن به مطلب

سابقه عضویت شما


پست های پیشنهاد شده

 

در 4 ساعت قبل، r_rahide گفته است :

سلام میخوام ففط تاریخ عضویت رو نشون بده نه نام کاربری اینا رو

لینک به ارسال
در 12 ساعت قبل، Hasna گفته است :

اخطار ۴۰۴ رو میده

 

قبل از هرکاری از فایل فانکشنتون یه بکاپ بگیرید و بعد برای نشان دادن نام کاربری اعضای سایت, تاریخ عضویت و مدت زمان عضویت آن ها می توانید از کد زیر استفاده کنید.

 

function dorpress_display_reg_date(){
 
$users=get_users();
 
$current_date=date('Y/m/d');
 
$current_date_array=explode('/',$current_date);
 
echo $table='
<html>
<head>
<style>
th{
background-color:#c4eec1;
}
 
</style>
 
</head>
 
<table border="1">
<th>نام</th>
<th>تاریخ عضویت </th>
<th>مدت عضویت </th>
';
 
foreach( $users as $user) {
 
$user_data=get_userdata($user->ID);
 
$registered_date=$user_data->user_registered;
 
$final_registerd_date=date( "Y/m/d", strtotime($registered_date) );
 
$user_name=$user_data->data->display_name;
 
 
 
echo '<tr>';
 
echo '<td>'. $user_name .'</td>';
 
 
 
echo '<td>'. $final_registerd_date .'</td>';
 
 
$reg_date_array=explode('/',$final_registerd_date);
 
$year=$current_date_array[0]-$reg_date_array[0];
$month=$current_date_array[1]-$reg_date_array[1];
$day=$current_date_array[2]-$reg_date_array[2];
 
if($year >0 && $month >0){
 
echo '<td> '. $year .' سال و '. $month .' ماه </td>';
 
}
 
 
if($year ==0 && $month >0){
 
echo '<td> '. $month .' ماه </td>';
 
}
 
if($year ==0 && $month ==0){
 
if($day >0){
 
echo '<td> '. $day .' روز </td>';
}
}
 
 
}
 
echo '</tr></table>';
 
}
 
add_shortcode('dorpress_display_reg_date','dorpress_display_reg_date');

این کد, یک شورت کد در اختیار شما قرار می دهد که با کپی کردن آن در هر کدام از پست ها یا برگه های وردپرس جدولی از نام کاربران همراه با تاریخ و مدت عضویتشان نمایش داده می شود.

کافی است کد زیر را در فایل functions.php قالب سایتتان کپی و ذخیره کرده و سپس کد میان بر    [dorpress_display_reg_date] را در هر کدام از برگه ها یا صفحه های وردپرس که خواستید کپی کنید تا فهرستی از نام های کاربری در قالب یک جدول در اختیارتان قرار گیرد.

 

حالا اگر قصد شما اضافه کردن بخش جدیدی به نام تاریخ عضویت به پروفایل کاربری هر شخص هستش باید یه پلاگین خیلی ساده درست کنی که مثلا اسمش رو میذاریم mymember.php و کد های زیرو داخلش قرار میدی:

<?php
/*
Plugin Name: تاریخ عضویت
Description: افزودن تاریخ عضویت به پنل کاربری
Version:   1.0
Author:   بانی ساب
*/


namespace ShowMemberSince;
add_action( 'plugins_loaded', 'ShowMemberSince\init' );
/**
 * Adding needed action hooks
*/
function init(){
 foreach( array( 'show_user_profile', 'edit_user_profile' ) as $hook )
 add_action( $hook, 'ShowMemberSince\add_custom_user_profile_fields', 10, 1 );
}
/**
 * Output table
 * @param object $user User object
 */
function add_custom_user_profile_fields( $user ){
 $table =
 '<h3>%1$s</h3>
 <table class="form-table">
 <tr>
 <th>
 %1$s
 </th>
 <td>
 <p>Member since: %2$s</p>
 </td>
 </tr>
 </table>';
 $udata = get_userdata( $user-ID );
 $registered = $udata->user_registered;
 printf(
 $table,
 'Registered',
 date( "M Y", strtotime( $registered ) )
 );
}
?>

 

بعد این فایل رو زذخیره میکنی و زیپش میکنی و میذاری تو پوشه پلاگین های قالبت و فعالش میکنی، به همین سادگی به همین خوشمزگی ;)

لینک به ارسال
در 7 ساعت قبل، r_rahide گفته است :

 

قبل از هرکاری از فایل فانکشنتون یه بکاپ بگیرید و بعد برای نشان دادن نام کاربری اعضای سایت, تاریخ عضویت و مدت زمان عضویت آن ها می توانید از کد زیر استفاده کنید.

 


function dorpress_display_reg_date(){
 
$users=get_users();
 
$current_date=date('Y/m/d');
 
$current_date_array=explode('/',$current_date);
 
echo $table='
<html>
<head>
<style>
th{
background-color:#c4eec1;
}
 
</style>
 
</head>
 
<table border="1">
<th>نام</th>
<th>تاریخ عضویت </th>
<th>مدت عضویت </th>
';
 
foreach( $users as $user) {
 
$user_data=get_userdata($user->ID);
 
$registered_date=$user_data->user_registered;
 
$final_registerd_date=date( "Y/m/d", strtotime($registered_date) );
 
$user_name=$user_data->data->display_name;
 
 
 
echo '<tr>';
 
echo '<td>'. $user_name .'</td>';
 
 
 
echo '<td>'. $final_registerd_date .'</td>';
 
 
$reg_date_array=explode('/',$final_registerd_date);
 
$year=$current_date_array[0]-$reg_date_array[0];
$month=$current_date_array[1]-$reg_date_array[1];
$day=$current_date_array[2]-$reg_date_array[2];
 
if($year >0 && $month >0){
 
echo '<td> '. $year .' سال و '. $month .' ماه </td>';
 
}
 
 
if($year ==0 && $month >0){
 
echo '<td> '. $month .' ماه </td>';
 
}
 
if($year ==0 && $month ==0){
 
if($day >0){
 
echo '<td> '. $day .' روز </td>';
}
}
 
 
}
 
echo '</tr></table>';
 
}
 
add_shortcode('dorpress_display_reg_date','dorpress_display_reg_date');

این کد, یک شورت کد در اختیار شما قرار می دهد که با کپی کردن آن در هر کدام از پست ها یا برگه های وردپرس جدولی از نام کاربران همراه با تاریخ و مدت عضویتشان نمایش داده می شود.

کافی است کد زیر را در فایل functions.php قالب سایتتان کپی و ذخیره کرده و سپس کد میان بر    [dorpress_display_reg_date] را در هر کدام از برگه ها یا صفحه های وردپرس که خواستید کپی کنید تا فهرستی از نام های کاربری در قالب یک جدول در اختیارتان قرار گیرد.

 

حالا اگر قصد شما اضافه کردن بخش جدیدی به نام تاریخ عضویت به پروفایل کاربری هر شخص هستش باید یه پلاگین خیلی ساده درست کنی که مثلا اسمش رو میذاریم mymember.php و کد های زیرو داخلش قرار میدی:


<?php
/*
Plugin Name: تاریخ عضویت
Description: افزودن تاریخ عضویت به پنل کاربری
Version:   1.0
Author:   بانی ساب
*/


namespace ShowMemberSince;
add_action( 'plugins_loaded', 'ShowMemberSince\init' );
/**
 * Adding needed action hooks
*/
function init(){
 foreach( array( 'show_user_profile', 'edit_user_profile' ) as $hook )
 add_action( $hook, 'ShowMemberSince\add_custom_user_profile_fields', 10, 1 );
}
/**
 * Output table
 * @param object $user User object
 */
function add_custom_user_profile_fields( $user ){
 $table =
 '<h3>%1$s</h3>
 <table class="form-table">
 <tr>
 <th>
 %1$s
 </th>
 <td>
 <p>Member since: %2$s</p>
 </td>
 </tr>
 </table>';
 $udata = get_userdata( $user-ID );
 $registered = $udata->user_registered;
 printf(
 $table,
 'Registered',
 date( "M Y", strtotime( $registered ) )
 );
}
?>

 

بعد این فایل رو زذخیره میکنی و زیپش میکنی و میذاری تو پوشه پلاگین های قالبت و فعالش میکنی، به همین سادگی به همین خوشمزگی ;)

سلام مجدد میخوام یه کد باشه فقط سال رو نمایش بده بزارمش تو panel.php

لینک به ارسال
در 7 ساعت قبل، r_rahide گفته است :

 

قبل از هرکاری از فایل فانکشنتون یه بکاپ بگیرید و بعد برای نشان دادن نام کاربری اعضای سایت, تاریخ عضویت و مدت زمان عضویت آن ها می توانید از کد زیر استفاده کنید.

 


function dorpress_display_reg_date(){
 
$users=get_users();
 
$current_date=date('Y/m/d');
 
$current_date_array=explode('/',$current_date);
 
echo $table='
<html>
<head>
<style>
th{
background-color:#c4eec1;
}
 
</style>
 
</head>
 
<table border="1">
<th>نام</th>
<th>تاریخ عضویت </th>
<th>مدت عضویت </th>
';
 
foreach( $users as $user) {
 
$user_data=get_userdata($user->ID);
 
$registered_date=$user_data->user_registered;
 
$final_registerd_date=date( "Y/m/d", strtotime($registered_date) );
 
$user_name=$user_data->data->display_name;
 
 
 
echo '<tr>';
 
echo '<td>'. $user_name .'</td>';
 
 
 
echo '<td>'. $final_registerd_date .'</td>';
 
 
$reg_date_array=explode('/',$final_registerd_date);
 
$year=$current_date_array[0]-$reg_date_array[0];
$month=$current_date_array[1]-$reg_date_array[1];
$day=$current_date_array[2]-$reg_date_array[2];
 
if($year >0 && $month >0){
 
echo '<td> '. $year .' سال و '. $month .' ماه </td>';
 
}
 
 
if($year ==0 && $month >0){
 
echo '<td> '. $month .' ماه </td>';
 
}
 
if($year ==0 && $month ==0){
 
if($day >0){
 
echo '<td> '. $day .' روز </td>';
}
}
 
 
}
 
echo '</tr></table>';
 
}
 
add_shortcode('dorpress_display_reg_date','dorpress_display_reg_date');

این کد, یک شورت کد در اختیار شما قرار می دهد که با کپی کردن آن در هر کدام از پست ها یا برگه های وردپرس جدولی از نام کاربران همراه با تاریخ و مدت عضویتشان نمایش داده می شود.

کافی است کد زیر را در فایل functions.php قالب سایتتان کپی و ذخیره کرده و سپس کد میان بر    [dorpress_display_reg_date] را در هر کدام از برگه ها یا صفحه های وردپرس که خواستید کپی کنید تا فهرستی از نام های کاربری در قالب یک جدول در اختیارتان قرار گیرد.

 

حالا اگر قصد شما اضافه کردن بخش جدیدی به نام تاریخ عضویت به پروفایل کاربری هر شخص هستش باید یه پلاگین خیلی ساده درست کنی که مثلا اسمش رو میذاریم mymember.php و کد های زیرو داخلش قرار میدی:


<?php
/*
Plugin Name: تاریخ عضویت
Description: افزودن تاریخ عضویت به پنل کاربری
Version:   1.0
Author:   بانی ساب
*/


namespace ShowMemberSince;
add_action( 'plugins_loaded', 'ShowMemberSince\init' );
/**
 * Adding needed action hooks
*/
function init(){
 foreach( array( 'show_user_profile', 'edit_user_profile' ) as $hook )
 add_action( $hook, 'ShowMemberSince\add_custom_user_profile_fields', 10, 1 );
}
/**
 * Output table
 * @param object $user User object
 */
function add_custom_user_profile_fields( $user ){
 $table =
 '<h3>%1$s</h3>
 <table class="form-table">
 <tr>
 <th>
 %1$s
 </th>
 <td>
 <p>Member since: %2$s</p>
 </td>
 </tr>
 </table>';
 $udata = get_userdata( $user-ID );
 $registered = $udata->user_registered;
 printf(
 $table,
 'Registered',
 date( "M Y", strtotime( $registered ) )
 );
}
?>

 

بعد این فایل رو زذخیره میکنی و زیپش میکنی و میذاری تو پوشه پلاگین های قالبت و فعالش میکنی، به همین سادگی به همین خوشمزگی ;)

سلام مجدد میخوام یه کد باشه فقط سال رو نمایش بده بزارمش تو panel.php

لینک به ارسال

به گفتگو بپیوندید

هم اکنون می توانید مطلب خود را ارسال نمایید و بعداً ثبت نام کنید. اگر حساب کاربری دارید، برای ارسال با حساب کاربری خود اکنون وارد شوید .

مهمان
ارسال پاسخ به این موضوع ...

×   شما در حال چسباندن محتوایی با قالب بندی هستید.   حذف قالب بندی

  تنها استفاده از 75 اموجی مجاز می باشد.

×   لینک شما به صورت اتوماتیک جای گذاری شد.   نمایش به صورت لینک

×   محتوای قبلی شما بازگردانی شد.   پاک کردن محتوای ویرایشگر

×   شما مستقیما نمی توانید تصویر خود را قرار دهید. یا آن را اینجا بارگذاری کنید یا از یک URL قرار دهید.

×
×
 • اضافه کردن...