سلام اگر اشتباه نکنم شما دنبال یک حلقه هستید که پست هاتون رو نمایش بده ولی استایل یا کلاس چندتاشون متفاوت باشه نمیدونم چرا از این روش استفاده کردید ساده ترین راه به همین صورت هست که سعی کردم از روی کد خودتون مثال بزنم خودتون تغییر بدید <?php // developer.wordpress.org/reference/classes/wp_query/ $the_query = new WP_Query( array('posts_per_page' => 5) ); $i = 0; if ( $the_query->have_posts() ) { ?> <div class="container"> <div class="row"> <?php while (