رفتن به مطلب

پست های پیشنهاد شده

سلام و درود

دوستان گرامی ، لطفا برای نوشتن حلقه وردپرس که 5 تا پست آخر دسته بندی مقالات و به شکلی که تو تصویر هست نمایش بده راهنمایی کنید.

با تشکر و سپاس.

<div class="container">
  <div class="row">
    <div class="col-md-6 d-flex align-items-md-stretch">
      <div class="jumbotron ">
        Lorem ipsum, or lipsum as it is sometimes known, is dummy text used in laying out print, graphic or web designs. The passage is attributed to an unknown typesetter in the 15th century who is thought to have scrambled parts of Cicero's De Finibus Bonorum et Malorum for use in a type specimen book.
      </div>
    </div>
    <div class="col-md-6">
      <div class="row">
        <div class="col-md-6">
          <div class="jumbotron">
            Lorem ipsum, or lipsum as it is sometimes known, is dummy text used in laying out print, graphic or web designs
          </div>
        </div>
        <div class="col-md-6">
          <div class="jumbotron">
            Lorem ipsum, or lipsum as it is sometimes known, is dummy text used in laying out print, graphic or web designs
          </div>
        </div>
        <div class="col-md-6">
          <div class="jumbotron">
            Lorem ipsum, or lipsum as it is sometimes known, is dummy text used in laying out print, graphic or web designs
          </div>
        </div>
        <div class="col-md-6">
          <div class="jumbotron">
            Lorem ipsum, or lipsum as it is sometimes known, is dummy text used in laying out print, graphic or web designs
          </div>
        </div>
      </div>
    </div>
  </div>

</div>

 

bootstrap-4.thumb.jpg.jpg

لینک به ارسال

اگه ایدی دسته مقالات 10 باشه کد شما به صورت زیر میشه

از کد زیر ایده بگیرین

query_posts( 'posts_per_page=5&cat=10' );
while ( have_posts() ) : the_post();
?>
        <div class="col-md-6">
          <div class="jumbotron">
<?php
          the_content();
?>
          </div>
        </div>
<?php
endwhile;
 
// Reset Query
wp_reset_query();

 

لینک به ارسال
 • 8 ماه بعد...

سلام و درود

دوستان گرامی ، لطفا اگه کسی میتونه راهنمایی کنه یا یه کد بده که بتونم استفاده کنم. کدی که خودم نوشتم تا حدودی جواب میده ولی لینک ها و تصاویر و نمیاره.

<?php $posts = get_posts(array('posts_per_page' => 5)); ?>

<div class="container">
  <div class="row">
    <div class="col-md-6 d-flex align-items-md-stretch">
      <div class="jumbotron">
        <!-- Post 5 -->
        <?php echo $posts[4]->post_title; ?>
      </div>
    </div>
    <div class="col-md-6">
      <div class="row">
        <div class="col-md-6">
          <div class="jumbotron">
            <!-- Post 2 -->
            <?php echo $posts[1]->post_title; ?>
          </div>
        </div>
        <div class="col-md-6">
          <div class="jumbotron">
            <!-- Post 1 -->
            <?php echo $posts[0]->post_title; ?>
          </div>
        </div>
        <div class="col-md-6">
          <div class="jumbotron">
            <!-- Post 4 -->
            <?php echo $posts[3]->post_title; ?>
          </div>
        </div>
        <div class="col-md-6">
          <div class="jumbotron">
            <!-- Post 3 -->
            <?php echo $posts[2]->post_title; ?>
          </div>
        </div>
      </div>
    </div>
  </div>
</div>

 

لینک به ارسال
در 9 دقیقه قبل، unid_user گفته است :

سلام و درود

دوستان گرامی ، لطفا اگه کسی میتونه راهنمایی کنه یا یه کد بده که بتونم استفاده کنم. کدی که خودم نوشتم تا حدودی جواب میده ولی لینک ها و تصاویر و نمیاره.

 

نمونه مشابه به این و در سایت سلام دکتر دیدم.

https://www.hidoctor.ir/

1229369893_screenshot-www.hidoctor.ir-2020_10.22-15_56_38(1).thumb.png.14a18507d26ceba1655e577716855e8d.png

ویرایش شده توسط asadiy4n
لینک به ارسال

سلام اگر اشتباه نکنم شما دنبال یک حلقه هستید که پست هاتون رو نمایش بده ولی استایل یا کلاس چندتاشون متفاوت باشه

نمیدونم چرا از این روش استفاده کردید ساده ترین راه به همین صورت هست که سعی کردم از روی کد خودتون مثال بزنم خودتون تغییر بدید

<?php 
// developer.wordpress.org/reference/classes/wp_query/
$the_query = new WP_Query( array('posts_per_page' => 5) );
$i = 0;
if ( $the_query->have_posts() ) { ?>
<div class="container">
  <div class="row">
	<?php while ( $the_query->have_posts() ) { $the_query->the_post(); $i++; ?>
		<?php if ( $i == 1 ) { ?>
		<div class="col-md-6 d-flex align-items-md-stretch">
		<?php } else { ?>
		<div class="col-md-6">
		<?php } ?>
      <div class="jumbotron">
				<?php the_title(); ?>
				<?php the_post_thumbnail(); ?>
			</div>
    </div>
  <?php } ?>
  </div>
</div>
<?php } wp_reset_postdata(); ?>

تغییراتتون رو میتونید بر اساس مقدار $i انجام بدید

به این شکل هم میتونید عمل کنید

<?php 
if($i < 2) {
	//هرچیزی
}
if($i > 2) {
	//هرچیزی
}
?>

خودتون کاملترش کنید

لینک به ارسال
در 1 دقیقه قبل، asadiy4n گفته است :

سلام اگر اشتباه نکنم شما دنبال یک حلقه هستید که پست هاتون رو نمایش بده ولی استایل یا کلاس چندتاشون متفاوت باشه

نمیدونم چرا از این روش استفاده کردید ساده ترین راه به همین صورت هست که سعی کردم از روی کد خودتون مثال بزنم خودتون تغییر بدید


<?php 
// developer.wordpress.org/reference/classes/wp_query/
$the_query = new WP_Query( array('posts_per_page' => 5) );
$i = 0;
if ( $the_query->have_posts() ) { ?>
<div class="container">
  <div class="row">
	<?php while ( $the_query->have_posts() ) { $the_query->the_post(); $i++; ?>
		<?php if ( $i == 1 ) { ?>
		<div class="col-md-6 d-flex align-items-md-stretch">
		<?php } else { ?>
		<div class="col-md-6">
		<?php } ?>
      <div class="jumbotron">
				<?php the_title(); ?>
				<?php the_post_thumbnail(); ?>
			</div>
    </div>
  <?php } ?>
  </div>
</div>
<?php } wp_reset_postdata(); ?>

تغییراتتون رو میتونید بر اساس مقدار $i انجام بدید

خودتون کاملترش کنید

سلام.

این کد فقط دو قسمتی که بزرگتره نشون میده. ولی من میخوام دقیقا خروجی مشابه به همین طرح بشه.

لینک به ارسال
در 12 دقیقه قبل، asadiy4n گفته است :

با همین که خدمتتون عرض کردم هم میشه دیگه

یک تگ کلی هست و 5 تا پست که هرکدوم کلاس خودشون رو دارن

من هرجور که امتحان میکنم. جواب نمیده.

کدهای html به صورت زیر هستن. لطفا روی این کدها حلقه ای که گفتید و پیاده کنید. خودم نتونستم.

<div class="row">
 <div class="col-lg-8">
  <div class="row">
   <div class="col-lg-6">

   </div>
  </div>
 </div>
 <div class="col-lg-4">
  <ul>
   <li>

   </li>
  </ul>
 </div>
</div>

 

ویرایش شده توسط unid_user
لینک به ارسال

لطفا یه راهنمایی دیگه بکنید. من پارسال این مشکل و داشتم و توی این یکسال هنوز برطرف نشده و دوباره پرسیدم.

لینک به ارسال
در 12 دقیقه قبل، unid_user گفته است :

لطفا یه راهنمایی دیگه بکنید. من پارسال این مشکل و داشتم و توی این یکسال هنوز برطرف نشده و دوباره پرسیدم.

کدها رو به این شکل وارد می کنم. ولی نتیجه بهم میخوره.

<?php 
// developer.wordpress.org/reference/classes/wp_query/
$the_query = new WP_Query( array('posts_per_page' => 5) );
$i = 0;
if ( $the_query->have_posts() ) {
?>
<div class="row">
 <?php while ( $the_query->have_posts() ) { $the_query->the_post(); $i++; ?>
 <?php if($i == 1) { ?>
 <div class="col-lg-8">
  <div class="row">
   <div class="col-lg-6">

   </div>
  </div>
 </div>
 <?php } else { ?>
 <div class="col-lg-4">
  <ul>
   <li>

   </li>
  </ul>
 </div>
 <?php } ?>
 <?php } ?>
</div>
<?php } wp_reset_postdata(); ?>

b.png.cf54dcb89286bedf9ef650532fbb5953.png

ولی باید به شکل زیر باشه. هرطور که کدها رو جابجا میکنم بازهم درست نمیشه.

Untitled.png.27539c8c78c11bc06f8d76c7ff2fe4dc.png

ویرایش شده توسط unid_user
لینک به ارسال
در در ۱۳۹۹/۸/۱ در 17:15، unid_user گفته است :

کدها رو به این شکل وارد می کنم. ولی نتیجه بهم میخوره.


<?php 
// developer.wordpress.org/reference/classes/wp_query/
$the_query = new WP_Query( array('posts_per_page' => 5) );
$i = 0;
if ( $the_query->have_posts() ) {
?>
<div class="row">
 <?php while ( $the_query->have_posts() ) { $the_query->the_post(); $i++; ?>
 <?php if($i == 1) { ?>
 <div class="col-lg-8">
  <div class="row">
   <div class="col-lg-6">

   </div>
  </div>
 </div>
 <?php } else { ?>
 <div class="col-lg-4">
  <ul>
   <li>

   </li>
  </ul>
 </div>
 <?php } ?>
 <?php } ?>
</div>
<?php } wp_reset_postdata(); ?>

b.png.cf54dcb89286bedf9ef650532fbb5953.png

ولی باید به شکل زیر باشه. هرطور که کدها رو جابجا میکنم بازهم درست نمیشه.

Untitled.png.27539c8c78c11bc06f8d76c7ff2fe4dc.png

ببینید یه بخش این مسئله مربوط به استایلها میشه. بجز استایلها کدتون باید یه همچین چیزی باشه:

<?php 
$the_query 	= new WP_Query( array( 'posts_per_page' => 5 ) );
$i 			= 0;

if ( $the_query->have_posts() ) { ?>
  <div class="row">

    <?php while ( $the_query->have_posts() ) { 
      $the_query->the_post();
      $i++; ?>

      <?php if( $i == 0 ) {
        echo '<div class="col-lg-8">';
      elseif ( $i == 3 ) {
        echo '<div class="col-lg-4">';
      } 

      <?php if( $i < 2 ) { ?>

        <div class="row">
          <div class="col-lg-6">
            .........
          </div>
        </div>

      <?php } else { ?>

        <ul>
          <li>
            ............
          </li>
        </ul>

      <?php } 
      echo '</div>';
   <?php } ?>

  </div>

	<?php 
	wp_reset_postdata();
} 
?>

 

لینک به ارسال
در 11 ساعت قبل، yazdaniwp گفته است :

ببینید یه بخش این مسئله مربوط به استایلها میشه. بجز استایلها کدتون باید یه همچین چیزی باشه:

سلام

ممنون از راهنمایی تون. کدها رو وارد کردم. ولی خطا میده.
 

<?php 
$the_query 	= new WP_Query( array( 'posts_per_page' => 5 ) );
$i 			= 0;

if ( $the_query->have_posts() ) { ?>
  <div class="row">

    <?php while ( $the_query->have_posts() ) { 
      $the_query->the_post();
      $i++; ?>

      <?php if( $i == 0 ) {
        echo '<div class="col-lg-8">';
      elseif ( $i == 3 ) {
        echo '<div class="col-lg-4">';
      } ?>

      <?php if( $i < 2 ) { ?>

        <div class="row">
          <div class="col-lg-6">
            .........
          </div>
        </div>

      <?php } else { ?>

        <ul>
          <li>
            ............
          </li>
        </ul>

      <?php }
      echo '</div>'; ?>
   <?php } ?>

  </div>

	<?php 
	wp_reset_postdata();
} 
?>
Parse error: syntax error, unexpected 'elseif' (T_ELSEIF) in C:\xampp\htdocs\colorweb\wp-content\themes\colorweb\template-parts\cat-1.php on line 33

Untitled.jpg.4983f492cbfa5a23a4191af6b966be05.jpg

ویرایش شده توسط unid_user
لینک به ارسال
در در ۱۳۹۹/۸/۵ در 12:57، unid_user گفته است :

سلام

ممنون از راهنمایی تون. کدها رو وارد کردم. ولی خطا میده.
 


<?php 
$the_query 	= new WP_Query( array( 'posts_per_page' => 5 ) );
$i 			= 0;

if ( $the_query->have_posts() ) { ?>
  <div class="row">

    <?php while ( $the_query->have_posts() ) { 
      $the_query->the_post();
      $i++; ?>

      <?php if( $i == 0 ) {
        echo '<div class="col-lg-8">';
      elseif ( $i == 3 ) {
        echo '<div class="col-lg-4">';
      } ?>

      <?php if( $i < 2 ) { ?>

        <div class="row">
          <div class="col-lg-6">
            .........
          </div>
        </div>

      <?php } else { ?>

        <ul>
          <li>
            ............
          </li>
        </ul>

      <?php }
      echo '</div>'; ?>
   <?php } ?>

  </div>

	<?php 
	wp_reset_postdata();
} 
?>

Parse error: syntax error, unexpected 'elseif' (T_ELSEIF) in C:\xampp\htdocs\colorweb\wp-content\themes\colorweb\template-parts\cat-1.php on line 33

Untitled.jpg.4983f492cbfa5a23a4191af6b966be05.jpg

خواهش میکنم. یه } کم گذاشتم:

<?php 
$the_query 	= new WP_Query( array( 'posts_per_page' => 5 ) );
$i 			= 0;

if ( $the_query->have_posts() ) { ?>
  <div class="row">

    <?php while ( $the_query->have_posts() ) { 
      $the_query->the_post();
      $i++; ?>

      <?php if( $i == 0 ) {
        echo '<div class="col-lg-8">';
      } elseif ( $i == 3 ) {
        echo '<div class="col-lg-4">';
      } ?>

      <?php if( $i < 2 ) { ?>

        <div class="row">
          <div class="col-lg-6">
            .........
          </div>
        </div>

      <?php } else { ?>

        <ul>
          <li>
            ............
          </li>
        </ul>

      <?php }
      echo '</div>'; ?>
   <?php } ?>

  </div>

	<?php 
	wp_reset_postdata();
} 
?>

 

لینک به ارسال
در 16 ساعت قبل، yazdaniwp گفته است :

خواهش میکنم. یه } کم گذاشتم:

 

ممنون از راهنمایی تون. کدها رو وارد کردم. ولی نتیجه به صورتی که در تصویر هست دیده میشه.

screenshot-localhost-2020_10.28-19_51_57.thumb.png.b583ee9fd13fdd1a1add0c7c503ca3e5.png

لینک به ارسال
در ۱ ساعت قبل، unid_user گفته است :

ممنون از راهنمایی تون. کدها رو وارد کردم. ولی نتیجه به صورتی که در تصویر هست دیده میشه.

screenshot-localhost-2020_10.28-19_51_57.thumb.png.b583ee9fd13fdd1a1add0c7c503ca3e5.png

این کد رو تست کنید لطفا:

<?php 
$the_query 	= new WP_Query( array( 'posts_per_page' => 5 ) );
$i 			= 0;

if ( $the_query->have_posts() ) { ?>
  <div class="row">

    <?php while ( $the_query->have_posts() ) { 
      $the_query->the_post();
      $i++; ?>

      <?php if( $i == 0 ) {
        echo '<div class="col-lg-8">';
      } elseif ( $i == 3 ) {
        echo '<div class="col-lg-4">';
      } ?>

      <?php if( $i < 2 ) { ?>

        <div class="row">
          <div class="col-lg-6">
            .........
          </div>
        </div>

      <?php } else { ?>

        <ul>
          <li>
            ............
          </li>
        </ul>

      <?php }
 				if( $i == 0 || $i == 3 ) {
      		echo '</div>';
        }
   <?php } ?>

  </div>

	<?php 
	wp_reset_postdata();
} 
?>

 

لینک به ارسال
در 1 ساعت قبل، yazdaniwp گفته است :

این کد رو تست کنید لطفا:

ممنون. یه خورده بهتر شد. ولی بازم کامل نیست.

screenshot-localhost-2020_10.28-22_30_11.thumb.png.01f2949b0e5efd5e1d5d0ecc9342b868.png

لینک به ارسال

اگه فایل قالب و بزارم لطف می کنید از روی قالب تست کنید؟ شاید من اشتباه کدها رو جایگزین میکنم.

لینک به ارسال

یه نمونه با شباهت نزدیک پیدا کردم. که بنظر میرسه جواب درسته. ولی من نمیدونم چکار کرده. لطفا اساتید یه نگاه بندازن شاید مشکل برطرف بشه و این تاپیک و پاسخ بدیم و ببندیم. واینکه احتمالا به خیلی های دیگم کمک کنه.

ممنون

لینک نمونه

mSUOb.thumb.jpg.50b3ab68ca97ff09e1dc83804cea0066.jpg

پاسخی که توی سایت stackoverflow داده شده.

// Get all our posts, and start the counter
$postNumber = 0;
$args = array(
  'posts_per_page' => 8
);
$posts = get_posts($args);
// Loop through each of our posts
foreach ($posts as $post) {
  // If we're at the first post, or just before a post number that is divisible by three then we start a new row
  if (($postNumber == 0) || (($postNumber+1) % 3 == 0)) {
    echo '<div class="row">';
  }
  // Choose the post class based on what number post we are 
  $postClass = '';
  if ($postNumber == 0) {
    $postClass .= "col-md-8";
  } else {
    $postClass .= "col-md-4";
  }
  echo '<div class="'.$postClass.'">';
  // Print the post data...
  echo $postNumber. " " . $postClass;
  echo "</div>";
  // If we are at the second post, or we're just after a post number divisible by three we are at the end of the row
  if (($postNumber == 1) || (($postNumber-1) % 3 == 0)) {
    echo '</div>'; // close row tag
  }
  $postNumber++; // Increment counter
}

 

لینک به ارسال
 • 10 ماه بعد...
در در ۱۳۹۹/۸/۷ در 22:31، unid_user گفته است :

ممنون. یه خورده بهتر شد. ولی بازم کامل نیست.

screenshot-localhost-2020_10.28-22_30_11.thumb.png.01f2949b0e5efd5e1d5d0ecc9342b868.png

<div class="row"> و تگ بسته اون رو خارج از دستور 
if ( $the_query->have_posts() ) { ?> بزارید ینی قبلش
لینک به ارسال

به گفتگو بپیوندید

هم اکنون می توانید مطلب خود را ارسال نمایید و بعداً ثبت نام کنید. اگر حساب کاربری دارید، برای ارسال با حساب کاربری خود اکنون وارد شوید .

مهمان
ارسال پاسخ به این موضوع ...

×   شما در حال چسباندن محتوایی با قالب بندی هستید.   حذف قالب بندی

  تنها استفاده از 75 اموجی مجاز می باشد.

×   لینک شما به صورت اتوماتیک جای گذاری شد.   نمایش به صورت لینک

×   محتوای قبلی شما بازگردانی شد.   پاک کردن محتوای ویرایشگر

×   شما مستقیما نمی توانید تصویر خود را قرار دهید. یا آن را اینجا بارگذاری کنید یا از یک URL قرار دهید.

×
×
 • اضافه کردن...