سلام سود رو هم نمایش میدهد در گوگل هم سرچ کنید این افزونه رو دربارش تحقیق کنید .
    • امتیاز
    1