رفتن به مطلب

مشکل با نمایش محصولات یک دسته بندی در فروشگاه


mranger

پست های پیشنهاد شده

سلام .. من در فروشگاه سایتم به یک مشکل برخورد کردم .. سایت رو راه اندازی و ووکارمس رو روش نصب کردم . تقریبا 10 محصول دارم در دو دسته بندی مختلف .. که الان در صفحه اصلی فروشگاهم قابل مشاهده هست .. در داشبورد ، داخل قسمت دسته بندی محصولات ووکامرس که میرم ، نشون میده که مثلا در هر کدام از دسته بندی ها n  تعداد محصول ثبت شده ..  ولی وقتی در همون قسمت روی یک دسته بندی ، نمایش رو میزنم ، که بره به صفحه ای که فقط محصولات با اون دسته بندی رو نشون بده  ، با این پیغام مواجه میشم . " هیچ محصولی یافت نشد. " لطفا راهنمایی کنید که چطور میتونم این مشکل رو برطرف کنم .

صفحه اصلی فروشگاه

یک محصول تکی

این هم لینک صفحه یک دسته بندی خاص

که در این صفحس که میگه هیچ محصولی یافت نشد .

 

در کل میخوام این کار رو بکنم که محصولات با یک دسته بندی خاص در یک صفحه نشون داده بشه به کاربر .

لطفا راهنمایی کنید .

 

لینک به ارسال

سلام

به انجمن خوش‌اومدید

از قسمت پشخوان وردپرس > تنظیمات > پیوندهای یکتا > بر روی ذخیره تغییرات کلیک کنید

بدون تغییر هیچ چیز خاصی

لینک به ارسال

ممنون از جوابتون .. ولی مشکل حل نشد ..

همچنان در صفحه مربوط به نمایش محصولات یک دسته بندی خاص ، این پیغام رو نشون میده  .

هیچ محصولی یافت نشد.

 

نمیدونم چیکار کنم دیگه:(

لینک به ارسال

یک مرتبه با قالب پیش‌فرض وردپرس امتحان کنید، یعنی قالبتون رو به قالب پیش‌فرض تغییر بدید

https://wordpress.org/themes/twentyseventeen/

یا از قالب پیش‌فرض ووکامرس استفاده کنید

https://wordpress.org/themes/storefront/

 

لینک به ارسال
  • 1 سال بعد...

با سلام

در دسته بندی محصولات من، همه محصولات بصورت یه ستونی در میان. با تنظیمات ووکامرس قالب هم این مشکل رفع نمیشود. چجوری میتونم دسته محصولاتم را به 4 یا 5 ستونی در بیاورم؟؟؟

لینک به ارسال

سلام عرض ارادت 

راستش هر کار می کنم سایتم تداخل jquary اش برطرف نمیشه...

خیلی تو اینترنت تحقیق کردم ... ولی بی فایده بود...

افزونه ی ووکامرس خیلی امشکل جی کویری داره...

تا چند روز پیش که ارور block ui jquary میداد الان هم که این صفحه رو فقط برای وردپرس نشون میده ...

/*!
 * jQuery blockUI plugin
 * Version 2.70.0-2014.11.23
 * Requires jQuery v1.7 or later
 *
 * Examples at: http://malsup.com/jquery/block/
 * Copyright (c) 2007-2013 M. Alsup
 * Dual licensed under the MIT and GPL licenses:
 * http://www.opensource.org/licenses/mit-license.php
 * http://www.gnu.org/licenses/gpl.html
 *
 * Thanks to Amir-Hossein Sobhi for some excellent contributions!
 */
!function(){"use strict";function e(e){function t(t,n){var s,h,k=t==window,y=n&&n.message!==undefined?n.message:undefined;if(!(n=e.extend({},e.blockUI.defaults,n||{})).ignoreIfBlocked||!e(t).data("blockUI.isBlocked")){if(n.overlayCSS=e.extend({},e.blockUI.defaults.overlayCSS,n.overlayCSS||{}),s=e.extend({},e.blockUI.defaults.css,n.css||{}),n.onOverlayClick&&(n.overlayCSS.cursor="pointer"),h=e.extend({},e.blockUI.defaults.themedCSS,n.themedCSS||{}),y=y===undefined?n.message:y,k&&p&&o(window,{fadeOut:0}),y&&"string"!=typeof y&&(y.parentNode||y.jquery)){var m=y.jquery?y[0]:y,g={};e(t).data("blockUI.history",g),g.el=m,g.parent=m.parentNode,g.display=m.style.display,g.position=m.style.position,g.parent&&g.parent.removeChild(m)}e(t).data("blockUI.onUnblock",n.onUnblock);var v,I,w,U,x=n.baseZ;v=e(r||n.forceIframe?'<iframe class="blockUI" style="z-index:'+x+++';display:none;border:none;margin:0;padding:0;position:absolute;width:100%;height:100%;top:0;left:0" src="'+n.iframeSrc+'"></iframe>':'<div class="blockUI" style="display:none"></div>'),I=e(n.theme?'<div class="blockUI blockOverlay ui-widget-overlay" style="z-index:'+x+++';display:none"></div>':'<div class="blockUI blockOverlay" style="z-index:'+x+++';display:none;border:none;margin:0;padding:0;width:100%;height:100%;top:0;left:0"></div>'),n.theme&&k?(U='<div class="blockUI '+n.blockMsgClass+' blockPage ui-dialog ui-widget ui-corner-all" style="z-index:'+(x+10)+';display:none;position:fixed">',n.title&&(U+='<div class="ui-widget-header ui-dialog-titlebar ui-corner-all blockTitle">'+(n.title||"&nbsp;")+"</div>"),U+='<div class="ui-widget-content ui-dialog-content"></div>',U+="</div>"):n.theme?(U='<div class="blockUI '+n.blockMsgClass+' blockElement ui-dialog ui-widget ui-corner-all" style="z-index:'+(x+10)+';display:none;position:absolute">',n.title&&(U+='<div class="ui-widget-header ui-dialog-titlebar ui-corner-all blockTitle">'+(n.title||"&nbsp;")+"</div>"),U+='<div class="ui-widget-content ui-dialog-content"></div>',U+="</div>"):U=k?'<div class="blockUI '+n.blockMsgClass+' blockPage" style="z-index:'+(x+10)+';display:none;position:fixed"></div>':'<div class="blockUI '+n.blockMsgClass+' blockElement" style="z-index:'+(x+10)+';display:none;position:absolute"></div>',w=e(U),y&&(n.theme?(w.css(h),w.addClass("ui-widget-content")):w.css(s)),n.theme||I.css(n.overlayCSS),I.css("position",k?"fixed":"absolute"),(r||n.forceIframe)&&v.css("opacity",0);var C=[v,I,w],S=e(k?"body":t);e.each(C,function(){this.appendTo(S)}),n.theme&&n.draggable&&e.fn.draggable&&w.draggable({handle:".ui-dialog-titlebar",cancel:"li"});var O=f&&(!e.support.boxModel||e("object,embed",k?null:t).length>0);if(u||O){if(k&&n.allowBodyStretch&&e.support.boxModel&&e("html,body").css("height","100%"),(u||!e.support.boxModel)&&!k)var E=a(t,"borderTopWidth"),T=a(t,"borderLeftWidth"),M=E?"(0 - "+E+")":0,B=T?"(0 - "+T+")":0;e.each(C,function(e,t){var o=t[0].style;if(o.position="absolute",e<2)k?o.setExpression("height","Math.max(document.body.scrollHeight, document.body.offsetHeight) - (jQuery.support.boxModel?0:"+n.quirksmodeOffsetHack+') + "px"'):o.setExpression("height",'this.parentNode.offsetHeight + "px"'),k?o.setExpression("width",'jQuery.support.boxModel && document.documentElement.clientWidth || document.body.clientWidth + "px"'):o.setExpression("width",'this.parentNode.offsetWidth + "px"'),B&&o.setExpression("left",B),M&&o.setExpression("top",M);else if(n.centerY)k&&o.setExpression("top",'(document.documentElement.clientHeight || document.body.clientHeight) / 2 - (this.offsetHeight / 2) + (blah = document.documentElement.scrollTop ? document.documentElement.scrollTop : document.body.scrollTop) + "px"'),o.marginTop=0;else if(!n.centerY&&k){var i="((document.documentElement.scrollTop ? document.documentElement.scrollTop : document.body.scrollTop) + "+(n.css&&n.css.top?parseInt(n.css.top,10):0)+') + "px"';o.setExpression("top",i)}})}if(y&&(n.theme?w.find(".ui-widget-content").append(y):w.append(y),(y.jquery||y.nodeType)&&e(y).show()),(r||n.forceIframe)&&n.showOverlay&&v.show(),n.fadeIn){var j=n.onBlock?n.onBlock:c,H=n.showOverlay&&!y?j:c,z=y?j:c;n.showOverlay&&I._fadeIn(n.fadeIn,H),y&&w._fadeIn(n.fadeIn,z)}else n.showOverlay&&I.show(),y&&w.show(),n.onBlock&&n.onBlock.bind(w)();if(i(1,t,n),k?(p=w[0],b=e(n.focusableElements,p),n.focusInput&&setTimeout(l,20)):d(w[0],n.centerX,n.centerY),n.timeout){var W=setTimeout(function(){k?e.unblockUI(n):e(t).unblock(n)},n.timeout);e(t).data("blockUI.timeout",W)}}}function o(t,o){var s,l=t==window,d=e(t),a=d.data("blockUI.history"),c=d.data("blockUI.timeout");c&&(clearTimeout(c),d.removeData("blockUI.timeout")),o=e.extend({},e.blockUI.defaults,o||{}),i(0,t,o),null===o.onUnblock&&(o.onUnblock=d.data("blockUI.onUnblock"),d.removeData("blockUI.onUnblock"));var r;r=l?e(document.body).children().filter(".blockUI").add("body > .blockUI"):d.find(">.blockUI"),o.cursorReset&&(r.length>1&&(r[1].style.cursor=o.cursorReset),r.length>2&&(r[2].style.cursor=o.cursorReset)),l&&(p=b=null),o.fadeOut?(s=r.length,r.stop().fadeOut(o.fadeOut,function(){0==--s&&n(r,a,o,t)})):n(r,a,o,t)}function n(t,o,n,i){var s=e(i);if(!s.data("blockUI.isBlocked")){t.each(function(e,t){this.parentNode&&this.parentNode.removeChild(this)}),o&&o.el&&(o.el.style.display=o.display,o.el.style.position=o.position,o.el.style.cursor="default",o.parent&&o.parent.appendChild(o.el),s.removeData("blockUI.history")),s.data("blockUI.static")&&s.css("position","static"),"function"==typeof n.onUnblock&&n.onUnblock(i,n);var l=e(document.body),d=l.width(),a=l[0].style.width;l.width(d-1).width(d),l[0].style.width=a}}function i(t,o,n){var i=o==window,l=e(o);if((t||(!i||p)&&(i||l.data("blockUI.isBlocked")))&&(l.data("blockUI.isBlocked",t),i&&n.bindEvents&&(!t||n.showOverlay))){var d="mousedown mouseup keydown keypress keyup touchstart touchend touchmove";t?e(document).bind(d,n,s):e(document).unbind(d,s)}}function s(t){if("keydown"===t.type&&t.keyCode&&9==t.keyCode&&p&&t.data.constrainTabKey){var o=b,n=!t.shiftKey&&t.target===o[o.length-1],i=t.shiftKey&&t.target===o[0];if(n||i)return setTimeout(function(){l(i)},10),!1}var s=t.data,d=e(t.target);return d.hasClass("blockOverlay")&&s.onOverlayClick&&s.onOverlayClick(t),d.parents("div."+s.blockMsgClass).length>0||0===d.parents().children().filter("div.blockUI").length}function l(e){if(b){var t=b[!0===e?b.length-1:0];t&&t.focus()}}function d(e,t,o){var n=e.parentNode,i=e.style,s=(n.offsetWidth-e.offsetWidth)/2-a(n,"borderLeftWidth"),l=(n.offsetHeight-e.offsetHeight)/2-a(n,"borderTopWidth");t&&(i.left=s>0?s+"px":"0"),o&&(i.top=l>0?l+"px":"0")}function a(t,o){return parseInt(e.css(t,o),10)||0}e.fn._fadeIn=e.fn.fadeIn;var c=e.noop||function(){},r=/MSIE/.test(navigator.userAgent),u=/MSIE 6.0/.test(navigator.userAgent)&&!/MSIE 8.0/.test(navigator.userAgent),f=(document.documentMode,e.isFunction(document.createElement("div").style.setExpression));e.blockUI=function(e){t(window,e)},e.unblockUI=function(e){o(window,e)},e.growlUI=function(t,o,n,i){var s=e('<div class="growlUI"></div>');t&&s.append("<h1>"+t+"</h1>"),o&&s.append("<h2>"+o+"</h2>"),n===undefined&&(n=3e3);var l=function(t){t=t||{},e.blockUI({message:s,fadeIn:"undefined"!=typeof t.fadeIn?t.fadeIn:700,fadeOut:"undefined"!=typeof t.fadeOut?t.fadeOut:1e3,timeout:"undefined"!=typeof t.timeout?t.timeout:n,centerY:!1,showOverlay:!1,onUnblock:i,css:e.blockUI.defaults.growlCSS})};l();s.css("opacity");s.mouseover(function(){l({fadeIn:0,timeout:3e4});var t=e(".blockMsg");t.stop(),t.fadeTo(300,1)}).mouseout(function(){e(".blockMsg").fadeOut(1e3)})},e.fn.block=function(o){if(this[0]===window)return e.blockUI(o),this;var n=e.extend({},e.blockUI.defaults,o||{});return this.each(function(){var t=e(this);n.ignoreIfBlocked&&t.data("blockUI.isBlocked")||t.unblock({fadeOut:0})}),this.each(function(){"static"==e.css(this,"position")&&(this.style.position="relative",e(this).data("blockUI.static",!0)),this.style.zoom=1,t(this,o)})},e.fn.unblock=function(t){return this[0]===window?(e.unblockUI(t),this):this.each(function(){o(this,t)})},e.blockUI.version=2.7,e.blockUI.defaults={message:"<h1>Please wait...</h1>",title:null,draggable:!0,theme:!1,css:{padding:0,margin:0,width:"30%",top:"40%",left:"35%",textAlign:"center",color:"#000",border:"3px solid #aaa",backgroundColor:"#fff",cursor:"wait"},themedCSS:{width:"30%",top:"40%",left:"35%"},overlayCSS:{backgroundColor:"#000",opacity:.6,cursor:"wait"},cursorReset:"default",growlCSS:{width:"350px",top:"10px",left:"",right:"10px",border:"none",padding:"5px",opacity:.6,cursor:"default",color:"#fff",backgroundColor:"#000","-webkit-border-radius":"10px","-moz-border-radius":"10px","border-radius":"10px"},iframeSrc:/^https/i.test(window.location.href||"")?"javascript:false":"about:blank",forceIframe:!1,baseZ:1e3,centerX:!0,centerY:!0,allowBodyStretch:!0,bindEvents:!0,constrainTabKey:!0,fadeIn:200,fadeOut:400,timeout:0,showOverlay:!0,focusInput:!0,focusableElements:":input:enabled:visible",onBlock:null,onUnblock:null,onOverlayClick:null,quirksmodeOffsetHack:4,blockMsgClass:"blockMsg",ignoreIfBlocked:!1};var p=null,b=[]}"function"==typeof define&&define.amd&&define.amd.jQuery?define(["jquery"],e):e(jQuery)}();

حسابی کلافه هستم ...اگه میتونید کمکم کنید ...می خواستم کاری کنم که همه ی سایتم از یک کتابخانه ی جی کویری فراخوانی بشه ...که نشد ....بدتر شد ....این ارور انگار حل نشدنی هست... ادرس سایتم اینه   www.insy2018.ir     .....راستی شما برای پاسخگویی هزینه می گیرید  یا نه؟ اگر هزینه می گیرید بنده نمی تونم پرداخت کنم.....

سپاسگذار...

لینک به ارسال
  • 3 سال بعد...

سلام وقتتو بخیر. من محصولات رو دسته بندی کردم ولی وارد هرکدوم از دسته ها که میشم، تمام محصولات رو برام بیاره!! هنگام تعریف محصول دسته بندیشو مشخص کردم . ممنون میشم اگه راهنماییم کنید

لینک به ارسال

به گفتگو بپیوندید

هم اکنون می توانید مطلب خود را ارسال نمایید و بعداً ثبت نام کنید. اگر حساب کاربری دارید، برای ارسال با حساب کاربری خود اکنون وارد شوید .

مهمان
ارسال پاسخ به این موضوع ...

×   شما در حال چسباندن محتوایی با قالب بندی هستید.   حذف قالب بندی

  تنها استفاده از 75 اموجی مجاز می باشد.

×   لینک شما به صورت اتوماتیک جای گذاری شد.   نمایش به صورت لینک

×   محتوای قبلی شما بازگردانی شد.   پاک کردن محتوای ویرایشگر

×   شما مستقیما نمی توانید تصویر خود را قرار دهید. یا آن را اینجا بارگذاری کنید یا از یک URL قرار دهید.

×
×
  • اضافه کردن...