بهینه سازی وردپرس با همکاری ZenCache

iWhost
توسط iWhost در سئو,
زیاد در مورد بهینه سازی وردپرسی در سایت ها مختلف صحبت شده است! امروز هم قراره با معرفی افزونه ای باز با بهینه سازی در خدمت شما باشیم.
Autoptimize و ZenCache افزونه بهینه ساز وردپرس می باشد. با استفاده از این افزونه علاوه بر افزایش سرعت بارگذاری سایت ، در سایت جی تی متریکس نیز سایت شما بهینه خواهد شد.    بدون مقدمه به آموزش تنظیمات و نصب میریم جهت شروع ابتدا میبایست وارد پنل مدیریتی وردپرس به شکل زیر بشوید http://www.sitename.com/wp-admin سپس به قسمت افزودن افزونه ها به ادرس زیر بروید http://www.sitename.com/wp-admin/plugin-install.php    افزونه Autoptimize و ZenCache جست و جو و نصب کنید   بعد از نصب 2 افزونه فعال کنید، تنظیمات Autoptimize تغییری ندهید برای تنظیم کردن ZenCache حتما از طریق Cpanel ورژن php بالاتر از 5.4 قرار بدهید بعد از انجام کار به لینک زیر جهت تنظیم کردن افزونه ZenCache بروید http://www.sitename.com/wp-admin/admin.php?page=zencache اگر خطایی مشاهده کردید فایل wp-config.php ویرایش و کد زیر قرار بدهید   ini_set('apc.cache_by_default', false); همچنین فایل زیر در پوشه wp-content آپلود و خارج سازی کنید advanced-cache بعد از تکمیل کار مجدد صفحه افزونه ZenCache باز کنید و به شکل زیر تنظیم کنید   سپس صفحه ذخیره کنید و از نتیجه خیره کننده آن لذت ببرید   نکته : کد زیر برای فعال سازی Gzip به .htaccess اضافه کنید   # Modify Headers <IfModule mod_expires.c> ExpiresActive ON # Cache files <FilesMatch "\.(ico|pdf|flv|jpg|jpeg|png|gif|swf|mp3|mp4)$"> Header set Cache-Control "public" ExpiresDefault "access plus 2 months" Header unset Last-Modified </FilesMatch> # Cache JavaScript & CSS <FilesMatch "\.(js|css)$"> Header set Cache-Control "public" ExpiresDefault "access plus 2 months" Header unset Last-Modified </FilesMatch> </IfModule> # Compress JavaScript & CSS <IfModule mod_deflate.c> <FilesMatch "\.(js|css|php)$"> SetOutputFilter DEFLATE </FilesMatch> </IfModule>  
این یک آموزش رایگان است میتوانید استفاده کنید و نظراتتان در مورد این راهکار بیان کنید.      
  • 7 پاسخ