رفتن به مطلب

مشکل با صفحه comments


پست های پیشنهاد شده

با عرض سلام

تو قالب سایتم با قسمت دیدگاه ها مشکل دارم . مشکلم اینه که نمیدونم چجوری قسمت فرمهای دیدگاه رو ویرایش کنم . یعنی قسمت مربوط به نوشتن دیدگاه ، فید نام ، فید ایمیل و فید وبلاگ .

comments


<div class="comments">
<?php if (post_password_required()) : ?>
<p><?php _e( 'Post is password protected. Enter the password to view any comments.', 'html5blank' ); ?></p>
</div>
<?php return; endif; ?>
<?php if (have_comments()) : ?>
<ul>
<?php wp_list_comments('type=comment&callback=html5blankcomments'); // Custom callback in functions.php ?>
</ul>
<?php elseif ( ! comments_open() && ! is_page() && post_type_supports( get_post_type(), 'comments' ) ) : ?>
<p><?php _e( 'Comments are closed here.', 'html5blank' ); ?></p>
<?php endif; ?>
<?php comment_form(); ?>
</div>

همانطور که تو کدهای بالا معلومه اصلا قسمت فرم دیدگاهمعلوم نیست .

البته تو این لینک توضیحاتی داده اما نفهمیدم چیکار باید کنم http://codex.wordpress.org/Function_Reference/comment_form

لینک به ارسال

منم همین مشکل رو دارم فکر کنم اگه یه فایل comment.php ساخت و بهش استایل داد درست میشه اگه میشه راهنمای کنید

لینک به ارسال

سلام

اینو بزارید تو فایل دیدگاهتون


<?php
// Do not delete these lines
if (!empty($_SERVER['SCRIPT_FILENAME']) && 'comments.php' == basename($_SERVER['SCRIPT_FILENAME']))
die ('Please do not load this page directly. Thanks!');
if ( post_password_required() ) { ?>
<p class="nocomments">این مطلب خصوصی است.در صورتی که رمز آن را دارید در قسمت زیر وارد کنید.</p>
<?php
return;
}
?>
<div id="wow fadeInUp">
<h3>
<?php comments_number( 'پاسخی برای این مطلب ارائه نشده است' , '1 پاسخ ثبت شده برای این مطلب' , '% پاسخ ثبت شده برای این مطلب' );?>
</h3>
<?php if( have_comments ):?>
<ol class="commentslist">
<?php wp_list_comments('avatar_size=55&type=comment');?>
</ol>
<div class="navigation">
<div class="alignleft">
<?php previous_comments_link() ?>
</div>
<div class="alignright">
<?php next_comments_link() ?>
</div>
</div>
<?php else : // this is displayed if there are no comments so far ?>
<?php if ('open' == $post->comment_status) : ?>
<!-- If comments are open, but there are no comments. -->
<?php else : // comments are closed ?>
<!-- If comments are closed. -->
<p class="nocomments">نظرات بسته شده است.</p>
<?php endif; ?>
<?php endif; ?>
<?php if ('open' == $post->comment_status) : ?>
<div id="respond">
<?php if ( get_option('comment_registration') && !$user_ID ) : ?>
<p>شما باید <a href="<?php echo get_option('siteurl'); ?>/wp-login.php?redirect_to=<?php echo urlencode(get_permalink()); ?>">وارد سایت شوید</a> تا بتوانید نظر دهید.</p>
<?php else : ?>
<form action="<?php echo get_option('siteurl')?>/wp-comments-post.php" method="post" role="form" id="commentform">
<div class="reza wow fadeInUp">
<?php if( $user_ID ):?>
<span class="wow fadeInUp" style="font:18px 'Mj_Dinar two';color:rgba(211,0,3,1.00); margin-top:15px;">ارسال دیدگاه</span><br />
<a href="<?php echo get_option('siteurl');?>/wp-admin/profile.php"><?php echo $user_identity; ?></a> <span><?php print 'عزیز، شما لاگین و مجاز به ارسال دیدگاه هستید .' ;?></span> <a href="<?php echo wp_logout_url( get_permalink()); ?>"><?php print 'خارج می شوید؟'; ?></a> </div>
<?php else: ?>

<!---- s ------>
<legend class="wow fadeInUp" style="font:18px 'Mj_Dinar two';color:rgba(211,0,3,1.00); margin-top:15px;">همه گزینه ها الزامیست.</legend>
<div class="form-group wow fadeInUp">
<input type="text" name="name" class="form-control txt-f" id="name" value="<?php echo $comment_author; ?>" placeholder="نام خود را وارد کنید" tabindex="1" />
</div>
<div class="form-group wow fadeInUp">
<input type="email" name="email" class="form-control txt-f" id="email" <?php if ($req) echo "aria-required='true'"; ?> value="<?php echo $comment_author_email; ?>" placeholder="آدرس ایمیل خود را وارد کنید" tabindex="2" />
</div>
<div class="form-group wow fadeInUp">
<input type="url" id="url" class="form-control txt-f" placeholder="آدرس سایت / وبلاگ خود را وارد کنید" tabindex="3" />
</div>
<?php endif; ?>
<!---- s ------>

<!---- s ------>
<div class="form-group wow fadeInUp">
<textarea name="comment" class="form-control" id="comment" placeholder="متن دیدگاه خود را وارد کنید" rows="6" tabindex="4"></textarea>
</div>
<div class="icon-com wow fadeInUp">
<?php do_action('comment_form', $post->ID); ?>
</div>
<div class="clearfix"></div>
<input type="submit" name="submit" class="btn btn-warning btn-large pull-left" id="submit" tabindex="5" value="ارسال" />


<?php comment_id_fields(); ?>
<!---- s ------>
</form>
<?php endif; ?>
</div>
<?php endif; ?>
</div>

لینک به ارسال

سلام

اینو بزارید تو فایل دیدگاهتون


<?php
// Do not delete these lines
if (!empty($_SERVER['SCRIPT_FILENAME']) && 'comments.php' == basename($_SERVER['SCRIPT_FILENAME']))
die ('Please do not load this page directly. Thanks!');
if ( post_password_required() ) { ?>
<p class="nocomments">این مطلب خصوصی است.در صورتی که رمز آن را دارید در قسمت زیر وارد کنید.</p>
<?php
return;
}
?>
<div id="wow fadeInUp">
<h3>
<?php comments_number( 'پاسخی برای این مطلب ارائه نشده است' , '1 پاسخ ثبت شده برای این مطلب' , '% پاسخ ثبت شده برای این مطلب' );?>
</h3>
<?php if( have_comments ):?>
<ol class="commentslist">
<?php wp_list_comments('avatar_size=55&type=comment');?>
</ol>
<div class="navigation">
<div class="alignleft">
<?php previous_comments_link() ?>
</div>
<div class="alignright">
<?php next_comments_link() ?>
</div>
</div>
<?php else : // this is displayed if there are no comments so far ?>
<?php if ('open' == $post->comment_status) : ?>
<!-- If comments are open, but there are no comments. -->
<?php else : // comments are closed ?>
<!-- If comments are closed. -->
<p class="nocomments">نظرات بسته شده است.</p>
<?php endif; ?>
<?php endif; ?>
<?php if ('open' == $post->comment_status) : ?>
<div id="respond">
<?php if ( get_option('comment_registration') && !$user_ID ) : ?>
<p>شما باید <a href="<?php echo get_option('siteurl'); ?>/wp-login.php?redirect_to=<?php echo urlencode(get_permalink()); ?>">وارد سایت شوید</a> تا بتوانید نظر دهید.</p>
<?php else : ?>
<form action="<?php echo get_option('siteurl')?>/wp-comments-post.php" method="post" role="form" id="commentform">
<div class="reza wow fadeInUp">
<?php if( $user_ID ):?>
<span class="wow fadeInUp" style="font:18px 'Mj_Dinar two';color:rgba(211,0,3,1.00); margin-top:15px;">ارسال دیدگاه</span><br />
<a href="<?php echo get_option('siteurl');?>/wp-admin/profile.php"><?php echo $user_identity; ?></a> <span><?php print 'عزیز، شما لاگین و مجاز به ارسال دیدگاه هستید .' ;?></span> <a href="<?php echo wp_logout_url( get_permalink()); ?>"><?php print 'خارج می شوید؟'; ?></a> </div>
<?php else: ?>

<!---- s ------>
<legend class="wow fadeInUp" style="font:18px 'Mj_Dinar two';color:rgba(211,0,3,1.00); margin-top:15px;">همه گزینه ها الزامیست.</legend>
<div class="form-group wow fadeInUp">
<input type="text" name="name" class="form-control txt-f" id="name" value="<?php echo $comment_author; ?>" placeholder="نام خود را وارد کنید" tabindex="1" />
</div>
<div class="form-group wow fadeInUp">
<input type="email" name="email" class="form-control txt-f" id="email" <?php if ($req) echo "aria-required='true'"; ?> value="<?php echo $comment_author_email; ?>" placeholder="آدرس ایمیل خود را وارد کنید" tabindex="2" />
</div>
<div class="form-group wow fadeInUp">
<input type="url" id="url" class="form-control txt-f" placeholder="آدرس سایت / وبلاگ خود را وارد کنید" tabindex="3" />
</div>
<?php endif; ?>
<!---- s ------>

<!---- s ------>
<div class="form-group wow fadeInUp">
<textarea name="comment" class="form-control" id="comment" placeholder="متن دیدگاه خود را وارد کنید" rows="6" tabindex="4"></textarea>
</div>
<div class="icon-com wow fadeInUp">
<?php do_action('comment_form', $post->ID); ?>
</div>
<div class="clearfix"></div>
<input type="submit" name="submit" class="btn btn-warning btn-large pull-left" id="submit" tabindex="5" value="ارسال" />


<?php comment_id_fields(); ?>
<!---- s ------>
</form>
<?php endif; ?>
</div>
<?php endif; ?>
</div>

lمشکل برطرف نشد . من تگهای مربوط به comment form دیفالت رو میخوام . الان روی قالب من حالت دیفالت فرم دیدگاه وجود داره که میخوام ویرایشش کنم اما نمیشه

لینک به ارسال

دوست من مشکل حل شد . با سپاس فراوان . من بجای comment.php از comments.php استفاده میکردم که احتمالا به همین خاطر خود به خود میرفت روی حالت پیشفرض وردپرس

لینک به ارسال

دوست من مشکل حل شد . با سپاس فراوان . من بجای comment.php از comments.php استفاده میکردم که احتمالا به همین خاطر خود به خود میرفت روی حالت پیشفرض وردپرس

اوکی

اون کدی رو فرستادم یک دیدگاه کامل هستش

لینک به ارسال

اوکی

اون کدی رو فرستادم یک دیدگاه کامل هستش

یعنی شامل تمامی کدها ؟ من دنبال عنوانی هستم که میگه فقط کرابران عضو میتوانند دیدگاه ارسال کنند ؟ داخل این هست .

لینک به ارسال

من هرچی سعی میکنم نمیتونم گزینه هایی مثل


<?php comment_text() ?>
<?php printf( __('%1$s at %2$s'), get_comment_date(), get_comment_time()) ?>
<?php printf(__('<cite class="fn">%s</cite>'), get_comment_author_link()) ?>

برای ویرایش پیدا کنم . اینها در فایل فانکشن من هستن برای دیدگاه های قبلی اما وقتی این کدها رو که شما دادین گذاشتم دیگه ویرایش نمیشن

لینک به ارسال

کد هایی که فرستادم کامل هستش

برای ارسال دیدگاه باید از قبل عضو شده باشین یا مشخصات رو وارد کنید. که نام ، ایمیل ، اسم سایت و پیام هست

یسری مشخصات رو هم تو فانکشن اضافه کردم تا بشه comment-text و تاریخ و نام اینا رو ویرایش کرد و استایل خاص بهشون داد . من منظورم این بود

لینک به ارسال

به گفتگو بپیوندید

هم اکنون می توانید مطلب خود را ارسال نمایید و بعداً ثبت نام کنید. اگر حساب کاربری دارید، برای ارسال با حساب کاربری خود اکنون وارد شوید .

مهمان
ارسال پاسخ به این موضوع ...

×   شما در حال چسباندن محتوایی با قالب بندی هستید.   حذف قالب بندی

  تنها استفاده از 75 اموجی مجاز می باشد.

×   لینک شما به صورت اتوماتیک جای گذاری شد.   نمایش به صورت لینک

×   محتوای قبلی شما بازگردانی شد.   پاک کردن محتوای ویرایشگر

×   شما مستقیما نمی توانید تصویر خود را قرار دهید. یا آن را اینجا بارگذاری کنید یا از یک URL قرار دهید.

×
×
  • اضافه کردن...