رفتن به مطلب

درخواست افزونه ورود و ثبت نام


پست های پیشنهاد شده

سلام.من هر چقدر تو نت گشتم یدونه افزونه درست و حسابی و شیک برای ورود و ثبت نام پیدا نکردم که بشه کدش رو داخل قالب گذاشت تا نمایش داده بشه.لطفا دوستان معرفی کنند.(به همراه کدش)

لینک به ارسال

افزونه

sidebarlogin

کد


<?php
global $user_ID, $user_identity, $user_level, $user_email, $user_login, $user_info, $user_first_name, $user_last_name, $user_url;
if (is_user_logged_in()) :?>
<table style="width: 100%">
<tr>
<td class="Avatar" rowspan="2"><?php echo get_avatar($user_email, 72); ?>
</td>
<td>سلام <?php echo $user_identity; ?></td>
</tr>
<tr>
<td><a href="<?php bloginfo('url'); ?>/wp-admin/post-new.php">ارسال مطلب جدید</a></td>
</tr>
<tr>
<td colspan="2"><a href="<?php bloginfo('url'); ?>/wp-admin/profile.php">ویرایش مشخصات </a></td>
</tr>
<tr>
<td>
</td>
<td><a href="<?php echo wp_logout_url() ?>&redirect_to=<?php the_permalink() ?>">خارج شدن</a></td>
</tr>
</table>
<?php else : ?>
<form method="post" action="<?php bloginfo('url'); ?>/wp-login.php">
<table style="width: 100%" dir="rtl" id="login-panel">
<tr>
<th>شناسه</th><td class="tdInput"><input type="text" name="log" id="user_login" class="input" value="<?php echo $user_login;?>" size="20" /></td>
</tr>
<tr>
<th>رمز ورود</th>
<td class="tdInput"><input name="pwd" id="user_pass" class="inputText" type="password" value="" /></td> </tr>
<tr>
<td colspan="2">
<input name="rememberme" type="checkbox" id="rememberme" value="forever" /> مرا به خاطر بسپار <input type="hidden" id="redirect_to" name="redirect_to" value="" />
</td>
</tr>
<tr>
<td colspan="2"><input name="loginsubmit" id="loginsubmit" class="gbButtun" type="submit" value="ورود" /><input type="hidden" name="testcookie" value="1" /></td>
</tr><tr>
<td colspan="2"><?php if ( get_option( 'users_can_register' ) ) : ?><a href="<?php bloginfo('url'); ?>/wp-login.php?action=register" class="gbButtun">ثبت نام</a>
<?php endif; ?>
<script type="text/javascript">
<!--
function redirect_change()
{
var hear = window.location
document.getElementById('redirect_to').value= hear
}
redirect_change()
//-->
</script>
</td>
</tr>
</table>
</form>
<?php endif;?>

آدرس افزونه

http://wordpress.org/plugins/sidebar-login/

لینک به ارسال
  • 1 ماه بعد...

سلام

این کد رو میشه جای ابزارک گذاشت ، یعنی افزونه sidebar-login رو نصب نکنیم و فقط از کد بالا استفاده کنیم ؟

لینک به ارسال

سلام

این کد رو میشه جای ابزارک گذاشت ، یعنی افزونه sidebar-login رو نصب نکنیم و فقط از کد بالا استفاده کنیم ؟

بله میتونید

از شورت کد ها هم میتونید استفاده کنید

لینک به ارسال

این با wp-login چه فرقی داره ؟

تفاوتی ندارد

به همان صفحه درخواست ارسال میشود

لینک به ارسال

کد


<?php
global $user_ID, $user_identity, $user_level, $user_email, $user_login, $user_info, $user_first_name, $user_last_name, $user_url;
if (is_user_logged_in()) :?>
<table style="width: 100%">
<tr>
<td class="Avatar" rowspan="2"><?php echo get_avatar($user_email, 72); ?>
</td>
<td>سلام <?php echo $user_identity; ?></td>
</tr>
<tr>
<td><a href="<?php bloginfo('url'); ?>/wp-admin/post-new.php">ارسال مطلب جدید</a></td>
</tr>
<tr>
<td colspan="2"><a href="<?php bloginfo('url'); ?>/wp-admin/profile.php">ویرایش مشخصات </a></td>
</tr>
<tr>
<td>
</td>
<td><a href="<?php echo wp_logout_url() ?>&redirect_to=<?php the_permalink() ?>">خارج شدن</a></td>
</tr>
</table>
<?php else : ?>
<form method="post" action="<?php bloginfo('url'); ?>/wp-login.php">
<table style="width: 100%" dir="rtl" id="login-panel">
<tr>
<th>شناسه</th><td class="tdInput"><input type="text" name="log" id="user_login" class="input" value="<?php echo $user_login;?>" size="20" /></td>
</tr>
<tr>
<th>رمز ورود</th>
<td class="tdInput"><input name="pwd" id="user_pass" class="inputText" type="password" value="" /></td> </tr>
<tr>
<td colspan="2">
<input name="rememberme" type="checkbox" id="rememberme" value="forever" /> مرا به خاطر بسپار <input type="hidden" id="redirect_to" name="redirect_to" value="" />
</td>
</tr>
<tr>
<td colspan="2"><input name="loginsubmit" id="loginsubmit" class="gbButtun" type="submit" value="ورود" /><input type="hidden" name="testcookie" value="1" /></td>
</tr><tr>
<td colspan="2"><?php if ( get_option( 'users_can_register' ) ) : ?><a href="<?php bloginfo('url'); ?>/wp-login.php?action=register" class="gbButtun">ثبت نام</a>
<?php endif; ?>
<script type="text/javascript">
<!--
function redirect_change()
{
var hear = window.location
document.getElementById('redirect_to').value= hear
}
redirect_change()
//-->
</script>
</td>
</tr>
</table>
</form>
<?php endif;?>

دوستان میشه کد اون قسمت { آیا رمز خود را فراموش کردید ؟ } رو هم اینجا قرار بدید ؟

لینک به ارسال

<form name="lostpasswordform" id="lostpasswordform" action="<?php bloginfo('url'); ?>/wp-login.php?action=lostpassword" method="post">
<label for="user_login" >شناسه یا نشانی ایمیل:<br />
<input type="text" name="user_login" id="user_login" class="input" value="" size="20" /></label>
<input type="hidden" name="redirect_to" value="<?php bloginfo('url'); ?>/?passok=1" />
<input type="submit" name="wp-submit" id="wp-submit" class="button button-primary button-large" value="دریافت رمز تازه" />
<?php if(isset($_REQUEST['passok'])) :?>
<h3>
با تشکر، <br />
درخواست تغییر رمز شما دریافت شد لطفا ایمیل خود را برای دریافت رمز جدید چک نمایید
</h3>
<?php endif?>
</form>

لینک به ارسال


<form name="lostpasswordform" id="lostpasswordform" action="<?php bloginfo('url'); ?>/wp-login.php?action=lostpassword" method="post">
<label for="user_login" >شناسه یا نشانی ایمیل:<br />
<input type="text" name="user_login" id="user_login" class="input" value="" size="20" /></label>
<input type="hidden" name="redirect_to" value="<?php bloginfo('url'); ?>/?passok=1" />
<input type="submit" name="wp-submit" id="wp-submit" class="button button-primary button-large" value="دریافت رمز تازه" />
<?php if(isset($_REQUEST['passok'])) :?>
<h3>
با تشکر، <br />
درخواست تغییر رمز شما دریافت شد لطفا ایمیل خود را برای دریافت رمز جدید چک نمایید
</h3>
<?php endif?>
</form>

دست درد نکنه اقا ایمان ، من الان چه طوری میتونم این کد رو به اون کد بالا وصل کنم ، منظورم ایمه که تو دستور اون قرار بگیره ، یعنی اگه کاربر رمزشو یادش رفته باشه، رو لینک ( بازیابی رمز عبور ) کلیک کنه و پایین همون قسمت لوگین یه جایی باز شه که بتونه همونجا ایمیل رو ... اینکارها رو بکنه ..

ویرایش شده توسط ااا TakWarez
لینک به ارسال

راحت ترین راه

1. بخش تایید را از فرم بازیابی رمز پاک کنید یعنی


<?php if(isset($_REQUEST['passok'])) :?>
<h3>
با تشکر، <br />
درخواست تغییر رمز شما دریافت شد لطفا ایمیل خود را برای دریافت رمز جدید چک نمایید
</h3>
<?php endif?>

2. این کدها را در style.css


#passcheck,#myform:target #loginforn {
display:none;
}
#loginform,#myform:target #passcheck {
display:block
}

3کدهاتون رو به ترتیبی که مشخص شده در محلشون قرار بدید :


<div id="myform">
<div id="loginform" >
کدهای لاگین
</div>
<div id="passcheck">
کدهای رمز عبور
</div>
<?php if(isset($_REQUEST['passok'])) :?>
<h3>
با تشکر، <br />
درخواست تغییر رمز شما دریافت شد لطفا ایمیل خود را برای دریافت رمز جدید چک نمایید
</h3>
<?php endif?>
</div>

4. این کد را به فرم لاگ این اضافه کنید


<a href="#myform">بازیابی رمز عبور</a>

لینک به ارسال

سلام اقا ایمان ...

توی این کدی که گفتید


<?php
global $user_ID, $user_identity, $user_level, $user_email, $user_login, $user_info, $user_first_name, $user_last_name, $user_url;
if (is_user_logged_in()) :?>
<table style="width: 100%">
<tr>
<td class="Avatar" rowspan="2"><?php echo get_avatar($user_email, 72); ?>
</td>
<td>سلام <?php echo $user_identity; ?></td>
</tr>
<tr>
<td><a href="<?php bloginfo('url'); ?>/wp-admin/post-new.php">ارسال مطلب جدید</a></td>
</tr>
<tr>
<td colspan="2"><a href="<?php bloginfo('url'); ?>/wp-admin/profile.php">ویرایش مشخصات </a></td>
</tr>
<tr>
<td>
</td>
<td><a href="<?php echo wp_logout_url() ?>&redirect_to=<?php the_permalink() ?>">خارج شدن</a></td>
</tr>
</table>
<?php else : ?>
<form method="post" action="<?php bloginfo('url'); ?>/wp-login.php">
<table style="width: 100%" dir="rtl" id="login-panel">
<tr>
<th>شناسه</th><td class="tdInput"><input type="text" name="log" id="user_login" class="input" value="<?php echo $user_login;?>" size="20" /></td>
</tr>
<tr>
<th>رمز ورود</th>
<td class="tdInput"><input name="pwd" id="user_pass" class="inputText" type="password" value="" /></td> </tr>
<tr>
<td colspan="2">
<input name="rememberme" type="checkbox" id="rememberme" value="forever" /> مرا به خاطر بسپار <input type="hidden" id="redirect_to" name="redirect_to" value="" />
</td>
</tr>
<tr>
<td colspan="2"><input name="loginsubmit" id="loginsubmit" class="gbButtun" type="submit" value="ورود" /><input type="hidden" name="testcookie" value="1" /></td>
</tr><tr>
<td colspan="2"><?php if ( get_option( 'users_can_register' ) ) : ?><a href="<?php bloginfo('url'); ?>/wp-login.php?action=register" class="gbButtun">ثبت نام</a>
<?php endif; ?>
<script type="text/javascript">
<!--
function redirect_change()
{
var hear = window.location
document.getElementById('redirect_to').value= hear
}
redirect_change()
//-->
</script>
</td>
</tr>
</table>
</form>
<?php endif;?>

من برای عضویتی کردن سایتم از افزونه s2member استفاده میکنم ... کد شما رو برای لوگین روی قالب قرار دادم ، الان یه مشکلی هستش اونم اینکه وقتی تو لوگین (کدهای بالا) کاربر پسوردشو اشتباه میزنه ، صفحه لوگین خود افزونه بالا میاد و میگه دوباره امتحان کن، یعنی تو خود کدی که شما دادی ارور پسورد نمیده ، میشه یه لطفی کنید که این ارور هم مثلا یه کادری بالای همین لوگین باز شه و پیغام ارور رو بده و دیگه تو لوگین خود افزونه نره ؟؟؟؟؟ممنون

لینک به ارسال

برای نوشتن ارورها باید باید یکلبار دیگه کل صفحه login را از اول نوشت در هر حال این پنل ناقصه چون در صورت لاگ این بودن هم فرم رو نشون می ده و احتمالا باز درخواستی برای ائون خواهد بود و همینطور ثبت نام

اجازه بدید در فرصت مناسب یک آموزش جدا برای ساخت پنل می گذارم

لینک به ارسال

سلام اقا ایمان ، یه سوال فنی داشتم :) :

من اومدم برا عضویتی کردن سایت از افزونه s2member و ابزارک login with ajax برای قسمت لوگین و ثبت نام سایت استفاده میکنم، حالا من اومدم قسمت عضویت سایت رو با همین ابزارکی که گفتم به سلیقه خودم استایل دادم ، حالا سوال فنی اینجاست :

من تو منو سایت یه لینک عضویت دارم، حالا میخوام وقتی روش کلیک میشه با همین ابزارک باز شه ، چون وقتی کلیک میکنم میره تو قسمت عضویت خود افزونه s2member ... خواهشا اینو یه توضیح به ما بدید ... اگرم یه جوریه که من نمیفهمم ساده تر بگید ...

ممنون عزیز

لینک به ارسال

فکر کنم شما باید یک خورده ساده تر بگی که من متوجه بشم

اگر درست فهمیده باشم کار سختی می خواهید بکنید ولی این مسیرشه

1.فرم لاگ اینی که دارید در کجا درست می شه ؟

2. باید ببینید افزونه ajax چطوری عمل می کنه برای احضار فرم ثبت نام متد GET را استفاده می کنه یا پیوند آزاکسی می ده (که با توجه به اسمش قاعدتا باید دومی باشه)

3. از صفحه سورس بگیریدو ببینید افزونه فرم ها را درذ چه لایه ای باز می کنه

4. فرمی که می خواهید احضار شود را در همان لایه (کلاس و آی دی و نام تگ) بسازید و آدرس فرم جدید را با آدرس فعلی در محلی که فرمتان ساخته می شود عوض کنید

--------

و اگر این فرم در افزونه ساخته شود احتمالا در اولین به روزرسانی تغییرات شما هم پاک می شود پیشنهادم اینه که از دو افزونه ترکیبی اینجوری استفاده نکنید

لینک به ارسال

دوستان بسیار ارجمندم طاعات و عبادات قبول باشد . بنده تمام مطالب بالا را مطالعه کردم ولی بنده نیاز به افزونه ساده تری دارم که فقط کاربرانی که ثبت نام معمولی در سایت کرده اند بتوانند مواردی از مطالب و یا ویدیو را ببینند . در واقع قصد دارم تمام کاربرانم ثبت نام کنند .

از آقا مرتضی گل باز هم تشکر می کنم که آموزشهای بسیاری در زمینه کار با ورد پرس به بنده داده اند . فراموش نفرمایید که بنده تازه کار هستم و زیاد با اصطلاحات رایج شما آشنایی ندارم .

سایت بنده http://tanzneviseghadimi.com

لینک به ارسال

فکر کنم شما باید یک خورده ساده تر بگی که من متوجه بشم

اگر درست فهمیده باشم کار سختی می خواهید بکنید ولی این مسیرشه

1.فرم لاگ اینی که دارید در کجا درست می شه ؟

2. باید ببینید افزونه ajax چطوری عمل می کنه برای احضار فرم ثبت نام متد GET را استفاده می کنه یا پیوند آزاکسی می ده (که با توجه به اسمش قاعدتا باید دومی باشه)

3. از صفحه سورس بگیریدو ببینید افزونه فرم ها را درذ چه لایه ای باز می کنه

4. فرمی که می خواهید احضار شود را در همان لایه (کلاس و آی دی و نام تگ) بسازید و آدرس فرم جدید را با آدرس فعلی در محلی که فرمتان ساخته می شود عوض کنید

--------

و اگر این فرم در افزونه ساخته شود احتمالا در اولین به روزرسانی تغییرات شما هم پاک می شود پیشنهادم اینه که از دو افزونه ترکیبی اینجوری استفاده نکنید

اقا ایمان میدونم پررویی ، ولی خودتون میتونید یه کاری به سرش بدید، قالب رو بهتون میدم، ببینید چه جوریه !!...
لینک به ارسال

پیشنهادم اینه که از دو افزونه ترکیبی اینجوری استفاده نکنید

کاری که پیشنهادش نمی کنم قطعا خودمم انجامش نمی دم ولی آنلاین کنید می بینم و کلاس های مورد نیازتون رو عرض می کنم

دوستان بسیار ارجمندم طاعات و عبادات قبول باشد . بنده تمام مطالب بالا را مطالعه کردم ولی بنده نیاز به افزونه ساده تری دارم که فقط کاربرانی که ثبت نام معمولی در سایت کرده اند بتوانند مواردی از مطالب و یا ویدیو را ببینند . در واقع قصد دارم تمام کاربرانم ثبت نام کنند .

از آقا مرتضی گل باز هم تشکر می کنم که آموزشهای بسیاری در زمینه کار با ورد پرس به بنده داده اند . فراموش نفرمایید که بنده تازه کار هستم و زیاد با اصطلاحات رایج شما آشنایی ندارم .

سایت بنده http://tanzneviseghadimi.com

دوست عزیز افزونه خاصی سراغ ندارم ولی با یک تکه کد ساده می تونید اینکار را بکنید اگر فکر می کنید با کدنویسی مشکلی ندارید بفرمایید حدود یک ساعت دیگه بر می گردم و کد رو عرض می کنم

لینک به ارسال

استاد ایمان بزرگوار متاسفانه کد نویسی را نیاموخته ام عمریست فقط نمایشنامه نویسی کرده ام . فکر میکردم افزونه ای وجود دارد که براحتی بتوانم این کار را انجام دهم . سپاسگزارم از اینکه پاسخ دادید

لینک به ارسال

دوستان بسیار ارجمندم طاعات و عبادات قبول باشد . بنده تمام مطالب بالا را مطالعه کردم ولی بنده نیاز به افزونه ساده تری دارم که فقط کاربرانی که ثبت نام معمولی در سایت کرده اند بتوانند مواردی از مطالب و یا ویدیو را ببینند . در واقع قصد دارم تمام کاربرانم ثبت نام کنند .

از آقا مرتضی گل باز هم تشکر می کنم که آموزشهای بسیاری در زمینه کار با ورد پرس به بنده داده اند . فراموش نفرمایید که بنده تازه کار هستم و زیاد با اصطلاحات رایج شما آشنایی ندارم .

سایت بنده http://tanzneviseghadimi.com

لینک به ارسال

استاد ایمان بزرگوار متاسفانه کد نویسی را نیاموخته ام عمریست فقط نمایشنامه نویسی کرده ام . فکر میکردم افزونه ای وجود دارد که براحتی بتوانم این کار را انجام دهم . سپاسگزارم از اینکه پاسخ دادید

این افزونه رو الان پیدا کردم نصبش کنید و در زمان ارسال از طریق ویرایشگر html قبل از محدوده ای که می خواهید نمایش داده نشود وارد کنید


<!--loginview start-->

و بعدش هم وارد کنید


.<!--loginview end-->

یعنی به این صورت


.<!--loginview start-->
مطلبی که می خواهید دیده نشود
یا مثلا شورت کات یک ویدئو
[video id=1]
.<!--loginview end-->

http://wordpress.org/plugins/login-to-view-all/

لینک به ارسال

اقا ایمان یه سوال :

من اومدم این افزونه رو استایل دادم به سلیقه خودم ، این بعد از به روز رسانی دوباره به حالت اول خود افزونه بر میگرده یا نه استایل رو نگه میداره ؟

لینک به ارسال

بدبختانه اکثرا به حالت اولیه برمیگردن.

بهترین راه انتقال css افزونه از خود افزونه به css اصلی سایت هستش تازه یه خوبی هم که داره درخواست های سایت هم کم میشه.

لینک به ارسال

اقا ایمان یه سوال :

من اومدم این افزونه رو استایل دادم به سلیقه خودم ، این بعد از به روز رسانی دوباره به حالت اول خود افزونه بر میگرده یا نه استایل رو نگه میداره ؟

استایل را به خود افزونه ندید بلکه از کلاس های افزونه استفاده کتنید و در فایل style.css خودتون اعمال کنید

استاد فخار گرامی با سپاس مجدد از راهنمایی حضرتعالی

و حالا چطور میتوانم پیغام لاتین « لطفا ثبت نام بفرمایید » را فارسی کنم ؟

باید افزونه را نگاه کنم می بینم و عرض می کنم

* من اسمم ایمان فخاره و استاد اسم یکی از گروه های کاربری سایته ممنون می شم اگر با نامم صدا بشم نه گروه کاربریم توی سایت

لینک به ارسال

به گفتگو بپیوندید

هم اکنون می توانید مطلب خود را ارسال نمایید و بعداً ثبت نام کنید. اگر حساب کاربری دارید، برای ارسال با حساب کاربری خود اکنون وارد شوید .

مهمان
ارسال پاسخ به این موضوع ...

×   شما در حال چسباندن محتوایی با قالب بندی هستید.   حذف قالب بندی

  تنها استفاده از 75 اموجی مجاز می باشد.

×   لینک شما به صورت اتوماتیک جای گذاری شد.   نمایش به صورت لینک

×   محتوای قبلی شما بازگردانی شد.   پاک کردن محتوای ویرایشگر

×   شما مستقیما نمی توانید تصویر خود را قرار دهید. یا آن را اینجا بارگذاری کنید یا از یک URL قرار دهید.

×
×
  • اضافه کردن...