فیلد کشور رو نباید از مراحل خرید حذف کنید. این کد رو بذارید داخل فایل functions.php پوسته فعالتون تا این فیلد رو مخفی کنه و مشکلی هم پیش نیاد. add_action( 'woocommerce_before_checkout_form', 'ywp_hide_checkout_billing_country', 5 ); function ywp_hide_checkout_billing_country() { echo '<style>#billing_country_field{display:none;}</style>'; }  
    • پسندیدن
    1