سلام این افزونه رو نصب کنید و ادرس جدید رو جایگزین آدرس قدیمی کنید البته احتمال داره که مشکلتون بخاطر این موضوع باشه حتمی نیست مثال search for olddomain.com replace with newdomain.com لینک افزونه از مخزن https://wordpress.org/plugins/better-search-replace/  
    • پسندیدن
    3