سلام من به یه شورتکد نیاز دارم که id نوشته یا برگه ای که داخلش قرار داره رو نمایش بده کسی شورتکدی یا روشی بلده ؟ خیلی ضروریه...