میخام یه برگه بسازم و تو سایدبارش دسته بندی سوپرمارکت و زیر دسته هاش رو نمایش بده بطوریکه وقتی دسته یا زیردسته تازه ای میسازم خودکار اضافه بشه مثلا زیردسته جدید میسازم خودکار به سایدبار اضافه بشه یه برگه دیگه هم قرار هست بسازم که تو منو یا سایدبارش قراره دسته بندی های کتابفروشی رو نمایش بده توجه کنید که میخوام دسته بندی نمایش داده بشه نه محصول و همینطور دسته های خالی هم نمایش بده ابزارک نمایش دسته های محصول میاد همه دسته بندی های سایت رو نمایش میده از افزونه jQuery