پاسخ به خطای اتصال دیتابیس

Alisky
توسط Alisky،
این مورد که شما گفتین چک کردم ، زمانی که خطای دیتابیس میده ، از هاست دیتابیس در دسترس نیست. ولی 70% خطا یا اتفاقی که میفته این صفحه نمایش داده میشه . دلیل پراکسی یا تنظیمات مروگر یا از این قبیل موارد نیست ، چون از جاهای مختلف چک کردیم.