درود دوستان می خواهم عکس نماد و ساماندهی با پس زمینه ی سفید و گوشه های گرد مانند تصویر زیر بزارم که با کیک بر روی هر عکس یک لینک صفحه باز شود. و عکس ها هم مثل تصویر در کنار هم باشند نه زیر هم لطف می کنید کد مربوط به این نوع گذاشتن عکس رو بفرمایید.