مشکل با robots.txt

MAH230
توسط MAH230 در سئو,
سلام دوستان کدی که در فایل ربات من هست مثل زیره ولی می گن مشکل اساسی داره! کدوم خطش نباید باشه که هست؟! پیشاپیش بابت کمکتون سپاسگذارم User-agent: * Disallow: /cgi-bin Disallow: /wp-admin Disallow: /wp-includes Disallow: /wp-content/plugins Disallow: /wp-content/cache Disallow: /wp-content/themes Disallow: /trackback Disallow: /comments Disallow: */trackback Disallow: */comments Disallow: /*?* Disallow: /*? Allow: /wp-admin/admin-ajax.php Allow: /wp-content/uploads User-agent: Googlebot Disallow: /*/feed/rss/$ Disallow: /*/trackback/$  
  • 1 پاسخ