رفتن به مطلب

پوسته برای برگه


پست های پیشنهاد شده

سلام

من از فایل ایندکس کپی گرفتم و اسمش رو عوض کردم و تغییراتی تووش دادم تا برای برگه وبلاگ وب سایتم بذارمش! فقط مشکل اینجاست که حالا توی اون برگه به جای نمایش پست ها ، خودِ برگه ی وبلاگ رو نشون میده!!
کد هم به صورت زیر هست

<?php
/*
Template Name: blog
*/
?>
<?php
/**
 * The main template file.
 *
 * This is the most generic template file in a WordPress theme
 * and one of the two required files for a theme (the other being style.css).
 * It is used to display a page when nothing more specific matches a query.
 * E.g., it puts together the home page when no home.php file exists.
 *
 * @link https://codex.wordpress.org/Template_Hierarchy
 *
 * @package Fabthemes
 */

get_header(); ?>

	<div id="primary" class="content-area">
		<main id="main" class="site-main" role="main">

		<?php $showintro = ft_of_get_option('fabthemes_intro','');
			if($showintro == 1) { ?>

<!-- Welcome section -->
			<section id="intro" class="centered">
				<h2> <?php echo ft_of_get_option('fabthemes_intro_text',''); ?> </h2>
			</section>
		<?php } ?>

		<?php $showfolio = ft_of_get_option('fabthemes_portfolio','');
			if($showfolio == 1) { ?>
<!-- Portfolio grid section -->
			<section id="portfolio" class="home-section">
					<div class="section-subhead centered">
						<h3> <?php _e('My works','fabthemes'); ?> </h3>
					</div>
					<div class="folio-grid ">
						<?php get_template_part('template-parts/portfolio-grid'); ?>
					</div>
					<div class="clear"></div>
			</section>
		<?php } ?>
<!-- Blog -->
			<div class="section-subhead centered">
					<h3> <?php _e('My Articles','fabthemes'); ?> </h3>
			</div>
				<?php
				if ( have_posts() ) : ?>
				<div id="grid-container">

					<?php	while ( have_posts() ) : the_post();

							/*
							 * Include the Post-Format-specific template for the content.
							 * If you want to override this in a child theme, then include a file
							 * called content-___.php (where ___ is the Post Format name) and that will be used instead.
							 */
							get_template_part( 'template-parts/content', get_post_format() );
						endwhile; ?>
				</div>

				<?php	the_posts_navigation();?>

				<?php
				else :
					get_template_part( 'template-parts/content', 'none' );
				endif; ?>


		</main><!-- #main -->
	</div><!-- #primary -->

<?php
get_footer();

 

لینک به ارسال

شما فکر می کنم قضیه رو اشتباه متوجه شدیه (اگه درست فهمیده باشم).

باید فایل ایندکس رو بگذاری سرجاش باشه بدون تمپلت نیم و در عوض از توی تنظیمات برای صفحه اصلی یه برگه رو انتخاب کنی. بعد یه تمپلت مجزا بسازی که کارش نمایش هوم باشه و اون برگه ای که برای هوم انتخاب کرده بودی رو تنظیم کنی که از این تمپلت استفاده کنه.

اینجوری ایندکس همون مطالب بلاگ رو میاره براتون.

ینی در واقع هرچی گذاشتی توی فایل ایندکس رو ببر یه تمپلت دیگه بکن و برای اون برگه ای که برای هوم تنظیم میکنی ازش استفاده بکن.

لینک به ارسال
در 3 دقیقه قبل، فرحان گفته است :

شما فکر می کنم قضیه رو اشتباه متوجه شدیه (اگه درست فهمیده باشم).

باید فایل ایندکس رو بگذاری سرجاش باشه بدون تمپلت نیم و در عوض از توی تنظیمات برای صفحه اصلی یه برگه رو انتخاب کنی. بعد یه تمپلت مجزا بسازی که کارش نمایش هوم باشه و اون برگه ای که برای هوم انتخاب کرده بودی رو تنظیم کنی که از این تمپلت استفاده کنه.

اینجوری ایندکس همون مطالب بلاگ رو میاره براتون.

ینی در واقع هرچی گذاشتی توی فایل ایندکس رو ببر یه تمپلت دیگه بکن و برای اون برگه ای که برای هوم تنظیم میکنی ازش استفاده بکن.

مرسی از پاسختون
فایل ایندکس سرجاشه! نمیدونم چطوری توضیح بدم:) ببینید من انگار میخوام توی یه صفحه (برگه)که اسشم وبلاگ هست نوشته ها رو نشون بدم. برای اینکار برای این برگه یه قالب اختصاصی تعریف کردم، از فایل ایندکس کپی گرفتم ، یه فایل دیگه ایجاد کردم و تمپلت نیم گذاشتم واسش. یه تغییرات ظاهری دادم درش صرفا برای اینکه از صفحه اول وب سایت متمایز باشه. حالا مشکلم اینه که توی اون برگه به جای نمایش نوشته ها فقط خودِ برگه رو نشون میده! 
http://mypro.bgfan.ir/wordpress/dfdf/

لینک به ارسال
در 19 دقیقه قبل، فرحان گفته است :

شما فکر می کنم قضیه رو اشتباه متوجه شدیه (اگه درست فهمیده باشم).

باید فایل ایندکس رو بگذاری سرجاش باشه بدون تمپلت نیم و در عوض از توی تنظیمات برای صفحه اصلی یه برگه رو انتخاب کنی. بعد یه تمپلت مجزا بسازی که کارش نمایش هوم باشه و اون برگه ای که برای هوم انتخاب کرده بودی رو تنظیم کنی که از این تمپلت استفاده کنه.

اینجوری ایندکس همون مطالب بلاگ رو میاره براتون.

ینی در واقع هرچی گذاشتی توی فایل ایندکس رو ببر یه تمپلت دیگه بکن و برای اون برگه ای که برای هوم تنظیم میکنی ازش استفاده بکن.

الان دقیقا کاری که گفتین رو انجام دادم. مشکل جاش عوض شد فقط ، توی هوم به جای نمایش نوشته ها، برگه نمایش داده میشه 
 

Untitled.png

لینک به ارسال
در 4 دقیقه قبل، mehran-b گفته است :

سلام و درود @Ali-Eghdam

 

شما باید یه حلقه ثانویه بزنی توی کدهای صفحه، صفحه به صورت پیشفرض محتوای خودشو نشون میده.

خیلی ممنون. ته ذهنم داشتم فکر میکردم که باید یه همچین چیزی باشه. ولی الان حلقه ی ثانویه که میفرمایین رو بلد نیستم.اگر ممکنه راهنماییم
@mehran-b کنید.سپاس

ویرایش شده توسط Ali-Eghdam
لینک به ارسال
در 8 دقیقه قبل، Ali-Eghdam گفته است :

خیلی ممنون. ته ذهنم داشتم فکر میکردم که باید یه همچین چیزی باشه. ولی الان حلقه ی ثانویه که میفرمایین رو بلد نیستم.

حلقه آخرین پست ها که سادست ولی محتویات حلقه اش رو نمیدونیم.

$query = new WP_Query();

if($query->have_posts()) :

	while($query->have_posts()) :
	
		$query->the_post();
		
		the_title();
		
	endwhile;
	wp_reset_postdata();
	
endif;

مثلا حلقه فوق عنوان پست های آخر سایت رو نمایش میده.

لینک به ارسال
در 2 دقیقه قبل، mehran-b گفته است :

حلقه آخرین پست ها که سادست ولی محتویات حلقه اش رو نمیدونیم.


$query = new WP_Query();

if($query->have_posts()) :

	while($query->have_posts()) :
	
		$query->the_post();
		
		the_title();
		
	endwhile;
	wp_reset_postdata();
	
endif;

مثلا حلقه فوق عنوان پست های آخر سایت رو نمایش میده.

متاسفانه منم سر در نمیارم، الان این کدی که دادین رو به جای چه کدی باید بذارم.(کد صفحه رو چند تا پست بالاتر گذاشتم) @mehran-b

لینک به ارسال
در هم اکنون، Ali-Eghdam گفته است :

متاسفانه منم سر در نمیارم، الان این کدی که دادین رو به جای چه کدی باید بذارم.(کد صفحه رو چند تا پست بالاتر گذاشتم) @mehran-b

همون دیگه خوب منم نمیدونم این قضیه رو.

ولی بذار یه حدسی بزنم.

<?php
/*
Template Name: blog
*/
?>
<?php
/**
 * The main template file.
 *
 * This is the most generic template file in a WordPress theme
 * and one of the two required files for a theme (the other being style.css).
 * It is used to display a page when nothing more specific matches a query.
 * E.g., it puts together the home page when no home.php file exists.
 *
 * @link https://codex.wordpress.org/Template_Hierarchy
 *
 * @package Fabthemes
 */

get_header(); ?>

	<div id="primary" class="content-area">
		<main id="main" class="site-main" role="main">

		<?php $showintro = ft_of_get_option('fabthemes_intro','');
			if($showintro == 1) { ?>

<!-- Welcome section -->
			<section id="intro" class="centered">
				<h2> <?php echo ft_of_get_option('fabthemes_intro_text',''); ?> </h2>
			</section>
		<?php } ?>

		<?php $showfolio = ft_of_get_option('fabthemes_portfolio','');
			if($showfolio == 1) { ?>
<!-- Portfolio grid section -->
			<section id="portfolio" class="home-section">
					<div class="section-subhead centered">
						<h3> <?php _e('My works','fabthemes'); ?> </h3>
					</div>
					<div class="folio-grid ">
						<?php get_template_part('template-parts/portfolio-grid'); ?>
					</div>
					<div class="clear"></div>
			</section>
		<?php } ?>
<!-- Blog -->
			<div class="section-subhead centered">
					<h3> <?php _e('My Articles','fabthemes'); ?> </h3>
			</div>
				<?php
				
				unset($query);
				
				$query = new WP_Query();
				
				if ( $query->have_posts() ) : ?>
				<div id="grid-container">

					<?php	while ( $query->have_posts() ) : $query->the_post();

							/*
							 * Include the Post-Format-specific template for the content.
							 * If you want to override this in a child theme, then include a file
							 * called content-___.php (where ___ is the Post Format name) and that will be used instead.
							 */
							get_template_part( 'template-parts/content', get_post_format() );
						endwhile;
						wp_reset_postdata();
						?>
				</div>

				<?php	the_posts_navigation();?>

				<?php
				else :
					get_template_part( 'template-parts/content', 'none' );
				endif; ?>


		</main><!-- #main -->
	</div><!-- #primary -->

<?php
get_footer();

 

لینک به ارسال
در 4 دقیقه قبل، mehran-b گفته است :

همون دیگه خوب منم نمیدونم این قضیه رو.

ولی بذار یه حدسی بزنم.


<?php
/*
Template Name: blog
*/
?>
<?php
/**
 * The main template file.
 *
 * This is the most generic template file in a WordPress theme
 * and one of the two required files for a theme (the other being style.css).
 * It is used to display a page when nothing more specific matches a query.
 * E.g., it puts together the home page when no home.php file exists.
 *
 * @link https://codex.wordpress.org/Template_Hierarchy
 *
 * @package Fabthemes
 */

get_header(); ?>

	<div id="primary" class="content-area">
		<main id="main" class="site-main" role="main">

		<?php $showintro = ft_of_get_option('fabthemes_intro','');
			if($showintro == 1) { ?>

<!-- Welcome section -->
			<section id="intro" class="centered">
				<h2> <?php echo ft_of_get_option('fabthemes_intro_text',''); ?> </h2>
			</section>
		<?php } ?>

		<?php $showfolio = ft_of_get_option('fabthemes_portfolio','');
			if($showfolio == 1) { ?>
<!-- Portfolio grid section -->
			<section id="portfolio" class="home-section">
					<div class="section-subhead centered">
						<h3> <?php _e('My works','fabthemes'); ?> </h3>
					</div>
					<div class="folio-grid ">
						<?php get_template_part('template-parts/portfolio-grid'); ?>
					</div>
					<div class="clear"></div>
			</section>
		<?php } ?>
<!-- Blog -->
			<div class="section-subhead centered">
					<h3> <?php _e('My Articles','fabthemes'); ?> </h3>
			</div>
				<?php
				
				unset($query);
				
				$query = new WP_Query();
				
				if ( $query->have_posts() ) : ?>
				<div id="grid-container">

					<?php	while ( $query->have_posts() ) : $query->the_post();

							/*
							 * Include the Post-Format-specific template for the content.
							 * If you want to override this in a child theme, then include a file
							 * called content-___.php (where ___ is the Post Format name) and that will be used instead.
							 */
							get_template_part( 'template-parts/content', get_post_format() );
						endwhile;
						wp_reset_postdata();
						?>
				</div>

				<?php	the_posts_navigation();?>

				<?php
				else :
					get_template_part( 'template-parts/content', 'none' );
				endif; ?>


		</main><!-- #main -->
	</div><!-- #primary -->

<?php
get_footer();

 

@mehran-b این کد رو گذاشتم به جای نوشته ها صفحه 404 رو نشون داد. من از طریق کوئری ساز یه کدی ساختم فقط طریقه استفادشو نمیدونم. ببینید این میشه؟
 

<?php 
$my_custom_query= new WP_Query(array(
'post_type' => 'post',
'post_status' => 'publish',
'cat'	=>	'1',
'order' => 'DESC',
'orderby' => 'ID',
'posts_per_page' =>'-1',
'paged' => (get_query_var('paged')) ? get_query_var('paged') : 1 
)); ?> 
<?php 
if($my_custom_query->have_posts()) : ?>
<?php 
while($my_custom_query->have_posts()) : $my_custom_query->the_post();?> 

 

لینک به ارسال
در 4 دقیقه قبل، Ali-Eghdam گفته است :

 


<?php 
$my_custom_query= new WP_Query(array(
'post_type' => 'post',
'post_status' => 'publish',
'cat'	=>	'1',
'order' => 'DESC',
'orderby' => 'ID',
'posts_per_page' =>'-1',
'paged' => (get_query_var('paged')) ? get_query_var('paged') : 1 
)); ?> 
<?php 
if($my_custom_query->have_posts()) : ?>
<?php 
while($my_custom_query->have_posts()) : $my_custom_query->the_post();?> 

 

کدی که منم دادم همین کده ولی 404 رو نفهمیدم چیه داستانش.

لینک به ارسال

به گفتگو بپیوندید

هم اکنون می توانید مطلب خود را ارسال نمایید و بعداً ثبت نام کنید. اگر حساب کاربری دارید، برای ارسال با حساب کاربری خود اکنون وارد شوید .

مهمان
ارسال پاسخ به این موضوع ...

×   شما در حال چسباندن محتوایی با قالب بندی هستید.   حذف قالب بندی

  تنها استفاده از 75 اموجی مجاز می باشد.

×   لینک شما به صورت اتوماتیک جای گذاری شد.   نمایش به صورت لینک

×   محتوای قبلی شما بازگردانی شد.   پاک کردن محتوای ویرایشگر

×   شما مستقیما نمی توانید تصویر خود را قرار دهید. یا آن را اینجا بارگذاری کنید یا از یک URL قرار دهید.

×
×
  • اضافه کردن...