رفتن به مطلب

اضافه کردن تعداد بازدید به بالای پست ها توسط WP-Statistics


پست های پیشنهاد شده

با سلام

 

میخواستم ببینم چطور میشود تعداد بازدیدهای هر پست که توسط افزونه WP-Statistics شمارش شده است رو به محتوای بالای پست ها اضافه کنم.

به بعضی از سایت ها که مراجعه کردم، چنین کدی رو بدست آوردم:

wp_statistics_pages('total', "", $post_id)

ولی وقتی کد بالارو با استفاده از echo به فایل Single.php قالب اضافه میکنم، در بالای صفحه (نه پست) یک عدد ثابت نمایش داده میشه و روی هر پست همین مقدار هست و تغییری نمیکنه.

ممنون میشم جواب بنده رو بدید.

 

با تشکر

لینک به ارسال
در 9 دقیقه قبل، justeducation گفته است :

با تشکر فراوان از اینکه سریع پاسخ میدهید.

فقط یک سوال دیگه.

این کد رو باید کجا قرار بدم که در محتوای بالای پست قرار بگیره؟

تشکر دوباره

این کد رو میتونید توی هر یک از حلقه های وردرپس قرار بدید.

مثلا حلقه فایل single.php میشه این:

<?php if (have_posts()) : while (have_posts()) : the_post(); ?>
// کد رو باید اینجا بذارید
<?php endwhile; endif; ?>

حالا اینکه دقیقا باید کجای حلقه بذارید بستگی به طراحی قالبتون داره.

لینک به ارسال

فکر کنم منظورتون page.php هست. چون این کد رو داخل single.php پیدا نکردم.

ببخشید مثل اینکه بنده واضح سوالمو مطرح نکردم. میخواهم در قسمتی که مشخصه های پست یا Meta قرار داده شده (همانطور که در تصویر زیر نشون دادم) نمایان بشه. نه داخل پست.

59b90a7e95d3a_2017-09-1315_05_56.thumb.png.2acb1baeb5d7700d147bf7caf4c506cd.png

ظاهرا این کدی رو که فرمودید فرق میکنه.

ضمنا کد رو داخل page.php قرار دادم ولی چیزی نشون داده نشد.

با تشکر فراوان

لینک به ارسال

والا نگاه کنید وقتی میگید اونجا میخوام نمایش بدم من که کد قالب شما رو حفظ نیستم باید کد رو ببینم تا بتونم بگم باید چیکار کنید.

نقل قول

ضمنا کد رو داخل page.php قرار دادم ولی چیزی نشون داده نشد.

احتمالا فایل single.php قالبتون پیچیده است که نتونستید حلقه رو توش پیدا کنید.

لینک به ارسال

بله درست میفرمایید.

کدهارو همینجا میگذارم.

واقعا متشکرم از اینکه وقت میگذارید.

کد فایل single.php:

<?php
  //Page settings
  $d_breacrumb = get_post_meta(get_the_ID(), 'mom_disbale_breadcrumb', true);
  $PS = get_post_meta(get_the_ID(), 'mom_page_share', true);
  $PC = get_post_meta(get_the_ID(), 'mom_page_comments', true);
  //Page Layout
  $custom_page = get_post_meta(get_the_ID(), 'mom_custom_page', true);
  $layout = get_post_meta(get_the_ID(), 'mom_page_layout', true);
  if ($layout == '') { $layout = mom_option('posts_layout');}
  $right_sidebar = get_post_meta(get_the_ID(), 'mom_right_sidebar', true);
  $left_sidebars = get_post_meta(get_the_ID(), 'mom_left_sidebar', true);
?>
<?php get_header(); ?>
  <div class="inner">
    <?php
      if (mom_option('post_top_ad') != '') {
        echo do_shortcode('[ad id="'.mom_option('post_top_ad').'"]');
        echo do_shortcode('[gap height="20"]');
      }
    ?>
    <?php if ($layout == 'fullwidth') { ?>
        <?php if ($d_breacrumb != true) { ?>
        <div class="category-title">
            <?php mom_breadcrumb(); ?>
        </div>
        <?php } ?>
        <?php if ($custom_page) { ?>
            <?php mom_single_post_content(); ?>
            <?php } else { ?>
            <?php mom_single_post_content(); ?>
        <?php } // end cutom page ?>
    <?php } else { //if not full width ?>
      <div class="main_container">
      <div class="main-col">
        <?php if ($d_breacrumb != true) { ?>
        <div class="category-title">
            <?php mom_breadcrumb(); ?>
        </div>
        <?php } ?>
<?php if ($custom_page) { 
            mom_single_post_content(); 
} else { ?>
            <?php mom_single_post_content(); ?>
<?php } ?>
      </div> <!--main column-->
      <?php get_sidebar('secondary'); ?>
      <div class="clear"></div>
</div> <!--main container-->      
<?php get_sidebar(); ?>
<?php }// end full width ?>
      </div> <!--main inner-->
<?php get_footer(); ?>

 

کد page.php:

<?php if (function_exists('is_bbpress') && is_bbpress()) {
    if (function_exists('is_buddypress') && is_buddypress()) {
      get_template_part( 'buddypress', 'page' );
    } else {
      get_template_part( 'bbpress', 'page' );
    }
} elseif (function_exists('is_buddypress') && is_buddypress()) {
      get_template_part( 'buddypress', 'page' );
 } else { ?>
<?php
  //Page settings
  $d_breacrumb = get_post_meta(get_the_ID(), 'mom_disbale_breadcrumb', true);
  $hpt = get_post_meta(get_the_ID(), 'mom_hide_pagetitle', true);
  $PS = get_post_meta(get_the_ID(), 'mom_page_share', true);
  $PC = get_post_meta(get_the_ID(), 'mom_page_comments', true);
  //Page Layout
  $custom_page = get_post_meta(get_the_ID(), 'mom_custom_page', true);
  $layout = get_post_meta(get_the_ID(), 'mom_page_layout', true);
  $right_sidebar = get_post_meta(get_the_ID(), 'mom_right_sidebar', true);
  $left_sidebars = get_post_meta(get_the_ID(), 'mom_left_sidebar', true);
/* ==========================================================================
 *        unique posts variable 
  ========================================================================== */
$unique_posts = '';
$unique_posts = get_post_meta(get_queried_object_id(), 'mom_unique_posts', true);
  
?>
<?php get_header(); ?>
  <div class="inner">
    <?php if ($layout == 'fullwidth') { ?>
        <?php if ($d_breacrumb != true) { ?>
        <div class="category-title">
            <?php mom_breadcrumb(); ?>
        </div>
        <?php } ?>
        <?php if ($custom_page) { ?>
          <?php while ( have_posts() ) : the_post(); ?>
            <?php the_content(); ?>
            <?php wp_link_pages( array( 'before' => '<div class="page-links">' . __( 'Pages:', 'theme' ), 'after' => '</div>' ) ); ?>
          <?php endwhile; // end of the loop. ?>
          <?php wp_reset_query(); ?>
        <?php } else { ?>
            <div class="base-box page-wrap">
            <?php if ($hpt != true) { ?><h1 class="page-title"><?php the_title(); ?></h1><?php } ?>
            <div class="entry-content">
          <?php while ( have_posts() ) : the_post(); ?>
            <?php the_content(); ?>
            <?php wp_link_pages( array( 'before' => '<div class="page-links">' . __( 'Pages:', 'theme' ), 'after' => '</div>' ) ); ?>
          <?php endwhile; // end of the loop. ?>
          <?php wp_reset_query(); ?>
            <?php if ($PS == true) mom_posts_share(get_the_ID(), get_permalink()); ?>
            </div> <!-- entry content -->
            </div> <!-- base box -->
            <?php if ($PC == true) comments_template(); ?>    
        <?php } // end cutom page ?>
    <?php } else { //if not full width ?>
      <div class="main_container">
      <div class="main-col">
        <?php if ($d_breacrumb != true) { ?>
        <div class="category-title">
            <?php mom_breadcrumb(); ?>
        </div>
        <?php } ?>
<?php if ($custom_page) { ?>
          <?php while ( have_posts() ) : the_post(); ?>
            <?php the_content(); ?>
            <?php wp_link_pages( array( 'before' => '<div class="page-links">' . __( 'Pages:', 'theme' ), 'after' => '</div>' ) ); ?>
          <?php endwhile; // end of the loop. ?>
          <?php wp_reset_query(); ?>
<?php } else { ?>
    <div class="base-box page-wrap">
      <?php if ($hpt != true) { ?><h1 class="page-title"><?php the_title(); ?></h1><?php } ?>
    <div class="entry-content">
          <?php while ( have_posts() ) : the_post(); ?>
            <?php the_content(); ?>
            <?php wp_link_pages( array( 'before' => '<div class="page-links">' . __( 'Pages:', 'theme' ), 'after' => '</div>' ) ); ?>
          <?php endwhile; // end of the loop. ?>
          <?php wp_reset_query(); ?>
    <?php if ($PS == true) mom_posts_share(get_the_ID(), get_permalink()); ?>
    </div> <!-- entry content -->
    </div> <!-- base box -->
    <?php if ($PC == true) comments_template(); ?>    
<?php } ?>
      </div> <!--main column-->
      <?php get_sidebar('secondary'); ?>
      <div class="clear"></div>
</div> <!--main container-->      
<?php get_sidebar(); ?>
<?php }// end full width ?>       
</div> <!--main inner-->
      
<?php get_footer(); ?>
<?php } ?>

 

page.php

single.php

ویرایش شده توسط justeducation
اضافه کردن پیوست
لینک به ارسال

چنین تابعی درون فایل functions وجود ندارد.

ولی در یک فایل دیگه که در روت /framework/functions/goodnews.php بود، این تابع وجود داشت:

function mom_single_post_content () {
  while ( have_posts() ) : the_post(); 
    $item_type = 'itemscope itemtype="http://schema.org/Article';
  ?>
<div <?php post_class('base-box blog-post p-single bp-horizontal-share'); echo $item_type; ?>">
<?php
  //post settings
    $DPS = get_post_meta(get_the_ID(), 'mom_blog_ps', true);
    if (mom_option('post_share') != 1) {
        $DPS = 1;
    }
    $DPN = get_post_meta(get_the_ID(), 'mom_blog_np', true);
    if (mom_option('post_np') != 1) {
        $DPN = 1;
    }
    $DAB = get_post_meta(get_the_ID(), 'mom_blog_ab', true);
    if (mom_option('post_ab') != 1) {
        $DAB = 1;
    }
    $DRP = get_post_meta(get_the_ID(), 'mom_blog_rp', true);
    if (mom_option('post_rp') != 1) {
        $DRP = 1;
    }
    $DPC = get_post_meta(get_the_ID(), 'mom_blog_pc', true);
    if (mom_option('post_dc') == 1) {
        $DPC = 1;
    }

    $format = get_post_format();
?>
<?php if (mom_option('post_feature_position') == 0) mom_single_post_format($format); ?>
<h1 class="post-tile entry-title" itemprop="name"><?php the_title(); ?></h1>
<?php mom_posts_meta('single-post-meta'); ?>
<?php if (mom_option('post_feature_position') == 1) mom_single_post_format($format); ?>
<div class="entry-content">
    <?php
    $chat_top_content = '';
    $chat_bottom_content = '';
        if ($format == 'chat') { 
            global $posts_st;
            $extra = get_post_meta(get_the_ID(), $posts_st->get_the_id(), TRUE);
            $chat_top_content = isset($extra['chat_post_top_content']) ? $extra['chat_post_top_content'] : '';
            $chat_bottom_content = isset($extra['chat_post_bottom_content']) ? $extra['chat_post_bottom_content'] : '';
        }
    ?>
<?php echo $chat_top_content; ?>
  <?php the_content(); ?>
<?php echo $chat_bottom_content; ?>
   <?php wp_link_pages( array( 'before' => '<div class="page-links">' . __( 'Pages:', 'theme' ), 'after' => '</div>' ) ); ?>
  <?php
   if (mom_option('post_tags') == 1) {
	if (has_tag()) { ?>
    <div class="post-tags">
      <span class="pt-title"><?php _e('Tags:','theme'); ?> </span> <?php the_tags('', ''); ?>
    </div> <!-- post tags -->
  <?php } } ?>
  
<?php
if (mom_option('post_bottom_content_ad') != '') {
  echo do_shortcode('[ad id="'.mom_option('post_bottom_content_ad').'"]');
        //echo do_shortcode('[gap height="20"]');

}
if ($DPS != 1) {mom_posts_share(get_the_ID(), get_permalink());}
?>
</div> <!-- entry content -->
</div> <!-- base box -->
      
<?php
if ($DPN != 1) {mom_post_nav();}
if (mom_option('post_bottom_ad') != '') {
  echo do_shortcode('[ad id="'.mom_option('post_bottom_ad').'"]');
        //echo do_shortcode('[gap height="20"]');
}
if ($DAB != 1) {mom_author_box();}
if ($DRP != 1) {mom_related_posts();}
if ($DPC != 1) {comments_template();}
endwhile;
wp_reset_query(); 
}

با تشکر

goodnews.php

functions.php

ویرایش شده توسط justeducation
مشکل در نمایش Syntax
لینک به ارسال

داخل روت:

/framework/functions/momizat_functions.php

کد:

// mom_post_meta
function mom_posts_meta ($class = '', $display = null) {
	$num_comments = get_comments_number(); // get_comments_number returns only a numeric value

if ( comments_open() ) {
	if ( $num_comments == 0 ) {
		$comments = __('No Comments', 'theme');
	} elseif ( $num_comments > 1 ) {
		$comments = $num_comments .' '. __(' Comments', 'theme');
	} else {
		$comments = __('1 Comment', 'theme');
	}
	$write_comments = '<a href="' . get_comments_link() .'">'. $comments.'</a>';
} else {
	//$write_comments = __('Comments off', 'theme');
	$write_comments = '';
}
$author_link = esc_url( get_author_posts_url( get_the_author_meta( 'ID' ) ) );
if (class_exists('userpro_api')) {
	global $userpro;
$author_link = $userpro->permalink(get_the_author_meta( 'ID' ));
}

$categories = get_the_category();
$separator = ', ';
$cats = '';
if($categories){
	foreach($categories as $category) {
		$cats.= '<a href="'.get_category_link( $category->term_id ).'" title="' . esc_attr( sprintf( __( "View all posts in %s", 'theme' ), $category->name ) ) . '">'.$category->cat_name.'</a>'.$separator;
	}
}
	$output = '<div class="mom-post-meta '.$class.'">';
	$author = mom_option('post_meta-author') == 1 ? '<span class="author vcard">'.__('Posted By:', 'theme').' <span class="fn"><a href="'.$author_link.'">'.get_the_author().'</a></span></span>': '';
	$date = mom_option('post_meta-date') == 1 ? '<span>'.__('on:', 'theme').' <time datetime="'.get_the_time('c').'" itemprop="datePublished" class="updated">'.get_mom_date_format().'</time></span>': '';
	//$date = mom_option('post_meta-date') == 1 ? '<span>'.__('The last Update:', 'theme').' <time datetime="'.get_the_time('c').'" itemprop="datePublished" class="updated">'. get_post_modified_time(mom_option('date_format')).'</time></span>': '';
	$cat = mom_option('post_meta-cat') == 1 ? '<span>'.__('In', 'theme').': '.trim($cats, $separator).'</span>': '';
	$comments = mom_option('post_meta-comments') == 1 ? '<span>'.$write_comments.'</span>': '';
	if ($display == 'date_comments') {
		$output .= $date.$comments;
	} else {
		$output .= $author.$date.$cat.$comments;
	}
	if(function_exists('the_views')) {
		$output .= '<span>'.__('Views:', 'theme').' '.the_views(false).'</span>';
	}
	$output .= get_mom_show_review_score();
	if (is_single()) {
		if (mom_option('post_meta-tools') == true) {
		$output .= '<div class="post-tools">';
		$output .= '<a href="javascript:window.print()" rel="nofollow" class="print"><i class="fa-icon-print"> </i>'.__('Print').'</a>';
		$output .= '<a href="mailto:?subject='.get_the_title().'&body='.get_the_title().' '.get_permalink().'" rel="nofollow" class="email"><i class="fa-icon-envelope"> </i>'.__('Email', 'theme').'</a>';
		$output .= '</div>';
		}
	}

	$output .= '</div>';
	echo $output;
}

با تشکر

momizat_functions.php

لینک به ارسال

تابع mom_posts_meta رو به شکل زیر جایگزین کنید.

// mom_post_meta
function mom_posts_meta ($class = '', $display = null) {
	$num_comments = get_comments_number(); // get_comments_number returns only a numeric value

if ( comments_open() ) {
	if ( $num_comments == 0 ) {
		$comments = __('No Comments', 'theme');
	} elseif ( $num_comments > 1 ) {
		$comments = $num_comments .' '. __(' Comments', 'theme');
	} else {
		$comments = __('1 Comment', 'theme');
	}
	$write_comments = '<a href="' . get_comments_link() .'">'. $comments.'</a>';
} else {
	//$write_comments = __('Comments off', 'theme');
	$write_comments = '';
}
$author_link = esc_url( get_author_posts_url( get_the_author_meta( 'ID' ) ) );
if (class_exists('userpro_api')) {
	global $userpro;
$author_link = $userpro->permalink(get_the_author_meta( 'ID' ));
}

$categories = get_the_category();
$separator = ', ';
$cats = '';
if($categories){
	foreach($categories as $category) {
		$cats.= '<a href="'.get_category_link( $category->term_id ).'" title="' . esc_attr( sprintf( __( "View all posts in %s", 'theme' ), $category->name ) ) . '">'.$category->cat_name.'</a>'.$separator;
	}
}
	$output = '<div class="mom-post-meta '.$class.'">';
	$author = mom_option('post_meta-author') == 1 ? '<span class="author vcard">'.__('Posted By:', 'theme').' <span class="fn"><a href="'.$author_link.'">'.get_the_author().'</a></span></span>': '';
	$date = mom_option('post_meta-date') == 1 ? '<span>'.__('on:', 'theme').' <time datetime="'.get_the_time('c').'" itemprop="datePublished" class="updated">'.get_mom_date_format().'</time></span>': '';
	//$date = mom_option('post_meta-date') == 1 ? '<span>'.__('The last Update:', 'theme').' <time datetime="'.get_the_time('c').'" itemprop="datePublished" class="updated">'. get_post_modified_time(mom_option('date_format')).'</time></span>': '';
	$cat = mom_option('post_meta-cat') == 1 ? '<span>'.__('In', 'theme').': '.trim($cats, $separator).'</span>': '';
	$comments = mom_option('post_meta-comments') == 1 ? '<span>'.$write_comments.'</span>': '';
	if ($display == 'date_comments') {
		$output .= $date.$comments;
	} else {
		$output .= $author.$date.$cat.$comments;
	}
	if(function_exists('the_views')) {
		$output .= '<span>'.__('Views:', 'theme').' '.the_views(false).'</span>';
	}
	if(function_exists('wp_statistics_pages')) {
		$output .= '<span>'.__('Views:', 'theme').' '.wp_statistics_pages('total', '', get_the_ID()).'</span>';
	}
	$output .= get_mom_show_review_score();
	if (is_single()) {
		if (mom_option('post_meta-tools') == true) {
		$output .= '<div class="post-tools">';
		$output .= '<a href="javascript:window.print()" rel="nofollow" class="print"><i class="fa-icon-print"> </i>'.__('Print').'</a>';
		$output .= '<a href="mailto:?subject='.get_the_title().'&body='.get_the_title().' '.get_permalink().'" rel="nofollow" class="email"><i class="fa-icon-envelope"> </i>'.__('Email', 'theme').'</a>';
		$output .= '</div>';
		}
	}

	$output .= '</div>';
	echo $output;
}

 

لینک به ارسال
در هم اکنون، justeducation گفته است :

با تشکر فراوان از راهنمایی های جنابعالی و "وردپرس پارسی".

خواهش میکنم.

نقل قول

با آرزوی موفقیت.

پاینده باشید

لینک به ارسال

به گفتگو بپیوندید

هم اکنون می توانید مطلب خود را ارسال نمایید و بعداً ثبت نام کنید. اگر حساب کاربری دارید، برای ارسال با حساب کاربری خود اکنون وارد شوید .

مهمان
ارسال پاسخ به این موضوع ...

×   شما در حال چسباندن محتوایی با قالب بندی هستید.   حذف قالب بندی

  تنها استفاده از 75 اموجی مجاز می باشد.

×   لینک شما به صورت اتوماتیک جای گذاری شد.   نمایش به صورت لینک

×   محتوای قبلی شما بازگردانی شد.   پاک کردن محتوای ویرایشگر

×   شما مستقیما نمی توانید تصویر خود را قرار دهید. یا آن را اینجا بارگذاری کنید یا از یک URL قرار دهید.

×
×
 • اضافه کردن...