رفتن به مطلب
Siaavash

فراخوانی کد HTML داخل متن (به وسیله ادیتور وردپرس)

پست های پیشنهاد شده

برای یک سایت داخل مطلب های ارسالی متن به صورت فارسی و انگلیسی همزمان وجود داره و برای این قسمت یک باکس در نظر گرفته شده که در سمت چپ متن یا کلمه انگلیسی و در سمت راست متن یا کلمه فارسی قرار بگیره. (تصویر پیوست).

برای اینکار به صورت زیر عمل شده:

<div class="sample">
 <span class="en">English</span>
 <span class="fa">فارسی</span>
<div>

که  CSS این قسمت هم به شکل زیر هست:

.sample {
  width: 93%;
  font-size: 1em;
  margin: 10px auto;
  padding: 5px 10px;
  border: none;
  border-radius: 2px;
  clear: both;
}

span.de{
 float: left
}
.de {
 direction: ltr;
}
.fa {
 direction: rtl;
}

وقتی کاربر بخواد پست بنویسه درگیر نوشتن کد های html می شه.

 

حالا سوال اینه که آیا راهی وجود داره برای کاربری که به کدهای HTML آشنایی نداره این پروسه رو به صورتی تعریف کرد که درگیر کد های HTML نشه؟

اولین راه حلی که به ذهنم رسید تعریف این کد ها داخل ادیتور وردپرس هست، که کاربر معمولی (نا آشنا با HTML) با استفاده از اون و زدن دکمه (برای مثال) Sample-Box، باکس (کد div به همراه کلاس مربوطه) رو داخل متن قرار بده و بعد از نوشتن متن انگلیسی و فارسی داخل باکس با استفاده از دکمه های En و Fa کد span به همراه کلاس های مربوطه رو به هر کدوم اختصاص بده (شبیه به کاری که در حال حاضر برای Bold و ... در نوشته و یا انتخاب H از طریق Drop-Box تیترها انجام می شه)

آیا راه حل دیگه ای غیر از این وجود داره؟

در صورتی که بهترین راه حل همین راه حل بالاست، به چه طریق می شه این کار رو عملی کرد؟

 

en-box.jpg

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال

می تونید از پلاگین tinymce استفاده کنید.

یک دکمه اضافه کنید ک با کلیک روش drop box باز میشه ک می تونید مقادیر انگلیسی و فارسی وارد کنید.دیگه نیاز نیست کاربر با html آشنایی داشته باشن. 

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
در 16 دقیقه قبل، Mirrajabi گفته است :

می تونید از پلاگین tinymce استفاده کنید.

یک دکمه اضافه کنید ک با کلیک روش drop box باز میشه ک می تونید مقادیر انگلیسی و فارسی وارد کنید.دیگه نیاز نیست کاربر با html آشنایی داشته باشن. 

دکمه رو چطور به tinymce اضافه کنم؟

 

چطور می تونم این دکمه (ها) رو به ادیتور فعلی وردپرس اضافه کنم؟

 

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
در 6 ساعت قبل، Siaavash گفته است :

دکمه رو چطور به tinymce اضافه کنم؟

 

چطور می تونم این دکمه (ها) رو به ادیتور فعلی وردپرس اضافه کنم؟

 

روش اضافه کردن دکمه به ادیتور رو پیدا کردم. به صورت زیر عمل کردم:

یک فایل JS با محتویات زیر:

(function() {
  tinymce.PluginManager.add( 'span_class', function( editor, url ) {
    // Add Button to Visual Editor Toolbar
    editor.addButton('span_class', {
      title: 'Insert SPAN Class',
      cmd: 'span_class',
      icon: 'icon dashicons-image-flip-horizontal',
    });
 
    // Add Command when Button Clicked
    editor.addCommand('span_class', function() {
      // Check we have selected some text selected
      var text = editor.selection.getContent({
        'format': 'html'
      });
      if ( text.length === 0 ) {
        alert( 'Please select some text.' );
        return;
      }

      // Ask the user to enter a CSS class
      var result = prompt('Enter the SPAN class');
      if ( !result ) {
        // User cancelled - exit
        return;
      }
      if (result.length === 0) {
        // User didn't enter anything - exit
        return;
      }

      // Insert selected text back into editor, wrapping it in an anchor tag
      editor.execCommand('mceReplaceContent', false, '<span class="' + result + '">' + text + '</span>');
    });

    // Enable/disable the button on the node change event
    editor.onNodeChange.add(function( editor ) {
      // Get selected text, and assume we'll disable our button
      var selection = editor.selection.getContent();
      var disable = true;

      // If we have some text selected, don't disable the button
      if ( selection ) {
        disable = false;
      }

      // Define whether our button should be enabled or disabled
      editor.controlManager.setDisabled( 'span_class', disable );
    });
  });
})();

و یک فایل PHP با محتویات زیر:

<?php
/**
 * Plugin Name: TinyMCE Custom Class Span
 * Plugin URI: http://test.com
 * Version: 1.0
 * Author: Author
 * Author URI: http://test.com
 * Description: TinyMCE Plugin to wrap selected text in a custom CSS class, within the Visual Editor
 * License: GPL2
 */
 
class TinyMCE_Span_Class {
 
  /**
  * Constructor. Called when the plugin is initialised.
  */
  function __construct() {
 
    if ( is_admin() ) {
      add_action( 'init', array( &$this, 'setup_tinymce_plugin' ) );
      add_action( 'admin_enqueue_scripts', array( &$this, 'admin_scripts_css' ) );
      add_action( 'admin_print_footer_scripts', array( &$this, 'admin_footer_scripts' ) );
    }

  }

  /**
  * Check if the current user can edit Posts or Pages, and is using the Visual Editor
  * If so, add some filters so we can register our plugin
  */
  function setup_tinymce_plugin() {
   
    // Check if the logged in WordPress User can edit Posts or Pages
    // If not, don't register our TinyMCE plugin
    if ( ! current_user_can( 'edit_posts' ) && ! current_user_can( 'edit_pages' ) ) {
      return;
    }
   
    // Check if the logged in WordPress User has the Visual Editor enabled
    // If not, don't register our TinyMCE plugin
    if ( get_user_option( 'rich_editing' ) !== 'true' ) {
      return;
    }
   
    // Setup some filters
    add_filter( 'mce_external_plugins', array( &$this, 'add_tinymce_plugin' ) );
    add_filter( 'mce_buttons', array( &$this, 'add_tinymce_toolbar_button' ) );
   
  }

  /**
   * Adds a TinyMCE plugin compatible JS file to the TinyMCE / Visual Editor instance
   *
   * @param array $plugin_array Array of registered TinyMCE Plugins
   * @return array Modified array of registered TinyMCE Plugins
   */
  function add_tinymce_plugin( $plugin_array ) {
   
    $plugin_array['span_class'] = plugin_dir_url( __FILE__ ) . 'tinymce-custom-class.js';
    return $plugin_array;
   
  }

  /**
   * Adds a button to the TinyMCE / Visual Editor which the user can click
   * to insert a custom CSS class.
   *
   * @param array $buttons Array of registered TinyMCE Buttons
   * @return array Modified array of registered TinyMCE Buttons
   */
  function add_tinymce_toolbar_button( $buttons ) {
   
    array_push( $buttons, 'span_class' );
    return $buttons;
   
  }

  /**
  * Enqueues CSS for TinyMCE Dashicons
  */
  function admin_scripts_css() {

    wp_enqueue_style( 'tinymce-custom-class', plugins_url( 'tinymce-custom-class.css', __FILE__ ) );

  }

/**
* Adds the Custom Class button to the Quicktags (Text) toolbar of the content editor
*/
function admin_footer_scripts() {

  // Check the Quicktags script is in use
  if ( ! wp_script_is( 'quicktags' ) ) {
    return;
  }
  ?>
  <script type="text/javascript">
    QTags.addButton( 'span_class', 'Insert Custom Class', insert_span_class );
    function insert_span_class() {
      // Ask the user to enter a CSS class
      var result = prompt('Enter the SPAN class');
      if ( !result ) {
        // User cancelled - exit
        return;
      }
      if (result.length === 0) {
        // User didn't enter anything - exit
        return;
      }

      // Insert
      QTags.insertContent('<span class="' + result +'"></span>');
    }
  </script>
  <?php

}
 
}
 
$tinymce_span_class = new TinyMCE_Span_Class;

که در اصل یک پلاگین هستش!

 

حالا چند تا مشکل دارم!

1- من می خوام یک دکمه برای اضافه کردن div استفاده کنم و یکی هم برای اضافه کردن span. چطور می تونم این کار رو داخل همین فایل انجام بدم؟

2- با این پلاگین بعد از انتخاب متن مورد نظر و زدن دکمه، یه باکس باز می شه که کلاس مربوطه رو وارد می کنی و متن داخل span با کلاسی که داخل باکس وارد شده قرار می گیره. حالا می خوام به جای باز شدن اون باکس، برای هر کلاس یک دکمه تعریف کنم که با زدن دکمه کلاس مربوطه به متن مورد نظر همراه با تگ span اضافه بشه. برای اینکار باید چطور عمل کنم؟

 

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
در 19 ساعت قبل، Siaavash گفته است :

روش اضافه کردن دکمه به ادیتور رو پیدا کردم. به صورت زیر عمل کردم:

یک فایل JS با محتویات زیر:


(function() {
  tinymce.PluginManager.add( 'span_class', function( editor, url ) {
    // Add Button to Visual Editor Toolbar
    editor.addButton('span_class', {
      title: 'Insert SPAN Class',
      cmd: 'span_class',
      icon: 'icon dashicons-image-flip-horizontal',
    });
 
    // Add Command when Button Clicked
    editor.addCommand('span_class', function() {
      // Check we have selected some text selected
      var text = editor.selection.getContent({
        'format': 'html'
      });
      if ( text.length === 0 ) {
        alert( 'Please select some text.' );
        return;
      }

      // Ask the user to enter a CSS class
      var result = prompt('Enter the SPAN class');
      if ( !result ) {
        // User cancelled - exit
        return;
      }
      if (result.length === 0) {
        // User didn't enter anything - exit
        return;
      }

      // Insert selected text back into editor, wrapping it in an anchor tag
      editor.execCommand('mceReplaceContent', false, '<span class="' + result + '">' + text + '</span>');
    });

    // Enable/disable the button on the node change event
    editor.onNodeChange.add(function( editor ) {
      // Get selected text, and assume we'll disable our button
      var selection = editor.selection.getContent();
      var disable = true;

      // If we have some text selected, don't disable the button
      if ( selection ) {
        disable = false;
      }

      // Define whether our button should be enabled or disabled
      editor.controlManager.setDisabled( 'span_class', disable );
    });
  });
})();

و یک فایل PHP با محتویات زیر:


<?php
/**
 * Plugin Name: TinyMCE Custom Class Span
 * Plugin URI: http://test.com
 * Version: 1.0
 * Author: Author
 * Author URI: http://test.com
 * Description: TinyMCE Plugin to wrap selected text in a custom CSS class, within the Visual Editor
 * License: GPL2
 */
 
class TinyMCE_Span_Class {
 
  /**
  * Constructor. Called when the plugin is initialised.
  */
  function __construct() {
 
    if ( is_admin() ) {
      add_action( 'init', array( &$this, 'setup_tinymce_plugin' ) );
      add_action( 'admin_enqueue_scripts', array( &$this, 'admin_scripts_css' ) );
      add_action( 'admin_print_footer_scripts', array( &$this, 'admin_footer_scripts' ) );
    }

  }

  /**
  * Check if the current user can edit Posts or Pages, and is using the Visual Editor
  * If so, add some filters so we can register our plugin
  */
  function setup_tinymce_plugin() {
   
    // Check if the logged in WordPress User can edit Posts or Pages
    // If not, don't register our TinyMCE plugin
    if ( ! current_user_can( 'edit_posts' ) && ! current_user_can( 'edit_pages' ) ) {
      return;
    }
   
    // Check if the logged in WordPress User has the Visual Editor enabled
    // If not, don't register our TinyMCE plugin
    if ( get_user_option( 'rich_editing' ) !== 'true' ) {
      return;
    }
   
    // Setup some filters
    add_filter( 'mce_external_plugins', array( &$this, 'add_tinymce_plugin' ) );
    add_filter( 'mce_buttons', array( &$this, 'add_tinymce_toolbar_button' ) );
   
  }

  /**
   * Adds a TinyMCE plugin compatible JS file to the TinyMCE / Visual Editor instance
   *
   * @param array $plugin_array Array of registered TinyMCE Plugins
   * @return array Modified array of registered TinyMCE Plugins
   */
  function add_tinymce_plugin( $plugin_array ) {
   
    $plugin_array['span_class'] = plugin_dir_url( __FILE__ ) . 'tinymce-custom-class.js';
    return $plugin_array;
   
  }

  /**
   * Adds a button to the TinyMCE / Visual Editor which the user can click
   * to insert a custom CSS class.
   *
   * @param array $buttons Array of registered TinyMCE Buttons
   * @return array Modified array of registered TinyMCE Buttons
   */
  function add_tinymce_toolbar_button( $buttons ) {
   
    array_push( $buttons, 'span_class' );
    return $buttons;
   
  }

  /**
  * Enqueues CSS for TinyMCE Dashicons
  */
  function admin_scripts_css() {

    wp_enqueue_style( 'tinymce-custom-class', plugins_url( 'tinymce-custom-class.css', __FILE__ ) );

  }

/**
* Adds the Custom Class button to the Quicktags (Text) toolbar of the content editor
*/
function admin_footer_scripts() {

  // Check the Quicktags script is in use
  if ( ! wp_script_is( 'quicktags' ) ) {
    return;
  }
  ?>
  <script type="text/javascript">
    QTags.addButton( 'span_class', 'Insert Custom Class', insert_span_class );
    function insert_span_class() {
      // Ask the user to enter a CSS class
      var result = prompt('Enter the SPAN class');
      if ( !result ) {
        // User cancelled - exit
        return;
      }
      if (result.length === 0) {
        // User didn't enter anything - exit
        return;
      }

      // Insert
      QTags.insertContent('<span class="' + result +'"></span>');
    }
  </script>
  <?php

}
 
}
 
$tinymce_span_class = new TinyMCE_Span_Class;

که در اصل یک پلاگین هستش!

 

حالا چند تا مشکل دارم!

1- من می خوام یک دکمه برای اضافه کردن div استفاده کنم و یکی هم برای اضافه کردن span. چطور می تونم این کار رو داخل همین فایل انجام بدم؟

2- با این پلاگین بعد از انتخاب متن مورد نظر و زدن دکمه، یه باکس باز می شه که کلاس مربوطه رو وارد می کنی و متن داخل span با کلاسی که داخل باکس وارد شده قرار می گیره. حالا می خوام به جای باز شدن اون باکس، برای هر کلاس یک دکمه تعریف کنم که با زدن دکمه کلاس مربوطه به متن مورد نظر همراه با تگ span اضافه بشه. برای اینکار باید چطور عمل کنم؟

 

برای این موارد به چه صورت عمل کنم؟

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال

میتونی خیلی ساده از شرتکد در وردپرس استفاده کنی : http://mrprogrammer.net/آموزش-ساخت-شرت-کد-وردپرس-shortcode/

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال

راه راحتش این هست که شما اون باکس مورد نظر

en-box.jpg

رو تو مکان مورد نظر خودتون تو قالب قرار بدین+کدهای css

<div class="sample">
 <span class="en"><?php echo get_post_meta($post->ID,'__English',true) ?></span>
 <span class="fa"><?php echo get_post_meta($post->ID,'__Parsi',true) ?></span>
<div>

بعد موقع ارسال پست 2 تا کاستوم فیلد(زمینه دلخواه) در نظر بگیرین برای انگلیسی و فارسی و درون اون باکس قرار بدید

برای انگلیسی از نام  English__ و برای فارسی از Parsi__ استفاده کنید

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
در 49 دقیقه قبل، lord_viper گفته است :

راه راحتش این هست که شما اون باکس مورد نظر

en-box.jpg

رو تو مکان مورد نظر خودتون تو قالب قرار بدین+کدهای css


<div class="sample">
 <span class="en"><?php echo get_post_meta($post->ID,'__English',true) ?></span>
 <span class="fa"><?php echo get_post_meta($post->ID,'__Parsi',true) ?></span>
<div>

بعد موقع ارسال پست 2 تا کاستوم فیلد(زمینه دلخواه) در نظر بگیرین برای انگلیسی و فارسی و درون اون باکس قرار بدید

برای انگلیسی از نام  English__ و برای فارسی از Parsi__ استفاده کنید

باکس مورد نظر داخل پست های سایت میاد، وداخل هر پست ممکنه چندین بار درجاهای مختلف تکرار بشه! بعید می دونم بشه از این راه استفاده کرد!

 

برای تعریف دکمه ها به صورتی که گفتم نظری ندارید؟

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
در 3 ساعت قبل، حسین شفیعیان گفته است :

میتونی خیلی ساده از شرتکد در وردپرس استفاده کنی : http://mrprogrammer.net/آموزش-ساخت-شرت-کد-وردپرس-shortcode/

ممنون بابت راهنمایی.

اما همین هم به نظرم برای کاربر ناآشنا، راه حل ساده ای نیست. خصوصا زمانی که چندین کاربر قرار باشه پست ارسال کنند.

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال

اگه قراره چند جا تکرار بشه شورت کد گزینه مناسبیه

یا اینکه کدهای css رو تو فایل style.css قالب قرار بدین

و نویسنده ها تو ادیتور از قالب زیر استفاده کنن

<div class="sample">
 <span class="en">English</span>
 <span class="fa">فارسی</span>
<div>

در ضمن تو کد css هم span.de رو به span.en تغییر بدید

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
در 32 دقیقه قبل، lord_viper گفته است :

اگه قراره چند جا تکرار بشه شورت کد گزینه مناسبیه

یا اینکه کدهای css رو تو فایل style.css قالب قرار بدین

و نویسنده ها تو ادیتور از قالب زیر استفاده کنن


<div class="sample">
 <span class="en">English</span>
 <span class="fa">فارسی</span>
<div>

در ضمن تو کد css هم span.de رو به span.en تغییر بدید

در حال حاضر از همین روش استفاده شده، و این کد ها داخل style.css تعریف شده. اما می خوام کاربر درگیر کد های HTML نشه. به همین دلیل (استفاده چندین کاربر ناآشنا) شورت کد هم تقریبا گزینه مناسبی نیست برای این مورد.

 

یه پلاگین استفاده کردم که یک دکمه به ادیتور اضافه می کنه، که بعد از انتخاب متن مورد نظر، با زدن دکمه، یه باکس باز می شه که کلاس مربوطه رو وارد کنی (.en و .fa) و متن داخل span با همون کلاس قرار می گیره.

حالا می خوام:

1- با زدن دکمه، باکس باز نشه و مثلا با زدن دکمه BOX متن انتخاب شده داخل div با کلاس باکس قرار بگیره. و یا با زدن دکمه EN متن انتخاب شده داخل span با کلاس en قرار بگیره.

2- به جای یک دکمه چند دکمه تعریف کنم داخل همین پلاگین. (در حال حاضر از پلاگین کپی گرفتم و دکمه دوم رو تعریف کردم)

 

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
در در 5/30/2017 at 13:06، Siaavash گفته است :

در حال حاضر از همین روش استفاده شده، و این کد ها داخل style.css تعریف شده. اما می خوام کاربر درگیر کد های HTML نشه. به همین دلیل (استفاده چندین کاربر ناآشنا) شورت کد هم تقریبا گزینه مناسبی نیست برای این مورد.

 

یه پلاگین استفاده کردم که یک دکمه به ادیتور اضافه می کنه، که بعد از انتخاب متن مورد نظر، با زدن دکمه، یه باکس باز می شه که کلاس مربوطه رو وارد کنی (.en و .fa) و متن داخل span با همون کلاس قرار می گیره.

حالا می خوام:

1- با زدن دکمه، باکس باز نشه و مثلا با زدن دکمه BOX متن انتخاب شده داخل div با کلاس باکس قرار بگیره. و یا با زدن دکمه EN متن انتخاب شده داخل span با کلاس en قرار بگیره.

2- به جای یک دکمه چند دکمه تعریف کنم داخل همین پلاگین. (در حال حاضر از پلاگین کپی گرفتم و دکمه دوم رو تعریف کردم)

 

خب قسمت 1 رو تونستم حل کنم!

باید از طریق JavaScript اقدام می شد برای مورد 1 و اونم به این صورت که داخل کدهای JS کد زیر:

// Ask the user to enter a CSS class
      var result = prompt('Enter the SPAN class');
      if ( !result ) {
        // User cancelled - exit
        return;
      }

تغییر داده بشه به کد زیر:

// Ask the user to enter a CSS class
      var result = 'box';
      if ( !result ) {
        // User cancelled - exit
        return;
      }

که box کلاسی هست که برای دکمه باکس تعریف شده و بعد از انتخاب متن و زدن دکمه باکس، متن داخل یک span با کلاس box قرار می گیره:

<span class="box">متن انتخابی</span>

 

 

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال

به گفتگو بپیوندید

هم اکنون می توانید مطلب خود را ارسال نمایید و بعداً ثبت نام کنید. اگر حساب کاربری دارید، برای ارسال با حساب کاربری خود اکنون وارد شوید .

مهمان
ارسال پاسخ به این موضوع ...

×   شما در حال چسباندن محتوایی با قالب بندی هستید.   حذف قالب بندی

  تنها استفاده از 75 اموجی مجاز می باشد.

×   لینک شما به صورت اتوماتیک جای گذاری شد.   نمایش به صورت لینک

×   محتوای قبلی شما بازگردانی شد.   پاک کردن محتوای ویرایشگر

×   شما مستقیما نمی توانید تصویر خود را قرار دهید. یا آن را اینجا بارگذاری کنید یا از یک URL قرار دهید.


 • مطالب مشابه

  • توسط chetorir
   با سلام و وقت بخیر خدمت اساتید بزرگ. چند وقتی بود به دنبال غیر فعال کردن قرار گرفتن کدهای HTML در داخل سایتم بودم ولی از اونجایی که تمام وب سایتهای ایرانی همشون از روی هم کپی میکنن و اصلا نمیخونن چی به چیه نمیتونستم این مشکل رو برطرف کنم. 
   یه سری کد قرار میدادن که باید داخل فایل function.php قرار میدادم ولی همش با ارور که این دستور درست نیست مواجع میشدم و وقتی سیو میکردم سایت کاملا از دسترس خارج میشد. چندتا منبع خارجی رو بررسی کردم و متوجه شدم که باید یه سری تغییرات در داخل کد ها قرار بدیم. منم تقریبا چند روزی بود درگیرش بود تا تونستم مشکل رو برطرف کنم خواستم این کد رو قرار بدم تا شما عزیزان هم ازش استفاده کنید و شاید مشکل شما هم باشه.
   // remove HTML for commnet function wpb_comment_post( $incoming_comment ) { $incoming_comment['comment_content'] = htmlspecialchars($incoming_comment['comment_content']); $incoming_comment['comment_content'] = str_replace( "'", '&apos;', $incoming_comment['comment_content'] ); return( $incoming_comment ); } function wpb_comment_display( $comment_to_display ) { $comment_to_display = str_replace( '&apos;', "'", $comment_to_display ); return $comment_to_display; } add_filter( 'preprocess_comment', 'wpb_comment_post', '', 1); add_filter( 'comment_text', 'wpb_comment_display', '', 1); add_filter( 'comment_text_rss', 'wpb_comment_display', '', 1); add_filter( 'comment_excerpt', 'wpb_comment_display', '', 1); remove_filter( 'comment_text', 'make_clickable', 9 );  
   کد های بالا دقیقا از سایت هایی ایرانی برداشته شده بجز بخش str_replace که باید یه سری تغییر بدیم تا درست کار کنه. تصویر زیر هم نمونه کاریه که روی سایت خودم انجام دادم.
   اول از هم حالتی که قبل از قرار دادن کد ها بالا هست رو بهتون نشون میدم :

   خب حالا باید به بخش پوسته های سایتتون برید و قبل از هرکاری یک فایل پشتیبان از function.php بگیرید. فایل function.php را باز کنید و کدهایی که در بالا قرار گرفته شدن رو در انتهای این فاقل قرار بدید. حالا نمونه کار رو مشاهده کنید که با توجه به قرار گرفتن یک لینک در کامنت ، لینک اصلا کار نکرده و به شکل زیر دراومده.

    برای تست این موضوع هم میتونی سایت بنده رو بررسی کنید و اگه سوالی بود در خدمتتون هستم.
   موفق باشید
    
    
  • توسط hosseiny.mahdi
   از افرادی که به صورت تمام وقت تمایل به همکاری دارند دعوت میشود رزومه کاری خود را به شماره انتهای آگهی واتساپ نمایند تا پس از بررسی و مصاحبه با شرایط مناسب دعوت به همکاری شوند.
   ⁦⚙️⁩ موارد تخصصی مورد نیاز:
   ⚫طراح حرفه ای سایت
   ⚫متخصص وردپرس
   ⚫تسلط به پلاگین های وردپرس
   ⚫مسلط به امنیت وردپرس
   ⚫تسلط به css , html5,php , jQuery , JavaScript
   ⚫تسلط به سئو تکنیکال و محتوا
   ⚫تسلط به سفارشی سازی قالب ها و افزونه ها
   ⚫تسلط به اختصاصی سازی قالب وردپرس بصورت بهینه و استاندارد
   ⚫تسلط به AdWords , webmaster tools , analytics
   ⚫توانایی پیاده سازی سایت از روی طرح های psd
   ⚫تسلط به کنترل پنل های هاستینگ
   ⚫تسلط به طراحی ریسپانسیو
   ⚫تسلط به UI ,UX
   ⚫تسلط به عیب یابی و رفع مشکلات وردپرسی
   ⚫ مسلط به لینک سازی صحیح داخلی و خارجی
    
   ⁦⚙️⁩ موارد شخصیتی مورد نیاز :
   ⚫ تعهد کاری بالا و منظم
   ⚫ متخصص حرفه ای در کار خود
   ⚫ سابقه کار حداقل ۲ سال
   ⚫ نمونه کار قوی و متعدد
   ⚫توانایی تجزیه و تحلیل و حل مسئله
   ⚫ مستعد و خلاق
   ⚫ صفر تا صد مسلط به طراحی سایت
   ⚫ متعهد به زمان‌بندی
   ⚫ انجام وظایف محوله با نهایت دقت و ظرافت
   ⚫پایبند به اصول اخلاقی در تعاملات بین فردی و سازمانی
   ⚫ توانمندی کار تیمی
   ⚫ تمایل به ارتقاء و پیشرفت
   ⁦⚙️⁩ برخی ویژگی‌های مشمول:
   ⚫ حقوق ثابت عالی
   ⚫ ایاب و ذهاب
   ⚫ بیمه تامین اجتماعی
   ⚫ عیدی
   ⚫ پاداش
   ⚫ کارمزد مجزا برای هر پروژه
   ⚫ قابلیت ارتقاء جایگاه
   ⚫ نزدیک مترو
   ⚫از ۹ صبح تا ۱۸ و پنجشنبه ها تا ۱۴
   ⚫استخدام کارآموزان قوی(پس از یک ماه کارآموزی و رضایت)
    
  • توسط فردین
   سلام دوستان خسته نباشید ببخشید چطور میتونم مثل این لینک کش کنم سایتمو
    
   https://rozmusic.com/%d8%b9%d9%84%db%8c%d8%b1%d8%b6%d8%a7-%d9%be%d9%88%db%8c%d8%a7-%d8%b9%d9%84%d8%a7%d9%82%d9%87.html
   به جز صفحه ی اصلی تمامی صفحات پسوند html دارند خیلی سرعت لودش عالی هست و از افزونه ی لایت اسپید کش هم استفاده میکنه چطور میتونم برای سایتم این عمل رو انجام بدم از وردپرس استفاده میکنم ممنون اگر کسی بتونه راهنمایی کنه
  • توسط chetorir
   با سلام و وقت بخیر خدمت تمام استاتید و دوستان عزیز؛
   من یک وب سایت دارم که موقع بررسی سئو سایت در یک بخشی نوشته نسبت متن به حجم کدهای HTML کم و باید بیشتر بشه. توی فروم های مختلف گشتم و چیز درست حسابی پیدا نکردم. وب سایت بنده با وردپرس نوشته شده و 26 تا افزونه روی سایت نصبه محتوای تولید شده هم معمولا کمتر از 1000 واژه نبوده.
   بعضی ها میگفتن باید فاصله کد ها رو برداری و ... من از افزونه wp-rocket (موشک وردپرس) استفاده میکنم تونستم با کمک همین انجمن گرید A رو بگیرم حالا نمیدونم چه کاری باید انجام بدم.
   ممنون میشم بنده رو راهنمایی کنید یا اینکه منبعی رو معرفی کنید این مشکل رو برطرف کنم.
   آدرس سایت بنده : bonianservice.com
   با تشکر
  • توسط irani91
   سلام وقت بخیر دوستان.
   راستش هنوز نمیفهمم چرا دوستان تمایل به همکاری با ما رو ندارن. با چند شرکت برای انجام پروژه مون صحبت کردیم و الان بیشتر از 2 هفته ست که به قول خودشون دارن بررسی میکنن (حتی انقدر ارزش برای مشتری قائل نیستن که رک و راست بگن آقا ما نمی تونم ، تواناییشو نداریم) . وبسیما ، آی وحید و چندشرکت دیگه که همگی به شکلی پیچوندن مارو. بعضی از دوستان هم اعلام آمادگی کردن ، پروژه رو که بهشون معرفی کردیم ، دیگه حتی جواب پیام هم نمیدن (حداقل بگین نمیخوام انجام بدم ، تواناییشو ندارم که ما تکلیفمونو بدونیم.) همینطوری چند ماه زمان از دست دادیم . نمیدونیم آیا در ایران جایی هست که بتونه کار مارو انجام بده یانه. خواهش میکنم اگر مرجعی میشناسید معرفی کنید. مرجع معتبری که حداقل اگر توانایی کار رو نداره جسارت داشته باشه و به مشتری اعلام کنه ، نه شرکت هایی مثل وبسیما که با چندین بار تماس تلفنی و .... و اینکه اعلام کردن باهاتون تماس میگیرم و بعد از مدتها ، حتی با یک ایمیل کوچیک عدم همکاریشون رو اعلام نمیکنن.
   پروژه ی ما خیلی پیچیده نیست واقعا. یه قالب html هست که میخوایم به وردپرس تبدیل بشه و یک سری امکانات بهش اضافه بشه ، همین. تا 30 میلیون تومان هم براش درنظر گرفتیم.
×
×
 • اضافه کردن...