رفتن به مطلب

کسی میتونه این کد رو تغییر بده ؟ با هزینه


ashkan67

پست های پیشنهاد شده

با سلام و عرض ادب خدمت دوستان

آیا از شما دوستان کسی میتون کدی رو که در ادامه قرار دادم تغییر بده؟

این کد بیشترین بازدید های روز ، هفته ، ماه و سال رو نشون میده ، اما با توجه به امتیاز !

من میخوام اگه امکانش باشه با توجه به تعداد بازدید نشون بده مطالب رو

ممنون میشم اگه کسی از دوستان بتونه کمکم کنه

(لطفا هزینه تغییر برای این کار رو برام خصوصی پیام بدید)

اینم کد :


<?php
function ekscerpt3($length) {return 15;}
add_filter('excerpt_length', 'ekscerpt3');
// SURE HESAPLARI
$buyil = date('Y');
$buay = date('m');
$buhafta = date('W');
$bugun = date('j');
echo'<!-- محبوب ترین ها -->
<div class="oval3pxUst baslik kenarliksizAlt ust10px" id="cokOkunanlarBas"> <a><span class="s12 s iconKaydir"></span>محبوب ترین ها</a></div>
<div class="kenarlik kenarliksizTepe">
<div id="cokOkunanlarAltBas">
<div id="flowernote"></div> <div id="flowernote2"></div> <div id="flowernote3"></div>
<ul id="flowertabs" class="shadetabs">
<li><a href="javascript:void(0)" rel="tcontent1" class="selected">امروز</a></li>
<li><a href="javascript:void(0)" rel="tcontent2" rev="flowernote, flowernote2">هفته</a></li>
<li><a href="javascript:void(0)" rel="tcontent3">ماه</a></li>
<li><a href="javascript:void(0)" rel="tcontent4" rev="flowernote3">سال</a></li>
</ul>
<div class="temizle"></div>
</div>
<div class="cokOkunan">
<div id="tcontent1" class="tabcontent"><ul>';
$args = array( 'numberposts'=>4, 'category'=>get_cat_id(fs_get_option('haber')), 'v_sortby'=>'views', 'v_orderby'=>'desc', 'w'=>$buhafta, 'year'=>$buyil, '&monthnum'=>$buay, 'day'=>$bugun );
$coklu8 = get_posts( $args ); $i=0;
foreach( $coklu8 as $post ) : $i++; setup_postdata($post);
echo '<li><a href="'.get_permalink().'"><span class="gorsel">';
if ( has_post_thumbnail()) :
the_post_thumbnail( 'post1', array('class' => '', 'alt' => ''.get_the_title().'', 'title' => ''.get_the_title().'' ));
elseif (get_post_meta($post->ID, 'resim', true) != '') :
echo '<img src="'.get_post_meta($post->ID, 'resim', true).'" alt="'.get_the_title().'" width="63" height="48" />'; else : echo '<img src="'.get_bloginfo('template_url').'/images/nothumb.jpg" width="63" height="48" alt="'.get_the_title().'" />';
endif;
echo '</span><span class="yazi"><span class="yazi1">'; if (strlen($post->post_title) > 40) { echo mb_substr(the_title($before = '', $after = '', FALSE), 0, 40) . '...'; } else {the_title(); } echo '</span><span class="yazi2">'; echo yaziyi_kisalt(75,""); echo '</span></span></a></li>
';
endforeach;
echo '</ul></div>
<div id="tcontent2" class="tabcontent"><ul>';
$args = array( 'numberposts'=>4, 'category'=>get_cat_id(fs_get_option('haber')), 'v_sortby'=>'views', 'v_orderby'=>'desc', 'w'=>$buhafta, 'year'=>$buyil, '&monthnum'=>$buay );
$coklu8 = get_posts( $args ); $i=0;
foreach( $coklu8 as $post ) : $i++; setup_postdata($post);
echo '<li><a href="'.get_permalink().'"><span class="gorsel">';
if ( has_post_thumbnail()) :
the_post_thumbnail( 'post1', array('class' => '', 'alt' => ''.get_the_title().'', 'title' => ''.get_the_title().'' ));
elseif (get_post_meta($post->ID, 'resim', true) != '') :
echo '<img src="'.get_post_meta($post->ID, 'resim', true).'" alt="'.get_the_title().'" width="63" height="48" />'; else : echo '<img src="'.get_bloginfo('template_url').'/images/nothumb.jpg" width="63" height="48" alt="'.get_the_title().'" />';
endif;
echo '</span><span class="yazi"><span class="yazi1">'; if (strlen($post->post_title) > 40) { echo mb_substr(the_title($before = '', $after = '', FALSE), 0, 40) . '...'; } else {the_title(); } echo '</span><span class="yazi2">'; echo yaziyi_kisalt(75,""); echo '</span></span></a></li>
';
endforeach;
echo '</ul></div>
<div id="tcontent3" class="tabcontent"><ul>';
$args = array( 'numberposts'=>4, 'category'=>get_cat_id(fs_get_option('haber')), 'v_sortby'=>'views', 'v_orderby'=>'desc', 'year'=>$buyil, '&monthnum'=>$buay );
$coklu8 = get_posts( $args ); $i=0;
foreach( $coklu8 as $post ) : $i++; setup_postdata($post);
echo '<li><a href="'.get_permalink().'"><span class="gorsel">';
if ( has_post_thumbnail()) :
the_post_thumbnail( 'post1', array('class' => '', 'alt' => ''.get_the_title().'', 'title' => ''.get_the_title().'' ));
elseif (get_post_meta($post->ID, 'resim', true) != '') :
echo '<img src="'.get_post_meta($post->ID, 'resim', true).'" alt="'.get_the_title().'" width="63" height="48" />'; else : echo '<img src="'.get_bloginfo('template_url').'/images/nothumb.jpg" width="63" height="48" alt="'.get_the_title().'" />';
endif;
echo '</span><span class="yazi"><span class="yazi1">'; if (strlen($post->post_title) > 40) { echo mb_substr(the_title($before = '', $after = '', FALSE), 0, 40) . '...'; } else {the_title(); } echo '</span><span class="yazi2">'; echo yaziyi_kisalt(75,""); echo '</span></span></a></li>
';
endforeach;
echo '</ul></div>
<div id="tcontent4" class="tabcontent"><ul>';
$args = array( 'numberposts'=>4, 'category'=>get_cat_id(fs_get_option('haber')), 'v_sortby'=>'views', 'v_orderby'=>'desc', 'year'=>$buyil);
$coklu8 = get_posts( $args ); $i=0;
foreach( $coklu8 as $post ) : $i++; setup_postdata($post);
echo '<li><a href="'.get_permalink().'"><span class="gorsel">';
if ( has_post_thumbnail()) :
the_post_thumbnail( 'post1', array('class' => '', 'alt' => ''.get_the_title().'', 'title' => ''.get_the_title().'' ));
elseif (get_post_meta($post->ID, 'resim', true) != '') :
echo '<img src="'.get_post_meta($post->ID, 'resim', true).'" alt="'.get_the_title().'" width="63" height="48" />'; else : echo '<img src="'.get_bloginfo('template_url').'/images/nothumb.jpg" width="63" height="48" alt="'.get_the_title().'" />';
endif;
echo '</span><span class="yazi"><span class="yazi1">'; if (strlen($post->post_title) > 40) { echo mb_substr(the_title($before = '', $after = '', FALSE), 0, 40) . '...'; } else {the_title(); } echo '</span><span class="yazi2">'; echo yaziyi_kisalt(75,""); echo '</span></span></a></li>
';
endforeach;
echo '</ul></div>
</div>
</div>';
?>

<script type="text/javascript">
var myflowers=new ddtabcontent("flowertabs")
myflowers.setpersist(true)
myflowers.setselectedClassTarget("link") //"link" or "linkparent"
myflowers.init()
</script>

لینک به ارسال

توی کدوم صفحه ازش استفاده می کنید ؟

صفحه اصلی ؟

ویرایش شده توسط hastidesign
لینک به ارسال
×
×
  • اضافه کردن...