زمینه دلخواه با اسم فارسی مشکلی ایجاد می کند ؟

iran
توسط iran در مشکلات دیگر,
زمینه دلخواه با اسم فارسی مشکلی در آینده ایجاد می کند ؟ من یه قالب زدم واسه راحتی نویسنده ها بهتره از عناوین فارسی استفاده بشه راه حلی دارین در خدمتم
  • 4 پاسخ