صفحه بندی مطالب یک Query

U3F
توسط U3F در مشکلات دیگر,
سلام من به جای مطالب اصلی سایت دارم یه سری مطالب خاص از 3 پست تایپ که دارای یه زمینه دلخواه خاص هستن رو لود میکنم ولی تو صفحه بندیش مشکل پیدا کردم. اعداد صفحه بندی میان ولی وقتی روش کلیک میکنی به صفحه 404 میره و تو عنوان میزنه برگه پیدا نشد ولی مطالب اون صفحه رو نشون میده! شروع loop
<?php $count = 0; ?>
<?php $paged = (get_query_var('paged')) ? get_query_var('paged') : 1; $args = array( 'post_type' => array(post,downloads,videos), 'meta_key' => 'featured_news', 'paged' => $paged ); query_posts($args); ?>
<?php if ( have_posts() ) : while (have_posts()) : the_post(); ?>
<?php $count++; ?>
اتمام loop
<?php endif; ?><?php endwhile; ?><?php numeric_posts_nav(); ?><?php endif; ?>
ممنون
  • 4 پاسخ