رفتن به مطلب
M.Javad

مشکل عجیب در وردپرس

پست های پیشنهاد شده

سلام از یه مدت به بعد یه اررور رو مرتبا توی پنل وردپرس تکرار میکنه


Fatal error
: Out of memory (allocated 3407872) (tried to allocate 81 bytes) in /home/boursamo/bourstahlil.ir/home/wp-includes/post.php on line 1569

به نظرتون مشکل از کجاست؟

جالبه هر دفعه هم که پنل رو لود میکنی اررورش عوض میشه :|


Fatal error: Out of memory (allocated 19922944) (tried to allocate 107400 bytes) in /home/boursamo/bourstahlil.ir/home/wp-content/plugins/contact-form-7/includes/functions.php on line 282

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال

کسی میدونه ایناررور ها چطوری حل میشن؟!


[25-Oct-2014 21:19:00 Asia/Tehran] خطای Table 'boursamo_word.wp_automaticSEOlinks' doesn't exist در پایگاه‌داده وردپرس برای دستور select * from wp_automaticSEOlinks where idGroup=0 ساخته شده توسط require('wp-blog-header.php'), require_once('wp-includes/template-loader.php'), include('/themes/Silver/404.php'), get_footer, locate_template, load_template, require_once('/themes/Silver/footer.php'), the_content, apply_filters('the_content'), call_user_func_array, automaticSeoLinksChange


[25-Oct-2014 18:00:02 UTC] PHP Fatal error: Out of memory (allocated 23068672) (tried to allocate 262144 bytes) in /home/boursamo/bourstahlil.ir/home/wp-includes/pomo/mo.php on line 230


[25-Oct-2014 18:01:03 UTC] PHP Fatal error: Out of memory (allocated 14417920) (tried to allocate 878856 bytes) in /home/boursamo/bourstahlil.ir/home/wp-includes/class-simplepie.php on line 15

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال

آخه قالب انقدر سنگینه؟!!فکر کنم مشکل از قالبه

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال

اگر اینها ارور لوگتون هستند کامل بگذاریدشون

اگر با فعال کردن حالت دی باگ دریافتشون کردید که مهم نیستند سیستم را از حالت دی باگ خارج کنید و استفاده کنید

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال

بله از اررور های لوگ هستش ولی متاسفانه چون حجم بالایی داره نمیشه بزارم فقط میتونم تعدادی از اررور هاشو بزارم

منظورتون از دی باگ چیه؟!چیکار کنم دقیقا؟

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال


HP Fatal error: Out of memory (allocated 16252928) (tried to allocate 64 bytes) in /home/boursamo/bourstahlil.ir/home/wp-includes/pomo/mo.php on line 238
[26-Oct-2014 05:18:47 UTC] PHP Fatal error: Out of memory (allocated 17825792) (tried to allocate 91 bytes) in /home/boursamo/bourstahlil.ir/home/wp-includes/pomo/mo.php on line 230
[26-Oct-2014 05:18:47 UTC] PHP Fatal error: Out of memory (allocated 14417920) (tried to allocate 63040 bytes) in /home/boursamo/bourstahlil.ir/home/wp-content/plugins/contact-form-7/includes/functions.php on line 283
[26-Oct-2014 08:48:47 Asia/Tehran] PHP Fatal error: Out of memory (allocated 19660800) (tried to allocate 32 bytes) in /home/boursamo/bourstahlil.ir/home/wp-includes/pomo/mo.php on line 198
[26-Oct-2014 08:48:49 Asia/Tehran] PHP Fatal error: Out of memory (allocated 19660800) (tried to allocate 447616 bytes) in /home/boursamo/bourstahlil.ir/home/wp-content/plugins/ckeditor-for-wordpress/ckeditor_wordpress.php on line 16
[26-Oct-2014 05:22:25 UTC] PHP Fatal error: Out of memory (allocated 17563648) (tried to allocate 82 bytes) in /home/boursamo/bourstahlil.ir/home/wp-includes/pomo/mo.php on line 230
[26-Oct-2014 08:52:25 Asia/Tehran] PHP Fatal error: Out of memory (allocated 19136512) (tried to allocate 32 bytes) in /home/boursamo/bourstahlil.ir/home/wp-includes/pomo/mo.php on line 232
[26-Oct-2014 08:52:31 Asia/Tehran] PHP Fatal error: Out of memory (allocated 19398656) (tried to allocate 447616 bytes) in /home/boursamo/bourstahlil.ir/home/wp-content/plugins/ckeditor-for-wordpress/ckeditor_wordpress.php on line 16
[26-Oct-2014 08:59:09 Asia/Tehran] PHP Fatal error: Out of memory (allocated 19660800) (tried to allocate 8192 bytes) in /home/boursamo/bourstahlil.ir/home/wp-includes/pomo/streams.php on line 113
[26-Oct-2014 05:29:09 UTC] PHP Fatal error: Out of memory (allocated 19136512) (tried to allocate 252280 bytes) in /home/boursamo/bourstahlil.ir/home/wp-settings.php on line 329
[26-Oct-2014 08:59:09 Asia/Tehran] PHP Fatal error: Out of memory (allocated 19660800) (tried to allocate 8192 bytes) in /home/boursamo/bourstahlil.ir/home/wp-includes/pomo/streams.php on line 113
[26-Oct-2014 05:29:10 UTC] PHP Fatal error: Out of memory (allocated 12845056) (tried to allocate 499048 bytes) in /home/boursamo/bourstahlil.ir/home/wp-includes/functions.php on line 3060
[26-Oct-2014 08:59:10 Asia/Tehran] PHP Fatal error: Out of memory (allocated 19660800) (tried to allocate 8192 bytes) in /home/boursamo/bourstahlil.ir/home/wp-includes/pomo/streams.php on line 113
[26-Oct-2014 08:59:10 Asia/Tehran] PHP Fatal error: Out of memory (allocated 36175872) (tried to allocate 25962 bytes) in /home/boursamo/bourstahlil.ir/home/wp-includes/SimplePie/Parser.php on line 92
[26-Oct-2014 05:29:11 UTC] PHP Fatal error: Out of memory (allocated 9175040) (tried to allocate 224176 bytes) in /home/boursamo/bourstahlil.ir/home/wp-content/plugins/contact-form-7/settings.php on line 9
[26-Oct-2014 05:29:12 UTC] PHP Fatal error: Out of memory (allocated 9175040) (tried to allocate 224176 bytes) in /home/boursamo/bourstahlil.ir/home/wp-content/plugins/contact-form-7/settings.php on line 9
[26-Oct-2014 05:29:12 UTC] PHP Fatal error: Out of memory (allocated 17039360) (tried to allocate 81 bytes) in /home/boursamo/bourstahlil.ir/home/wp-includes/pomo/mo.php on line 235
[26-Oct-2014 05:29:12 UTC] PHP Fatal error: Out of memory (allocated 18087936) (tried to allocate 77 bytes) in /home/boursamo/bourstahlil.ir/home/wp-includes/pomo/mo.php on line 235
[26-Oct-2014 05:29:12 UTC] PHP Fatal error: Out of memory (allocated 9175040) (tried to allocate 224176 bytes) in /home/boursamo/bourstahlil.ir/home/wp-content/plugins/contact-form-7/settings.php on line 9
[26-Oct-2014 05:29:14 UTC] PHP Fatal error: Out of memory (allocated 11010048) (tried to allocate 51056 bytes) in /home/boursamo/bourstahlil.ir/home/wp-content/plugins/wp-jalali/wp-jalali.php on line 78
[26-Oct-2014 05:29:14 UTC] PHP Fatal error: Out of memory (allocated 11272192) (tried to allocate 103928 bytes) in /home/boursamo/bourstahlil.ir/home/wp-content/plugins/wp-jalali/wp-jalali.php on line 85
[26-Oct-2014 05:30:16 UTC] PHP Fatal error: Out of memory (allocated 7864320) (tried to allocate 597736 bytes) in /home/boursamo/bourstahlil.ir/home/wp-settings.php on line 215
[26-Oct-2014 05:30:16 UTC] PHP Fatal error: Out of memory (allocated 19136512) (tried to allocate 252280 bytes) in /home/boursamo/bourstahlil.ir/home/wp-settings.php on line 329
[26-Oct-2014 05:30:16 UTC] PHP Fatal error: Out of memory (allocated 1835008) (tried to allocate 16 bytes) in /home/boursamo/bourstahlil.ir/home/wp-settings.php on line 136
[26-Oct-2014 05:30:17 UTC] PHP Fatal error: Out of memory (allocated 15466496) (tried to allocate 32 bytes) in /home/boursamo/bourstahlil.ir/home/wp-includes/pomo/streams.php on line 86
[26-Oct-2014 09:00:17 Asia/Tehran] PHP Fatal error: Out of memory (allocated 36175872) (tried to allocate 25962 bytes) in /home/boursamo/bourstahlil.ir/home/wp-includes/SimplePie/Parser.php on line 154
[26-Oct-2014 09:00:19 Asia/Tehran] PHP Fatal error: Out of memory (allocated 41680896) (tried to allocate 52062 bytes) in /home/boursamo/bourstahlil.ir/home/wp-includes/functions.php on line 288
[26-Oct-2014 09:00:19 Asia/Tehran] PHP Fatal error: Out of memory (allocated 19136512) (tried to allocate 67704 bytes) in /home/boursamo/bourstahlil.ir/home/wp-content/themes/Silver/functions.php on line 8
[26-Oct-2014 05:30:20 UTC] PHP Fatal error: Out of memory (allocated 2359296) (tried to allocate 589064 bytes) in /home/boursamo/bourstahlil.ir/home/wp-settings.php on line 151
[26-Oct-2014 05:30:20 UTC] PHP Fatal error: Out of memory (allocated 2359296) (tried to allocate 589064 bytes) in /home/boursamo/bourstahlil.ir/home/wp-settings.php on line 151
[26-Oct-2014 05:30:20 UTC] PHP Fatal error: Out of memory (allocated 2359296) (tried to allocate 589064 bytes) in /home/boursamo/bourstahlil.ir/home/wp-settings.php on line 151
[26-Oct-2014 09:00:22 Asia/Tehran] PHP Fatal error: Out of memory (allocated 19136512) (tried to allocate 67704 bytes) in /home/boursamo/bourstahlil.ir/home/wp-content/themes/Silver/functions.php on line 8
[26-Oct-2014 09:00:23 Asia/Tehran] PHP Fatal error: Out of memory (allocated 19398656) (tried to allocate 49632 bytes) in /home/boursamo/bourstahlil.ir/home/wp-content/plugins/all-in-one-seo-pack/aioseop_module_manager.php on line 63
[26-Oct-2014 09:00:23 Asia/Tehran] PHP Fatal error: Out of memory (allocated 19922944) (tried to allocate 447616 bytes) in /home/boursamo/bourstahlil.ir/home/wp-content/plugins/ckeditor-for-wordpress/ckeditor_wordpress.php on line 16
[26-Oct-2014 05:30:37 UTC] PHP Fatal error: Out of memory (allocated 18874368) (tried to allocate 262144 bytes) in /home/boursamo/bourstahlil.ir/home/wp-includes/pomo/mo.php on line 235
[26-Oct-2014 09:00:37 Asia/Tehran] PHP Fatal error: Out of memory (allocated 21495808) (tried to allocate 48664 bytes) in /home/boursamo/bourstahlil.ir/home/wp-includes/template-loader.php on line 74
[26-Oct-2014 05:30:38 UTC] PHP Fatal error: Out of memory (allocated 13893632) (tried to allocate 71 bytes) in /home/boursamo/bourstahlil.ir/home/wp-includes/pomo/mo.php on line 243
[26-Oct-2014 05:30:38 UTC] PHP Fatal error: Out of memory (allocated 13893632) (tried to allocate 90 bytes) in /home/boursamo/bourstahlil.ir/home/wp-includes/pomo/mo.php on line 235
[26-Oct-2014 05:30:39 UTC] PHP Fatal error: Out of memory (allocated 9175040) (tried to allocate 224176 bytes) in /home/boursamo/bourstahlil.ir/home/wp-content/plugins/contact-form-7/settings.php on line 9
[26-Oct-2014 05:30:39 UTC] PHP Fatal error: Out of memory (allocated 9175040) (tried to allocate 224176 bytes) in /home/boursamo/bourstahlil.ir/home/wp-content/plugins/contact-form-7/settings.php on line 9
[26-Oct-2014 05:30:39 UTC] PHP Fatal error: Out of memory (allocated 9175040) (tried to allocate 224176 bytes) in /home/boursamo/bourstahlil.ir/home/wp-content/plugins/contact-form-7/settings.php on line 9
[26-Oct-2014 05:30:40 UTC] PHP Fatal error: Out of memory (allocated 13893632) (tried to allocate 84 bytes) in /home/boursamo/bourstahlil.ir/home/wp-includes/pomo/mo.php on line 235
[26-Oct-2014 05:30:40 UTC] PHP Fatal error: Out of memory (allocated 9175040) (tried to allocate 224176 bytes) in /home/boursamo/bourstahlil.ir/home/wp-content/plugins/contact-form-7/settings.php on line 9
[26-Oct-2014 05:30:41 UTC] PHP Fatal error: Out of memory (allocated 13893632) (tried to allocate 84 bytes) in /home/boursamo/bourstahlil.ir/home/wp-includes/pomo/mo.php on line 235
[26-Oct-2014 05:30:41 UTC] PHP Fatal error: Out of memory (allocated 9961472) (tried to allocate 89320 bytes) in /home/boursamo/bourstahlil.ir/home/wp-settings.php on line 215
[26-Oct-2014 05:30:42 UTC] PHP Fatal error: Out of memory (allocated 9961472) (tried to allocate 89320 bytes) in /home/boursamo/bourstahlil.ir/home/wp-settings.php on line 215
[26-Oct-2014 05:31:23 UTC] PHP Fatal error: Out of memory (allocated 2097152) (tried to allocate 256 bytes) in /home/boursamo/bourstahlil.ir/home/wp-includes/class.wp-scripts.php on line 0
[26-Oct-2014 09:01:23 Asia/Tehran] PHP Fatal error: Out of memory (allocated 19922944) (tried to allocate 447616 bytes) in /home/boursamo/bourstahlil.ir/home/wp-content/plugins/ckeditor-for-wordpress/ckeditor_wordpress.php on line 16
[26-Oct-2014 09:01:23 Asia/Tehran] PHP Fatal error: Out of memory (allocated 19922944) (tried to allocate 447616 bytes) in /home/boursamo/bourstahlil.ir/home/wp-content/plugins/ckeditor-for-wordpress/ckeditor_wordpress.php on line 16
[26-Oct-2014 09:01:23 Asia/Tehran] PHP Fatal error: Out of memory (allocated 19922944) (tried to allocate 447616 bytes) in /home/boursamo/bourstahlil.ir/home/wp-content/plugins/ckeditor-for-wordpress/ckeditor_wordpress.php on line 16
[26-Oct-2014 09:01:23 Asia/Tehran] PHP Fatal error: Out of memory (allocated 19398656) (tried to allocate 232 bytes) in /home/boursamo/bourstahlil.ir/home/wp-content/plugins/all-in-one-seo-pack/aioseop_feature_manager.php on line 9
[26-Oct-2014 05:31:25 UTC] PHP Fatal error: Out of memory (allocated 12845056) (tried to allocate 499048 bytes) in /home/boursamo/bourstahlil.ir/home/wp-includes/functions.php on line 3060
[26-Oct-2014 05:31:25 UTC] PHP Fatal error: Out of memory (allocated 12845056) (tried to allocate 499048 bytes) in /home/boursamo/bourstahlil.ir/home/wp-includes/functions.php on line 3060
[26-Oct-2014 05:31:25 UTC] PHP Fatal error: Out of memory (allocated 17039360) (tried to allocate 32 bytes) in /home/boursamo/bourstahlil.ir/home/wp-includes/pomo/mo.php on line 243
[26-Oct-2014 05:31:27 UTC] PHP Fatal error: Out of memory (allocated 13369344) (tried to allocate 71 bytes) in /home/boursamo/bourstahlil.ir/home/wp-includes/pomo/streams.php on line 86
[26-Oct-2014 05:31:42 UTC] PHP Fatal error: Out of memory (allocated 1572864) (tried to allocate 88 bytes) in /home/boursamo/bourstahlil.ir/home/wp-includes/option.php on line 175
[26-Oct-2014 05:31:42 UTC] PHP Fatal error: Out of memory (allocated 18350080) (tried to allocate 101 bytes) in /home/boursamo/bourstahlil.ir/home/wp-includes/pomo/mo.php on line 250
[26-Oct-2014 05:31:43 UTC] PHP Fatal error: Out of memory (allocated 18087936) (tried to allocate 32 bytes) in /home/boursamo/bourstahlil.ir/home/wp-includes/pomo/mo.php on line 237
[26-Oct-2014 05:31:44 UTC] PHP Fatal error: Out of memory (allocated 18087936) (tried to allocate 84 bytes) in /home/boursamo/bourstahlil.ir/home/wp-includes/pomo/mo.php on line 235
[26-Oct-2014 05:31:45 UTC] PHP Fatal error: Out of memory (allocated 18087936) (tried to allocate 90 bytes) in /home/boursamo/bourstahlil.ir/home/wp-includes/pomo/mo.php on line 235
[26-Oct-2014 05:31:46 UTC] PHP Fatal error: Out of memory (allocated 18087936) (tried to allocate 90 bytes) in /home/boursamo/bourstahlil.ir/home/wp-includes/pomo/mo.php on line 235

این اررور ها پدر منو درآورده لطفا یکی بررسی کنه :X

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال

تمام موارد Out of memory برمی گرده به هاست اشتراکی و مقدار رم مجازتون (مقدار بازدید همزمان)

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال

به گفتگو بپیوندید

هم اکنون می توانید مطلب خود را ارسال نمایید و بعداً ثبت نام کنید. اگر حساب کاربری دارید، برای ارسال با حساب کاربری خود اکنون وارد شوید .

مهمان
ارسال پاسخ به این موضوع ...

×   شما در حال چسباندن محتوایی با قالب بندی هستید.   حذف قالب بندی

  تنها استفاده از 75 اموجی مجاز می باشد.

×   لینک شما به صورت اتوماتیک جای گذاری شد.   نمایش به صورت لینک

×   محتوای قبلی شما بازگردانی شد.   پاک کردن محتوای ویرایشگر

×   شما مستقیما نمی توانید تصویر خود را قرار دهید. یا آن را اینجا بارگذاری کنید یا از یک URL قرار دهید.


×
×
  • اضافه کردن...