رفتن به مطلب

پست های پیشنهاد شده

سلام به همگی

من با این کد پاپ آپ دوتا سایت رو بصورت پاپ آپ روی سایتم باز میکنم فقط مشکلی که داره اینه که مدام باز میشه!

درصورتی که باید هر 24 ساعت برای هر ای پی فقط یکبار باز بشه!

ممنون میشم بگید مشکل این کد چیه و یا اگه ممکنه کد درست رو بهم بدید ممنون میشم :


<script type="text/javascript">
function getCookie(c_name)
{
var i,x,y,ARRcookies=document.cookie.split(";");
for (i=0;i<ARRcookies.length;i++)
{
x=ARRcookies[i].substr(0,ARRcookies[i].indexOf("="));
y=ARRcookies[i].substr(ARRcookies[i].indexOf("=")+1);
x=x.replace(/^\s+|\s+$/g,"");
if (x==c_name)
{
return unescape(y);
}
}
}
function setCookie(c_name,value)
{
var exdays= 1;
var exdate=new Date();
exdate.setHours(exdate.getHours() + exdays);
var c_value=escape(value) + ((exdays==null) ? "" : "; expires="+exdate.toUTCString());
document.cookie=c_name + "=" + c_value;
}
function checkCookie()
{
var username1=getCookie("tabligh1");
var username2=getCookie("tabligh2");
var usernam = "sendshod";
if(username2=="" | username2==null){
if(window.open('http://site1.com','_blank','toolbar=1,location=1,directories=1,status=1,menubar=1,scrollbars=1,r​esizable=1')){
window.focus();
setCookie("tabligh2",usernam);
}
}
if(username1=="" | username1==null){
if(window.open('http://site2.com','_blank','toolbar=1,location=1,directories=1,status=1,menubar=1,scrollbars=1,r​esizable=1')){
window.focus();
setCookie("tabligh1",usernam);
}
}
}
document.onclick = checkCookie;
if ((window.XMLHttpRequest == undefined) && (ActiveXObject != undefined)) window.onload = checkCookie;
</script>

ویرایش شده توسط Milad123

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال

منم این مشکل شمارو داشتم که همین مشکل باعث شد از یه کد دیگه استفاده کنم اگه دوست داشتی کدی که من استفاده میکنم رو برات بزارم و به جای این کد اسفتاده کنی :)

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال

منم این مشکل شمارو داشتم که همین مشکل باعث شد از یه کد دیگه استفاده کنم اگه دوست داشتی کدی که من استفاده میکنم رو برات بزارم و به جای این کد اسفتاده کنی :)

اگه کدتون درست عمل میکنه ممنون میشم بذارید اینجا تا هم من و هم دوستان اگه نیاز داشتن استفاده کنن

فقط میخوام دوتا سایت باشه یعنی دوتا پاپ آپ :)

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال


<script type="text/javascript">
var needpop = 1;
var vc_cn = "jot9843504";
var vc_url = "ادرس سایت شما";
if (readCookie(vc_cn)) {
needpop = 0;
}else{
needpop = 1;
}
var PopWidth = 1024;
var PopHeight = 768;
var PopTargetingMethod = 100;
var PopUseDivLayer = 1;
var RTSDomain = vc_url;
var debugDomain = vc_url;
var Page_Popped = false;
var Page2_Popped = false;
var Page_Loaded = false;
var Page_Enter;
var MySiteDomain = window.location.href.split('/');
if (needpop == 1) {
InitPop()
}
function InitPop() {
Page_Enter = new Date();
if (window.captureEvents) {
window.captureEvents(Event.CLICK);
window.onclick = LoadStandardPop
} else document.onclick = LoadStandardPop
}
function SiteEnter() {
Page_Loaded = true
}
function createCookie(name, value, days) {
if (days) {
var date = new Date();
date.setTime(date.getTime()+(2*60*60*1000));
var expires = "; expires=" + date.toGMTString()
} else var expires = "";
document.cookie = name + "=" + value + expires + "; path=/";
}
function readCookie(name) {
var ca = document.cookie.split(';');
var nameEQ = name + "=";
for (var i = 0; i < ca.length; i++) {
var c = ca[i];
while (c.charAt(0) == ' ') c = c.substring(1, c.length);
if (c.indexOf(nameEQ) == 0) return c.substring(nameEQ.length, c.length)
}
return null
}
function RetrieveCount() {
var cookieName = vc_cn;
var popSuccesses = readCookie(cookieName);
if (popSuccesses != null) popSuccesses = parseInt(popSuccesses);
else popSuccesses = 0;
return popSuccesses
}
function IncrementCount() {
var cookieName = vc_cn;
var popSuccesses = readCookie(cookieName);
if (popSuccesses != null) createCookie(cookieName, parseInt(popSuccesses) + 1, 1);
else createCookie(cookieName, 1, 1)
}
function LoadStandardPop() {
if (Page_Popped == true) return;
var pLoaded = false;
if (window.SymRealWinOpen) {
open = SymRealWinOpen
}
if (window.NS_ActualOpen) {
open = NS_ActualOpen
}
var pxLeft = 0;
var pxTop = 0;
if (screen.width > 0 && screen.height > 0) {
pxLeft = (screen.width / 2) - (PopWidth / 2);
pxTop = (screen.height / 2) - (PopHeight / 2) - 50;
if (pxLeft < 0) pxLeft = 0;
if (pxTop < 0) pxTop = 0
}
pLoaded = open(vc_url, '', 'toolbar=1,scrollbars=1,location=1,statusbar=1,men ubar=1,resizable=1,top=' + pxTop + ',left=' + pxLeft + ',width=' + PopWidth + ',height=' + PopHeight);
if (pLoaded) {
Page_Popped = true;
IncrementCount()
} else {
Page_Popped = true;
if (Page_Loaded) initAdLayer();
else XBrowserAddHandlerPops(window, "load", "initAdLayer")
}
window.focus()
}
</script>

هر چند صفحه ای که میخوایید پاآپ داشته باشید دوباره کد رو. کپی کنید و ادرس یه صفحه دیگر رو بزارید در قسمتی که براتون نوشتم ادرس سایت

منظور از ادرس سایت یعنی ادرس اون صفحه ای که میخوایید باز بشه هست یا ادرس هر نوع سایتی فرقی نداره

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال


<script type="text/javascript">
var needpop = 1;
var vc_cn = "jot9843504";
var vc_url = "ادرس سایت شما";
if (readCookie(vc_cn)) {
needpop = 0;
}else{
needpop = 1;
}
var PopWidth = 1024;
var PopHeight = 768;
var PopTargetingMethod = 100;
var PopUseDivLayer = 1;
var RTSDomain = vc_url;
var debugDomain = vc_url;
var Page_Popped = false;
var Page2_Popped = false;
var Page_Loaded = false;
var Page_Enter;
var MySiteDomain = window.location.href.split('/');
if (needpop == 1) {
InitPop()
}
function InitPop() {
Page_Enter = new Date();
if (window.captureEvents) {
window.captureEvents(Event.CLICK);
window.onclick = LoadStandardPop
} else document.onclick = LoadStandardPop
}
function SiteEnter() {
Page_Loaded = true
}
function createCookie(name, value, days) {
if (days) {
var date = new Date();
date.setTime(date.getTime()+(2*60*60*1000));
var expires = "; expires=" + date.toGMTString()
} else var expires = "";
document.cookie = name + "=" + value + expires + "; path=/";
}
function readCookie(name) {
var ca = document.cookie.split(';');
var nameEQ = name + "=";
for (var i = 0; i < ca.length; i++) {
var c = ca[i];
while (c.charAt(0) == ' ') c = c.substring(1, c.length);
if (c.indexOf(nameEQ) == 0) return c.substring(nameEQ.length, c.length)
}
return null
}
function RetrieveCount() {
var cookieName = vc_cn;
var popSuccesses = readCookie(cookieName);
if (popSuccesses != null) popSuccesses = parseInt(popSuccesses);
else popSuccesses = 0;
return popSuccesses
}
function IncrementCount() {
var cookieName = vc_cn;
var popSuccesses = readCookie(cookieName);
if (popSuccesses != null) createCookie(cookieName, parseInt(popSuccesses) + 1, 1);
else createCookie(cookieName, 1, 1)
}
function LoadStandardPop() {
if (Page_Popped == true) return;
var pLoaded = false;
if (window.SymRealWinOpen) {
open = SymRealWinOpen
}
if (window.NS_ActualOpen) {
open = NS_ActualOpen
}
var pxLeft = 0;
var pxTop = 0;
if (screen.width > 0 && screen.height > 0) {
pxLeft = (screen.width / 2) - (PopWidth / 2);
pxTop = (screen.height / 2) - (PopHeight / 2) - 50;
if (pxLeft < 0) pxLeft = 0;
if (pxTop < 0) pxTop = 0
}
pLoaded = open(vc_url, '', 'toolbar=1,scrollbars=1,location=1,statusbar=1,men ubar=1,resizable=1,top=' + pxTop + ',left=' + pxLeft + ',width=' + PopWidth + ',height=' + PopHeight);
if (pLoaded) {
Page_Popped = true;
IncrementCount()
} else {
Page_Popped = true;
if (Page_Loaded) initAdLayer();
else XBrowserAddHandlerPops(window, "load", "initAdLayer")
}
window.focus()
}
</script>

هر چند صفحه ای که میخوایید پاآپ داشته باشید دوباره کد رو. کپی کنید و ادرس یه صفحه دیگر رو بزارید در قسمتی که براتون نوشتم ادرس سایت

منظور از ادرس سایت یعنی ادرس اون صفحه ای که میخوایید باز بشه هست یا ادرس هر نوع سایتی فرقی نداره

خیلی ممنون

الان این کد رو قرار دادم دوبار هم تکرار کردم اما مثل اینکه فقط یه پاپ آپ رو باز میکنه

اگه امکانش هست یه نگاه بندازید چندتا پاپ آپ باز میشه براتون؟!

http://2.bia2movies1.com

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال

متاسفانه فقط یه پاپ آپ رو باز میکرد و مجبور به استفاده کد قبلی شدم!

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال

بجای


var vc_url = "ادرس سایت شما";

بگذارید


var vc_url_1 = "ادرس سایت اول شما";
var vc_url_2 = "ادرس سایت دوم شما";

بجای


pLoaded = open(vc_url, '', 'toolbar=1,scrollbars=1,location=1,statusbar=1,men ubar=1,resizable=1,top=' + pxTop + ',left=' + pxLeft + ',width=' + PopWidth + ',height=' + PopHeight);

بگذارید


pLoaded1 = open(vc_url_1, '', 'toolbar=1,scrollbars=1,location=1,statusbar=1,men ubar=1,resizable=1,top=' + pxTop + ',left=' + pxLeft + ',width=' + PopWidth + ',height=' + PopHeight);
pLoaded2 = open(vc_url_2, '', 'toolbar=1,scrollbars=1,location=1,statusbar=1,men ubar=1,resizable=1,top=' + pxTop + ',left=' + pxLeft + ',width=' + PopWidth + ',height=' + PopHeight);

وبجای


if (pLoaded)

بگذارید


if (pLoaded1 && pLoaded2)

و تست کنید

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال

بجای


var vc_url = "ادرس سایت شما";

بگذارید


var vc_url_1 = "ادرس سایت اول شما";
var vc_url_2 = "ادرس سایت دوم شما";

بجای


pLoaded = open(vc_url, '', 'toolbar=1,scrollbars=1,location=1,statusbar=1,men ubar=1,resizable=1,top=' + pxTop + ',left=' + pxLeft + ',width=' + PopWidth + ',height=' + PopHeight);

بگذارید


pLoaded1 = open(vc_url_1, '', 'toolbar=1,scrollbars=1,location=1,statusbar=1,men ubar=1,resizable=1,top=' + pxTop + ',left=' + pxLeft + ',width=' + PopWidth + ',height=' + PopHeight);
pLoaded2 = open(vc_url_2, '', 'toolbar=1,scrollbars=1,location=1,statusbar=1,men ubar=1,resizable=1,top=' + pxTop + ',left=' + pxLeft + ',width=' + PopWidth + ',height=' + PopHeight);

وبجای


if (pLoaded)

بگذارید


if (pLoaded1 && pLoaded2)

و تست کنید

یه دنیا ممنون

حل شد :wub:

فقط اگه کد واقعا هر 24 ساعت برای هر آی پی فقط یه بار باز بشه عالیه

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال

اجرای صحیح کد در دوره های 24 ساعته به آیتمهای متعددی مربوط می شه که بعضیشون به تنظیمات سیستم کاربران مربوطند

یعنی ممکنه یک کد در آن واحد روی یک سیستم 24 ساعت یکبار عمل کنه و روی سیستم دیگه با هر بار باز و بسته شدن بروسر تکرار بشه

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال

به گفتگو بپیوندید

هم اکنون می توانید مطلب خود را ارسال نمایید و بعداً ثبت نام کنید. اگر حساب کاربری دارید، برای ارسال با حساب کاربری خود اکنون وارد شوید .

مهمان
ارسال پاسخ به این موضوع ...

×   شما در حال چسباندن محتوایی با قالب بندی هستید.   حذف قالب بندی

  تنها استفاده از 75 اموجی مجاز می باشد.

×   لینک شما به صورت اتوماتیک جای گذاری شد.   نمایش به صورت لینک

×   محتوای قبلی شما بازگردانی شد.   پاک کردن محتوای ویرایشگر

×   شما مستقیما نمی توانید تصویر خود را قرار دهید. یا آن را اینجا بارگذاری کنید یا از یک URL قرار دهید.


×
×
  • اضافه کردن...