رفتن به مطلب
دکتر مهندس

ناسازگاری ورژن جدید وردپرس با برخی کدهای php

پست های پیشنهاد شده

سلام دوستان

سایت http://hemmatnews.com/ رو ببینید لطفا!

از وقتی که وردپرس رو به ورژن جدیدش آپدیت کردم قالب صفحه ایندکس به هم ریخته.

فکر میکنم یکی از کدهای زمینه های دلخواه هست که قابل خوندن نیست.

چون صفحات داخلی مثل این http://hemmatnews.co...رالیا-می-درخشد/ بدون مشکل باز میشن.

کد php صفحه ایندکس هم اینه:

<?php get_header(); ?>

<div class="main">

<div class="featured">

<div class="feat-top"></div>

<div class="feat-mid">

<?php $my_query = new WP_Query('category_name=feat&posts_per_page=1'); ?>

<?php while ($my_query->have_posts()) : $my_query->the_post(); ?>

<?php $thumb = wp_get_attachment_image_src( get_post_thumbnail_id($post->ID) , ''); $img = $thumb[0]; ?>

<div class="feat-img"><a href="<?php the_permalink(); ?>"><img src="<?php bloginfo('template_directory'); ?>/timthumb.php?src=<?php echo $img ?>&w=270& h=167& amp;&zc=1" alt="<?php the_title(); ?>" /></a></div>

<div class="text">

<div class="rutitr1">

<?php if ( get_post_meta($post->ID, 'rutitr', true) ) : ?>

<?php $titr2 = get_post_meta($post->ID, 'rutitr', true); ?>

<h4><?php echo $titr2; ?></h4>

<?php endif; ?>

</div>

<h1><a href="<?php the_permalink() ?>" rel="bookmark" title="<?php the_date() ?>: <?php the_time() ?>"><?php the_title(); ?></a></h1>

<div class="lead1">

<?php

$excerpt = get_the_excerpt();

echo string_limit_words($excerpt,80);

?>

</div>

<div class="relat">

<?php $title1 = get_post_meta($post->ID, "title1", true);?>

<?php $link1 = get_post_meta($post->ID, "link1", true);?>

<?php $title2 = get_post_meta($post->ID, "title2", true);?>

<?php $link2 = get_post_meta($post->ID, "link2", true);?>

<?php if(get_post_custom_values('title1')) : ?>

<b> »</b> <a target="_blank" href="<?php echo $link1; ?>" style="color: rgb(219,67,0)"><?php echo $title1; ?></a>

<?php endif; ?>

<?php if(get_post_custom_values('title2')) : ?> </br>

<b> » </b><a target="_blank" href="<?php echo $link2; ?>" style="color: rgb(20,62,2)"><?php echo $title2; ?></a>

<?php endif; ?>

</div> </div>

<div class="clr"></div>

<?php endwhile; ?>

<?php wp_reset_query(); ?>

</div>

<div class="feat-bot"></div>

</div>

<div class="special">

<div class="spc-top">

<div class="spc-right"><div class="boxtitle">ویژه ها </div></div>

<div class="spc-left">

<a id="mycarousel-prev" class="next browse right"></a>

<a id="mycarousel-next" class="prev browse left"></a>

</div></div>

<!--<div class="clr"></div>-->

<div class="spc-mid">

<?php include('special.php'); ?>

</div>

<div class="spc-bot"></div>

</div>

<div class='banner'>

<?php if ( !function_exists('dynamic_sidebar')

|| !dynamic_sidebar('banner') ) : ?>

<?php endif; ?>

</div>

<div class="bottom">

<div id="bottom-right">

<div class="r-sidebar">

<?php if ( !function_exists('dynamic_sidebar')

|| !dynamic_sidebar('upnote') ) : ?>

<?php endif; ?>

</div>

<div class="note">

<div class="note-top"><div class="miniboxtitle">یادداشت</div></div>

<div class="note-mid">

<?php $my_query = new WP_Query('category_name=note&posts_per_page=5'); ?>

<?php while ($my_query->have_posts()) : $my_query->the_post(); ?>

<div class="note1">

<?php $newsimg = wp_get_attachment_image_src( get_post_thumbnail_id($post->ID) , ''); $img = $newsimg[0]; ?>

<div class="note-img">

<a href="<?php the_permalink(); ?>"><img src="<?php bloginfo('template_directory'); ?>/timthumb.php?src=<?php echo $img ?>&w=50&h=59&zc=1" /></a>

</div>

<div class="lead1"><h3><a href="<?php the_permalink() ?>" rel="bookmark" title="<?php the_date() ?> - <?php the_time() ?>"><?php the_title(); ?></a></h3><?php

$excerpt = get_the_excerpt();

echo string_limit_words($excerpt,10);

?></div>

</div>

<?php endwhile; ?>

<?php wp_reset_query(); ?>

</div>

<div class="note-bot"></div>

</div>

<div class="note">

<div class="note-top"><div class="miniboxtitle">گفتگو</div></div>

<div class="note-mid">

<?php $my_query = new WP_Query('category_name=talk&posts_per_page=5'); ?>

<?php while ($my_query->have_posts()) : $my_query->the_post(); ?>

<div class="note1">

<?php $newsimg = wp_get_attachment_image_src( get_post_thumbnail_id($post->ID) , ''); $img = $newsimg[0]; ?>

<div class="note-img">

<a href="<?php the_permalink(); ?>"><img src="<?php bloginfo('template_directory'); ?>/timthumb.php?src=<?php echo $img ?>&w=50&h=59&zc=1" /></a>

</div>

<div class="lead1"><h3><a href="<?php the_permalink() ?>" rel="bookmark" title="<?php the_date() ?> - <?php the_time() ?>"><?php the_title(); ?></a></h3><?php

$excerpt = get_the_excerpt();

echo string_limit_words($excerpt,10);

?></div>

</div>

<?php endwhile; ?>

<?php wp_reset_query(); ?>

</div>

<div class="note-bot"></div>

</div>

</div>

<div id="bottom-left">

<div class="news">

<?php $news = new WP_Query('category_name=news&posts_per_page=10'); ?>

<?php while ($news->have_posts()) : $news->the_post(); ?>

<h2>

<div class="rutitr1">

<?php if ( get_post_meta($post->ID, 'rutitr', true) ) : ?>

<?php $titr2 = get_post_meta($post->ID, 'rutitr', true); ?>

<h4><?php echo $titr2; ?></h4>

<?php endif; ?>

</div>

<a href="<?php the_permalink() ?>" rel="bookmark" title="<?php the_date() ?> - <?php the_time() ?>"><?php the_title(); ?></a></h2>

<?php $newsimg = wp_get_attachment_image_src( get_post_thumbnail_id($post->ID) , ''); $img = $newsimg[0]; ?>

<div class="news-img">

<a href="<?php the_permalink(); ?>"><img src="<?php bloginfo('template_directory'); ?>/timthumb.php?src=<?php echo $img ?>&w=150&h=97&zc=1" alt="<?php the_title(); ?>" /></a>

</div>

<div class="relat">

<?php $title1 = get_post_meta($post->ID, "title1", true);?>

<?php $link1 = get_post_meta($post->ID, "link1", true);?>

<?php $title2 = get_post_meta($post->ID, "title2", true);?>

<?php $link2 = get_post_meta($post->ID, "link2", true);?>

<?php if(get_post_custom_values('title1')) : ?>

<b> »</b> <a target="_blank" href="<?php echo $link1; ?>" style="color: rgb(219,67,0)"><?php echo $title1; ?></a>

<?php endif; ?>

<?php if(get_post_custom_values('title2')) : ?>

</br> <b>»</b> <a target="_blank" href="<?php echo $link2; ?>" style="color: rgb(200,62,2)"><?php echo $title2; ?></a>

<?php endif; ?> </div>

<div class="lead1"><?php

$excerpt = get_the_excerpt();

echo string_limit_words($excerpt,80);

?></div>

<div class="clr"><hr></div>

<?php endwhile; ?>

</div>

<center> <a href="/?cat=1">آرشیو اخبار مهم</a></p></center>

</div>

<div class="clr"></div>

</div>

</div>

<div class="sidebar">

<?php if ( is_active_sidebar( 'main-widget-area' ) ) : ?>

<?php dynamic_sidebar( 'main-widget-area' ); ?>

<?php endif; ?>

<div class="single-tabber">

<?php include('tabber-home.php'); ?></div></br>

<?php if ( is_active_sidebar( 'main-widget-area' ) ) : ?>

<?php dynamic_sidebar( 'zire-latest' ); ?>

<?php endif; ?>

</div>

<div class="adv">

<div class="adv-top"></div>

<div class="adv-mid">

<?php if ( ! dynamic_sidebar( 'primary-widget-area' ) ) : ?>

<?php endif; ?>

</div>

<div class="adv-bot"></div>

</div>

<div class="clr"></div>

<base target="_blank" />

<?php get_footer(); ?>

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال

در زمینه دلخواه rutitr در مطلب ماررا ببخشید که پست نمی گذاریم؛فیلتریم مشکلی وجود داره این زمینه را از مطلب فوق حذف و چک کنید

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال

در زمینه دلخواه rutitr در مطلب ماررا ببخشید که پست نمی گذاریم؛فیلتریم مشکلی وجود داره این زمینه را از مطلب فوق حذف و چک کنید

کلا زمینه های دلخواه سایت فکر کنم همگی از تمام مطالب حذف شده ان و این فک کنم یک باگ بزرگ برای ورژن جدید باشه.

اون مطلب رو ادیت کردم و زمینه های دلخواهش رو هم اضافه کردم ولی بازم درست نشد! :blink:

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال

زمینه دلخواه رو هم از کد صفحه حذف کردم نشد

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال

با سلام

در فایل wp-config.php وردپرس خط زیر را پیدا کنید :


define('WP_DEBUG', false);

و با مقدار زیر جایگزین کنید :


define('WP_DEBUG', true);

ببینید چه اروری میده و از کدوم تابع و فایل ایراد میگیره ...

موفق باشید

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال

زمینه دلخواهتون ظاهرا دارای علائمی نمانند " است که مشکل ایجاد کرده

اون تایپیک آخر را کلا حذف کنید و تست بگیرید

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال

الان پستی که عرض شد را حذف کردید

ممکنه یکی از افزونه هاتون با ورژن جدید سازگار نباشه اگر افزونه ها نیاز به بروز رسانی دارند انجام دهید اگر ندارند همه را غیر فعال و چک کنید اگر مشکل برطرف شد یکی یکی فعال کنید تا افزونه مشکل دار را پیدا کنید

نکته: راه ساده تر نسخه قبلی را از

http://wordpress.org/wordpress-3.8.1-RC1.zip

بگیرید و جایگزین نسخه فعلی کنید

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال

آقا مشکل از همین افزونه wp-persian بود. من در این تاپیک مشکل این افزونه رو ذکر کرده بودم ولی هیچکدوم از دوستان باور نکردند!

اون رو حذف کردم و جلالی رو نصب کردم درست شد!

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال

به گفتگو بپیوندید

هم اکنون می توانید مطلب خود را ارسال نمایید و بعداً ثبت نام کنید. اگر حساب کاربری دارید، برای ارسال با حساب کاربری خود اکنون وارد شوید .

مهمان
ارسال پاسخ به این موضوع ...

×   شما در حال چسباندن محتوایی با قالب بندی هستید.   حذف قالب بندی

  تنها استفاده از 75 اموجی مجاز می باشد.

×   لینک شما به صورت اتوماتیک جای گذاری شد.   نمایش به صورت لینک

×   محتوای قبلی شما بازگردانی شد.   پاک کردن محتوای ویرایشگر

×   شما مستقیما نمی توانید تصویر خود را قرار دهید. یا آن را اینجا بارگذاری کنید یا از یک URL قرار دهید.


×
×
  • اضافه کردن...