alimoslemian

خطای نداشتن نویسنده و آپدیت

4 پست در این موضوع قرار دارد

با سلام

گوگل وبمسترزدر بخش structured data خطای زیر رو برای دو تا از دسته ها و بیش از 50 نوشته داده.

Missing: author

Missing: updated

دوستان لطفا راهنمایی کنند که چطور می شه این خطا رو رفع کرد.

آدرس سایتم:

0

به اشتراک گذاری این پست


لینک به پست

برای کدام دسته‌ها؟

متن کامل پیام را قرار دهید

0

به اشتراک گذاری این پست


لینک به پست

دسته تورهای داخلی و دسته تورهای خارجی

متن پیام:

/category/internal-tours/

10

10

12/15/13

Missing: author

Missing: updated

Missing: author

Missing: updated

Missing: author

Missing: updated

Missing: author

Missing: updated

Missing: author

Missing: updated

Missing: author

Missing: updated

Missing: author

Missing: updated

Missing: author

Missing: updated

Missing: author

Missing: updated

Missing: author

Missing: updated

/internal-tours/%D8%AA%D9%88%D8%B1-%DA%A9%DB%8C%D8%B4-%D8%A2%DA%98%D8%A7%D9%86%D8%B3-%D9%85%D9%82%D8%AA%D8%AF%D8%B1-%D8%B3%DB%8C%D8%B1-%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D9%86/

1

1

12/14/13

Missing: author

Missing: updated

/internal-tours/%D8%AA%D9%88%D8%B1-%DA%A9%DB%8C%D8%B4-%D8%A2%DA%98%D8%A7%D9%86%D8%B3-%D9%86%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D8%A7-%D9%BE%D8%B1%D9%88%D8%A7%D8%B2/

1

1

12/14/13

Missing: author

Missing: updated

/internal-tours/%D8%AA%D9%88%D8%B1-%D9%85%D8%B4%D9%87%D8%AF-%D8%A2%DA%98%D8%A7%D9%86%D8%B3-%D8%A2%D8%B3%D9%85%D8%A7%D9%86-%D9%BE%D8%B1-%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D8%B1%D9%87/

1

1

12/14/13

Missing: author

Missing: updated

/internal-tours/%D8%AA%D9%88%D8%B1-%D8%AC%D8%B2%DB%8C%D8%B1%D9%87-%D9%82%D8%B4%D9%85-%D8%A2%DA%98%D8%A7%D9%86%D8%B3-%D9%85%D9%82%D8%AA%D8%AF%D8%B1-%D8%B3%DB%8C%D8%B1/

1

1

12/14/13

Missing: author

Missing: updated

/external-tours/%D8%AA%D9%88%D8%B1-%D8%AF%D8%A8%DB%8C-%D8%A2%DA%98%D8%A7%D9%86%D8%B3-%D9%87%D9%85%D8%B3%D9%81%D8%B1/

1

1

12/13/13

Missing: author

Missing: updated

/external-tours/%D8%AA%D9%88%D8%B1-%D8%A7%D8%B1%D9%85%D9%86%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%A2%DA%98%D8%A7%D9%86%D8%B3-%D8%A2%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D9%86%D8%A7/

1

1

12/13/13

Missing: author

Missing: updated

/internal-tours/%D8%AA%D9%88%D8%B1-%D9%85%D8%B4%D9%87%D8%AF-%D8%A2%DA%98%D8%A7%D9%86%D8%B3-%D8%B1%D9%88%D8%B4%D9%86%DB%8C-%DA%AF%D8%B4%D8%AA/

1

1

12/12/13

Missing: author

Missing: updated

/external-tours/%D8%AA%D9%88%D8%B1-%D9%87%D9%86%D8%AF%D9%88%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%A2%DA%98%D8%A7%D9%86%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%A8%D8%A7%DB%8C-%D8%B3%D9%81%D8%B1/

1

1

12/12/13

Missing: author

Missing: updated

/external-tours/%D8%AA%D9%88%D8%B1-%D9%85%D8%A7%D9%84%D8%B2%DB%8C-%D8%A2%DA%98%D8%A7%D9%86%D8%B3-%D8%A7%D9%85%DB%8C%D8%AF%D8%A7%D9%86-%D9%BE%D8%B1%D9%88%D8%A7%D8%B2/

1

1

12/12/13

Missing: author

Missing: updated

/external-tours/%D8%AA%D9%88%D8%B1-%DB%8C%D9%88%D9%86%D8%A7%D9%86-%D8%A7%DB%8C%D8%AA%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%A7-%D9%81%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%B3%D9%87-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D9%86-%D8%B3%DB%8C%D8%B1/

1

1

12/12/13

Missing: author

Missing: updated

/external-tours/%D8%AA%D9%88%D8%B1-%D8%AF%D8%A8%DB%8C-%D8%A2%DA%98%D8%A7%D9%86%D8%B3-%DA%86%D9%87%D8%A7%D8%B1-%D9%81%D8%B5%D9%84/

1

1

12/12/13

Missing: author

Missing: updated

/internal-tours/%D8%AA%D9%88%D8%B1-%D8%A7%D8%B5%D9%81%D9%87%D8%A7%D9%86-%D8%A2%DA%98%D8%A7%D9%86%D8%B3-%D9%85%D8%B3%D8%A7%D9%81%D8%B1%D8%AA%DB%8C-%D8%AF%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%87%D9%88/

1

1

12/12/13

Missing: author

Missing: updated

/internal-tours/%D8%AA%D9%88%D8%B1-%D8%A7%D9%85%D9%84%D8%B4-%D8%A2%DA%98%D8%A7%D9%86%D8%B3-%D9%BE%D8%A7%D8%B1%D8%B3-%D9%BE%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AF/

1

1

12/12/13

Missing: author

Missing: updated

/external-tours/%D8%AA%D9%88%D8%B1-%DA%A9%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%BE%D9%88%D8%B1-%D8%A2%DA%98%D8%A7%D9%86%D8%B3-%D8%B3%D8%A7%D9%85-%D8%B3%DB%8C%D8%B1/

1

1

12/12/13

Missing: author

Missing: updated

/internal-tours/%D8%AA%D9%88%D8%B1-%D8%AE%D9%88%D8%B2%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%A2%DA%98%D8%A7%D9%86%D8%B3-%D9%86%D8%B3%DB%8C%D9%85-%D8%B4%D8%A8/

1

1

12/12/13

Missing: author

Missing: updated

/external-tours/%D8%A2%D9%81%D8%B1%DB%8C%D9%82%D8%A7%DB%8C-%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%A8%DB%8C-%D8%A2%DA%98%D8%A7%D9%86%D8%B3-%D8%A2%D8%B3%D9%85%D8%A7%D9%86-%D9%BE%D8%B1-%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D8%B1%D9%87/

1

1

12/12/13

Missing: author

Missing: updated

/external-tours/%D8%AA%D9%88%D8%B1-%DA%86%DB%8C%D9%86-%D8%A2%DA%98%D8%A7%D9%86%D8%B3-%D8%B7%D8%A7%D9%87%D8%A7-%DA%AF%D8%B4%D8%AA/

1

1

12/12/13

Missing: author

Missing: updated

/internal-tours/%D8%AA%D9%88%D8%B1-%DB%8C%DA%A9-%D8%B1%D9%88%D8%B2%D9%87-%D9%85%D8%B1%D8%A7%D8%AA%D8%B9-%D9%86%D8%B1%D9%88-%D8%A2%DA%98%D8%A7%D9%86%D8%B3-%D8%A2%D8%B3%D9%85%D8%A7%D9%86-%DA%A9%D9%88%DB%8C%D8%B1/

1

1

12/11/13

Missing: author

Missing: updated

/internal-tours/%D8%AA%D9%88%D8%B1-%DB%8C%DA%A9-%D8%B1%D9%88%D8%B2%D9%87-%D8%AC%D9%86%DA%AF%D9%84-%DA%A9%D9%86%D9%88%D8%B3-%DA%86%D8%A7%D9%84-%D8%A2%DA%98%D8%A7%D9%86%D8%B3-%DA%A9%D9%84%D9%88%D8%AA/

1

1

12/11/13

Missing: author

Missing: updated

/internal-tours/%D8%AA%D9%88%D8%B1-%D9%85%D8%A7%D8%B3%D9%88%D9%84%D9%87-%D8%A7%D9%86%D8%B2%D9%84%DB%8C-%D8%A2%DA%98%D8%A7%D9%86%D8%B3-%D9%BE%D8%A7%D8%B1%D8%B3-%D9%BE%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AF/

1

1

12/11/13

Missing: author

Missing: updated

/internal-tours/%D8%AA%D9%88%D8%B1-%DB%8C%DA%A9-%D8%B1%D9%88%D8%B2%D9%87-%D8%AA%D9%86%DA%AF%D9%87-%D9%88%D8%A7%D8%B4%DB%8C-%D8%A2%DA%98%D8%A7%D9%86%D8%B3-%D8%A2%D8%B1%D9%86%D8%AF-%D8%AA%D9%88%D8%B1/

1

1

12/11/13

Missing: author

Missing: updated

/internal-tours/%D8%AA%D9%88%D8%B1-%D9%85%D8%AD%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%A2%DA%98%D8%A7%D9%86%D8%B3-%D8%A2%D8%B1%D9%86%D8%AF-%D8%AA%D9%88%D8%B1/

1

1

12/11/13

Missing: author

Missing: updated

/internal-tours/%D8%AA%D9%88%D8%B1-%DB%8C%DA%A9-%D8%B1%D9%88%D8%B2%D9%87-%D8%AA%D9%86%DA%AF%D9%87-%D9%88%D8%A7%D8%B4%DB%8C-%D8%A2%DA%98%D8%A7%D9%86%D8%B3-%D9%BE%D8%B1%D8%AF%DB%8C%D8%B3%D8%A7%D9%86/

1

1

12/11/13

Missing: author

Missing: updated

/internal-tours/%D8%AA%D9%88%D8%B1-%DB%8C%DA%A9-%D8%B1%D9%88%D8%B2%D9%87-%D8%A7%D8%A8%DB%8C%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%A2%DA%98%D8%A7%D9%86%D8%B3-%DA%AF%D8%B1%D8%AF%D8%B4%DA%A9%D8%B1%DB%8C-%DA%AF%D8%A7%D9%86%D8%AF%D9%88/

1

1

12/11/13

Missing: author

Missing: updated

0

به اشتراک گذاری این پست


لینک به پست

در اینجا به صورت کامل توضیح داده شده:


Google Webmaster Tools Errors and Structured Data
http://www.acceleratormarketing.com/trench-report/google-analytics-errors-and-structured-data/

2

به اشتراک گذاری این پست


لینک به پست

برای ارسال نظر یک حساب کاربری ایجاد کنید یا وارد حساب خود شوید

برای اینکه بتوانید نظر ارسال کنید نیاز دارید که کاربر سایت شوید

ایجاد یک حساب کاربری

برای حساب کاربری جدید در انجمن ما ثبت نام کنید. عضویت خیلی ساده است !


ثبت نام یک حساب کاربری جدید

ورود به حساب کاربری

دارای حساب کاربری هستید؟ از اینجا وارد شوید


ورود به حساب کاربری

 • مطالب مشابه

  • توسط MahdiBo
   با سلام 
   من نیاز دارم که بتونم به صورت دستی و دلخواه جدا از محصولات بتونم فاکتوری برای مشتری داخل پنل کاربریش ایجاد کنم 
   و کاربر بتونه اونو پرداخت کنه با دراگاه
    
   میخواستم بدونم افزونه ای هست برای این کار؟ رایگان یا پولی فرقی نداره
   ممنون مبشم کسی بتونه کمکم کنه 
  • توسط nasenaderi

   سلام به همه عزیزان
   مدتی هست هنگام افزودن محصول جدید ، قسمت برچسب هام تغییر کرد و حالت عادی نداره در عکس توضیح دادم
   الان میخوام مثل قبل بشه
   چون از افزونه wordpress-keyword-tool استفاده میکنم و الان دیگه برچسب ها رو وارد نمیکنه
   البته در قسمت نوشته ها این مشکل رو ندارم
   لطفا اگر میتونید کمکم کنید

  • توسط amiriii
   سلام
   برای فروش فایل دانلودی تو ووکامرس مسیر فایل رو از رسانه ها میدم به ووکامرس
   کاربر بعد از خرید وقتی رو لینک میزنه در ابتدا بصورت کلید هست ادرس یو ار ال ولی بعد وقتی دانلود منیجر شروع به دانلود میکنه
   مسیر فایل رو روی هاست نشون میده
   اینطوری کلا قابلیت انقضای فایلهام بی معنی میشه
   چون اون لینکو ذخیره کنه هر جا و به هر کس بده میتونه دانلود کنه
   چطور میتونم اون مسیر که فایل دانلود میشه رو بصورت کد گذاری شده نمایش بدم به خریدار

    

  • توسط msne
   سلام. چطور میشه وقتی یه کاربر اطلاعات گرویتی فرم رو پر و ارسال میکنه، خودش هم اطلاعات فرمی که پر کرده رو ببینه؟ مثلا توی حساب کاربریش
  • توسط mobin05
   سلام دوستان خسته نباشید من خیلی مشکلم هاده لطفا کمک کنید من سایتم و پیوند های یکتارو که از حالت ساده خارج میکنم تمام صفحات غیر از صفحه اصلی ارور 404 میده افزونه هارو غیر فعال کذدم نشده ، از روش هایی که تو همه سایت ها میگن استفاده کردم نشده ، فایل hatcc... و پاکم کردم نشده دسترسی و از 644 به 755 تغییر داد نشده