دوستان قالبمو نگاه کنید. http://yektatak.com/ عکس های شاخصو میخوام با نسبت معینی نمایش بده.طوری که همشون یه اندازه بشن.کسی میتونه کمک کنه بهم؟