وردپرس 3.7.1 به فاصله 3روز از ورژن قبلی آمد! فکر کنم به دلیل مشکلات فراوانی که در نسخه 3.7 بود،این نسخه دو روز بعد از انتشار نسخه قبلی آمد! هرکسی نصب / آپدیت کرد بگه اگر مشکلی نداشت ما هم آپدیت کنیم.